Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

BUB : "Vlaanderen" en "Wallonië" zijn ongrondwettelijke begrippen

(30/05/2011) Op 25 mei 2011 heeft het parlement van de “Franse” gemeenschap het voorstel van resolutie dat door de 4 Franstalige partijen werd neergelegd en dat oplegt om voortaan gebruik te maken van de benaming “Federatie Wallonië-Brussel” in plaats van “Franse Gemeenschap” en deze nieuwe benaming voor alle officiële mededelingen te gebruiken goedgekeurd. De volgende dag heeft de regering van de “Franse” Gemeenschap zijn voorbeeld gevolgd.

Deze naamswijziging, die al verschillende jaren in ontwerp bestond, heeft een positieve kant. De Belgische entiteit “Franse gemeenschap” ontdoet zich eindelijk van dat adjectief dat de vroegere Franse president François Mitterrand deed denken aan de gemeenschap van Franse “expats” in het Koninkrijk België… Dat was natuurlijk onjuist: het ging om een nieuwe instelling van het federale België die door de staatshervormingen in het leven werd geroepen en die tot doel had de taal en de cultuur van de Franstalige Belgen te verdedigen op een moment dat men nog dacht dat de unitaire staat hiertoe niet in staat was.

Het tweede positieve punt is dat deze naamsverandering het taalfederalisme nog een beetje ingewikkelder maakt. Aangezien de termen “Federatie Wallonië-Brussel” en zelfs “Wallonië” niet in de Belgische grondwet staan, kunnen ze in principe niet in de officiële akten van de overheid gebruikt worden. De “Vlaamse” regering heeft hier trouwens onmiddellijk en terecht op gereageerd door deze naamswijziging als ongrondwettelijk te bestempelen en door juridische stappen aan te kondigen als deze nieuwe naam effectief op officiële wijze zou aangewend worden.

Eveneens terecht heeft de “minister-president” van de “Franse” gemeenschap, Rudy Demotte (PS), geantwoord aan zijn ambtsgenoot Kris Peeters (CD&V) dat de term “Vlaanderen”, die voortdurend door de “Vlaamse” gemeenschap en het “Vlaams” gewest gebruikt wordt, evenmin grondwettelijk is aangezien de grondwet de term “Vlaanderen” helemaal niet vermeldt, iets wat de B.U.B. al jaren aanklaagt.

Bovendien is die ongrondwettelijke federatie “Wallonië-Brussel” absurd omdat:

1) een federatie een unie van autonome entiteiten is; welnu, wat zijn die entiteiten in casu? De “Franse” gemeenschap is geen optelsom van “Wallonië” en Brussel;

2) de gemeenschappen niet de bevoegdheid hebben om gewestmateries te beheren en zich dus niet kunnen “federeren” met een gewest, in casu het “Waals” en/of het Brussels gewest;

3) een federatie een gemeenschappelijk gezag vereist; welnu, dat ontbreekt in casu, behalve als men de “Franse” gemeenschap zelf als dat gezag beschouwt, maar waarom spreekt men dan van een federatie?

Wij hopen dat deze nationalistische particraten nog lang deze sappige en oneindige discussies zullen voeren die, voor zover als nodig, het totale faillissement van het federaal systeem zullen aantonen, dat op taalgrenzen is gebaseerd en waarvan de particraten nationalistische grenzen hebben gemaakt.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons