Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

BTB-ABVV voert geslaagde actie tegen sociale dumping !

(09/11/2010) Op drie plaatsen in België voerde BTB-ABVV actie tegen sociale dumping. In Zeebrugge, Zaventem-Brucargo en Namen-Moustier werden filterblokkades georganiseerd en kregen de chauffeurs een pamflet in zeven talen om de sociale dumping van Oost-Europa aan te klagen. Op de Belgische wegen rijden truckers uit meer dan 35 verschillende landen. Ze doen hetzelfde werk, lopen dezelfde risico’s in het onveilige verkeer, ze moeten zich schikken naar dezelfde richtlijn over de rij- en de rusttijden, … en toch zijn er zeer grote verschillen tussen de loon- en arbeidsvoorwaarden tussen de verschillende chauffeurs. Uiteraard geeft dat aanleiding tot sociale dumping en zelfs tot uitbuiting.

Het enige slachtoffer is de beroepschauffeur ! De echte winnaar is de transportmaffia !


Frank Moreels, Federaal Secretaris BTB-ABVV, bindt de kat de bel aan.

“Het is niet normaal dat een Oost-Europese chauffeur driemaal minder verdient dan een Belgische. Bovendien kunnen we het niet langer accepteren dat Oost-Europese chauffeurs illegale cabotage opdrachten uitvoeren, wekenlang van huis zijn en de nachten en weekends moeten doorbrengen in vaak schrijnende omstandigheden, terwijl ze eigenlijk onderbetaald worden! Het probleem is de oprichting van “postbusfirma’s” die vanuit Oost-Europa opereren, maar geen enkele activiteit hebben ter plaatse. Het zijn nepfirma’s opgezet door Belgische werkgevers met als enige doel het organiseren van sociale dumping. Het kan niet langer dat sommige werkgevers de sociale zekerheidskas plunderen door enerzijds massaal beroep te doen op tijdelijke werkloosheid om tijdelijk de Belgische chauffeur aan de kant te schuiven en anderzijds door hem te vervangen door een Oost-Europese chauffeur die zijn werk “overneemt” tegen lagere lonen, maar waarop nauwelijks of geen sociale lasten worden betaald in België!”

De reacties van de chauffeurs waren zeer positief. Zowel de Belgische chauffeurs, die zich bedreigd voelen in hun statuut, als de Oost-Europesechauffeurs, die weten dat zij onheus behandeld worden, vinden het meer dan tijd om te reageren. De vele verhalen die ze ons vertelden bevestigen alleen maar de gegevens die we als BTB-ABVV opgenomen hebben in het zwartboek “Ze komen uit het oosten, ze trekken naar het oosten”.

Frank Moreels wil daarom dat de detacheringsrichtlijn wordt versterkt. “Wie ergens werkt moet het loon krijgen dat overeenkomt met de voorwaarden van dat land, inclusief alle loonelementen, extra legale voordelen, fiscaliteit, … De cabotagewetgeving moet strenger worden. Na drie lokale ritten aansluitend op een internationaal transport (cabotageritten) moeten chauffeur en truck terug naar het land van herkomst ! De vestigingsvoorwaarden voor transportbedrijven moeten worden aangescherpt (bv. verplichte activiteit in vestigingsland, parking aan de onderneming…) om spookfirma’s te bestrijden. Tenslotte moet de digitale tachograaf worden ingezet om de illegale cabotage te bestrijden. De combinatie van tachograaf en GPS moeten toelaten beter te controleren.”

Het volledige zwartboek kan gedownload worden op onze website www.btb-abvv.be.

Foto’s van de acties vanaf 18.00 u op http://picasaweb.google.com/btb.ubot/ActieStopSocialeDumpingActionArretezLeDumpingSocial#slideshow/5537229236974406434.

Videobeelden beschikbaar vanaf middernacht op www.ubot.be.

Volg ook BTB Facebook : BTB Transport Logistiek ABVV.ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons