Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Antwerpse rechtbankvoorzitter luidt alarmklok

ANTWERPEN - "Vooral tekort aan griffiers dreigt voor achterstand te zorgen"

Bart Willocx, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de provincie Antwerpen, heeft woensdag teruggeblikt op één jaar gerechtelijke hervorming. Hij ziet positieve kanten, maar ook negatieve. "Het gaat om een structurele hervorming, waarbij in ons geval drie rechtbanken werden samen gevoegd tot één, maar dat verandert eigenlijk niets aan de problemen." Het heetste hangijzer is een structurele onderbemensing bij de griffiers.

Sinds 1 april 2014 vormen de rechtbanken van eerste aanleg van Antwerpen, Mechelen en Turnhout samen de rechtbank van eerste aanleg van de provincie Antwerpen. De nieuwe dynamiek die daardoor ontstaan is, de inhoudelijke samenwerking tussen de afdelingen, het groter aantal mogelijkheden tot specialisatie en een grotere mobiliteit en flexibiliteit vindt Bart Willocx voordelen van de fusie.

"Engagement dreigt om te slaan in frustraties en ontgoocheling"

"Neem nu dat laatste: als er op de ene rechtbank een griffier of een magistraat langdurig wegvalt door bijvoorbeeld ziekte, kan iemand van de andere rechtbank hem gaan vervangen." Maar dat neemt volgens de voorzitter niet weg dat er ook in zijn provincie een personeelstekort is, vooral bij de griffiers.

"Als er geen bijkomen, dan zal dat vanaf september voor problemen beginnen zorgen en moeten we voor tien zittingen in de drie rechtbanken samen een oplossing zoeken. Ook bij de magistraten is er een tekort. De rechtbank blijft alleen maar draaien dankzij het engagement van de mensen die er werken. Het is ook dankzij hun inzet dat er niet echt een gerechtelijke achterstand is en dat voor geen enkel vonnis het beraad langer dan drie maanden heeft geduurd. Ik vrees alleen dat dat engagement gaat omslaan in frustraties en ontgoocheling als er niets verandert, want iedereen heeft natuurlijk zijn limiet."

Hervorming SURB leidt tot cellentekort

Het voorbije jaar is het aantal correctionele en burgerlijke zaken wel licht gedaald. Bij de strafuitvoeringsrechtbank in Antwerpen is het vooral opmerkelijk dat het aantal dossiers over voorwaardelijke invrijheidstelling met een vijfde is afgenomen.

"Dat heeft vooral te maken met de wetswijziging", weet rechter Roland Cassiers. "Vroeger verscheen een gedetineerde automatisch na een derde van zijn straf voor de strafuitvoeringsrechtbank, nu gebeurt dat enkel nog op verzoek van de gedetineerde zelf. We merken dat het nu langer duurt voordat een zaak op zitting komt, waardoor gedetineerden langer opgesloten blijven, met als bijkopend gevolg een overbevolking in de gevangenissen. Wie nalaat om tijdig een aanvraag te doen, zit zijn straf zelfs tot het einde uit. Vaak zijn het vreemdelingen of minderbegaafden die niet goed omringd worden, die dat lot beschoren zijn."

Jan Heuvelmans

Bron(nen):
PagiA-nieuwsgaring
Persconferentie
Media Services (http://www.mediaservices.be/)

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons