Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Omega Diamonds ontsnapt aan 'miljardenboete' in douanezaak

ANTWERPEN - "Strengere Belgische douanewetgeving is strijdig met de Europese wetgeving"

De financiële kamer bij de correctionele rechtbank van en in Antwerpen sprak donderdag alle beklaagden in het Omega Diamondsdossier vrij in de zaak die de Administratie Douane en Accijnzen had aangespannen. De rechtbank is van oordeel dat de Belgische douanewetgeving niet toegepast kan worden, omdat die strenger is dan de Europese wetgeving. Er is bijgevolg geen rechtsgrond om Omega Diamonds te veroordelen. Ook elf andere beklaagden gaan vrijuit. De Douane had ettelijke miljarden euro's aan schadevergoeding gevraagd, maar grijpt daar dus naast.

Afhankelijk van de bron riskeerde Omega een boete tussen 2 en 4,6 miljard euro. Maar het parket lachte de hele procedure voor een schadevergoeding weg: "De Douane heeft hier niet eens een belang: op invoer van ruwe diamant is geen invoerrecht, btw of accijns verschuldigd. De Belgische Staat/L'Etat Belge kan dus geen nadeel aantonen", aldus openbaar aanklager Paul Hannes in zijn requisitoir. De Douane speelde dus cavalier seul, met zelfs haar natuurlijke bondgenoot in het kamp van de tegenstander.

Regelrechte desinformatie

In het moederdossier over de diamantfraude waren de beklaagden eerder al tot een dading gekomen met het parket(-generaal): mits het betalen van 160 miljoen euro zou van elke verdere vervolging worden afgezien. "Klassenjustitie, een hallucinante regeling", luidde het. Politici ter linker zijde struikelden over elkaars voeten om hun verontwaardiging te uiten over de "peanuts" die Omega Diamonds betaalt om een vervolging en veroordeling af te kopen. De hele zaak draaide toch om een 'fraudebedrag' van iets meer dan twee miljard euro?

De deal die de overheid sloot met het diamantbedrijf stootte dus op heel wat onbegrip, het gevolg van regelrechte desinformatie: het omzetcijfer en de winst waarop belasting diende betaald werden in de media door elkaar gehaald, waardoor de indruk werd gewekt dat de 'criminele bende' weg komt met 160 miljoen in plaats van ruim 2 miljard. De voormalige procureur-generaal Yves Liégeois stelde dat "de Staatskas met die dading meer had gerecupereerd dan de sector in 30 jaar aan belastingen betaald heeft".

Fraudebedrag is geen omzetcijfer

Het 'fraudebedrag' van zo'n twee miljard euro is om te beginnen het omzetcijfer van het bedrijf dat betrokken is in de fraude. Die gaat over de winst op dat omzetcijfer die met allerlei constructies via Genève en Dubai aan de ogen van de fiscus is onttrokken. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) raamt die winst op 17 procent. Met andere woorden, de fiscus gaat ervan uit dat Omega Diamonds op een bedrag van 340 miljoen euro winst geen belastingen betaald heeft.

Bereken op dat bedrag een tarief van vennootschapsbelasting van 34 procent en nog eens een belastingverhoging van 30 procent, en je komt uit op zo'n 150 miljoen euro aan belastingen en belastingverhogingen. Dat is inderdaad nog altijd meer dan wat de hele sector de voorbije dertig jaar aan belastingen betaald heeft. Bovenop die 150 miljoen euro rekende het parket nog eens een boete van 10 miljoen euro om het fiscale luik ook strafrechtelijk te regelen.

Geen rechtsgrond

De feiten: Omega Diamonds had tussen 2003 en 2008 364 zendingen ruwe diamant uit Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten ingevoerd. De firma zou de vergunningen daarvoor op basis van valse documenten verkregen hebben. Volgens het OM en de Douane waren de steentjes in waarde verhoogd, werden er nieuwe facturen opgesteld en kregen ze ook andere Kimberly-certificaten waarop niet vermeld stond dat ze uit Angola en Congo kwamen. Omega Diamonds heeft altijd betwist dat ze niet correct gehandeld had.

Terug naar het vonnis van vandaag. Douane en Accijnzen had Omega Diamonds, haar oprichters Sylvain G. en Arye L., vertrouwenspersoon Marc M., de financiële experts Andy B. en Yves V.D.V., de firma Tulip Diamonds in Dubai en zaakvoerders van firma's uit Genève en Dubai gedagvaard. De Douane vorderde minstens 4,6 miljard euro van hen: de tegenwaarde van de ingevoerde diamanten plus dan nog een boete van 2,29 miljard euro.

Voortrekkersrol

Negen van de twaalf beklaagden hadden zich voor de rechtbank beroepen op het 'ne bis in idem'-principe. Dat zegt dat je niet een tweede keer vervolgd kunt worden voor een feit waarvoor je reeds gestraft werd en de beklaagden verwezen daarvoor naar de minnelijke schikking van 160 miljoen euro die vorig jaar gesloten werd.

De rechtbank oordeelde echter dat dat principe nog niet kan worden toegepast, omdat het Hof van Cassatie de bekrachtiging van de schikking nog definitief moet maken. De negen beklaagden konden dus nog vervolgd worden, maar de rechtbank stelde dat er geen rechtsgrond was om hen te veroordelen. De wetsbepalingen waarop Douane en Accijnzen haar vordering steunde, kunnen immers niet worden toegepast omdat ze in strijd zijn met Europese wetgeving.

Douane en Accijnzen geeft volgens de rechtbank zelf aan dat de vergunningswetgeving en de controlemechanismen hier strenger zijn om België een voortrekkersrol te laten spelen en om de degelijkheid van de Antwerpse diamantmarkt te promoten. "In dit licht is het duidelijk dat de toepassing van de reglementering in huidig dossier in strijd is met het Unierecht en de handelspolitieke bevoegdheden overschrijdt die werden toegekend aan de lidstaten", stelt de rechtbank in het vonnis.

"Mogelijk precedent"

Wat de drie overige beklaagden betreft, werd de strafvordering om een andere reden onontvankelijk verklaard, omdat hun rechten van verdediging geschonden werden. Zij waren niet betrokken in de zaak waarin de minnelijke schikking werd gesloten en hadden herhaaldelijk om inzage in dat dossier gevraagd. Ze hadden echter nooit toelating gekregen, terwijl de Douane wél inzage kreeg.

De vrijspraak kan een belangrijk precedent vormen voor andere rechtszaken. Dat zegt meester Raf Verstraeten, die voor Omega Diamonds optreedt. "De rechtbank zegt dat de invoerbeperkingen die de Belgische douanewetgeving oplegt bij de invoer van gewone ruwe diamant, dus geen conflictdiamant, strijdig zijn met het Europees recht. Bij mijn weten is het de eerste keer dat een rechtbank dit opwerpt. Ik kan mij voorstellen dat ook in andere douanezaken naar deze uitspraak verwezen zal worden", zegt de advocaat.

Douane en Accijnzen kan evenwel nog in beroep gaan tegen het vonnis.

Jan Heuvelmans

Bron(nen):
PagiA-nieuwsgaring
Correctionele rechtbank
Agentschap Belga
PagiA-archief
Media Services (http://www.mediaservices.be/)

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons