Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Interviews

Politics.be sprak met Kathleen Van Brempt (sp.a)
Sinds ze drie jaar geleden haar intrek nam in het grote Europees Parlement, heeft Kathleen Van Brempt (sp.a) haar stem al in verschillende dossiers laten horen. De 33-jarige politica is er actief in de commissies cultuur, media, sport, onderwijs en ook jeugd. Daarnaast zetelt ze ook nog in de Antwerpse gemeenteraad. Politics.be achtte de tijd rijp om deze veelzijdige dame aan een vragenuurtje te onderwerpen. Leest u vooral mee.

Interview met Reginald Moreels
Reginald Moreels is een buitenbeentje in de Belgische politiek. Hij studeerde af als chirurg, werd nadien voorzitter van de Belgische afdeling van Artsen Zonder Grenzen en vervolgens Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking. Onder zijn leiding onderging de Belgische ontwikkelingssamenwerking een heuse transformatie. Het ABOS werd grondig hervormd en Moreels maakte komaf met het verfoeilijke systeem van de gebonden hulp. Na de verkiezingen van 1999 trok Moreels door de politieke woestijn. Hij stapte uit de CVP en trok samen met Johan Van Hecke naar de VLD. Hierna volgt een gesprek met een bewogen en gedreven man.

Interview met Dirk Sterckx (VLD)
De Europese Unie staat voor de grootste uitbreiding sinds haar bestaan. Vanaf 2004 komen meer twaalf nieuwe lidstaten de bestaande Unie vervoegen. Is de Europese Unie klaar voor deze uitbreiding? Moeten de bestaande Europese structuren niet aangepast worden? Is er in de toekomst ook plaats voor Turkije? Wat zijn de uiteindelijke grenzen van Europa? En hoe gaan we om met de migratiestromen naar Europa? We vroegen het aan Europees parlementslid Dirk Sterckx. Lees dit interview nu...

Politics.be sprak met Stefaan De Clerck (voorzitter CD&V)
Na afloop van een politiek debat, georganiseerd door één van de vele politieke studentenverenigingen die ons landje rijk is, had onze redactie een kort gesprek met CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck. Thema's die revue passeerden waren het felbelaagde jeugdsanctierecht, de problemetiek rond verkeersveiligheid, JONG-cd&v en de drugsnota van de paarsgroene regering. Genoeg stof voor een boeiend gesprek. Lees dit interview nu...

Exclusief: Video-reportage met Abou Jahjah (AEL)
Politics.be brengt u exclusief een preview van een interview met Abou Jahjah, de leider van de controversiële Arabisch-Europese Liga (AEL), dat gemaakt werd enkele dagen voor zijn arrestatie. Het volledige interview zal u vermoedelijk binnenkort kunnen bekijken op nationale en internationale televisiestations.Abou Jahjah spreekt over de perceptie van de Islam na 11 september 2001 en de discriminatie van de burgers met een Arabische afkomst. Verder vraagt hij gelijke rechten inzake huisvesting, onderwijs en werkgelegenheid maar tegelijkertijd verwerpt hij de integratie van de immigranten daar deze als assimilatie geïnterpreteerd wordt. Jahjah verklaart zelf het fundamentalisme te verwerpen maar hij ziet het fundamentalisme van de Christenen (verpersoonlijkt door V.S.-president George Bush, dixit Jahjah) als een grotere bedreiging voor de wereldvrede dan het Islamitisch fundamentalisme, daar de Amerikanen de grootste macht hebben in de internationale wereldorde. Bekijk het interview nu...

Interview met Willy De Clercq over het Europese project: verleden en toekomst
Dit jaar wordt Minister van Staat Willy De Clercq 75 jaar. Voor het Liberaal Vlaams Verbond is dit dé gelegenheid om deze éminence grise van de Belgische en Europese politiek een huldeboek aan te bieden. Willy De Clercq werd op 8 juli 1927 te Gent geboren. Na zijn studies in de rechten wordt hij advocaat bij het Hof van Beroep te Gent en docent aan de RUG, later ook aan de VUB. Hoewel een succesvolle carrière in de advocatuur in het vooruitzicht ligt, wenkt de politiek. Een volledig overzicht geven van de rijkgevulde politieke loopbaan van Willy De Clercq is echter een schier onmogelijke taak: actief bij de liberale jongeren, gemeenteraadslid, parlementslid, minister, vice-premier, voorzitter van verscheidene internationale monetaire instanties, partijvoorzitter, Europees Commissaris,... Sinds 1989 zetelt hij in het Europees Parlement, een mandaat dat hij nog steeds met groot enthousiasme uitvoert. Zaterdag 30 november om 10 uur werd in het Pand te Gent het huldeboek voorgesteld en overhandigd aan Willy De Clercq. Voor ons een reden voor een diepgaand interview. Lees dit interview nu...

Interview met Luc Huyse (socioloog)
De man wordt alom gelauwerd om z’n vakkennis, z’n onafhankelijkheid en z’n gezond verstand; een terecht eredoctoraat bleef dan ook niet uit. Patrick Dewael nam hem op in de nieuwe Vlaamse denktank, Forum 21, waar hij samen met andere intellectuelen zoals Karel Van Miert en Karel Vinck nadenkt over de hete hangijzers van de 21ste eeuw. Onlangs schreef hij een essay over de macht en de onmacht van de politiek, "Gullivers probleem". Stof genoeg dus om eens met Luc Huyse te gaan praten over z’n boek, z’n ideeën en de politiek op al z’n niveaus. Lees dit interview nu...

Interview met Patrick Dewael over 'Inburgering als middel tot emancipatie'
Veel migranten hebben zich perfect geïntegreerd en verdedigen en propageren heel bewust onze democratische basiswaarden. Ze beheersen onze taal uitstekend, aanvaarden binnen het publieke domein de wetten en regels, en dragen als zelfstandige, bediende, arbeider, werknemer of bedrijfsleider bij tot de welvaart van dit land. Met deze oproep wil Patrick Dewael deze mondige en 'liberaal' georiënteerde allochtonen steunen. Zij staan mee aan de kant van diegenen die de moderniteit toejuichen en bevorderen. Zij zijn de beste pleitbezorgers van de emancipatie van hun gemeenschap. Wij hadden een gesprek met Vlaams Minister-President Patrick Dewael. Lees dit interview nu...

Politics.be sprak met Gilles Bauwens (Kabaal)
Ze zijn vooral in studentenmiddens actief en ze zijn bezeten door politiek. Toch zijn ze zelf geen politieke vereniging, benadrukken ze. Via hun website willen ze jongeren warm maken voor maatschappelijke discussies. Een gesprek met Gilles Bauwens van “Kabaal”, want daar hebben we het over. Lees dit interview nu...

Politics.be sprak met minister Jef Tavernier (Agalev)
Aandoenlijk waren de beelden van Agalev-fractieleider Jef Tavernier op weg naar het paleis om er de eed af te leggen in de handen van Zijne Majesteit.Ovidius had deze metamorfose niet kunnen bedenken. Jef stond zelf versteld toen hij zich in een autoruit in het vizier kreeg: een gardiaan van de Ongeschoeide Karmelieten die zijn kap over da haag had gegooid en zich door Boss had laten kleden, een boskabouter die de weg was ingeslagen naar de grotemensenwereld. (De Standaard 15 september 2002) Als je zoiets over iemand leest smaakt dat naar meer, we trokken naar de heer Tavernier z’n kabinet en ontmoetten een aimabele, groene econoom. Lees verder...

Politics.be sprak met Ruben Vanhaverbeke & Sara Matthieu (woordvoerders van Jong-Agalev)
Ze zien "groen tot achter hun oren" en zijn er nog fier op ook. Tenminste dat beweren ze zelf. Met hut eigen accenten willen Ruben Vanhaverbeke (22) en Sara Matthieu (21), de kersverse woordvoerders Jong-Agalev, hun eigen stempel drukken op het beleid van hun partij. Wij van Politics.be wilden daar natuurlijk wat meer over weten... Lees dit interview nu...

Politics.be sprak met Eric Antonis (Antwerps schepen van Cultuur)
Eric Antonis (CD&V) blijft wellicht tot 2006 schepen van Cultuur in Antwerpen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Antonis halverwege zijn ambtstermijn zou plaatsmaken voor zijn partijgenoot Ludo De Ranter. Maar De Ranter verliet recent de CD&V en bleek niet langer geïnteresseerd in de job van cultuurpaus. Bovendien voelt Antonis zich bedreigd door de uitspraken van Antwerps VLD-fractieleider Ludo Van Campenhout, die hardop twijfelde aan het belang van cultuur en meer geld wil uitgeven aan sport. Politics.be voelde de twee kemphanen aan de tand en peilde naar een stand van zaken.Reacties Eric Antonis en Ludo Van Campenhout...

Politics.be sprak met Patrick Janssens (voorzitter sp.a)
De Vlaamse socialisten blijven zich blijkbaar vernieuwen. Vorig jaar toverde de sp haar naam al om in sp.a. En nu komen Stevaert & co op de proppen met “Het Groot Onderhoud”, een discussieboekje- en site dat de vernieuwing van de partij in een stroomversnelling moet brengen. De sp.a wil zich op die manier klaarstomen voor de verkiezingen van 2003. De partij is van plan om het debat aan te gaan met alle Vlamingen.Politics.be sprak alvast met voorzitter Patrick Janssens over dit thema. Andere onderwerpen zoals de affaire-Heinzmann, de mogelijke samenwerking met Spirit en andere hete hangijzers passeerden eveneens de revue. Lees dit interview nu...

Politics.be sprak met Caroline Gennez (voorzitster animo)
De Limburgse Caroline Gennez (26) werkt op het kabinet van minister van Sociale Integratie Johan Vande Lanotte (sp.a). Daarnaast is ze ook nog gemeenteraadslid in haar thuisstad Sint-Truiden. Bovendien vormt ze al jarenlang het uithangbord van Animo (voorheen Jongsocialisten). Dit jaar nog werd Gennez opnieuw verkozen als voorzitster. Politics.be zette dit politieke beest op de biechtstoel en stelde haar enkele pertinente vragen. We vroegen haar onder meer hoe ze van plan is het openbaar vervoer voor jongeren te verbeteren. Ook polsten we haar of ze voorstander is van stemrecht op zestien. Caroline Gennez: een vrouw met een linkse missie.Lees dit interview nu...

Interview met Marleen Vanderpoorten (Vlaams Minister van Onderwijs)
Het valt ons steeds weer op: heel wat mannelijke studenten zijn plots ontzettend geïnteresseerd in politiek als de politiek correcte 'babe' Freya van den Bossche in de media verschijnt. Maar smaken kunnen verschillen: Renaat Landuyt, bijvoorbeeld, denkt daar anders over. Tijdens een aflevering van 'De Zevende Dag' noemde hij onze gespreksgast "de meest sexy politica van België". Een compliment dat kan tellen en dat Marleen Vanderpoorten, onze Vlaamse minister van onderwijs, ongetwijfeld plezier moet doen in tijden van aanhoudende kritiek. Lees dit interview nu...

Politics.be sprak met Rik Torfs (hoogleraar kerkelijk recht aan de KU Leuven)
Rik Torfs is hoogleraar kerkelijk recht aan de KU Leuven. Hij publiceerde al verschillende boeken over de katholieke kerk van vandaag. In vele talkshows is hij een graaggeziene gast. Want Torfs is niet de man die gauw een blad voor de mond zal nemen. Politics.be had het met hem over de hypocrisie van de Kerk in het afhandelen van pedofiliezaken. Ook vroegen we Torfs' reactie op de uitspraken van de Belgische kardinaal Jan Schotte. Lees dit interview nu...

Politics.be sprak met Filip Dewinter (Vlaams Blok)
Na de chatsessie van 6/05/02 had onze medewerker nog een kort telefonisch onderhoud met Filip Dewinter om enkele dingen wat duidelijker te stellen. Ga gerust kijken wat hij te zeggen had. Lees verder

Politics.be sprak met Sabeth De Waele (Voorzitster Prego)
Sabeth De Waele, een studente geneeskunde uit Brussel, is sinds een paar maanden het opperhoofd van Prego, jongeren mét spirit. Die jongerenbeweging liet zich de afgelopen maanden onder meer opmerken door een actie tegen Israëlische producten in Belgische warenhuizen. De meeste publieke aandacht rond Prego ging de laatste tijd naar de perikelen rond moederpartij Spirit. Politics.be vroeg Sabeth De Waele hoe zij in deze moeilijke tijden het hoofd boven water houdt. Lees dit interview nu...

Politics.be sprak met Agalev-kamerlid Leen Laenens over de Tobin-taks
Een slordige 1.600 miljard dollar. Dat is het duizelingwekkende bedrag dat elke dag de wereld rondgaat door het kopen en verkopen van geld. Op die ronde som betalen de heren speculanten welgeteld nul frank belasting. In 1971 ontwikkelde James Tobin een systeem dat daar een einde aan moest maken: de fameuze Tobin-taks. Dertig jaar later hebben niet alleen de andersglobalisten Tobin’s geesteskind gebombardeerd tot symbooldossier nummer een, ook politici plaatsen de taks hoog op de agenda. In maart dienden enkele parlementsleden een wetsvoorstel over de invoering van deze belasting in. Een van hen was Leen Laenens (Agalev). Lees dit interview nu...

Politics.be sprak met Johan Guldix (Voorzitter Ronduit N-VA!)
Na de begrafenis van de Volksunie werden Spirit en N-VA in het leven geroepen. Johan Guldix is voorzitter van Ronduit N-VA!, de jongerenbeweging van de Nieuw Vlaamse Alliantie. Een gesprek.

Interview met Jaap Kruithof (filosoof)
Agressief als hij naar eigen zeggen is, valt Jaap Kruithof al jaren het neoliberale systeem aan. Niet door de ruiten van fastfoodrestaurants stuk te slaan, maar door uiterst kritisch aan een ideologische tegenmacht te bouwen. De kleine, lucide achterban die momenteel bestaat is voor hem 'het zout der aarde, dat verderf belet en zich moet vermenigvuldigen'.

Interview met Reginald Moreels (NCD)
Hij was nog niet goed en wel terug uit Togo of Réginald Moreels stortte zich al in een politiek avontuurtje met Johan Van Hecke. Of dat avontuurtje ook een heroïsch epos wordt, zal de toekomst moeten uitwijzen. Het kan de voormalige cvp-dissident weinig schelen: "binnen enkele maanden ben ik werkzoekende, dan is alles mogelijk."

Politics.be sprak met Jonathan Cardoen (Voorzitter Jong-CD&V)
De vierentwintigjarige Jonathan Cardoen is sinds een dik jaar de voorman van Jong-CD&V, de jongerenvleugel van de Vlaamse christen-democraten. Hij wil de politieke ideeën van zijn partij nieuwe impulsen geven. We vroegen hem hoe het is om vanuit de oppositie aan politiek te doen.

Politics.be sprak met Stefaan Noreilde (Voorzitter Jong-VLD)
Stefaan Noreilde werd begin februari verkozen tot nieuwe voorzitter van de Jong-VLD. Daarnaast is hij politiek medewerker van minister van Justitie Verwilghen. Politics.be peilde naar zijn ervaringen, standpunten en persoonlijke ambities.

Interview met de Amerikaanse vredesactivist Joseph Gerson
Joseph Gerson is een van de woordvoerders van de Amerikaanse vredesbeweging. Hij werkt voor het Peace and Economic Security Program van de American Friends Service Committee (AFSC). Hij is een fel criticus van de regering Bush, maar schreef ook al eerder diverse boeken en artikels over thema’s als de nucleaire dreiging en de Amerikaanse militaire basissen in het buitenland. We spraken met hem over de Amerikaanse vredesbeweging na 11 september en de nieuwe VS-‘oorlog tegen het terrorisme’

Politics.be sprak met Hans Verreyt (NSV)
Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft Hans Verreyt (21) al menige Vlaamsnationale watertjes doorzwommen. Momenteel is hij voorzitter van de NSV (Nationalistische Studentenvereniging), een organisatie die dikwijls in één adem met het Vlaams Blok wordt genoemd. "Wij zijn een partijpolitieke onafhankelijke beweging" verdedigt Verreyt zich. Een gesprek.

Interview met Gust Van Dongen (Christelijke Onderwijscentrale - COC)
Op 9 september 2001 liet Vlaams minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten (VLD) de leraren weten dat de uitstapleeftijd in het systeem van de terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen (TBS) zou worden verhoogd van 55 naar 58 jaar. De vier onderwijsbonden (COC, COV, ACOD en VSOA) schreeuwden meteen moord en brand en zouden de maatregelen met alle mogelijke middelen bestrijden. We spraken met Gust Van Dongen, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale COC.

Forumsessies: De burger sprak met Jean-Marie Dedecker (VLD)
"Ze noemen hem een pitbull en daar is hij best trots op. Samen met Hugo Coveliers verzet hij zich met hand en tand tegen sommige van hogerhand gedicteerde wetten. Herhaaldelijk kwam de Oostendse coach in het nieuws, vooral inzake de (verkeers)veiligheid. Vraag hem gerust uit de komende week, maar mogen we u vragen het filibusteren achterwege te laten..." Neen, gefillibusterd heeft hij niet. Jean-Marie Dedecker, senator voor de VLD, heeft een week lang met one-liners en duidelijke korte antwoorden op uw vragen gereageerd. De mooiste bundelen wij voor u. Lees verder...

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons