Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Opinie: Objectieve verslaggeving

Even ter situering: zondag 1 september 2002 (gisteren dus), De zevende dag op VRT, het debat Dewinter vs. Abou Jahjah. Mijnheer Dewinter en mijnheer Jahjah, radicale voorzitter van de Arabisch-Europese liga, houden een (verhit) debat. Na afloop wordt aan een Knack-journalist gevraagd om het debat te evalueren. Deze draait gedurende enkele seconden stilzwijgend en pretentieus zijn hoofd weg om daarna het volgende te verkondigen: ‘Tja, wat kan ik daarop zeggen? Daar is geen speld tussen te krijgen hé. Ik moet wel zeggen dat mijnheer Dewinter in mijnheer Jahjah zijn intellectuele meerdere moet herkennen, maar ja het is ook niet zo moeilijk om de intellectuele meerdere te zijn van mijnheer Dewinter...
Lees dit opiniestuk van Axel Brugman nu...

Even ter situering: zondag 1 september 2002 (gisteren dus), De zevende dag op VRT, het debat Dewinter vs. Abou Jahjah. Mijnheer Dewinter en mijnheer Jahjah, radicale voorzitter van de Arabisch-Europese liga, houden een (verhit) debat. Na afloop wordt aan een Knack-journalist gevraagd om het debat te evalueren. Deze draait gedurende enkele seconden stilzwijgend en pretentieus zijn hoofd weg om daarna het volgende te verkondigen: ‘Tja, wat kan ik daarop zeggen? Daar is geen speld tussen te krijgen hé. Ik moet wel zeggen dat mijnheer Dewinter in mijnheer Jahjah zijn intellectuele meerdere moet herkennen, maar ja het is ook niet zo moeilijk om de intellectuele meerdere te zijn van mijnheer Dewinter. Zelfs met de handen op de rug gebonden en met twee vingers in de neus kan men de intellectuele meerdere van mijnheer Dewinter zijn.” Even later gooit mijnheer Dewinter zijn microfoon af, repliceert – mijns inziens terecht – op die belediging en verlaat vervolgens de studio. Hierop zegt moderator Ivan De Vadder: “U heeft hem blijkbaar beledigd”. De Ceulaers arrogante repliek: “Hij voelt zich blijkbaar daardoor beledigd”.

De Standaard verslaat als volgt, en ik citeer (De Standaard van maandag 2 september 2002 – pagina 3) : “Boze Blokker Filip Dewinter heeft gisteren een studio van de VRT-televisie in volle uitzending verlaten. Hij voelde zich beledigd door Knack-journalist Joël De Ceulaer … Dewinter heeft misschien niet zijn meester, maar dan toch zeker zijn gelijke gevonden in zijn manier van debatteren en argumenteren … Abou Jahjah pareerde vakkundig verschillende van diens aanvallen … hoe dan ook, De Ceulaer riep Abou Jahjah tot absolute overwinnaar van de boksmatch uit en viel Dewinter frontaal aan: “Het is helemaal niet moeilijk om intellectueel de meerdere te zijn van Filip Dewinter. [PUNT]” … De Vlaams Blokker, die elders in de studio zat, voelde zich beledigd, stond op en verliet de zaal. Maar niet zonder De Ceulaer eerst verbaal aan te pakken, staande tussen twee camera’s.”

De Morgen verslaat dan weer als volgt (De Morgen van maandag 2 september 2002 – pagina 5) : “Een verhit debat tussen Philip Dewinter en Abou Jahjah in het TV1-programma De zevende dag, resulteerde erin dat Dewinter boos de studio verliet. Directe aanleiding daarvoor was een opmerking van Knack-journalist … diens commentaar: “Jahjah was duidelijk de intellectuele meerdere van Dewinter. [PUNT] … Dewinter greep die beoordeling aan om een Fortuyn-nummertje op te voeren en stampvoetend de studio uit te lopen en allerlei half onverstaanbare opmerkingen te roepen die de indruk moesten wekken dat de hele wereld en de VRT in het bijzonder hem en het Vlaams Blok aan het tergen zijn …

Een belangrijk argument in heel de discussie was: “Als allochtonen niet willen integreren en assimileren, als ze onze wetten, waarden en normen niet willen aanvaarden en als ze het hier toch zo slecht vinden, dan moeten ze maar teruggaan naar hun land van herkomst.” Mijnheer Jahjah repliceerde: “Zolang wij de wetten respecteren, is er geen enkel probleem. Waarden en normen spelen geen rol. Als die toch zo belangrijk zijn, dan moeten ze maar als wet gestemd worden. Dan zullen we ze naleven.”

Mijn commentaar hierop:

Ten eerste is dit absoluut géén objectieve verslaggeving!!! Waar haalt de (geschreven) pers de pretentie vandaan om de waarheid te verdraaien, of op zijn minst slechts half te belichten en hún mening als waarheid voor te stellen? Beide kranten maken geen enkele melding van de werkelijke belediging aan Dewinters adres, namelijk die dat men zelfs met de handen achter de rug en met twee vingers in de neus de intellectuele meerdere van Dewinter kan zijn. Mijnheer Dewinter was helemaal niet beledigd door de opmerking van Ceulaer dat hij intellectueel de mindere was, maar wel door de opmerking dat het niet moeilijk was, zelfs niet met de armen op de rug gebonden en met vingers in de neus. Ik slaag er bovendien nog altijd niet in om het verband te zien tussen iemands intellect en het feit of zijn armen en neus als dan niet geblokkeerd zitten door of met een of ander voorwerp.

Ten tweede is het gebruik van het woord ‘opmerking’ in plaats van mijns inziens het correcte alternatief ‘misplaatste aanmerking’ een ongepaste poging om mijnheer De Ceulaers daden – subtiel welliswaar – te vergoeilijken. Het is namelijk intellectueel onwaardig om iemands betoog af te breken – zelfs als is men het helemaal niet eens met diens idealen en standpunten, hoe extreem en onbegrijpelijk ook – door hem en zijn persoon aan te vallen. Vermits mijnheer Ceulaer deze intellectuele waardigheid niet bezit, vraag ik mij af waar hij dan de pretentie en arrogantie vandaan haalt om iemand anders op zijn vermeende niet-intellectuele discours te wijzen? Jahjah was bovendien helemaal niet de intellectuele meerdere van Dewinter. Hoogstens de gelijke. Zijn, mijns inziens, enige echte argument was het hierboven vermelde omtrent de wetten en hun naleving. Een van de eerste dingen die ik echter in mijn rechtenstudies geleerd kreeg is dat recht véél meer is dan enkel wetten, dat ook de normen een heel grote en belangrijke rol spelen. Dit is eens te meer af te leiden uit het aantal bladzijden dat het onderwerp verhoudingsgewijs beslaat in mijn cursussen. Iets waar ik als liberaal des te gelukkiger mee ben. Normen en waarden zijn duidelijk veel krachtiger dan wetten. Normen zijn namelijk quasi inherent aan een samenleving en vinden bovendien ook hun legitimiteit in de samenleving. Ze zijn namelijk met en door de samenleving ontstaan.

De Morgen gaat zelfs nog verder over de schreef. Deze gebruikt onterecht woorden als ‘Fortuyn-nummertje’, ‘stampvoetend’ en ‘half onverstaanbare opmerkingen’. Over dat Fortuyn-nummertje kan gediscussieerd worden, al vind ik niet dat een journalist geplaatst is om een dergelijk gekleurd woord te gebruiken in de katern ‘Algemeen’, maar soit. Het ‘stampvoetend’ en ‘half onverstaanbare opmerkingen’ zijn echter volledig uit de lucht gegrepen en bijgevolg geheel misplaatst en ongepast. Mijnheer Dewinter heeft helemaal niet met zijn voeten gestamd, verre van zelfs én zijn repliek was, zelfs zonder micro – waarvan mijnheer De Vadder na afloop het tegenovergestelde liet uitschijnen – woord voor woord verstaanbaar.

Hetgeen mij tot slot heeft geërgerd is de motivatie van dit alles, het waarschijnlijke waarom van deze inbreuk tegen de journalistieke deontologie. Een motivatie die anti-pluralistisch en antidemocratisch is. Als overtuigde liberaal – lees niet VLD’er, maar liberaal – kan ik een dergelijk iets niet tolereren en zeker niet in media die zich voordoen als intellectueel en kwalitatief hoogstaand.

Degene die echter wel wat lof verdient is mijnheer Bracke die het debat modereerde. Hij gaf duidelijk blijk van onpartijdigheid en wist het debat tussen beide heren op vakkundige wijze in goede banen te leiden. Chapeau!

Discussiëren over deze opinie kan hier

Axel Brugman

De redactie van politics.be is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de stukken gepubliceerd onder de rubriek "columns en opinies"

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons