Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Bekeerde bigamist graaide schaamteloos uit de stadskas

ANTWERPEN / GAMBIA - Lobbyist die Stad op de wereldkaart zou zetten, bediende vooral zichzelf

De correctionele rechtbank van en in Antwerpen veroordeelde woensdag een gewezen topambtenaar bij de Stad Antwerpen tot één jaar cel met uitstel en 600 euro boete, dit voor een wel erg belegen dossier over de schriftvervalsing waarmee subsidiefraude georganiseerd werd. De aanklager had vijftien maanden cel gevorderd. Aan de Stad Antwerpen, die zich in diverse hoedanigheden burgerlijke partij had gesteld, moet de man in totaal ca. 300.000 euro schadevergoeding betalen. Maar of dat ooit gebeurt, is maar de vraag: hij is een nieuw leven in Gambia begonnen, waar hij zich bekeerde tot de islam en er trouwde met een plaatselijke schone. Het leverde hem tussendoor een vervolging op wegens bigamie.

Begin jaren 2000 was Cop voorzitter van vzw Feestcomité van de stad Antwerpen. Na het uitbreken van de beruchte Visa-affaire werden alle stedelijke vzw's grondig doorgelicht.

Dure taxi

"Bij die vzw en in combinatie met zijn job als bestuursdirecteur van de stadsdiensten pleegde hij een aantal malversaties", zei aanklager Inge Arnauts. Aan de ene kant wentelde hij facturen van de vzw af naar de stad voor een bedrag van minstens 116.000 euro. Op kosten van het stadsbestuur reisde hij de wereld rond. Ook naar de prestigieuze immobiliënbeurs MIPIM in Cannes. Verhoogde taxikosten moesten cash uitgaven verdoezelen.

In 2002 organiseerde hij ook een internationaal congres. Hij dreef de ware kosten kunstmatig op om een hogere subsidie van de Europese Commissie te incasseren.

"Een andere politieke cultuur"

Cop woont vandaag in Gambia en liet zich door zijn advocaat vertegenwoordigen. Die wierp op dat de strafzaak al lang verjaard is, maar de rechtbank zou dat tijdens het beraad bekijken. Neen dus.

"In die periode heerste er bij de stad een heel andere politieke cultuur", pleitte meester Peter Janssens. "Er werden veel minder vragen gesteld. Omdat de vzw het financieel niet breed had, werd er met geld geschoven."

TER HERINNERING: PagiA dd° 16/03/09

De Antwerpse strafrechter veroordeelde op 16 maart 2009 gewezen stadslobbyist Eddy Cop bij verstek tot vijftien maanden cel en 550 euro boete omdat die, als bestuursdirecteur en voorzitter van het Feestcomité bij de stad Antwerpen, in totaal ruim 350.000 euro verduisterde. Zijn rechterhand, accountant Roland Stonska, kreeg tien maanden cel en dezelfde boete. Er was voor beiden één jaar cel en 16.500 euro gevorderd.

Enorme normvervaging

Aan de Stad, het Feestcomité en de Europese Commissie moeten beiden in totaal het verduisterde bedrag terugbetalen. Op het proces schitterde Eddy Cop door afwezigheid, zodat hij de onmiddellijke aanhouding niet hoorde bevelen. De man zou een nieuw even begonnen zijn in Gambia.

"Het gedrag van Eddy Cop getuigt van een enorme normvervaging”, stelde de rechtbank in haar vonnis. Cop knoeide met taxibonnen, facturen en subsidieaanvragen of hij stopte gewoon de dagopbrengst van de ijspiste in zijn zak. Hij zou nog steeds in Gambia verblijven.

De vzw Feestcomité organiseerde evenementen zoals de ijspiste op de Grote Markt en het 'Jumelagecongres' in 2002. Toen kwamen 700 ambtenaren uit Europese steden naar Antwerpen om ervaringen uit te wisselen. Twee jaar waren Cop en medewerkers bezig met de voorbereidingen.

Voor het aanvragen van Europese subsidies en het ordenen van de boekhouding van de vzw Feestcomité riep Cop de hulp in van Roland Skonska. Volgens de rechtbank is Skonska mee verantwoordelijk voor het gesjoemel. Leveranciers factureerden aan vzw Feestcomité. Cop liet een creditnota maken en vroeg de leveranciers het bedrag op te splitsen en nieuwe facturen direct naar de stad te sturen. Bedragen kleiner dan 5.500 euro werden immers amper gecontroleerd voor betaling. Nog een voorbeeld? Hij haalde twee keer de inkomsten van de ijspiste op de Grote Markt op, zogezegd om op de rekening van het Feestcomité te storten. Wat deed Cop? Hij stak de opbrengst, zo'n 4.000 euro, gewoon in eigen zak. Ook vervalste hij taxibonnetjes. Van 10 euro maakte hij 310 euro.

Luxebordelen

Directeur Eddy Cop gold bij het Antwerpse stadspersoneel jarenlang als het prototype van de moderne lobbyist. Geld lospeuteren uit Europese subsidiepotten was zijn specialiteit. Met gevleugelde uitspraken als 'Antwerpen op de wereldkaart zetten' reisde hij de wereld rond op kosten van het stadsbestuur. Ook op prestigieuze beurzen zoals MIPIM in Cannes liet hij het stadsgeld rollen. Op het thuisfront dook hij geregeld op in luxebordelen, zoals het de echte lobbyist past.

Dat ging goed tot de Centrale Dienst voor Bestrijding van Corruptie (CDBC) de ballon van Eddy Cop doorprikte en bij de vzw een boekhouding vol valse facturen blootlegde. Met veel vertraging kwam het fraudeproces voor de rechtbank.

Boekhouder Roland Skonska zat er maandag beteuterd bij. Zijn advocaat toonde aan dat de valse facturatie bedacht was door Eddy Cop. “Waar zit die Eddy Cop nu, de spilfiguur in deze fraude? Na zijn ondervraging is hij gevlucht naar warmere, Afrikaanse oorden”, sneerde de advocaat.

Weg van die westerse verloederde zeden

De vzw werd opgericht in 1958 en later geleid door burgemeester Bob Cools. Toen die bij zijn vertrek uit de politiek ambtshalve ontslag nam als voorzitter van de vzw, kreeg de hoge stadsambtenaar Eddy Cop vrij spel. De man met het fijne witte snorretje deinsde er niet voor terug om 's avonds de dagontvangsten van de schaatspiste aan het stadhuis op te halen en in eigen zak te steken. Dat leverde hem telkens zo'n 2.000 euro op.

Door de Antwerpse Visa-affaire in 2003 werden alle vzw's van de stad Antwerpen grondig doorgelicht en bij het onderzoek naar de activiteiten van de vzw Feestcomité vielen de gespecialiseerde speurders bijna van hun stoel. Die vzw fungeerde als instrument om de talrijke feesten in de Scheldestad te organiseren en te betalen. Zo stond de vzw onder meer in voor 'Magisch Antwerpen', promenadeconcerten en de jaarlijkse eindejaarsfeesten met de bekende schaatspiste op de Grote Markt.

Het parket eiste de verbeuring van 352.000 euro. De Europese Commissie wilde daarvan 157.000 euro subsidies terug. De schadeclaim van de stad bedroeg 117.000 euro. Bij Cop zullen ze niet veel halen: de flamboyante lobbyist van weleer is al jaren uit Antwerpen verdwenen en leeft ondergedoken in Gambia. Hij heeft zich tot de islam bekeerd en moet niets meer hebben van de westerse, verloederde zeden. Bij het begin van het onderzoek, in 2004, werd hij kort verhoord en ontkende alles. Niet lang daarna verdween hij naar Afrika om er in Gambia te trouwen. Toch was zijn huwelijk hier in België nog niet ontbonden, wat hem een strafklacht opleverde wegens bigamie. Niemand weet waar Cop vandaag precies leeft.

Alhoewel:

TER HERINNERING (PagiA dd° 09/11/2005):

Zo'n tien jaar geleden had PagiA een gesprek met Leentje Coplo, die na elf maanden huwelijk net niet gescheiden geraakte van Eddy Cop. “Toen ik een uittreksel van American Express in handen kreeg voor twee bezoeken aan een bekend luxebordeel in de Maria-Theresialei, had ik door in welk avontuur ik me gestort had met mijn huwelijk. Ik startte de scheidingsprocedure. Dat liep niet steeds even rimpelloos, met wederzijdse betrappingen en dies meer. Om een lang verhaal kort te maken, in februari was Eddy plots van de aardbol verdwenen. Maar ik vernam al gauw dat hij in Gambia zat. We waren er samen met vakantie geweest en hij had er heel wat vrienden”.

Op zich was dat geen probleem voor Leentje, ook niet toen ze van gemeenschappelijke vrienden vernam dat haar man onlangs in Afrika trouwde met een uitgehuwelijkte plaatselijke schone van 25 die vandaag (we zijn november 2005) hoogzwanger is. “Hij is inmiddels bekeerd tot de islam. Waarschijnlijk denkt hij daarmee te ontsnappen aan de wet op de bigamie, want volgens zijn nieuwe geloof mag hij vier vrouwen hebben. Hij vergeet wel dat een islamhuwelijk in Gambia kracht van wet heeft en dus onverenigbaar is met onze monogame wetten”.

Nog lijken uit de kast

Eddy Cop is vandaag ‘zakenman’: hij helpt in Gambia een vriend bij de import van tweedehandsauto’s uit Antwerpen naar zijn nieuwe vaderland. Hij heeft er al in de gevangenis gezeten. “Het ging naar het schijnt om een banale caféruzie. Ze namen zijn pas af en hij moest 2.500 euro betalen om de politie om te kopen”, zegt zijn bijna-ex.

Leentje Coplo (“mijn naam is in de gegeven omstandigheden echt wel een handicap”) wordt vooral in haar doen en laten gehinderd door het feit dat ze nog niet gescheiden is. “Ik kon onlangs een leuk huisje kopen. De bank wil niet met geld over de brug komen zo lang ik geen bewijs van scheiding kan voorleggen”.

Cop, die van opleiding boekhouder is, kon er een potje van maken. Niemand begrijpt hoe die chaoot ooit is kunnen opklimmen tot bestuursdirecteur en verantwoordelijk werd voor de kas van het Feestcomité. Volgens de media was er een gat van 200.000 euro. Ze hebben de vzw opgedoekt en het Stadsbestuur heeft alle openstaande facturen netjes betaald. Er werd een gerechtelijk onderzoek tegen hem opgestart. “Ik vermoed dat Eddy, eens terug in het land, zich daarvoor zal moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Gelukkig hebben we nooit samen een bestelbon of wat dan ook ondertekend. Alhoewel: we zijn met gemeenschap van goederen getrouwd (hij wilde geen contract). Wie weet welke lijken vallen er nog uit de kast?”

Jan Heuvelmans

Bron(nen):
PagiA-nieuwsgaring
Correctionele rechtbank
PagiA-archief
Media Services (http://www.mediaservices.be/)

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons