Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

S1D : Transportdeskundigen Europees Parlement vinden akkoord over Eurovignet

(13/04/2011) De commissie transport van het Europees Parlement ging zonet akkoord met het zwaar onderhandelde voorstel van sp.a Europarlementslid Sa´d El Khadraoui over het Eurovignet. Het voorstel legt de grenzen vast voor het aanrekenen van kosten veroorzaakt door het Europese vrachtverkeer. Grote doorbraak in het dossier is de mogelijkheid om externe kosten aan te rekenen op vlak van vervuiling en lawaaihinder.

Het Europese vrachtverkeer is vandaag verantwoordelijk voor een kwart van de Europese CO2-uitstoot. Een onthutsend cijfer, zeker als je het tegenover de Europese ambitie zet om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20 procent te verminderen. Vandaag draagt het vrachtverkeer echter enkel bij aan het aanleggen van infrastructuur en het onderhoud van de wegen, en niet aan de zogenaamde externe kosten, zoals luchtvervuiling en geluidsoverlast.

Daar moet verandering in komen, vindt de transportcommissie nu eensgezind. Sa´d El Khadraoui: "Het was niet eenvoudig alle politieke groepen op 1 lijn te krijgen. Dit dossier is ongelooflijk ingewikkeld en elke stap die je zet be´nvloedt weer andere zaken. Maar we hebben nu een akkoord en dat is zondermeer een goede zaak. De vervuiler betaalt is nu echt het basisprincipe van Eurovignet."

Concreet stelt de commissie voor dat de Europese lidstaten de kosten voor lawaai en vervuiling mogen doorrekenen aan de transporteurs. Daarnaast krijgen de lidstaten de mogelijkheid om de kosten van de files door te rekenen als een variatie op de infrastructuurkosten. Dit wil zeggen dat vrachtwagens meer zullen betalen tijdens de piekuren en minder in de daluren. De lidstaten mogen wel geen extra inkomsten genereren met deze variatie. De bedoeling is het vrachtverkeer zoveel mogelijk buiten de spitsuren te laten rijden.

De opbrengst van Eurovignet, zo vindt de transportcommissie nog, moet opnieuw ge´nvesteerd worden in de sector. Dit blijft een zwaar discussiepunt met de lidstaten, die zelf willen beslissen wat ze met het geld doen. "Wij vinden dat onterecht. Op die manier wordt de transportsector een melkkoe voor andere zaken, terwijl er nog zeer veel kan gebeuren om de last van het verkeer op milieu en omgeving te verminderen. Daarom stellen de parlementsleden voor de opbrengsten, zowel van infrastructuurkosten als van externe kosten, te investeren in de creatie van een duurzaam transportnetwerk."

De commissie vond ook een akkoord om bedrijven aan te sporen hun vloot tijdig te vernieuwen. Hoe vervuilender een vrachtwagen, hoe meer je moet betalen. Voor trucks die de Alpen passeren op hun route is zelfs nog een extra drempel ingebouwd. "De Alpen zijn een van de groene longen van Europa. Elke chauffeur heeft wel al eens achter een vrachtwagen gehangen in de bergen. Laten we zorgen dat vooral de beste modellen de passen nemen."

Daarnaast slaagde Sa´d El Khadraoui er ook in een akkoord te vinden over de tonnage van waaraf het Eurovignet aangeschaft dient te worden. Dat zou vanaf 3.5 ton zijn. "Indien lidstaten een gegronde reden hebben om pas een heffing in te voeren voor voertuigen vanaf 12 ton, zullen zij dit moeten beargumenteren. Ze zullen dit tevens moeten rapporteren aan de Europese Commissie."

Tenslotte zal de Commissie een pak huiswerk krijgen voor de komende jaren. Sa´d El Khadraoui zal nu de onderhandelingen met de Raad leiden met het oog op een akkoord in juni

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons