Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Het woordvoerderschap als springplank naar hogerop

ANTWERPEN / TURNHOUT - Dominique Reyniers wordt de laatste procureur des Konings in Turnhout

De 45-jarige eerste substituut Dominique Reyniers is voorgedragen als procureur des Konings voor het arrondissement Turnhout. Zij volgt er Jan Poels op die zijn post verliet om kabinetschef te worden van minister voor Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld). Voor Reyniers is het een mooie promotie nadat zij was uitgegroeid tot de rechterhand van twee sterke Antwerpse procureurs. (Foto's PagiA)

De Hoge Raad voor Justitie draagt, naar verluidt op voordracht van de Antwerpse kamervoorzitter Nico Snelders, Dominique Reyniers voor als opvolgster voor Jan Poels als procureur in Turnhout. De eerste substitute was de sterkste uit een selectie kandidaten, onder wie enkele magistraten van het federale parket. Reyniers krijgt daarmee loon naar werken, nadat zij eind vorig jaar nipt werd gepasseerd voor de functie van procureur in Dendermonde, en eerder al achter het net viste in Mechelen.

Provinciale parketten

Reyniers is na een carrière als advocate al sinds 1996 werkzaam als substitute bij het Antwerpse parket, waar ze in 2005 eerste substituut werd. Samen met haar collega Herman Dams werd Reyniers één van de belangrijkste medewerkers van de vroegere procureur Bart Van Lysebeth. Het trio zorgde ervoor dat moderne managementstechnieken ook bij het Antwerpse gerecht werden ingevoerd. Reyniers deed zich opmerken door het uittekenen van werkprocessen om de afhandeling van duizenden dossiers vlot te laten verlopen. Zij kan er prat op gaan dat Antwerpen één van de snelst werkende parketten is in het hele land. Het systeem dat zij daarvoor uitwerkte, is later nationaal overgenomen.

Bij het grote publiek is Dominique Reyniers vooral bekend als de kordate 'hypercorrecte' woordvoerster van het Antwerpse parket. De pers leefde met haar vaak op gespannen voet omdat ze zich strikt hield aan de orders van de onderzoeksrechters, en zelfs een tijdlang onbereikbaar bleef "omdat het parket andere prioriteiten had dan actief te communiceren over criminele feiten en gerechtelijke onderzoeken".

Dominique Reyniers wil nog niet officieel reageren. Zij wacht liever tot het benoemingsbesluit in het Staatsblad is verschenen. Het ziet ernaar uit dat zij de laatste volwaardige procureur van het parket in het arrondissement Turnhout wordt. Justitieminister Annemie Turtelboom werkt aan een reorganisatie van de gerechtelijke arrondissementen, waarbij die van Turnhout, Mechelen en Antwerpen worden samengesmolten.

Werkprocessen herdenken

Sinds de vorige procureur, Jan Poels, in december van vorig jaar bij de FOD Justitie is gaan werken als kabinetsche van de minister, leidt substitute Lieve Vanermen uit Kasterlee het parket in Turnhout. Zij is toen aangesteld als waarnemend procureur des Konings. Wanneer precies Dominique Reyniers de leiding zal overnemen, staat nog niet vast.

Sindsdien werd er druk gespeculeerd over de opvolging, en er circuleerden een paar namen van het parket in Turnhout en zelfs van het federaal parket. Vrij onverwacht is nu Dominique Reyniers voorgedragen.

"Ze is één van mijn beste magistraten", reageert de Antwerpse procureur Herman Dams. "Haar verhuis naar Turnhout wordt even slikken. Ze is de ultieme persoon om out of the box te denken, en bezit de gave om werkprocessen te herdenken. Ze heeft op dat vlak knappe resultaten neergezet. En ze weet ook goed hoe de informatica kan helpen bij het organiseren van het werk. Een aantal zaken die zij invoerde, zijn later nationaal overgenomen. Onder meer het meten van de doorlooptijden van dossiers." Dams vermoedt dat Reyniers binnen twee à drie maanden haar ambt in Turnhout effectief opneemt.

Woordvoerderschap als springplank

De jongste twee decennia valt op dat, minstens in Antwerpen, parketmagistraten het woordvoerdersachap gebruiken als springplank naar hogerop. We denken niet alleen aan de betreurde Carlo Govaert en - op het niveau van het hof van beroep - aan assisenvoorzitter en vandaag ook lid van de Hoge Raad voor Justitie Nico Snelders, maar ook aan Diane Reynders, die een promotie kreeg naar de Adviesraad voor het Strafrechtelijk Beleid, en aan Annemie Gepts, die eerst advocaat-generaal werd en vervolgens procureur des Konings in Mechelen.

Jan Poels verkaste rechtstreeks van Antwerpen naar Turnhout, iets wat Reyniers hem dus zal nadoen. Zij heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze het woordvoerderschap zag als een springplank naar hogerop. Met dat doel volgde ze, naast mediatraining, ook een opleiding Management. Korpschefs moeten tegenwoordig immmers voornamelijk managers zijn. In Antwerpen heeft ze, na enkele moeilijke jaren, het woordvoerderschap zowat heruitgevonden. Ze laat een puik georganiseerde ploeg na waarop Paul Van Tigchelt, met wie ze het jongste jaar een duobaan deelde, kan terugvallen en verder bouwen.

Jan Heuvelmans

Bron(nen):
PagiA-nieuwsgaring
Media Services (http://www.mediaservices.be/)

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons