Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

"Je kan geen onderhoudsgeld eisen van jezelf"

ANTWERPEN - Kortgedingrechter noemt vordering van omwonenden Sinksenfoor onontvankelijk

De kortgedingrechter in de rechtbank van en in Antwerpen verklaarde donderdag de milieustakingsvordering over de Sinksenfoor, die omwonenden van de site Spoor Oost in Borgerhout hadden ingediend, onontvankelijk.

Bewonersvereniging Park Spoor Oost en 42 bewoners vrezen dat de Sinksenfoor de mogelijkheid doorkruist om van Spoor Oost een park te maken. Daarnaast heerst er ongerustheid over de geluids- en verkeersoverlast die de foor zal meebrengen.

Stad dagvaardt Stad

De eisers hadden daarom op basis van een artikel uit het gemeentedecreet een milieustakingsvordering ingediend. Dat artikel laat één of meerdere inwoners toe om op te treden namens de gemeente wanneer deze zelf in gebreke blijft.

Aangezien de stad in hun ogen onvoldoende was ingegaan op hun vraag om meer flankerende maatregelen te nemen rond geluidsimpact en mobiliteit, hadden ze dus de stad namens de stad gedagvaard en daar wringt het schoentje. De stad kan immers niet de rol van eisende én verwerende partij aannemen, waardoor de milieustakingsvordering onontvankelijk werd verklaard.

Deze beschikking is zowat een doordruk van die uit 2012, toen met dezelfde motivering ook al eens een milieustakingsvordering rond de Sinksenfoor van de omwonenden van de Gedempte Zuiderdokken onontvankelijk verklaard. "Je kan geen onderhoudsgeld vragen van jezelf", vertaalde een jurist de situatie.

Jan Heuvelmans

Bron(nen):
PagiA-nieuwsgaring
Rechtbank in kort geding
Media Services (http://www.mediaservices.be/)

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons