Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Vlaams minister van innovatie Ingrid Lieten zet Vlaanderen op spoor van Cleantech

(20/04/2010) Vandaag houdt Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten de vzw I-Cleantech Vlaanderen boven de doopvont. Dat gebeurt op een internationaal congres in Brugge over Innovatie voor Duurzame Productie georganiseerd door VITO. Vanavond zal gouverneur Arnold Schwarzenegger – met wie minister Ingrid Lieten medio februari een ontmoeting had tijdens een handelsmissie in Californië - een videoboodschap brengen over het belang van internationale samenwerking in het kader van de milieu- en klimaatproblematiek.


Cleantech staat voor ‘Clean Technology’ ofwel schone en zuivere technologie. Het is een verzamelnaam van producten, diensten en processen die het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen optimaliseren en de milieu-impact ervan minimaliseren. Cleantech bestaat uit vier onderdelen:

· energie (wind- en waterkracht, photovoltaics, brandstofcellen,…)

· transport en mobiliteit (batterijtechnologie, voertuigen op alternatieve brandstoffen,…)

· materialen en gebouwen (duurzaam bouwen, materiaalrecyclage, afvalvoorkoming en -verwerking,…)

· water (biologische waterzuivering, waterrecyclage,…)Ingrid Lieten: “De keuze van Vlaanderen voor schone en zuivere technologie (Cleantech) is een stap in het ontwikkelen van een nieuwe economie en het creëren van nieuwe, duurzame jobs. De toenemende aandacht voor milieu en gezondheid is een trend die gelukkig niet meer te stuiten valt, en het is belangrijk voor Vlaanderen om mee te zijn met die trend. Alleen op die manier kunnen we nieuwe jobs en bedrijven creëren. Daarom richt ik de vzw I-Cleantech Vlaanderen op die zich zal toespitsen op zowel het aantrekken van buitenlandse bedrijven en investeerders als op het stimuleren van de eigen Vlaamse Cleantech-sector.”vzw I-Cleantech Vlaanderen

De wereldwijde evolutie naar Cleantech is een feit. Ook in Vlaanderen lopen op dit moment reeds verschillende Cleantech initiatieven bij onder andere UNIZO, VOKA, universiteiten en hogescholen, provinciebesturen, LRM,… Allemaal bijzonder lovenswaardige initiatieven maar er is nood aan uniformiteit en een gemeenschappelijke focus. Daarom richt minister van Innovatie Ingrid Lieten de vzw I-Cleantech Vlaanderen op, waarbij de ‘I’ staat voor ‘Innovatie’.De vzw I-Cleantech Vlaanderen heeft als opdracht: internationalisering van Cleantech in Vlaanderen (aantrekken van buitenlandse bedrijven en investeerders, netwerkinitiatieven, samenwerking met andere regio’s), opzetten van vernieuwende projecten, visieontwikkeling, stimuleren van ondernemerschap.De vzw zal daarbij dienst doen als een koepelstructuur die bestaat uit drie pijlers:

1) Industriële pijler: Vandaag richt de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) de Flanders Cleantech Association (FCA) op. Dit is een open initiatief met industrie, KMO’s, overheden, kennisinstellingen en financiële organismen (LRM, PMV,…). Het doel is dubbel: enerzijds een gestructureerde netwerking organiseren tussen alle betrokken partners, en anderzijds een inventarisatie maken van de Cleantech-sector. Ook zal hier de internationalisering van de sector georganiseerd worden.

2) Kennispijler: Het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP) werkt momenteel reeds onder de vleugels van VITO en zal de industrie en kennisinstellingen samenbrengen rond cleantech-onderzoek. Het MIP zal de inhoud van het onderzoek afstemmen met de VRWI-regiegroep voor Energie en Milieu.

3) Publieke pijler: Het is belangrijk dat we het brede publiek sensibiliseren over het belang van de transformatie naar een duurzame economie. Dat zal gebeuren door middel van de Flanders Transition Arena. De FTA zal dus het draagvlak voor de transformatiegedachte in onze samenleving moeten vergroten.Naast een actieprogramma op Vlaams niveau zal er ook plaats zijn voor regionale actie. De vijf provincies krijgen daarom de mogelijkheid om naar eigen wens en draagkracht acties te ontwikkelen binnen het Vlaamse kader. De provincie Limburg is alvast van start gegaan. Daar werd op 1 april 2010 het Limburgs Cleantech Forum opgestart met als partners LRM, het provinciebestuur, gemeentebesturen, UHasselt en de Limburgse hogescholen. De vzw I-Cleantech Vlaanderen zal een overkoepelend platform bieden aan de initiatieven die plaatsvinden in de provincies. De bedoeling is zeker ook de provinciegrenzen te overschrijden.De centrale werking van I-Cleantech Vlaanderen en het Limburgse initiatief zullen een vaste stek krijgen in Houthalen-Helchteren. Dit omwille van het traject dat in Limburg reeds werd afgelegd in de Cleantech.De vzw zal operationeel moeten zijn vanaf september 2010. De Vlaamse overheid voorziet voor de werking van de koepelstructuur jaarlijks 1,2 miljoen euro. Voor de kennispijler MIP II werd bijna 5 miljoen euro opzijgezet dit jaar. De FCA wordt gefinancierd binnen het bestaande budget van VITO.Ingrid Lieten: “De aankondiging vandaag is niet toevallig. We merken dat de internationale omgeving een cruciale factor vormt voor de toekomst van Cleantech in Vlaanderen. Daarom zorgt dit internationaal congres van VITO voor het ideale startmoment. De steun van gouverneur Schwarzenegger vind ik een serieuze opsteker. Hij vertelde mij in Californië dat je als regio echt wel het verschil kan maken door te kiezen voor sectoren van de toekomst, door niet aan navelstaarderij te doen maar te kijken naar de wereld rondom ons en door als overheid je eigen bedrijven te steunen. Dit congres is daar een mooi voorbeeld van.”Lot Wildemeersch

Woordvoerster viceminister-president Ingrid Lieten

Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en ArmoedebestrijdingZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons