Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Opinie: Mobiliteit en gehandicapten: nog veel problemen

Personen met een handicap ervaren in het dagelijkse leven vaak enorme problemen om dingen die voor andere mensen normaal zijn te doen.

Denken we daarbij maar aan het nemen van het openbaar vervoer: meestal denken we dat een vlot openbaar vervoer een recht is voor iedereen, toch blijkt dit voor personen met een handicap nog steeds niet zo te zijn. Het is niet omdat men de trein neemt in een station dat uitgerust is voor personen met een handicap, dat men in het eindstation eveneens uitgerust is met een infrastructuur voor de andersvaliden. Het uitzoeken van deze mogelijkheid dient tot op heden nog steeds door de reiziger te gebeuren. Naast de trein zijn er nog grotere problemen om de bus te nemen. Wanneer Vlaams minister Stevaert met veel bravoure het "gratis" openbaar vervoer aankondigde, Iaat hij een zeer zwakke categorie van de bevolking, de personen met een handicap in de kou staan. Het nemen van de bus door een persoon met een rolstoel is in de meeste gevallen een onmogelijke opdracht. Ook de verplaatsing van en naar een station of bushalte levert vaak nog een aantal problemen op zodat personen met een handicap beroep dienen te doen op vaak deur-tot-deur gerichte vervoersmogelijkheden zoals taxi's die in landelijke gebieden niet altijd ter beschikking staan.

Ook de toegang tot openbare gebouwen kan nog beter. Hoewel hiertoe reeds grote inspanningen werden gedaan, is de toegang van een aantal openbare gebouwen nog steeds bedenkelijk voor personen met een handicap. Daarbij aandacht besteden aan gebouwen met een recreatief karakter zoals zwembaden, sportcomplexen, bibliotheken, culturele centra, etc. is zeker geen overbodige luxe. Personen met een handicap die nog steeds actief willen zijn, vallen nog steeds uit de boot, waardoor oa. sociaal contact moeilijker wordt;

Daarnaast moet eveneens aandacht worden gegeven aan een aantal zaken die, bewust of onbewust, gebeuren: Het parkeren van de wagen op parkeerplaatsen voor personen met een handicap neemt door het toenemende mobiliteitsprobleem steeds grotere proporties aan. Waar het voor validen enkel vervelend is als ze geen parkeerplaats vinden en ze een eind moeten lopen, kan voor andersvaliden quasi onmogelijk worden hun bestemming te bereiken. Jammer genoeg worden de op parkeerterreinen voor warenhuizen en openbare gebouwen speciale parkeerplaatsen voor personen met een handicap al te vaak ingepikt door beter mobiele collega's. Ook het wildparkeren op oa. voetpaden zorgt ervoor dat de doorgang voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers sterk bemoeilijkt wordt. In het kader van "verfraaïngswerken" of in het kader van veiligheidsmaatregelen voor zaakvoerders worden op het voetpad paaltjes geplaatst die de doorgang voor personen met een rolstoel sterk hindert. Ook het onderhoud van de voetpaden is belangrijk: voetpaden die oneffen liggen, slecht onderhouden voetpaden tijdens de winter (ijs- en sneeuwophoping) kunnen ervoor zorgen dat personen met een handicap (met of zonder rolwagen) zwaar in de problemen komen en zich op het wegdek moeten begeven, met alle mogelijke gevolgen.

Oversteekplaatsen voor voetgangers waar het voetpad niet werd verlaagd om personen met een rolstoel toe te laten op een veilige manier over te steken. Ook specifieke voorzieningen naar slechtziende- en blinde personen toe worden als wenselijk geacht. Denken we daarbij maar aan de zogeheten "rubbermatten" bij een oversteekplaats, het gebruik van geluidssignalen bij kruispunten met verkeerlichten wanneer het licht op rood of groen staat, etc.

Wanneer we de problemen aanhalen die personen met een handicap ervaren in het openbaar verkeer, dienen we eveneens te kijken naar een aantal mogelijke oplossingen. Ook de aandacht voor de andere zwakke weggebruikers mag ons hierbij niet ontsnappen.

Ieder openbaar bestuur dient bij de bevoegde firma's (NMBS, De Lijn) een aanpassing van de infrastructuur te bepleiten en indien mogelijk een samenwerkingsovereenkomst met deze firma's te bereiken. Openbaar vervoer is immers een recht voor iedere inwoner en mag niet ophouden te bestaan wanneer iemand een handicap heeft. Elke stad heeft hierin een groot engagement daar het de functie van een centrumstad voor de ruimere omgeving profileert en er de mogelijkheid bestaat tot het nemen van de trein door personen met een handicap door oa. de aanwezigheid van een rolbrug. Jammer genoeg dient nog werk te worden gemaakt van een dienstverlening die toelaat om aan Iaatavondactiviteiten (theather, concerten, ...) deel te nemen in grotere steden in de omgeving. Een langere dienstregeling zou hier een oplossing voor kunnen bieden.

Strengere politiecontroles op het gebruik van parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Vanaf het begin van 2002 zijn enkel nog de blauwe kaarten geldig en dan nog enkel tot de datum die op de kaart is vermeld. Een éénvormig gebruik van de kaart door de inwoners van een stad (bijvoorbeeld kleven aan de voorruit) maakt de controles dan ook heel wat makkelijker en minder tijdrovend. Misbruik van deze kaarten en parkeerplaatsen door valide personen dient dan ook zo streng mogelijk afgestraft te worden.

Bij aanpassingswerken aan voetpaden meer rekening houden met personen met een handicap. Horizontaalliggende voetpaden met een breed oppervlak zijn hierin essentieel. Wanneer handelszaken voor hun zaak plaatsen (wat zeker niet te bekritiseren valt) in het kader van veiligheid, moet de rolstoelgebruiker nog steeds gebruik kunnen maken van het voetpad. Daarom dienen deze paaltjes zo mogelijk tegen de rijweg geplaatst te worden en niet in het midden van het voetpad.

Openbare gebouwen dienen nog toegankelijker gemaakt te worden voor personen met een handicap. Ondanks de vele inspanningen die door het beleid in de stad gedaan werden (installatie van de lift in en buiten het stadhuis) is het voor personen met een handicap nog steeds heel moeilijk om toegang te krijgen tot het zwembad. Een trapleuning aan beide zijden van de trappen is ook hier een nuttige maatregel.

De verplaatsing van en naar het station of de stad mogelijk maken door het uitbreiden van bestaande initiatieven: De minder -mobielencentrale: op deze manier kan een degelijk netwerk worden uitgebouwd van deur -tot-deur -vervoer. Het gebruik van taxi's mogelijk maken of stimuleren door het uitschrijven van al dan niet beperkte "vervoerscheques. aan mensen waar de mogelijkheid tot gebruikname van de mindermobielencentrale niet mogelijk is of bij een gebrek aan openbaar vervoer. Zo kan een relatief korte afstand overbrugd worden op een redelijk goedkope manier. De komst van een marktbus en een stads- of belbus kan hier enkel toegejuicht worden. Het strooien van fietspaden gedurende de wintermaanden kan ook hier voor een grotere toegankelijkheid van en naar de stad of het station zorgen. De zwakke weggebruiker komt gedurende deze periode ook vaak in de kou te staan. Tot slot willen wij er nog op wijzen dat iedereen, ook de personen met een handicap optimaal gebruik moeten kunnen maken van het openbaar vervoer, van parkeermogelijkheden in de stad, van toegang tot openbare gebouwen, etc. Mobiliteit is immers een sleutel tot integratie in onderwijs, vrije tijdsbesteding en de maatschappij op zich. Eveneens willen wij alle organisaties en diensten die meegewerkt hebben danken voor hun deelname.

deze tekst werd gemaakt door Jong CD&V Torhout naar aanleiding van een studie rond mobiliteit en gehandicapten en werd met hun toestemming overgenomen.

De redactie van politics.be is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de stukken gepubliceerd onder de rubriek "columns en opinies"

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons