Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

FOD Buitenlandse Zaken: Adellijke gunsten

(28/04/2007) Het Belgisch Staatsblad van 27 april 2007 publiceert de lijst van de adellijke gunsten die bij koninklijke besluiten van 21 april 2007 werden verleend:

- vergunning van de persoonlijke titel van barones aan jonkvrouw Elisabeth COPPéE, weduwe van jonkheer Philippe le HODEY, aan jonkvrouw Marie-Christiane de CORSWAREM en aan mevrouw Françoise MEUNIER;

- vergunning van de persoonlijke titel van baron aan jonkheer Michel FRANCHIMONT en aan de heren Bert DE GRAEVE, Eric DEKEULENEER, Patrick DE MAESENEIRE, Noël DEVISCH, Roland GILLION, Rik JAEKEN, Julien KLENER, Norbert MARTIN, Gerard MORTIER, Guy QUADEN, Niceas SCHAMP, Ajit SHETTY en Michel VAN VYVE.


Jonkvrouw Elisabeth COPPéE, weduwe van jonkheer Philippe le HODEY, gewezen verantwoordelijk van de Gidsenbeweging, gewezen ondervoorzitster van de mondiale vereniging van christendemocratische vrouwen, gewezen bestuurster van vennootschappen en van de RTBF.


Jonkvrouw Marie-Christiane de CORSWAREM, stichtster en eerste voorzitster van "Make A Wish"-België.

Mevrouw Françoise MEUNIER, kankerspecialiste, algemeen directrice van EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer), laureate van de Prijs Vrouwen van Europa 2005.

Jonkheer Michel FRANCHIMONT, oud-stafhouder van de Orde van advocaten van de balie van Luik, ere-buitengewoon hoogleraar van de Universiteit van Luik, gewezen voorzitter van de Commissie-Franchimont ter herziening van het Wetboek van Strafvordering.

De heer Bert DE GRAEVE, CEO van Bekaert N.V., gewezen gedelegeerd bestuurder van de VRT.

De heer Eric DEKEULENEER, gedelegeerd bestuurder van het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet, voorzitter van het Koninklijk Belgisch Filmarchief, vice-voorzitter WWF Belgium.

De heer Patrick DE MAESENEIRE, CEO van Barry Callebaut.

De heer Noël DEVISCH, voorzitter van de Belgische Boerenbond.

De heer Roland GILLION, mecenas, voorzitter van "Jeune Peinture Belge".


De heer Rik JAEKEN, nationaal voorzitter van UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers), vice-voorzitter van de NGO TRIAS (verlening van microkredieten in de derde wereld).

De heer Julien KLENER, emeritus gewoon hoogleraar van de Universiteit Gent, voorzitter van het Centraal Israëlisch Consistorie van België.


De heer Norbert MARTIN, gewezen gedelegeerd bestuurder van BASF Belgium, voorzitter van het Instituut voor Cellulaire Pathologie Christian de Duve.


De heer Gerard MORTIER, directeur van de “Opera national de Paris”, toekomstige directeur van de “New York City Opera”, gewezen algemeen directeur van de Muntschouwburg te Brussel, gewezen artistiek directeur en intendant van de "Salzburger Festspiele".


De heer Guy QUADEN, gouverneur van de Nationale Bank van België, voorzitter van de Koning Boudewijn Stichting


De heer Niceas SCHAMP, doctor in de wetenschappen, emeritus gewoon hoogleraar van de Universiteit Gent, vast secretaris van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.


De heer Ajit SHETTY, voorzitter en gedelegeerd bestuurder van Janssen Pharmaceutica, vice-voorzitter Wereldwijde Operaties van Johnson & Johnson.


De heer Michel VAN VYVE, neurochirurg, diensthoofd Neurochirurgie van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst.


Eretekens

Het Belgisch Staatsblad van 27 april 2007 publiceert de lijst van de burgerlijke eretekens die bij koninklijke besluiten van 21 april 2007 werden verleend in het kader van het koninklijk besluit van 10 februari 2003:

- Grootofficier in de Kroonorde: de heren Wilfried BEIRNAERT, Serge BRAMMERTZ en Claude LELIèVRE;

- Commandeur in de Leopoldsorde: eerwaarde heer Pierre BREYNE, de heer Luc DE BRUYCKERE, mevrouw Barbara SCHMIDBURG en de heren Luc TUYMANS en Michel VERSCHUEREN;

- Commandeur in de Kroonorde: mevrouw Fabienne DEMAL alias Axelle RED, de heren François GLORIEUX, Hendrik HOET, Jamal MAFTOUHI en Aron MALINSKI en baron Jean ROTSART de HERTAING.

De heer Wilfried BEIRNAERT, gewezen directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen, gewezen voorzitter van de sociale commissie van UNICE, de Europese werkgeversorganisatie.


De heer Serge BRAMMERTZ, adjunct-procureur van het Internationaal Strafhof in Den Haag, gewezen Belgische federale procureur.


De heer Claude LELIèVRE, algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de Rechten van het Kind.


Eerwaarde heer Pierre BREYNE, gedelegeerd bestuurder van het dienstencentrum GID(t)S voor gehandicapten in Hooglede-Gits.


De heer Luc DE BRUYCKERE, gedelegeerd bestuurder van Ter Beke N.V.


Mevrouw Barbara SCHMIDBURG, echtgenote van de heer Jacques FRANÇOIS, voorzitster van SOS-Kinderdorpen België, lid van het uitvoerend comité van "SOS Kinderdorfen International".


De heer Luc TUYMANS, kunstschilder met internationale faam.


De heer Michel VERSCHUEREN, gewezen manager van voetbalclub Anderlecht.


Mevrouw Fabienne DEMAL alias Axelle RED, zangeres, ambassadrice van UNICEF.


De heer François GLORIEUX, pianist


De heren Hendrik HOET (katholiek priester), Jamal MAFTOUHI (imam) en Aron MALINSKI (rabbijn), die samen de "Antwerpse Trialoog" vormen.


Baron Jean ROTSART de HERTAING, gewezen voorzitter van het Museum van de Dynastie, gewezen voorzitter van de Federatie van Vrienden van de Belgische Musea

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons