Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Voka Health Community wordt kennis- en “doe”-platform

(19/05/2011) Grensoverschrijdende samenwerking voor meer ondernemerschap in de gezondheidszorg
Vergrijzing, een toenemend aantal chronisch zieken, patiënten die als een klant willen behandeld worden… Het zijn allemaal tendensen waar de gezondheidszorg mee wordt geconfronteerd. “Ons huidige systeem slaagt er nog te weinig in om vernieuwende oplossingen te formuleren”, zegt Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. “We geloven dat ondernemerschap over de traditionele grenzen heen soelaas kan brengen. Daarom richten we de Voka Health Community op: een kennis- en doeplatform dat ondernemers, zorginstellingen, kenniscentra en patiëntengroepen samen laat werken aan de vernieuwing van producten en diensten in de zorgsector. En dat een langetermijnvisie uitwerkt voor de gezondheidszorg.”
De Belgische gezondheidszorg heeft een zeer goede reputatie: ze is kwalitatief hoogstaand en toegankelijk. Verschillende tendensen verhogen echter de druk op het huidige systeem. Zo willen senioren langer thuis kunnen blijven, stijgen de overlevingskansen bij ernstige ziekten, gaan steeds meer mensen bewuster om met hun gezondheid en kiezen patiënten voor meer zelfredzaamheid … Dat brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Professionals in de sector streven bijvoorbeeld naar geïntegreerde ketenzorg, maar hebben hiervoor toegang nodig tot interdisciplinaire patiëntinformatie.

“Om kwaliteit en toegankelijkheid te kunnen blijven verzekeren, moeten we onze denkwijze over gezondheidszorg, over de ‘witte economie’ veranderen. Niet langer vertrekken vanuit het aanbod van de zorgsector of wat de overheid betaalt, maar denken en werken vanuit wat de patiënt-klant vraagt”, zegt Rudy Mattheus, voorzitter van de Voka Health Community. “Daarom staat samenwerking tussen ondernemers, zorgprofessionals, kenniscentra én patiëntengroepen centraal in de Voka Health Community. Samen zullen we innovatieve zorgoplossingen uitwerken, bestaande en toekomstige initiatieven clusteren, en een duidelijke visie formuleren voor toekomstgerichte gezondheidszorg op lange termijn. Het gaat dus om veel meer dan om zoeken naar technologische innovaties. Het gaat over waarde creëren voor de deelnemers aan de community én voor de patiënt-klant.”

Drie werkvelden

Aan de lancering van de Voka Health Community is een heel traject voorafgegaan. Sofie Staelraeve, coördinator Voka Health Community: “We wisselden van gedachten met een 30-tal ondernemingen, bevroegen meer dan 200 respondenten uit de sector, en organiseerden brainstormsessies met meer dan 100 deelnemers. Uit al die gesprekken bleek heel veel enthousiasme om samen te werken aan nieuwe oplossingen voor innovatieve gezondheidszorg. En zo hebben we al drie werkvelden geïdentificeerd waar we ons in eerste instantie op zullen
toespitsen: preventie, patiëntgerichte oplossingen, en MHealth of mobiele toepassingen.”“We worden geen praatbarak die zich blind staart op barrières. We willen gezamenlijke oplossingen en een langetermijnvisie aanreiken, die tegemoet komen aan de verwachtingen van de kritische patiënt én die de witte economie in Vlaanderen vleugels geven”, stelt Sofie Staelraeve. “Daarom starten we al snel met de eerste zes modelprojecten. Het gaat om concrete ideeën waarrond geïnteresseerde bedrijven, kenniscentra, zorginstellingen en patiënten gaan samenwerken. De Voka Health Community brengt hen samen en coördineert het overleg.”

Vlaamse gezondheidszorg op de internationale kaart

Daarnaast wil Voka met dit initiatief de aanwezige kennis in Vlaanderen bundelen, rolmodellen en praktijkvoorbeelden tonen, en partners vinden om de genomen initiatieven ook in het buitenland te valoriseren. Op die manier wil Voka inspelen op de innovatieve economische clusters van de Vlaamse regering en op Flanders Care.

Rudy Mattheus: “We zijn ervan overtuigd dat we met deze aanpak op relatief korte termijn innovatie kunnen stimuleren en zorgen voor een nog efficiëntere en meer kwalitatieve gezondheidszorg, met meer comfort voor de patiënt-klant. Inspirerende voorbeelden zijn de Thomashuizen in Nederland (kleinschalige wooncentra voor mensen met een verstandelijke handicap), of wat de Britse e-patient Dave bereikte rond openheid van zijn eigen medisch dossier. Dat kunnen wij hier ook, en wellicht zelfs beter. Met alle kennis die we beschikbaar hebben, kunnen we de Vlaamse gezondheidszorg sterk op de internationale kaart zetten.”

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons