Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Open Vld trekt in 2010 kaart van inhoudelijke vernieuwing

(14/01/2010) Toekomstcongres in juni, Programmacongres in november
Het partijbestuur van Open Vld zette vanochtend op voorstel van partijvoorzitter Alexander De Croo het licht op groen voor de verdere inhoudelijke vernieuwing van de partij. In juni organiseert Open Vld een Toekomstcongres en in november een Programmacongres. De leden van Open Vld krijgen een actieve rol in het inhoudelijk debat.


De afgelopen maanden kwam er naar aanleiding van de voorzittersverkiezingen en de talrijke voorzittersdebatten binnen Open Vld een sterk inhoudelijk debat op gang. Open Vld zet dat debat nu verder en organiseert tussen nu en de verkiezingen van juni 2011 drie congressen. De leden krijgen een vooraanstaande rol in de voorbereiding en het debat. Ook externen zullen worden betrokken.

Drie congressen geven inhoudelijke vernieuwing vorm
Concreet staat er in juni 2010 een Toekomstcongres en in november 2010 een Programmacongres gepland. In het voorjaar 2011 volgt nog een derde congres, het verkiezingscongres voor de federale verkiezingen. Acht werkgroepen zullen instaan voor de inhoudelijke voorbereiding van het Toekomst- en Programmacongres. Aan het hoofd van elk van de werkgroepen staat een thema-voorzitter. Dat is een parlementslid dat bijstand krijgt van een rapporteur, die al dan niet een parlementair mandaat heeft.

Mannen en vrouwen krijgen een gelijke participatie en een congrescommissie samengesteld uit het voorzittersteam, de fractieleiders en een aantal experten coŲrdineert de inhoudelijke vernieuwing en de voorbereiding van de drie congressen.

Aanduiding ondervoorzitters en penningmeester
Het partijbestuur herbevestigde ook Anne-Marie Hoebeke als penningmeester en duidde Patricia Ceysens en Vincent Van Quickenborne nu ook statutair aan als ondervoorzitters. Patricia Ceysens is verantwoordelijk voor de politieke organisatie en Vincent Van Quickenborne voor de politieke lijn.

In opvolging van de Verklaring van Oostende is het dagelijks bestuur van de partij gehergroepeerd bij de voorzitter en de twee ondervoorzitters.

Guy Verhofstadt blijft eerste ondervoorzitter. Hij behaalde bij de jongste interne bestuursverkiezingen van 18 oktober 2008 immers het hoogste aantal stemmen en werd zo krachtens de Open Vld-statuten eerste ondervoorzitter van de partij.
De acht werkgroepen van het Toekomstcongres

1. Actief en sociaal

* pensioenen
* gezondheidszorg
* armoede
* welzijn


2. Slim en sterk

* arbeidsmarkt
* fiscaliteit
* economie
* competitiviteit
* zelfstandigen


3. Correct en kordaat

* democratie
* fraude
* justitiebestrijding


4. Groen en duurzaam

* groene economie
* energie
* ecofiscaliteit
* mobiliteit


5. Fit en verantwoordelijk

* staatshervorming
* efficiŽnte overheid
* privatiseringen
* administratieve vereenvoudiging


6. Creatief en getalenteerd

* onderwijs
* cultuur
* media
* sport


7. Internationaal en geŽngageerd

* EU
* Navo
* internationale samenwerking
* ontwikkelingshulp


8. Open en divers

* diversiteit/gelijke kansen
* ethische thema's
* allochtonen
* inburgering


VOOR MEER INFORMATIE

Tom Meulenbergs, partijwoordvoerder

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons