Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

N-VA : Bart De Wever : Bij het overlijden van meester Herman Wagemans

(06/04/2006) De N-VA neemt met droefheid kennis van het overlijden van Herman Wagemans, het eerste naoorlogse Vlaams-nationaal parlementslid (1954-1958) en medestichter van de Volksunie.

In november 2004, bij de viering van een halve eeuw Volksunie / Nieuw-Vlaamse Alliantie, huldigde het partijbestuur Herman Wagemans nog. Partijvoorzitter Bart De Wever overhandigde meester Wagemans toen vijftig rozen en een dvd met de partijgeschiedenis van de VU / N-VA. Meester Wagemans drukte bij die gelegenheid zijn waardering uit voor dit gebaar en wenste de N-VA veel voorspoed.

In een reactie op het overlijden van meester Wagemans verwijst N-VA-voorzitter Bart De Wever naar het levenswerk van Herman Wagemans als symbool voor de inzet van een ganse generatie Vlaams-nationalisten in een bijzonder moeilijke periode: “Herman Wagemans bepleitte reeds in 1948 op het eerste Vlaams nationaal zangfeest dat verzoening noodzakelijk was omdat een samenleving niet kan opgebouwd worden op onverdraagzaam zwart-wit-denken. Als advocaat toonde hij de moed om het in de donkere repressiejaren op te nemen voor vervolgden. In die tijd was er van rechten van de verdediging weinig sprake. De Belgische justitie negeerde toen systematisch wat men nu omschrijft als mensenrechten.”

Bart De Wever wijst ook op de consequente politieke lijn die Herman Waegemans volgde: “Als eerste naoorlogs Vlaams-nationaal parlementslid en medestichter van de Volksunie waakte Herman Wagemans erover dat de nieuwe partijpolitieke emanatie van het Vlaams-nationalisme meteen de weg bewandelde van de parlementaire democratie. Een weg die de Volksunie en de N-VA nooit hebben verlaten. En als lid van de raad van beheer en later nationaal ondervoorzitter van het Verbond van Vlaamse Oud-strijders ondersteunde hij het pacifisme als maatschappelijke stroming.”

De N-VA brengt hulde aan de manier waarop Herman Wagemans zich als Vlaams-nationalist in het parlement en in de Antwerpse provincie- en gemeenteraad, maar ook op sociaal en cultureel vlak engageerde. De N-VA betuigt zijn medeleven aan de familie en in het bijzonder aan zijn echtgenote, mevrouw Wagemans-Van Nueten.ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons