Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Groen!: Niet Anja Hermans, maar kerncentrales vormen gevaar voor samenleving

(04/03/2009) De onevenredig zware straf die de rechter oplegde aan milieu-activiste Anja Hermans is een schande: acht maanden effectief, 1100 euro boete en een straatverbod als straf voor op volledig geweldloze en open wijze het gebrek aan beveiliging van de kerncentrale van Doel aan de kaak te hebben gesteld is buiten proportie. Niet de boodschapper, maar de gebrekkige beveiliging van de kerncentrales vormen een immens veiligheidsprobleem."Electrabel bagatelliseert de acties van Anja Hermans en verkondigt dat ze enkel publiek toegankelijke locaties op de site van de kerncentrale heeft betreden. Als dit klopt, waarom wil Electrabel dan persť deze klokkenluidster muilkorven? Indien Anja Hermans inderdaad een gevaar voor de samenleving zou zijn, dan pas was de kerncentrale in de problemen gekomen," verklaart Groen! parlementslid Eloi Glorieux.

Gelukkig bestaan er nog idealisten die gebreken die kunnen schade opleveren voor de maatschappij durven blootleggen. Onze verouderde kerncentrales kunnen best gesloten worden, maar zolang ze functioneren moeten ze maximaal beveiligd worden. Anja Hermans heeft op vreedzame wijze niet alleen aangetoond dat onbevoegden zonder enig probleem de site van een kerncentrale kunnen betreden, maar ook dat ze onopgemerkt een uur lang vlak bij de cruciale gebouwen kon vertroeven.

"Anja heeft haar bevindingen minutieus gedocumenteerd en heeft het dossier met haar ervaringen ook overgemaakt aan de verantwoordelijke van de kerncentrale. In plaats van te investeren in een betere beveiliging en Anja Hermans te danken voor haar vrijwillige veiligheidsaudit, tracht Electrabel de boodschapster nu monddood te maken door haar in de gevangenis te laten stoppen," aldus Eloi Glorieux die niet begrijpt dat de rechter van Dendermonde zonder enige maatschappelijke reflectie heeft besloten Electrabel vrijuit te laten gaan.


Eloi Glorieux - Vlaamse fractie

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons