Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Rechter haalt zwaar uit naar vrijgesproken OCMW

ANTWERPEN - Eigenaar alleen schuldig aan verhuren van onbewoonbaar pand aan asielzoekster

De Antwerpse strafrechter Katleen Bijttebier haalde dinsdag bijzonder scherp uit naar de OCMW's in het algemeen en dat van Tremelo in het bijzonder, hoewel de gewezen voorzitter vrijgesproken werd van schuldig verzuim in de zaak van de CO-intoxicatie van een Armeense asielzoekster in Antwerpen. De eigenaar van het krot werd vrijgesproken voor schuldig verzuim en huisjesmelkerij, maar veroordeeld tot zes maanden cel en 15.000 euro boete, beide met uitstel, voor het verhuren van een onbewoonbaar pand. Aan zijn gewezen huurster moet hij 1.000 euro morele schadevergoeding betalen. "De rechtbank kan zich niet van de indruk ontdoen dat het OCMW wel een bijzonder minimalistische invulling geeft aan haar rol als openbare instelling bij het opvangen van de sociaal zwakkeren: het mag niet volstaan om de huur en het leefloon te betalen van de betrokkene, maar een OCMW moet actief optreden", asldus een felle voorzitster. Maar omdat de OCMW-voorzitter van Tremelo door de raadkamer buiten vervolging werd gesteld, wilde de rechtbank de man niet wél veroordelen. Dat was anders met de huiseigenaar. Bijttebier somde wel een dozijn gebreken op aan de studio aan de Dambruggestraat, waar Suzy Merumyan en haar tweelingbaby begin 2001 tot twee keer toe bijna slachtoffer werd van een CO-intoxicatie. "Alles was er onvelilig: de elektriciteit, de keldertrap, de insijpeling, de vochtvlekken, het water in de kelder, het CO-gevaar, de houtrot en corrosie op ramen en deuren, de onveilige gemeenschappelijke gang, de afwezigheid van een verwarmingstoestel... . In twee maanden tijd kan het gastoestel niet de vochtvlekken en schimmel veroorzaakt hebben en de beklaagde had zelf het OCMW moeten inlichten dat de asielzoekster in een flat zonder verwarmingstoestel zou gaan wonen". Het argument van de verdediging dat de Stad het pand wél bewoonbaar had verklaard, snijdt volgens de rechtbank geen hout: "De vaststellingen werden twee maanden na de feiten gedaan, zodat de eigenaar de toestand inmiddels had kunnen regulariseren". Toch is de rechtbank niet van oordeel dat de eigenaar misbruik maakte van de precaire toestand van de huurster: "De onderhandelingen werden gevoerd door een Armeense tussenpersoon, zodat de beklaagde de huurster niet persoonlijk kende, en 6.900 frank is an sich niet overdreven als maandhuur". Hetzelfde geldt voor het schuldig verzuim: "Het oneigenlijk gebruik van het gasfornuis als verwarmingstoestel leidde tot de intoxicatie, maar het is niet bewezen dat de eigenaar dit wist", aldus het vonnis. TER HERINNERING (UIT HET PAGIA-ARCHIEF): François D. en Dany J. moesten zich vier weken gelden voor de Antwerpse strafrechter verantwoorden. De eerste is de huisjesmelker uit Antwerpen, de tweede is gewezen OCMW-voorzitter in Tremelo. Volgens de advocaat van een Armeense asielzoekster hebben beiden schuld aan de Co-intoxicatie die de vrouw en haar tweelingbaby's tot twee keer toe opliepen in het pand aan de Dambruggestraat. Volgens openbaar aanklager Derderen is alleen de huiseigenaar schuldig. Het OCMW van Tremelo kan niet mee verantwoordelijk gesteld worden voor de slechte staat waarin de woning zich bevond en dus evenmin voor de gevolgen daarvan. Voor de huisjesmelker vorderde de procureur één jaar cel, waarvan de helft met uitstel, en een boete van bijna 15.000 euro wegens inbreuken op de milieuwet, huisjesmelkerij en schuldig verzuim. Op 6 oktober 2000 kwam Suzi M. vanuit Armenië naar België. Haar man, de vader van haar pasgeboren tweeling, was vermoord. Zij bood zich dan ook aan als kandidaat politiek vluchtelinge. In overeenstemming met het spreidingsplan van de regering werd de vrouw toegewezen aan het OCMW van Tremelo. Volgens haar advocaat kreeg ze van het OCMW in de Vlaams-Brabantse gemeente een woning toegewezen in de Dambruggestraat in Antwerpen. Er werd een huurovereenkomst afgesloten met beklaagde François D. en dit onder voogdij van het OCMW. Dat hield in dat het OCMW de huur van 6.900 oude Belgische franken en de borg zou betalen. De vrouw trok op 27 november 2000 in haar woning in en kwam tot de vaststelling dat die absoluut niet voldeed aan de minimumvereisten. In de slaapkamer stond er geen glas in het raam, er was nergens verwarming, de muren waren vochtig en beschimmeld, de douche was stuk en er hing een penetrante gasgeur. Buurtbewoners rond Frank Hosteaux stelden vast dat de woning inderdaad onbewoonbaar was. Hosteaux stak, samen met enkele vrienden, zelf de handen uit de mouwen en voerde de dringendste herstellingen zelf uit. Uit dit initiatief zou kort daarop de actiegroep 'Rot op Huisjesmelkers' ontstaan. Maar vooral de verwarming, of de afwezigheid daarvan, bleef voor problemen zorgen. Op 7 januari 2001 trof Hosteaux de asielzoekster halfdood aan op de stoep voor zijn woning. In het ziekenhuis werd een zware Co-vergiftiging vastgesteld bij haar en haar twee maand jonge tweeling. Bij gebrek aan een degelijke verwarmingsinstallatie had de vrouw het gasfornuis gebruikt om zich in de koude wintermaanden aan op te warmen. Tegelijk had ze alle deuren en vensters zo hermetisch mogelijk afgesloten. De gevolgen waren voorspelbaar. Eerder waren mevrouw Hosteaux en het Armeense gezinnetje al eens onwel geworden in de flat. De Armeense vluchtelinge diende tegen zowel de eigenaar als de toenmalige voorzitter van het OCMW bestuur klacht in. Er werd een onderzoeksrechter aangesteld, die de zaak uitpluisde. De raadkamer besloot uiteindelijk om alleen eigenaar François D. naar de strafrechter te verwijzen. Het OCMW-raadslid (destijds -voorzitter) trof geen enkele schuld, heette het. De Armeense dagvaardde hem met steun van Frank Hosteaux dan maar rechtstreeks wegens 'slagen en verwondingen'. Tot twee keer toe was er immers een incident geweest. Bénédicte Jacobs, de advocate van Dany J., pleitte de nietigheid van de dagvaarding, omdat de man persoonlijk werd gedaagd in plaats van in zijn hoedanigheid als toenmalig voorzitter van het OCMW-bestuur. Ten gronde stelde Jacobs dat haar cliënt niets te verwijten viel. "Het OCMW had de vrouw aanvankelijk een woning aangeboden in de omgeving van Tremelo, maar zij wilde liever in Antwerpen wonen, dichter bij vrienden die haar taal spreken. Ze had op eigen houtje een verblijf gezocht en had, zonder zich te laten adviseren door het OCMW, het huurcontract voor de woning in de Dambruggestraat al ondertekend. Mijn cliënten konden wettelijk niet anders dan zich daarbij neerleggen". De Armeense had bovendien ook nooit melding gemaakt van de slechte toestand van de woning. Ze had alleen maar laten weten dat het raam in de slaapkamer stuk was. Het OCMW had geantwoord dat de factuur voor de herstellingskosten kon worden doorgestuurd naar Tremelo, maar daarna hoorde men niets meer van haar. Ook François D. hield dinsdag zijn onschuld staande. De woning was volgens hem perfect bewoonbaar. De vrouw wilde er per se al op 27 november 2000 intrekken en daarom had hij zich nog uit de naad gewerkt om alles in orde te brengen. Zo werd er een totaal nieuwe en veilige elektriciteitsleiding gelegd. Hoe het kwam dat de woning enkele weken later dan toch in zo’n lamentabele toestand verkeerde, dat kon ook hij niet verklaren. "Dat de vrouw geen meubels had, daar is mijn cliënt toch niet verantwoordelijk voor", pleitte meester Verelst. "En 6.900 frank huur voor een eenvoudige flat is toch geen woekerprijs. Er was sprake van water dat door de zoldering lekte. Dat klopt niet: het ging om condenswater van de bewoners". Suzi M. was en is eigenlijk een illegale (want afgewezen) asielzoekster. De zaak is opvallend omdat Suzi uitgeprocedeerd is. Zowel in eerste aanleg als in beroep werden haar asieldossiers afgewezen. Ze heeft nog wel een verzoek ingediend bij de Raad van State, maar dat rechtscollege beslist niet over de asielprocedure, wel over eventuele vorm- en stijlfouten en het beroep bij de RvS werkt niet opschortend. Volgens Vreemdelingenzaken wordt iedereen met een dossier bij de Raad van State - waar haast niemand gelijk haalt - gedoogd, maar kan de vrouw worden opgepakt als ze op de zitting verschijnt. Dat gebeurt niet, maar de raadsman van de Armeense, Marc Peeters, vindt, in een gesprek met de collega's van De Standaard/Het Nieuwsblad, de aanwezigheid van de vrouw op Belgisch grondgebied voldoende om haar de kans te geven een zaak voor de rechter te brengen. “Stel dat ze morgen op straat wordt overvallen, dan heeft die vrouw toch ook het recht zich burgerlijk partij te stellen?” Tussen de asielzoekster en het OCMW werd een akkoord gemaakt het maandelijkse huurgeld van haar uitkering in te houden, en rechtstreeks over te maken aan de verhuurder. Advocaat Marc Peeters, die optreedt voor de Armeense, blijft erbij dat ook het OCMW van Tremelo niet vrijuit kan gaan omdat het van de huurovereenkomst wist en volgens diverse wetten, niet het minst de grondwet, moest zorg dragen voor een degelijke huisvesting. “Het OCMW van Tremelo heeft een grove nalatigheid begaan, het diende de omstandigheden van de huisvesting te kennen en heeft geen stappen ondernomen om daarin verandering te brengen”, aldus de raadsman, volgens wie het OCMW zelfs met gemeenschapsgelden de huisjesmelkerij instandhoudt en aanmoedigt. Het OCMW is volgens de wet inderdaad verplicht te controleren waar en hoe de aan hem toegewezen asielzoeker verblijft. En dat gebeurde niet. Volgens de secretaris was dat ook bijna onmogelijk, gezien de grote toevloed van asielzoekers in die periode, waardoor de sociale dienst volledig werd overspoeld. Het parket verhoorde de OCMW-secretaris en volgens toenmalig substituut procureur Franky De Keyzer was dat nog maar een begin. “Als dit tot een correctionele veroordeling komt, gaan we voor de rest”, zei hij twee jaar geleden, verwijzend naar al de andere OCMW's die asielzoekers in de grootstad “dumpen”. De Armeense woont intussen op een ander appartement in de buurt, in de Tulpstraat, dat haar door een buurvrouw werd bezorgd. Ze is opnieuw hoogzwanger.

Jan Heuvelmans

Bron(nen):
PagiA-nieuwsgaring
Correctionele rechtbank
PagiA-archief
Media Services (http://www.mediaservices.be/)

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons