Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

VLIZ :Ingrid Lieten investeert in de zee

(27/12/2011) Gerichte financiële injecties in veelbelovende strategische onderzoeksdomeinen blijven cruciaal. Zo besliste de Vlaamse overheid op voorstel van minister van Innovatie Ingrid Lieten om een bijkomende investering te realiseren in het innovatieve kust- en zeeonderzoek en bij te dragen tot het uitbouwen van belangrijke Europese mariene infrastructuren. Met een nieuwe vijfjarige convenant voor het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zal de ondersteuning van het werk van de 1500 mariene experten in ons land verder gestalte krijgen. De verankering op Europees niveau – via het platform EMODNET en het Joint Programming Initiative “Gezonde en productieve zeeën en oceanen” – worden geconsolideerd en verder uitgebouwd.

Zonder zeeën en oceanen zou er geen leven op aarde zijn. De wereldzeeën zijn goed voor 50% van de zuurstofproductie. 40% van de CO2 uitstoot van de mens wordt door de oceanen geabsorbeerd. De oceanen zijn tevens ook een belangrijke regulator van het mondiale klimaat. 90% van het goederenverkeer gebeurt over de oceanen en het is een aantrekkingspool voor bewoning en kusttoerisme. Daarnaast biedt het zilte nat ook nog een ongekende rijkdom aan leven en niet-levende hulpbronnen, met vrijwel onuitputtelijke – en voor de planeet en de mensheid noodzakelijke – toepassingsmogelijkheden.

Vlaanderen, rijk aan waterbouwers, scheepvaart- en havenactiviteiten en één van de belangrijkste toegangspoorten voor Europa, erkent het groeiende belang van zeeën en oceanen. Appreciatie voor de waarde van de zee vertaalt zich hier ondermeer in de grote belofte van de “blauwe economie” met bijvoorbeeld energiewinning en mariene biotechnologie als opkomende sectoren. Tezelfdertijd is het zich bewust van de noodzaak te waken over de voortdurende impact van zand- en grindwinning, visserij, toerisme, recreatie en andere activiteiten op onze kleine kuststrook. Door de mariene wetenschappen als een strategische prioriteit naar voor te schuiven, benadrukt Vlaanderen zijn streven naar een gezond marien milieu in harmonie met het enorme economische potentieel van zeeën en oceanen.

“Zeeën en oceanen kunnen ons leven drastisch beïnvloeden en heel wat economische meerwaarde bieden. Ik ben er dan ook van overtuigd dat elke euro geïnvesteerd in dit strategisch domein zichzelf dubbel en dik terugbetaalt. Vooruitgang in de mariene wetenschappen speelt zich af in een internationale context en is in toenemende mate afhankelijk van technologische vooruitgang.. Hoe beter we de mariene omgeving en haar interactie met onze omgeving begrijpen, hoe sterker we kunnen inspelen op de competitieve en duurzame economie van de toekomst. Door de verlenging van hun convenant, en de ondersteuning van JPI Oceans en EMODNET kan het VLIZ zijn belangrijke rol hier in de toekomst blijven spelen,” zegt minister van Innovatie Ingrid Lieten.

Met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) beschikt Vlaanderen over een uniek centraal coördinatieplatform en internationaal aanspreekpunt. Het VLIZ vervult een belangrijke ondersteunende rol voor de zee- en kustwetenschappen in ons land en ver daarbuiten. Het VLIZ netwerkt, informeert, ondersteunt en etaleert de kennis van meer dan 1500 mariene experten. Maar ook internationaal is het sterk verankerd binnen tal van organisaties en samenwerkingsverbanden. Zo huisvest het vandaag al het UNESCO/IOC projectkantoor van het IODE-netwerk (International Ocean Data and Information Exchange programma: www.iode.org/projectoffice/) en het secretariaat van de Marine Board – European Science Foundation (www.esf.org/research-areas/marine-sciences.html).

In opdracht van minister van Innovatie Ingrid Lieten krijgt het VLIZ twee bijkomende mandaten van de Vlaamse overheid. Deze verzilveren de internationale ervaring en reputatie die is opgebouwd gedurende de afgelopen twaalf jaar. Ook bieden ze de kans om twee belangrijke Europese initiatieven in Vlaanderen te verankeren: het Europees Marien Observatie- en Data Netwerk EMODNET en het Joint Programming Initiative “Gezonde en productieve zeeën en oceanen” (kortweg JPI “Oceans”).

Met het dienstverlenend platform EMODNET wil de Europese Commissie de enorme stroom aan gegevens afkomstig van monitorings- en aardobservatieprogramma’s kanaliseren en vlotter beschikbaar maken, zowel voor onderzoek als voor commerciële doeleinden.

De Europese commissie heeft berekend dat een dergelijke “Marine knowledge”-infrastructuur voor Europa tot 300 miljoen euro per jaar kan besparen. Het VLIZ was in de pilootfase van EMODNET reeds verantwoordelijk voor het coördineren van de biologische data- en informatiestromen in de Noord-Atlantische Oceaan en in het oostelijk deel van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Deze expertise wordt verder vanuit Vlaanderen geconsolideerd om zo mee aan de wieg te staan van één van de belangrijke Europese mariene infrastructuren van de toekomst.

Daarnaast zal Vlaanderen vanuit het VLIZ ook ondersteuning bieden aan het Joint Programming Initiative “Gezonde en productieve zeeën en oceanen”. Door gezamenlijk onderzoek te programmeren wil de Commissie in een aantal strategische domeinen meerwaarde bieden t.o.v. de huidige, vaak gefragmenteerde inspanningen van de lidstaten. Met het mandaat om JPI ‘Oceans’ ondersteuning te bieden zal de internationale uitstraling van Vlaanderen via het VLIZ versterkt worden en zal de mariene cluster van de InnovOcean site te Oostende als een gewaardeerde partner in het JPI Oceans netwerk worden erkend.

Het nieuwe convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het VLIZ gaat in op 1 januari 2012 en verstrijkt op 31 december 2016.


Perscontact: Jan Mees jan.mees@vliz.beVLIZ - Vlaams Instituut voor de Zee
InnovOcean site, Wandelaarkaai 7
B-8400 Oostende

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons