Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Open VLD : Imagomanager moet in de schaduw blijven

(22/03/2010) In maart 2009 werd door de Vlaamse overheid een vacature uitgeschreven voor een Vlaamse imagomanager. In de media werd hierover ruim bericht gegeven.

De imagomanager zou, zo stond te lezen in de bekendgemaakte functieomschrijving, o.a. een beleid rond Vlaams imago- en reputatiemanagement uitwerken en uitvoeren; er zorg voor dragen dat het gewenste imago van de Vlaamse overheid en van Vlaanderen uitgedragen wordt naar de doelgroep van nationale media en journalisten; de spilfiguur worden inzake communicatieacties over beleidsmaatregelen die politiek gevoelig liggen en een negatieve persaandacht hebben; en werk moeten maken van overleg tussen de ministeriële woordvoerders om hen op één lijn te krijgen en te voorkomen dat politieke communicatie eenzijdig het imago van de Vlaamse overheid gaat bepalen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe stelde Vlaams minister-president Kris Peeters een schriftelijke vraag over de werkzaamheden van deze imagomanager, waarover immers niet meer is gehoord sedert zijn indiensttreding op 15 juni 2009 (net nu het antwoord van de minister-president bijna mag vrijgegeven worden, duikt de imagomanager vandaag wel weer op in een klein artikeltje in De Standaard). Uit het antwoord van de minister-president blijkt dat:

- de imagomanager als dusdanig niet naar buiten mag treden, omdat de functiebenaming “Vlaams imagomanager” volgens de minister-president een aantal verkeerde connotaties oproept, zowel wat de term imago als wat de term manager betreft;
- de imagomanager niet de opdracht heeft om prominent op het voorplan te treden als vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid;
- de imagomanager noch iemand anders binnen de Vlaamse overheid sinds diens aanwerving al heeft omschreven wat het gewenste imago van de Vlaamse overheid en Vlaanderen is bij nationale media en journalisten;
- een multidisciplinair team binnen de Vlaamse overheid wel al een communicatieplan heeft opgesteld voor het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU;
- het niet de imagomanager is die belast is met de begeleiding van snelle, accurate en proactieve crisiscommunicatie, maar een extern communicatiebureau, waarmee een raamovereenkomst werd afgesloten;
- de communicatie over het beleid van de Vlaamse overheid een exclusieve verantwoordelijkheid blijft van de ministers, elk voor zijn/haar bevoegdheden;
- de ministeriële woordvoerders pas in de loop van deze maand voor het eerst samen zullen vergaderen.

Gwenny De Vroe betreurt dat het antwoord van de minister-president niet meer bijzonderheden geeft of ontwijkend is op een aantal andere precieze vragen die ze heeft gesteld. ‘Uit het antwoord blijkt wel dat overheidscommunicatie in Vlaanderen nog altijd het monopolie blijft van de politici, nl. de ministers en hun woordvoerders. Ondanks meer dan een half jaar functioneren blijken die woordvoerders nog niet samen met elkaar overlegd te hebben, heeft de Vlaamse regering geen antwoord op de vraag welk imago ze van zichzelf wenst in de media, en heeft ze de begeleiding van de crisiscommunicatie aan een extern communicatiebureau uitbesteed’, stelt De Vroe. En ze besluit: ‘Dat deze regering niet als een team overkomt, om de haverklap intern twist en dat de ministers tegenstrijdig communiceren, is, zo blijkt uit het antwoord van de minister-president, geen spijtige aaneenschakeling van toevalligheden, maar totnogtoe blijkbaar een weloverwogen keuze geweest.'

Gwenny De Vroe zal de minister-president nu verder over dit thema ondervragen.

VOOR MEER INFORMATIE


Gwenny De Vroe
Vlaams Parlementslid

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons