Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Giscard d'Estaing over de stand van zaken van de grondwet van Europa

Tijdens ons bezoek aan Straatsburg konden we ook een briefing meepikken met Giscard d'Estaing over de stand van zaken van de grondwet van Europa. Dit zijn enkele bedenkingen en mededelingen...

Over de grondwet kunnen drie belangrijke zaken verteld worden.

  1. De bewoording van de grondwet is goed leesbaar. Het is geschikt om voor te leggen aan bvb. scholen en universiteiten. Dit is heel belangrijk omdat deze tekst begrijpbaar moet zijn voor elke Europese bewoner.
  2. Het huidig Europa (dus zonder echte grondwet) kan niet meer bestaan in zijn huidige vorm na de uitbreiding. We moeten dus vooruit kijken. Zo niet kan een uitgebreid Europa niet functioneren. De nieuwe lidstaten stellen ook meer vragen dan de oude lidstaten. Wat evident is.
  3. We moeten ons verzetten tegen de achteruitgang in de Europese structuren. Wat men hoort van klachten zijn vooral nationale zaken. Men hoort vaak dat men niet genoeg rekening heeft gehouden met de nationale zaken. Het mooiste voorbeeld hiervan is de verkiezing van de voorzitter van het Europees Parlement. Er was eerst overeengekomen dat de leden van het Europees Parlement deze zelf zouden verkiezen maar dat is dan veranderd in een verkiezing van het Europees Parlement uit kandidaten die de lidstaten zelf voorstellen. De nationale gevoelens primeren dus duidelijk boven de Europese gevoelens.

De Raad in Brussel mag je geen mislukking noemen. Er is gewoon nog geen goedkeuring maar die zal zeker nog komen. Ik wil trouwens het Iers voorzitterschap proficiat wensen met de handelingen die men ondernomen heeft om de grondwet toch nog te laten goedkeuren.

De EGC heeft alles opgeleverd wat te verwachten viel. Het was niet veel, dat geef ik toe, maar meer kon ook niet verwacht worden. We mogen ons ook niet laten vangen door te proberen een datum vast te leggen voor de goedkeuring van de grondwet. Normalerwijze zou dit het zeker tegen het einde van het Iers voorzitterschap (30 mei) goedgekeurd moeten worden.

Als het voorstel niet wordt goedgekeurd, zitten we natuurlijk met een probleem. Het is geen optie om met bijvoorbeeld 23 van de 26 landen verder te doen. Ons voorstel is een voorstel voor gans Europa en we willen daarop ook toezien. De oplossing ligt er niet in om kleine groepjes te vormen.

Ik vind trouwens dat we ook niet 100 % van de stemmen moeten krijgen om het goed te keuren. Kijk maar naar Amerika: daar stemmen ook niet alle staten voor alle wetsontwerpen maar als een meerderheid "ja" zegt moet het ook aanvaard worden.

Trouwens: de landen die tegen het voorstel ingaan nemen een groot Europees risico. Dit kan eigenlijk niet getolereerd worden. Ik zeg nogmaals: als een grote meerderheid in Europa vr de grondwet is moet de rest dit aanvaarden.

De optie van een Europees referendum vind ik geen slecht idee maar we moeten oppassen dat we geen te lage participatie krijgen en zo geen representatief beeld kunnen vormen.

  • Nathan Bijnens
  • Kristof Deman

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons