Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

BSV: "persmededeling i.v.m. gesprek Patsy/SP.A"

(16/10/2002) De Beweging voor Sociale Vernieuwing schrijft:
De BSV nam kennis van de berichtgeving die in verschillende bladen gewijd was aan het gesprek dat BSV-lid Patsy Sørensen voerde en voert met de SP.A., op initiatief van de SP.A trouwens.

De BSV meent dat het past enkele correcties aan die berichtgeving aan te brengen of minstens in een juiste context te plaatsen.

De BSV is een pluralistische beweging die onder impuls van Patsy Sørensen in maart 1994 werd opgericht. Naast een meerderheid van onafhankelijke leden, telt de beweging ook aangeslotenen die lid zijn van een partij: de SP.A, Vivant, Agalev, KP en CD&V.

De BSV stipt aan dat het gesprek van Patsy met de SP.A ten persoonlijke titel wordt gevoerd, net zoals andere BSV-leden dat in het verleden deden met andere partijen en vermoedelijk ook in het raam van de stembusgang van juli 2003 nog zullen doen.

De BSV meent er goed aan te doen erop te wijzen dat de persoonlijke lijstkeuze van sommige van haar aangeslotenen de huidige algemene electorale lijn van de BSV uitmaakt, dit op basis van een besluit dat enkele maanden geleden werd genomen. Deze optie vervangt de idee van het afsluiten van politiek-technische akkoorden, idee die – om versnippering van stemmen te voorkomen - in toepassing werd gebracht in 1994 (verkiezingsakkoord met Agalev) en 2000 (gezamenlijke lijst met Vivant).

Tenslotte beklemtoont de BSV dat wat betreft de federale verkiezingen van 2003, de beweging stemadvies zal verstrekken om op die wijze de BSV-leden die zullen kandideren op de lijsten van democratische partijen (Agalev, Vivant, SP.A en gebeurlijk andere, kleinere politieke organisaties) te steunen.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons