Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Yves Liégeois cumuleert een dag lang alle mogelijke topfuncties

ANTWERPEN

De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois is vandaag niet alleen procureur-generaal van Antwerpen-Limburg, maar tegelijk ook procureur van het nieuwe gerechtelijk arrondissement Antwerpen, procureur van het nieuwe gerechtelijk arrondissement Limburg en arbeidsauditeur van Antwerpen-Limburg. (Foto's PagiA)

Het is vandaag echter zijn eerste en laatste werkdag als hoofd van het openbaar ministerie in Antwerpen en Limburg. Dat alles ligt aan de gerechtelijke hervorming, die vandaag van kracht wordt. Die hervorming herleidt het aantal gerechtelijke arrondissementen, met elk een rechtbank, een parket en een griffie, van 27 naar 12. De nieuwe procureurs des Konings moeten hun werkplaats hebben in de rechtbank van de provinciehoofdplaats, terwijl de vroegere arrondissementen geleid worden door 'afdelingshoofden'. Alleen de balies ontsnappen voorlopig aan deze hervorming.

Interim-procureurs

In Antwerpen fuseren dus de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Turnhout en Mechelen tot één provinciaal arrondissement. In Limburg gebeurt hetzelfde met de huidige arrondissementen van Hasselt en Tongeren. Het ressort Antwerpen-Limburg kent dus nog slechts twee parketten en één arbeidsauditoraat.

Door die hervorming stoppen de mandaten van de vijf Antwerpse en Limburgse procureurs, onder wie Herman Dams en Marc Rubens, en ook van de arbeidsauditeurs. Liégeois neemt vandaag heel even al hun functies waar. Dat moet zo van de wet.

Liégeois moet nu 'interim-procureurs' aanduiden. Die moeten tijdelijk procureur van Antwerpen en van Limburg zijn tot respectievelijk Annemie Gepts en Guido Vermeiren benoemd zijn door de Koning. Beiden zijn gisteravond voorgedragen door de Hoge Raad voor de Justitie, maar hun benoeming door de Minister van Justitie en de Koning zal nog een maandje op zich laten wachten.

Briljante kenner van gaten in de wetten

Ondertussen moeten die interim-procureurs, die geen kandidaat waren voor de nieuwe gerechtelijke arrondissementen en in principe deel uitmaken van het parket-generaal, het voorbereidende werk doen. Voor Antwerpen is dat Dirk Schoeters, voor Limburg Marc Rubens, die tot gisteren procureur des Konings was in Hasselt. Eerste advocaat-generaal Piet Van den Bon wordt waarnemend arbeidsauditeur voor het hele ressort.

Morgen 2 april legt Patrick Vandenbruwaene de eed af als nieuwe procureur-generaal van Antwerpen-Limburg. Hij volgt Liégeois op. Die had een mandaat van 7 jaar en dat kan wettelijk gezien niet verlengd worden. Het einde van het mandaat van Liégeois heeft niets met de gerechtelijke hervorming te maken, het zou er hoe dan ook komen. Liégeois wordt echter niet met pensioen gestuurd. Hij blijft op het Antwerpse parket-generaal, waar hij - als eerste advocaat-generaal - deel uitmaakt van het expertisenetwerk strafrechtsvordering en zich verder kan blijven toeleggen op zijn werk als briljante kenner van gaten in wetten.

Dit alles gaat over het parket (de 'staande magistratuur', het 'openbaar ministerie'...). Dat is strikt hiërarchisch georganiseerd, in tegenstelling tot de rechtbanken (de 'zetel'). Maar ook daar komt er één rechtbankvoorzitter per provincie, met 'afdelingshoofden' in de vroegere arrondissementen. En ook die provinciale korpschef werkt vanuit de rechtbank in de provinciehoofdplaats.

(Met dank aan John De Wit)

Jan Heuvelmans

Bron(nen):
PagiA-nieuwsgaring
Parket-generaal
Media Services (http://www.mediaservices.be/)

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons