Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

L.O.V.B.: Eerste reactie op de dreiging van het Vlaams Belang om klacht in te dienen bij het parket tegen de kerstactie van “Laat Onze Vrienden Blijven”

(20/12/2007) Tot onze verbazing hebben we deze namiddag vernomen dat Vlaams Belang West-Vlaanderen dreigt een klacht in te dienen bij het parket tegen de kerstactie van “Laat Onze Vrienden Blijven”.

Uiteraard laten wij ons niet afschrikken door dit dreigement. De reeds opgestarte kerstactie zal normaal verder gezet worden, zoals oorspronkelijk gepland. We voelen ons bovendien gesteund door de vele enthousiaste en warm menselijke reacties, zowel van burgers als van ondernemingen.


We zijn wel gechoqueerd door de dreiging van het Vlaams Belang ook klacht in te dienen tegen bedrijven die aan dit initiatief meewerken. De laatste jaren tracht het Vlaams Belang zich nochtans te profileren als een ondernemingsvriendelijke partij. Deze vervolgzucht bewijst echter dat die opstelling slechts een pose is en dat vreemdelingenhaat nog steeds de ware drijfveer van het Vlaams Belang is.

Zij zouden moeten weten dat er in de bedrijfswereld hoe langer hoe meer een consensus aan het ontstaan is dat een brede regularisatie, individueel of algemeen, noodzakelijk is. Werkwillige, ingeburgerde asielzoekers uit het land zetten op een moment dat zeer veel van onze bedrijven wanhopig op zoek zijn naar werknemers is een sociaaleconomische aberratie.

Bovendien is er ook politiek een kentering waar te nemen. Hierbij verwijzen we naar een passage van het oranje-blauwe preakkoord over asiel en migratie: “Eenmalig en uitzonderlijk krijgen mensen zonder een wettige verblijfsvergunning de kans een tijdelijk arbeids- en verblijfsrecht te verwerven; deze maatregel geldt alleen voor personen die sinds 1 januari 2006 in ons land verblijven en een vaststaand werkaanbod hebben”.

Deze dreiging van het Vlaams Belang slaat ons helemaal niet uit ons lood. Wij zetten door en betreuren het fundamentalisme van het Vlaams Belang.

Met vriendelijke groeten,


Frank Wauters

Woordvoerder “Laat Onze Vrienden Blijven”
Zuidstraat 72, 8800 Roeselare

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons