Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Hallo met Pyrrus: Hof verwerpt veroordeling van Yves Desmet

ANTWERPEN / MECHELEN / BRUSSEL - "Toch dreigt arrest vrijheid in te perken om in opiniestuk de eigen mening te uiten"

Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft woensdag een arrest afgeleverd met een verregaande precedentwaarde: de veroordeling van Yves Desmet, commentator en oud-hoofdredacteur bij 'De Morgen', door de burgerlijke rechter in Mechelen wegens laster en eerroof ten opzichte van een topmagistraat - maar aangespannen door diens echtgenote -, werd wel verworpen, maar toch blijft er - volgens een commentaar van de Brusselse krant - voor de pers reden tot bezorgdheid: "Met het arrest dreigt het hof de vrijheid om in een opiniestuk de eigen mening te uiten toch deels in te perken", heet het. (Foto PagiA)

In januari 2013 werd Desmet veroordeeld tot een symbolische schadevergoeding wegens laster en eerroof na een klacht van de echtgenote van procureur-generaal Yves Liègeois. Ingrid Schoeters, vrederechter in Antwerpen en de vrouw van Liègeois, achtte de eer van haar en haar familie aangetast na een kritisch opiniestuk van Desmet over het functioneren van haar man in het onderzoek naar diamantfraude. In een nieuw arrest hervormt het Hof het beroep van Yves Desmet, waardoor zowel de veroordeling als de schadevergoeding komen te vervallen.

Wederhoor

Na het Mechelse vonnis kwam er veel kritiek omdat een journalist veroordeeld werd omwille van een opiniestuk. Velen zagen er een aantasting van de vrijheid van pers en van meningsuiting in. "Het hof van beroep bevestigt vandaag dat een eventuele veroordeling een inperkende 'chilling' impact zou kunnen hebben op de vrije meningsuiting", aldus 'De Morgen'.

"Toch blijft er met het nieuwe arrest van vandaag reden tot bezorgdheid voor journalisten. Het hof bevestigt immers ook dat Desmet wel degelijk een fout gemaakt heeft, en het principe van wederhoor onvoldoende heeft toegepast. Daarmee dreigt het hof de vrijheid om in een opiniestuk de eigen mening te uiten toch deels in te perken", zo nog 'De Morgen'.

Het hof stipt inderdaad aan dat procureur Liègeois in een rapport van de Hoge Raad voor Justitie over de kwestie vrijgepleit wordt van elke tekortkoming. Dat rapport dateert wel van maart 2012, het opiniestuk van Desmet werd al in januari gepubliceerd.

Bejaardentehuis

In zijn arrest stelt het hof vast dat de individuele rechten, de eer en goede naam van Schoeters door het gewraakte persartikel en tv-uitzending niet rechtstreeks kunnen geschaad zijn, omdat zij "in geen enkel opzicht voorwerp was van de gewraakte meningsuiting, haar naam evenmin werd genoemd en er ook geen enkele allusie op haar naam of persoon werd gemaakt".

Ook over de beweerde schade bij het gezin Liégeois toont het hof zich genuanceerd: "Betrokkene vordert een vergoeding voor de schade die ze zelf persoonlijk heeft geleden ingevolge de beweerde blootstelling aan de openbare verachting als gevolg van de publicaties van Yves Desmet (...). Als enig bewijs voor de schade haalt ze een incident aan waarbij ze in een bejaardentehuis werd aangesproken op een wijze die haar reputatie en integriteit beschadigde, en, meer algemeen, naar de openbare verachting in haar woonbuurt (Groenenhoek in Berchem, PagiA)."

TER HERINNERING: PagiA dd° 13/02/2015

Ingrid Schoeters, de echtgenote van Yves Liégeois, de vroegere procureur-generaal bij het Antwerpse hof van beroep, eist 19.000 euro schadevergoeding van Yves Desmet, hoofdredacteur van De Morgen. Hij had drie jaar geleden een opiniestuk geschreven over haar man in het kader van de "diamantoorlog" en zij voelt zich daardoor geschaad. De zaak werd dinsdag behandeld voor het hof van beroep in Antwerpen. Het arrest wordt op 18 maart uitgesproken.

Journalistieke vrijheid

Yves Desmet schreef in De Morgen van 12 januari 2012 een opiniebijdrage over "De vele facetten van de diamantoorlog". Volgens de echtgenote van Liégeois bevat het artikel flagrante fouten, waardoor het publiek een negatieve indruk kreeg van haar man, die ook afstraalde op haar en de kinderen.

"Op basis van wat er toen geweten was, kan Yves Desmet geen fout verweten worden. Hij heeft zich gedragen als elke normale en zorgvuldige opiniemaker en geniet ook een grotere journalistieke vrijheid dan auteurs van feitelijke berichten", pleitte zijn advocaat Geert Glas.

"In the pocket van de diamantsector"

Volgens de advocaat van mevrouw Liégeois wringt daar net het schoentje, want hij vindt dat het artikel geen opiniestuk is. "Dit is een feitelijk artikel over Liégeois en zijn aanpak van het HSBC-dossier, waarbij men laat uitschijnen dat hij in de 'pocket' van de diamantsector zit. Het is een publieke beschuldiging, een aanval op de integriteit van een magistraat", aldus meester Luc De Daele.

De burgerlijke rechtbank van Mechelen gaf mevrouw Liégeois in 2013 gelijk en veroordeelde Desmet tot het betalen van 1 euro schadevergoeding. Hij tekende beroep aan.

Jan Heuvelmans

Bron(nen):
PagiA-nieuwsgaring
Hof Van Beroep
PagiA-archief
De Morgen
Media Services (http://www.mediaservices.be/)

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons