Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Friedman: "Wij denken er niet aan Antwerpen te verlaten"

ANTWERPEN - Volgens Joods Actueel is ‘de Joodse Belkacem’ naar Groot-Brittannië gevlucht

'Joods Actueel' heeft weer toegeslagen: "Verschillende bronnen melden vandaag aan onze redactie dat Moshe Aryeh Friedman, die de bijnaam ‘de Joodse Belkacem’ kreeg, het land is uit gevlucht. Dat zou zijn gebeurd na de juridische nederlaag die hij deze week leed en nadat hij eerder bij twee rechtszaken tegen andere Joodse scholen ook al aan het kortste eind trok", kopt de digitale krant vandaag. "Niks is minder waar", tempeest Friedman. "Waar blijft die Pravda van de Joodse gemeenschap in Antwerpen het halen? Geen haar op ons hoofd denkt er aan om Antwerpen te verlaten". (Foto's PagiA)

Friedman ontvangt ons in de riante dubbelflat met zicht op de façade van de Vlaamse Opera. De jongste zes kinderen - vier meisjes en twee jongens - zijn thuis. "We hebben het huurcontract voor deze duplex op 23 november ondertekend en zijn nog steeds bezig met de inrichting. Iedereen voelt zich hier bijzonder goed in zijn vel".

Polyglot belezen

De oudste meisjes (14, 16 en 18) spreken verrassend goed Nederlands voor kinderen die in ons land nog geen school gelopen hebben en thuis meestal Jiddisch spreken. "Denk je dan echt dat wij niet buiten komen? Wij trekken er regelmatig op uit naar de Meir hier vlakbij. En we lezen veel. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Duits - wij woonden tenslotte in Wenen -, Frans en Engels (... New York)".

Terug naar Joods Actueel: "Omdat hij voor de procedures drie keer veroordeeld werd tot het betalen van de rechtsplegingsvergoedingen hing hem nu een kostenplaatje van bijna 5.000 euro boven het hoofd", lezen we. "Maar dat is niet alles, hij zou met zijn gezin binnen enkele dagen uit zijn gehuurd appartement worden gedreven door een gerechtsdeurwaarder, de derde keer in anderhalf jaar tijd, omdat hij de huishuur niet betaalt. Ook moet hij nog 10.000 euro achterstallige huur betalen voor een ander appartement waar hij zowaar ‘gratis’ wilde wonen. Volgens buren verhuisde heel de familie, Friedman met vrouw en hun acht kinderen, donderdagochtend reeds uit het appartement". Dat staat er letterlijk.

Naar de geestesgenoten van Neturei Karta?

"Vreemd", repliceert de 'joodse Belkacem': "Wij hebben bij niemand schulden en sedert november wonen wij in een ruime duplexflat aan Kipdopvest, met zicht op het operagebouw, een heel eind weg van het joodse ghetto. Nummer negen. Jullie zijn welkom. Om het even wanneer, want we zijn echt niet zinnens Antwerpen te verlaten. En wat Belkacem betreft: wij zij het die vechten tegen een aan de gesubsidieerde scholen opgedrongen Thora4belgium".

Volgens de digitale krant zou mogelijk ook het onderzoek van de kinderbescherming een rol hebben gespeeld. "Advocaat Henri Rosenberg had op vraag van de grootouders van de kinderen die instantie ingelicht over mogelijke wantoestanden binnen het gezin", lezen we. Friedman: "Die Rosenberg is vriend aan huis bij Joods Actueel. Hij figureert in zowat alle procedures tegen ons gezin. Lang zal de man niet meer lid van de balie blijven, maar daar lig ik vandaag niet echt wakker van. Het volstaat blijkbaar een brief naar Kinderbescherming te schrijven om met de woorden 'klacht' en 'onderzoek' wantoestanden te suggereren".

De auteur kan niet zeggen waar de Friedmans exact heen zouden zijn gegaan, "maar aannemelijk lijkt het dat Londen of Manchester hun nieuwe eindebestemming is", heet het. "In New York werd hij afgedreigd nadat hij zijn neef bij de autoriteiten ‘verklikt’ had, in Wenen is hij al langer persona non grata en nu moet hij het ook in België afbollen. Neturei Karta, de extreme anti-zionistische organisatie waar Friedman in het verleden mee op pad ging, heeft in Groot-Brittanië ook een handvol aanhangers. Die hadden reeds aangekondigd de man en zijn gezin zo nodig ‘asiel’ te zullen verlenen".

Poerim en de snode Haman

"Maar ondertussen zet advocaat Rosenberg zijn juridische procedures tegen Friedman niet stil. Zo is hij nu van plan om een klacht voor criminele activiteiten in te dienen omdat ‘Belkacem’ er blijkbaar een routine van maakt om opgelopen kosten niet te betalen. Maar ook de andere onderzoeken naar fraude en kinderverwaarlozing zal hij blijven opvolgen".

"Ook zal worden onderzocht of mevrouw Friedman, die zo’n 1.500 euro per maand van het OCMW trekt en een zelfde bedrag daar bovenop aan kinderbijslag ontvangt, hiervoor nog langer in aanmerking komt nu ze niet meer in België woont. 'Het lijkt wel het verhaal van Poerim', aldus Rosenberg, (het Joodse carnaval, dat later deze maand plaats vindt). Ook daar was het eerst de snode Haman die trots zwaaide met zijn overwinning maar uiteindelijk werden de rollen omgekeerd en was het deze snoodaard die het onderspit moest delven'."

Friedman: "Ach. Ze doen maar. Niemand bij ons trekt één euro OCMW-steun. Wij zijn gewoon hard werkende mensen. We hebben ook bij niemand schulden. En kindergeld krijgen toch alle bewoners van dit land?"

Mirakel

Joods Actueel: "De chassidim van de Belzergemeenschap zijn ondertussen door het dolle heen. Toen het nieuws uit de rechtszaal bekend werd trok een honderdtal mensen naar de schoolpoorten waar het tot een uitbarsting van pure vreugde kwam gepaard met spontane gezang en danspasjes. De chassidim zien in dit ‘mirakel’ de hand van hun ‘rebbe’ die vorige maand gezegd had dat “de verlossing voor dit probleem nabij was”.

"Dat arrest is een vreemde zaak: wij konden maar niet achterhalen of er een uitspraak was, terwijl de Joodse websites plots wereldwijd het triomfalisme van Joods Actueel overnamen, inbegrepen de pure leugens. Zij werden dus wél getipt vanuit de Waalse Kaai", reageert de Rabbijn.

De beste school

Joods Actueel: "De Belzerschool Benoth Jeruzalem kreeg van de schoolinspectie de voorbije jaren steeds uitzonderlijk lovende commentaren bij de schooldoorlichting voor hun aanpak, leermethodes en hun pedagogisch project. In dat project staat het respect voor de traditie van de Thora in conjunctie met de moderne samenleving voorop".

Mosje Friedman heeft het geen zin om op alles te reageren. "Dat van die school is zowat het enige wat niet gelogen is: de opgesomde kwaliteiten zijn ook de reden waarom we die school voor onze kinderen gekozen hebben. Het is ook één van de enige twee orthodoxe scholen die gesubsidieerd zijn en dus in principe gratis onderwijs aanbieden, maar volgens het decreet principieel gemengd moeten zijn", vat Mosje Friedman de situatie samen. "Maar ik ga geen energie steken in een recht-van-antwoord procedure. Ze moeten maar bij me thuis komen kijken".

Sociale fraude

Hoe het nu verder moet? "Beroep uiteraard tegen de beschikking over de meisjes, en "Cassatie uiteraard, wellicht gevolgd door Straatsburg. Daarnaast moet alles nog ten gronde behandeld worden. Wij zullen zelf naar het CLB trekken en de kinderen laten screenen. Met dat rapport trekken we dan opnieuw naar de kortgedingrechter. Jacop stak in de zesde (meisjes)klas met kop en schouder boven de anderen uit. Ik heb gewoon heel lieve én verstandige kinderen".

Maar hoe komt het eigenlijk dat er veel minder middelbare jongensscholen zijn? "Wij hebben een traditie dat de jongens op hun dertiende naar Israël verkassen, en daar naar school gaan. Ze blijven wel tegelijk hier ingeschreven. Het gevolg: de scholen blijven subsidie trekken en de ouders kindergeld. Het gaat om duizenden kinderen. Justitie is op de hoogte, maar heeft steeds de andere kant opgekeken".

TER HERINNERING: De Morgen & PagiA dd° 2/2/2013

In een weekendkatern van de Brusselse krant ’De Morgen’ vonden we op 2 februari een bijdrage van Douglas De Coninck over de avonturen van het chassidische gezin Friedman in Antwerpen. In ruil voor onze foto’s en de logistieke bijstand bij het interview nemen we hierna de tekst integraal over als inleiding op de desastreuze wending die de schooldossiers aan het nemen zijn: hoewel Friedman over de hele lijn gelijk krijgt, mogen de scholen de kinderen weigeren, want de problematiek is te ingrijpend voor de schoolgemeenschap en raakt te zeer ook de grond van de zaak. De kortgedingrechters moeten zichzelf dus onbevoegd verklaren, vinden ze. Het interview vond plaats in de Horta-brasserie, met PagiA mee aan tafel. (JH)

Holocaust mag geen nieuwe genocide wettigen

Woensdag weet rabbijn Moishe Friedman (41) of zijn zoontjes naar school kunnen blijven gaan in een strikt joods-orthodoxe school. Het gaat om een op papier gemengde (want door Vlaanderen gesubsidieerde) school, die in de praktijk echter sedert 1955 exclusief meisjes ingeschreven heeft. Friedman dwong hun plaats af via de rechtbank en blijft procederen.

Eén foto gaat Friedman altijd vooraf: zijn vredeskus met de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad, toen hij eind 2006 in Teheran met negationisten uit de hele wereld in debat ging. Volgens Wikipedia en ’Joods Actueel’ heeft hij daar betoogd dat de nazi’s niet zes maar "eerder één miljoen" Joden hebben vermoord. Hij blijft rustig, en zegt traagjes: "Een leugen."

Hij oogt klein, onder de zware chassidische hoed. De rabbijn heeft de gewoonte na te denken voor hij iets zegt. "Elke dag verschijnt ergens op het net een artikel over mij dat van a tot z is verzonnen. Ik kan een mail sturen, maar dat heeft geen nut. Ik heb het aantal doden tijdens de Holocaust nooit geminimaliseerd. Mijn enige punt is dat men de genocide tegen de Joden misbruikt om een nieuwe te wettigen tegen de Palestijnen. Ik heb zelf een deel van mijn familie verloren in de kampen. Ik weiger te aanvaarden dat hun bloed een nieuwe genocide moet wettigen. De holocaust wordt constant misbruikt."

Persona non grata

Na omzwermingen in New York en Wenen woont Moishe Friedman (41) nu met zijn echtgenote Lea Rosenzweig (40) en zes van hun acht kinderen in Antwerpen. Sindsdien spendeert hij gemiddeld een dag per week in de rechtbank. Hij wil zijn zonen Jacob (12) en Josef (8) inschrijven in de strikt joods-orthodoxe meisjesschool Benoth Jerusalem. De school wil ze niet, net zo min als zijn dochters Rezy (18) Esther (15) en Giti (14) in de middelbare afdeling welkom zijn. (Daarnaast heeft het echtpaar Friedman-Rosenzweig nog een dochter van 19 en een zoon van 21, plus een dochtertje van 2,5. Die Sarah is de mascotte van de hele bende; PagiA)

De rechtszaken zijn uitgedraaid op debatten over de scheiding tussen kerk en staat. De school beargumenteerde de weigering onder mee met dit zinnetje: "Er is een rabbinale beslissing tegen de heer Friedman waardoor mensen van de joodse geloofsgemeenschap alle contact met hem moeten vermijden." Zo stond het laatst ook in Joods Actueel: "Friedman is bij de joodse gemeenschap persona non grata in New York, Wenen en nu ook in Antwerpen."

Geen tussenhalte

Een Antwerps kortgedingrechter legde de vzw Benoth Jerusalem een dwangsom van 1.000 euro per dag op per kind, dus zat er voor de school niks anders op dan Jacob en Josef toe te laten. De rechter had geen keuze, want Benoth Jerusalem - hoe strikt in de chassidische leer ook - is een openbare, door Vlaanderen gesubsidieerde school. "Dus hoort ze zich te schikken naar de wet die gescheiden onderwijs enkel toestaat in privéscholen", merkt Friedman op. "Hoe dat nu gaat? De zwemles is afgelast. Voor het overige gaat alles prima. Kinderen zijn kinderen. Het is niet erg als een jongen van acht in het zwembad zit met een meisje van acht."

Ook in Wenen kreeg hij zijn kinderen niet ingeschreven. Hij sloeg ook daar aan het procederen, haalde zijn gelijk en kreeg de joodse scholen veroordeeld tot het betalen van dwangsommen voor een totaal van 8 miljoen euro. Hij zou uiteindelijk 3 miljoen euro hebben opgestreken in ruil voor de belofte zijn koffers te pakken. Nee, gebaart hij, Antwerpen is geen tussenhalte: "Ik heb het lastig met bloedwraak. Met Sippenhaftung. Volgens die Germaanse heidense traditie ben je als kind verantwoordelijk voor de daden van je vader."

Kater taboe in meisjesschool

Waarom stuurt hij zijn kinderen niet gewoon naar het gemeenschapsonderwijs? "Ik was op zoek naar een joods-orthodox pedagogisch project. Mijn leerplichtige kinderen hebben de Belgische nationaliteit. Dat men niet komt met het argument van ’wat hebt u in Antwerpen te zoeken?’ Het was altijd de bedoeling dat we ons hier zouden vestigen. Ik ben niet de enige binnen de joodse gemeenschap die gescheiden onderwijs ter discussie stelt, wel de eerste die de kwestie voor de rechtbank brengt."

Na onze ontmoeting zal hij ons bestoken met linkjes naar Amerikaanse nieuwssites die berichtten over rechtszaken tegen geestelijke leiders van onder meer joods-orthodoxe Satmar in Brooklyn, New York. In de meisjesscholen van deze gemeenschap is zelfs een kater taboe. Eind vorig jaar stond rabbijn Nechemya Weberman in New York te recht voor een 59-voudige aanklacht van kindermisbruik. "Ik ben er zeker van", merkt hij op. "Het van elkaar isoleren van geslachten verhoogt de kans op perverten. Mijn eigen zoon liep in New York naar school op hetzelfde voetpad als Leiby Kletzky. Die zal u toch wel kennen?" Google brengt raad. Leiby Kletzky was een 9-jarige jongen die in Brooklyn werd geschaakt door zijn rabbijn. Het kind werd verkracht en in stukken gesneden.

Shoppen in de Zara

Donderdag moet het Antwerpse hof van beroep oordelen of Jacob en Josef in de meisjesschool kunnen blijven. Tussenin verschenen ook de meisjes op de rechtbank. Geen chassidische gewaden of hoofddoeken. Gewoon drie meiden, die zo te zien gaan shoppen in de Zara. "Ik heb geen agenda met de kinderen", zegt Friedman. "Ze zijn voor mij volledig vrij."

Eén school motiveerde de weigering met het argument dat Moishe Friedman een ’procesweigeraar’ zou zijn. "Ben ik ook", zegt hij. "Ik had in New York een juridisch geschil met een andere Jood. Ik diende klacht tegen hem in en kreeg de rabbijn op bezoek. Ik moest mijn zaak toevertrouwen aan een religieuze rechtbank. Ik weigerde, dus ben ik nu ’procesweigeraar’. Ziet u een moslim in Antwerpen al argumenteren dat de tegenpartij zich niet schikt naar de Sharia-rechtspraak?"

Het lijkt onbegonnen werk om het met Moishe Friedman te hebben over perceptie, over het effect van een foto. "Ik heb aan tal van interreligieuze conferenties deelgenomen, ook bij de VN. Overal ijver ik voor samenleven en dialoog. Ik heb inderdaad een probleem met het vervolgen van wie in discussie gaat over de omvang van de holocaust. Ik vind dat het recht om in dialoog te gaan met andersdenkenden absoluut moet zijn. Daarom trok ik naar Teheran."

(Met dank aan Douglas De Coninck)

Jan Heuvelmans

Bron(nen):
PagiA-nieuwsgaring
Media Services (http://www.mediaservices.be/)

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons