Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Vlaams Belang: organen uit China

(28/11/2006) Op dinsdag 28 november werden twee Canadese onderzoekers, de heren David Kilgour en David Matas, in het Vlaams Parlement ontvangen door leden van de Commissie Buitenlands Beleid. Deze onderzoekers hebben in mei 2006 een onafhankelijk onderzoek gestart naar de beschuldigingen van organenoogst in heel China en dit op verzoek van de ‘Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China’ (CIPFG). Beide heren waren in het Vlaams Parlement vergezeld van een overlevende van de organenoogst.

Na 18 elementen van bewijs te hebben vastgesteld die volgens de auteurs ‘verifieerbaar en in de meeste gevallen onbetwistbaar’ zijn, concludeerde hun onderzoeksrapport dat ‘er een grootschalige organenoogst op onwillige Falun Gong beoefenaars is, die nog steeds verder gezet wordt’. Het wijdverspreide doden van Falun Gong beoefenaars voor organen voor transplantatie met het oog op winst is ‘zo schokkend dat het een nieuwe vorm van kwaad in de wereld is’.Het Vlaams Belang was op deze bijeenkomst in het Vlaams Parlement vertegenwoordigd door haar Volksvertegenwoordiger John Vrancken, die in verscheidene commissies al de nodige aandacht trok op de constante schending van de mensenrechten in China.Om deze misdaad tegen de mensheid te stoppen werden wereldwijde acties ondernomen. Ondermeer Amnesty International en het Europees Parlement hebben verklaringen en/of resoluties uitgevaardigd om hun bezorgdheid over dergelijke misdaad te uiten. De Belgische Transplantatievereniging, de Britse Transplantatievereniging, evenals de US Kidney Foundation, etc. hebben allemaal elke vorm van organenoogst ten stelligste veroordeeld. Het ‘oogsten van organen’ is eveneens verboden door de Belgische wet.Recentelijk werden een aantal onderzoeksteams opgericht met de bedoeling naar China te gaan voor een onafhankelijk en onbeperkt onderzoek van Chinese werkkampen, gevangenissen en alle relevante detentiefaciliteiten op het Chinese vasteland waar gevangenen, en in het bijzonder Falun Gong beoefenaars, worden vastgehouden. Een Europees onderzoeksteam zal in de nabije toekomst worden aangekondigd.Het Vlaams Belang schaart zich achter de ergernis van zovelen - en hoe langer hoe meer - voor de kritiekloze en louter mercantiele toenadering van het Westen en ons land tot China, het nieuwe “beloofde land”, waarbij de mensenrechten naar de achtergrond worden verdrongen.De deelnemende leden dringen er bij het Chinees dictatoriaal éénpartijregime op aan om gevangenissen, werkkampen en alle relevante faciliteiten open te stellen waar Falun Gong beoefenaars worden vastgehouden.Volksvertegenwoordiger John Vrancken benadrukt dat met de organisatie van deze persconferentie in het Vlaams Parlement, de leden alleszins dit parlement en de diverse regeringen willen oproepen tot volledige steun aan het onderzoek.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons