Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Open VLD: Vankrunkelsven wil onderzoekscommissie moord Lahaut

(17/12/2007) Vanavond wordt op Canvas, in Keerpunt, een reportage uitgezonden waarin nieuwe elementen in de zaak Lahaut aan het licht gebracht zullen worden. Niet alleen zal duidelijk worden wie deelnam aan het moordcommando, ook zal er een relaas van de feiten gegeven worden door de man die beweert de fatale schoten gelost te hebben.

Tot aan deze reportage werd aangenomen dat de moord op Lahaut gepleegd werd door een driekoppig moordcommando, waarbij “Adolphe” - zijnde François Goossens - degene was die Lahaut neerschoot.

De reportage van vanavond werpt nogmaals een nieuw licht op de omstandigheden waarop Julien Lahaut in 1950 in koelen bloede in zijn portaal werd vermoord. Sinds het onderzoek in 1972 definitief geseponeerd werd, zijn er tal van nieuwe elementen opgedoken. Vanavond komt er weer een element bij. Daarom willen senatoren Patrik Vankrunkelsven (Open VLD) en Josy Dubié (Ecolo) dat er een onderzoekscommissie wordt opgericht binnen de Senaat die ermee belast is de moord op Lahaut op te helderen. Zij hebben hiertoe een voorstel ingediend.

Patrik Vankrunkelsven: “De getuigenis van vanavond is een nieuw element maar op zich is het 57 jaar na de feiten niet meer zo belangrijk wie juist de persoon was die de trekker overhaalde. Of dit nu François Goossens was, of Eugène Devillé, doet er eigenlijk niet echt toe. De vraag die we ons moeten stellen is, waarom ze het deden. Handelden ze uit eigen initiatief, of werd hen dit opgelegd? Waarom kon François Goossens het zich veroorloven om na de moord hierover nog op te scheppen? Waarom lijkt het alsof de mensen rond Goossens in bescherming werden genomen? Waarom is er nooit een grondig onderzoek naar hun betrokkenheid gebeurd?”

Beide senatoren ijveren er dan ook voor dat er een onderzoekscommissie komt die uitgebreide onderzoeksdaden kan stellen. In aanvang zou deze commissie door middel van hoorzittingen een historisch kader, waarin de feiten zich afspeelden, moeten duiden. Op basis van deze hoorzittingen kan deze commissie dan een wetenschappelijke onderzoeksopdracht uitbesteden. Het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) zou zich hiervoor kunnen lenen. Op basis van hun verslag zouden er conclusies getrokken kunnen worden.

Patrik Vankrunkelsven: “Er moet een duidelijk onderzoek komen naar de rol van de zogenaamde ‘stay behind-netwerken’. Deze netwerken werden in volle Koude Oorlog getolereerd, en vaak zelfs actief gesteund, om weerwerk te bieden in geval van een inval door de Sovjetunie. Er wordt gesuggereerd dat de verantwoordelijken van de moord op Lahaut in deze middens, of uitlopers ervan, terug te vinden zijn.”

Een onderzoekscommissie zou archieven kunnen raadplegen die tot nog toe niet konden geraadpleegd worden. Opmerkelijk was bv. dat toenmalig senator Van Quickenborne begin deze eeuw het gerechtelijk dossier omtrent de moord bij het parket te Luik opgevraagd had en dat hij toen moest vaststellen dat het ganse dossier vernietigd was. Het gerecht heeft toen zelf een kopij moeten maken van een duplicaat dat bewaard werd in het documentatiecentrum van de Kommunistische Partij. Vankrunkelsven wil dat ook dit soort dwalingen in het gerechtelijk onderzoek door een onderzoekscommissie onderzocht worden.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons