Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Vlaams ABVV : langer werken of langer aan de dop?

(22/12/2011) Werkzoekende 50-plussers: langer werken of langer aan de dop?
Oudere werkzoekenden zijn erg pessimistisch over hun jobkansen, maar willen wel degelijk nog werken en doen wel degelijk moeite om een job te zoeken. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams ABVV bij vijfhonderd 50-plussers die recent werkloos werden. Zij ervaren dat veel werkgevers hen niet willen aanwerven omwille van hun leeftijd en dat heel wat jobs te hoge eisen stellen. Er is daarom dringend nood aan een cultuuromslag bij de bedrijven en een beleid dat werkbaar werk mogelijk maakt.

Ongewild op de arbeidsmarkt

50-plussers vormen een kwart van alle werkzoekenden in Vlaanderen. Maatregelen om hen te activeren krijgen een almaar groter belang in het arbeidsmarktbeleid. Maar die maatregelen voldoen allerminst, blijkt uit een bevraging van het Vlaams ABVV van 500 werkzoekende 50-plussers.

95% van de werkzoekende 50-plussers zegt nog te willen werken, al is niet voor iedereen hetzelfde tempo of de prestatiedruk van vroeger nog haalbaar. Slechts een minderheid (13%) denkt echter nog een goede kans te maken om snel een job te vinden. Of men nu veel of weinig solliciteert maakt daarbij niet uit: ongeacht het aantal sollicitaties dat men doet, wordt 90% zelden uitgenodigd voor een gesprek, 30% zelfs nooit. Volgens zowat de helft is dat louter omwille van hun leeftijd. Ook wie wel wordt uitgenodigd, ervaart dat: 45% geeft aan dat de werkgever tijdens het sollicitatiegesprek liet blijken dat zijn of haar leeftijd een probleem was.

Ander beleid nodig

“Activering en tewerkstellingspremies zijn belangrijk, maar hebben te weinig impact op de kansen die ouderen krijgen om een job te vinden. Ook vermindering van de loonkost heeft maar een zeer beperkt effect. Er is dus veel meer nodig,” stelt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. “Als we ouderen echt aan de slag willen helpen, moeten we ook inzetten op het activeren van de werkgevers en op investeringen in aangepaste jobs en werkbaar werk. Bovendien blijft, gezien de geringe aanwervingskansen, een sociaal vangnet via brugpensioen voor ouderen noodzakelijk. Het federaal regeerakkoord slaat op deze cruciale punten de bal volledig mis,” zegt Copers.

De stem van de ouderen laten horen

Het Vlaams ABVV organiseerde deze enquête tussen november en december 2011 bij 500 Vlaamse vijftigers die recent werkloos werden. In het maatschappelijk debat worden zij meer en meer afgeschilderd als een groep die hun verantwoordelijkheid niet wil opnemen. Ze willen vervroegd op pensioen, ze willen uitbollen, ze zoeken niet genoeg naar werk...

Eén stem blijft echter manifest afwezig in dit debat: die van de ouderen zelf. Het Vlaams ABVV peilde daarom naar hun mening en hun ervaringen, naar hun buikgevoel ook. De respons was onverwacht groot.

Onmacht en onbegrip

Uit hun reacties spreekt een pertinent gevoel van onmacht en onbegrip. Niet alleen over wat zij elke dag ervaren op de arbeidsmarkt, maar ook over de manier waarop zij in de media als onverantwoordelijken worden afgeschilderd.

“Ondanks het feit dat ik heel wat te bieden heb (30 jaar beroepservaring, opleiding hoger niet-universitair) krijg ik zo goed als nooit antwoord op mijn sollicitaties. In de beginperiode van mijn werkloosheid solliciteerde ik véél vaker en véél actiever, maar als je zelfs niet de kans krijgt jezelf voor te stellen maar merkt dat jouw sollicitatie meteen opzij geschoven wordt...”

“Op schriftelijke sollicitaties krijg ik geen antwoord. Als ik bel en mijn gegevens doorgeef, krijg ik meestal te horen dat ik een sterke kandidaat ben… tot ze mijn leeftijd horen. Dan wordt het een paar seconden stil en dan krijg ik te horen dat ze ‘nog wel iets laten weten’. Ik heb van mijn 16 tot mijn 53 gewerkt en nu zou ik mijn stempelgeld verliezen.”

“Ik was geselecteerd voor een vacature, mocht drie keer terugkomen, tot in de laatste ronde. In elk gesprek gingen de vragen over mijn leeftijd: waarom ze mij zouden verkiezen boven een jongere, waarom ik op mijn leeftijd nog ander werk zocht, hoe ik dacht het werk aan te kunnen ....”

“Ik hebt het gevoel dat we voor niks meer dienen.”

“Ondanks de ervaring en de fiscale voordelen voor de werkgevers kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat men in dit land de 50-plussers niet meer wil tenzij aan een minimumloon en dan nog... Het is behoorlijk irriterend als je profiel oke is naar de vacature toe en je de reactie krijgt dat het niet zo is. Machteloosheid alom.”

Persdossier:

Het persdossier met alle cijfers, beleidsaanbevelingen en getuigenissen van werkzoekende 50-plussers kan u hier downloaden: http://www.vlaamsabvv.be/files/Rapport_werkzoekend_50plus.pdf


Voor meer informatie:
Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons