Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Interviews

Forumsessies: De burger sprak met Marijke Dillen (Vlaams Blok)
"Dankzij een familiale introductie in de politiek bekleedt ze al jaren een mandaat. Vandaag is ze Vlaams volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Blok. De partij is ze toegewijd om haar volledige programma en omdat het volgens haar de enige partij is die een goed alternatief is voor het jarenlange wanbeleid van paars. Wat ze zou veranderen en hoe haar aanpak zou zijn, kon u haar allemaal vragen tijdens de forumweek." Marijke Dillen (Vlaams Blok) trad enkele weken geleden in gesprek met de burger. Een samenvatting van de interessantste vragen en antwoorden. Lees verder...

Forumsessies: De burger sprak met Caroline Gennez (sp.a)
"Waar Stevaert als voorzitter zijn pijlen meer richt op het binnenland, is het de taak van ondervoorzitster Gennez om zich meer te concentreren op Europa. Onlangs bewees ze nog slagkracht in huis te hebben door de publicatie van haar boek 'Beste Europa'. Hiermee wil ze enkele Europese aspecten in een ander daglicht plaatsen en daarmee ook de discussie op gang brengen." Caroline Gennez, senator en ondervoorzitter voor de SP.A beantwoordde in ons forum zoveel mogelijk van uw vragen. Wij bundelen de interessantste voor u. Lees verder...

Forumsessies: De burger sprak met Hans Van de Cauter (BUB)
"België staat centraal in het leven van deze 31-jarige Brusselse advocaat. Omdat de profilering op het vlak van unitarisme uitbleef binnen Vivant koos hij de moeilijkste weg, een eigen partij oprichten. Sinds juli 2002 is hij dan ook de nationale voorzitter van de BUB. Zelf zegt hij dat een unitair België voor hem een realistische droom is die een erg positieve invloed zou hebben op alle Belgen en Europeanen." Hans Van De Cauter, voorzitter van de Belgische unie antwoordde op al je vragen. De interessantste vragen en antwoorden bundelen wij voor u. Lees verder...

Forumsessies: De burger sprak met Helga Stevens (N-VA)
"Deze dove dame neemt het binnen de politiek vooral op voor mensen met een handicap. Als directrice van de Europese vereniging voor Doven en Slechthorenden weet ze zeker hoe het eraan toegaat in de praktijk. Hoe ze nu staat tegenover een kartel, wat kan gedaan worden voor de dovengemeenschap, waarom ze kiest voor een vlaams-nationalistische partij en vele andere zaken, kan u haar 'op de vrouw af' vragen…" Helga Stevens van de N-VA ( 4de plaats Oost-Vlaanderen CD&V/N-VA ) antwoordde op al u vragen. Uiteraard kreeg zij heel wat vragen over de gehandicapten in de maatschappij. Vaak komt zij af met de spreuk: "Geen woorden, maar daden!"? Wij brengen u een samenvatting van deze forumsessie. Lees verder...

Forumsessies: De burger sprak met Tinne Van der Straeten (Groen!)
"Deze vinnige jongedame kwam meermaals in het nieuws ondermeer omdat ze als Groen!-woordvoerster bizar genoeg ging werken voor een sp!aga kabinet dat samengesteld is uit rode en groene mensen, met name dat van Pascal Smet. Voor de Europese lijst mag ze na oude rot in het vak Bart Staes, de tweede stek bekleden. Wat haar voornemens zijn en of ze denkt er te geraken kan u haar allemaal vragen tijdens de komende week…" Tinne Van der Straeten was een tijdje geleden op ons forum om zoveel mogelijk vragen van de burger een antwoord te formuleren. De interessantste bundelen wij voor u. Lees verder...

Forumsessies: De burger sprak met Joris Van Hauthem (Vlaams Blok)
"Deze man combineert Vlaams Parlement met de Senaat (als 'Gemeensschapssenator'). Daarnaast zetelt hij ook als gemeenteraadslid in Lennik. Hij is persverantwoordelijke voor het Vlaams Blok en staat geregeld mee op de barricaden in de rand rond Brussel" Onlangs was Joris Van Hauthem (Vlaams Blok) onze forumgast. Gedurende een volledige week kon je hem al jouw vragen stellen. Wij bundelden de interessantste vragen en antwoorden. Lees verder...

Forumsessies: De burger sprak met Jan Roegiers (spirit)
"Deze Vlaamse volksvertegenwoordiger kwam volop in de pers toen hij zich, samen met kompaan Stijn Bex, outte als homoseksueel. Begin februari werd hij plots dé spreekbuis voor alle homoseksuelen in het Vlaamse parlement. Wat dit voor hem betekende op politiek vlak en of hij er ook daadwerkelijk mee uitpakt tijdens zittingen kon u hem een tijdje geleden vragen op ons forum Ook Vlaams parlementslid Jan Roegiers liet van zich horen op ons forum. Wij bundelden de interssantste vragen en antwoorden van deze forumsessie. Lees verder...

Professor Hendrik Vos (UG) over euroscepticisme en de uitbreiding van de EU
‘’Europa is niet sexy genoeg om erover te praten’’ 1 mei 2004 wordt de belangrijkste dag in de geschiedenis van de Europese Unie. 10 nieuwe landen vervoegen dan 15 huidige lidstaten van de Unie. Niet alleen kwantitatief wordt het de grootste stap voorwaarts voor de Europese constructie, ook kwalitatief. De tien nieuwe landen hebben zich de voorbije jaren ernstig moeten inspannen om hun staatsinstellingen, rechtsorganisatie, economie en wetgeving op te tillen naar het vereiste niveau dat de Unie vroeg. De weg van Kopenhagen ’93 naar Kopenhagen ’02 was lang en hard, maar de feestvierders op 1 mei laten dat even niet aan hun hart komen. Toch is nog lang niet alles koek en ei binnen de EU na 1 mei. Zowel bij de besluitvormers als bij de bevolking, zowel bij de oude als de nieuwe lidstaten blijven er vragen omtrent werkbaarheid en doel van een Unie met 25 (en meer). De Eurobarometer vertoont sinds enige tijd opnieuw een zekere vorm van euroscepticisme bij de burger in Europa. Kunnen we dan spreken van een kloof tussen Europa en zijn burgers? Met deze en andere vragen gingen we te rade bij Hendrik Vos, professor Europese Politiek aan de Universiteit Gent.Lees verder...

Forumsessies: De burger sprak met Rudi Daems (Groen!)
"Als adjunct kabinetschef van Vlaams Minister voor Milieu, Ludo Sannen, leerde hij ongetwijfeld al enkele kneepjes in het politieke vak. Nu krijgt hij de kans om zelf verkozen te worden in het Vlaams Parlement. Meer nog, hij trekt de lijst voor het Vlaams Parlement in Antwerpen. Wil u weten wat hij in Antwerpen wil verwezenlijken, vraag het hem dan zelf tijdens de komende forumweek!" Onlangs was ook Rudi Daems (Groen!), lijsttrekker voor Groen! in Antwerpen, onze centrale gast in het forum. Gedurende een week kon u al uw vragen op hem afvuren. Wij bundelden de interessantste vragen en antwoorden. Lees verder...

Forumsessies: De burger sprak met Frank Vandenbroucke (sp.a)
"Opnieuw kunnen we u een kopstuk voorstellen die eigenlijk geen voorstelling behoeft. Even leek het erop dat hij zijn eigen politiek toekomst had gehypothekeerd maar met kennis van zaken stak hij opnieuw kop boven water. Deze socialist in hart en nieren hoopt nog jaren mee te draaien op de hoogste echelons."Het was onze teaser voor de forumsessie met Frank Vandenbroucke. U reageerde massaal. Wij brengen u een samenvatting van de interessantste vragen en antwoorden.Lees nu...

Forumsessies: De burger sprak met Gerolf Annemans (Vlaams Blok)
"Deze gewezen journalist voor onder meer het Pallieterke heeft al heel wat dienstjaren. Hij draagt de politiek een warm hart toe en komt al jaren na elkaar met een sterk resultaat aandraven voor het Vlaams Blok. Hoe hij het steeds blijft voor elkaar krijgen kan u ook hem vragen tijdens de komende 7 dagen…"Gerolf Annemans, fractieleider in de kamer voor het Vlaams Blok was van 15 tot 21 op ons forum. Wij bundelden voor u de interessantste vragen en antwoorden. Lees nu...

Forumsessies: De burger sprak met Roland Duchâtelet (Vivant)
"Deze Vlaamse risicobelegger richtte enkele jaren terug een nieuwe politieke partij op. Dit jaar lijken zijn inspanningen beloond te worden met een kartel samen met de Vlaamse liberalen. Zijn stokpaardje blijft uiteraard de economische hervorming die hij via een eigenzinnige programma naar voor wil schuiven." Roland Duchâtelet, voorzitter van VIVANT, beantwoordde zoveel mogelijk vragen van jullie. De beste hebben we voor je gebundeld. Lees nu...

Politics.be sprak met Dirk Sterckx (VLD)
Dirk Sterckx is de laatste weken niet uit het nieuws te slaan. Na het tumult met Karel De Gucht is Dirk Sterckx nu voorzitter "ad interim" van de VLD. Wij hadden een kort maar interessant interview in Straatsburg over Europa, maar ook over het kartel met Vivant.Lees verder...

Politics.be sprak met Willy De Clercq (VLD)
Willy De Clercq is, na 50 jaar, nog steeds een belangrijk persoon binnen de VLD. Iedereen herinnert zich nog zijn formidabele speech op het VLD-congres over de stand van zaken in verband met het migrantenstemrecht. In Straatsburg konden we hem "strikken" en stelden hem wat vragen over Europa. Lees verder...

Politics.be sprak met Michaël Bauwens (Avanti)
Op 24 januari 2004 werd Avanti, de jongeren van Vivant, opgericht. We gingen eens horen bij de oprichter en coördinator Michaël Bauwens. Als je hem bezig hoort dan merk je dat hij zeer gedreven is en zich ten volle inzet voor het verwezenlijken van Vivant's strijdpunten. Niet overtuigd? Lees dan maar even mee...

Forumsessies: De burger sprak met Anja Deschoemacker (LSP)
"Deze 34-jarige alleenstaande moeder is sinds 1986 actief in de toenmalige voorganger van de LSP: Militant Links. Begin jaren negentig stond ze ook in voor het opzetten van de Blokbuster-campagnes. Ze is verantwoordelijk voor de vrouwenwerking van de LSP, de beweging die zichzelf Trotskistisch noemt." Een week lang konden al onze bezoekers vragen afvuren op Anja Deschoemacker, één van de "leading lady's" van de LSP. U maakte veelvuldig gebruik van deze mogelijkheid. Politics.be brengt u de samenvatting. Lees nu...

Forumsessies: De burger sprak met Jan Loones (N-VA)
"Advocaat van beroep en sinds 1983 politiek actief. Hij heeft vooral interesse in juridische en institutionele zaken en legt zich eveneens toe op internationale betrekkingen, mensenrechten en toerisme. Hij maakt ook deel uit van het partijbestuur en is voorzitter van de toeristische vereniging van de Vlaamse westkust." Van 16 tot 22 kon je vragen stellen aan Jan Loones, Vlaams parlementslid voor de N-VA. Politics.be brengt u nu een samenvatting. Lees nu...

Forumsessies: De burger sprak met Peter Mertens (PVDA)
"Als socioloog zet hij zich fulltime in voor de PVDA. Momenteel richt hij zich vooral op de acties rond de structurele omwenteling in de OCMW ziekenhuizen van Antwerpen, samen met Geneeskunde voor het Volk. Na een kortstondig en, naar eigen zeggen, onaangenaam avontuur met Resist (aan de zijde van de AEL) richt de partij zich terug op de arbeider en de sociale thema's." Peter Mertens, één van de kopstukken van de PVDA, was in de periode tussen 9 en 15 te gast bij Politics.be voor een forumsessie. Politics.be brengt u nu een samenvatting van dit debat tussen u, de burger, en Peter Mertens. Lees nu...

Forumsessies: De burger sprak met Filip Dewinter (Vlaams Blok)
"De man die niet uit het nieuws is weg te branden. De opgang van zijn partij, het Vlaams Blok stond ook garant voor zijn persoonlijke carrière. Als grote tegenstander van het stemrecht voor migranten is hij ook nu actueel present. Als Bruggeling zetelt hij al zo'n 9 jaar in de Antwerpse gemeenteraad. Zijn grote droom is om een onafhankelijke Vlaamse staat te kunnen aanschouwen." Van 16 tot 22 februari kon u op ons forum terecht met al uw vragen voor het grote boegbeeld van het Vlaams Blok: Filip Dewinter. Wij bundelden voor u de interessantste vragen en antwoorden. Lees nu...

Forumsessies: De burger sprak met Johan Sauwens (CD&V)
"Ooit was hij een van de sterkhouders binnen de VU. Hij was zelfs tot driemaal toe lid van de regering. De laatste maal kwam er een abrupt einde aan door een bezoek aan Sint-Maartensfonds. Na het uiteenvallen van de partij vond hij politiek onderdak bij de CD&V. Daar pleit hij nu voor een uitbreiding van zelfbestuur." We hebben het natuurlijk over Johan Sauwens. Deze CD&V'er beet onlangs, samen met zijn collega Bart De Wever van de N-VA, de spits af van onze forumsessies. Gedurende een hele week kon jij al jouw vragen op hem afvuren. Jullie reageerden massaal. Je krijgt van ons een samenvatting. Lees verder...

Forumsessies: De burger sprak met Bart De Wever (N-VA)
"Van bij de start van de partij was hij er reeds bij als ondervoorzitter van de N-VA. Deze 34-jarige licentiaat geschiedenis staat bekend om zijn goede dossierkennis en omwille van het gebruik van grappige kwinkslagen. Samen met side-kick Geert Bourgeois probeert hij ook dit jaar politiek het hoofd boven water te houden." Ook Bart De Wever (N-VA) was reeds te gast in ons forum, naar aanleiding van de forumsessies van Politics.be en enkele partners. Jullie respons was bijzonder groot. Wij geven je een samenvatting. Lees verder...

De burger sprak met VLD-voorzitter Karel De Gucht
Op dinsdag 20 januari 2004 en op donderdag 22 januari kon u op Politics.be terecht voor een chatsessie met Karel De Gucht, Minister van Staat en voorzitter van de Vlaamse Liberalen. Hebt u deze chatsessie gemist? Geen probleem, wij zetten de gestelde vragen en antwoorden van de twee chatsessies even voor u op een rijtje. Lees verder...

De burger sprak met CD&V-kamerlid Roel Deseyn & CD&V-senatrice Sabine De Bethune
Al sinds enkele weken kan iedereen die dat wil op het internetforum van de CD&V in debat treden met diverse CD&V-politici. Onlangs waren daar CD&V-kamerlid Roel Deseyn & CD&V-senatrice Sabine De Bethune te gast. Politics.be brengt u een samenvatting. Lees nu...

Interview met Rik Coolsaet: het oude Europa heeft gelijk
Professor Rik Coolsaet doceert aan de Universiteit Gent een aantal vakken inzake buitenlandse politiek, met name de geschiedenis van de internationale betrekkingen vanaf het begin van de negentiende eeuw tot en met wat de dag van morgen brengen kan. Van 1988 tot 1995 werkte hij op de kabinetten van de ministers van defensie en buitenlandse zaken. Sedert eind 2002 is hij ook directeur bij het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen in Brussel, waar hij het departement Veiligheid & Global Governance mag leiden. Hij schrijft regelmatig columns voor het weekblad Knack en beschikt nog altijd over een grote autoriteit inzake buitenlandse betrekkingen. Wij hadden een interview met Rik Coolsaet. Lees nu...

Interview met Patricia Ceysens: Op de bres voor thuis- en telewerken
Vorig jaar kwam Vlaams parlementslid Patricia Ceysens in de belangstelling met de toepassing van thuiswerken tijdens de laatste weken voor de bevalling van haar derde kindje. Daarbij kon ze via een webcam en een personal computer haar parlementaire werkzaamheden voortzetten. Dit systeem verliep uitstekend en tot ieders tevredenheid. Sindsdien is haar interesse voor systemen van thuis- en telewerken nog toegenomen en werpt ze zich op als een vurig verdedigster ervan. Thuis- en telewerken staat in Vlaanderen nog in de kinderschoenen. Wij vroegen Patricia Ceysens naar de mogelijkheden, de voor- en de nadelen ervan. Lees nu...

Politics.be sprak met Bart Verhaeghe
Bart Verhaeghe is een succesvolle ondernemer. In een mum van tijd katapulteerde hij zichzelf, met zijn bedrijf Eurinpro, in de top-100 van de rijkste Belgen. Op zijn weg werd hij geconfronteerd met een aantal dilemma’s van deze maatschappij. Hij schreef een boek waarin hij vooral bestaande analyses toetst aan de realiteit en enkele opmerkelijke nieuwe ideeën lanceert. Onder de opvallende, lange en erg opmerkelijke titel "Zeg niet aan mijn moeder dat ik ondernemer ben… Ze denkt dat ik op zoek ben naar een job" doet hij een aantal voorstellen tot wijzigingen in de maatschappelijke mentaliteit. We moeten anders leren denken over economie, mobiliteit, migratie, arbeid, leefmilieu, vakorganisaties, ... Zijn motto: "Welvaart is het hoogste doel, want welvaart brengt geluk !" Lees nu...

Videoreportage: Voorbehoedsmiddelen op school
Half oktober lanceerde Minister van Sociale Zaken & Volksgezondheid Rudy Demotte (PS) de idee van 'sexcheques'. Hij stelde voor dat 15- tot 20-jarigen op school cheques zouden krijgen waarmee ze gratis voorbehoedsmiddelen zouden kunnen verkrijgen. Uiteindelijk haalde zijn idee het niet helemaal. Er werd beslist dat er geen sexcheques komen, maar dat meisjes tot 20 jaar 3 euro korting per maand krijgen als ze anticonceptiva aanschaffen. Ze moeten daarvoor enkel hun SIS-kaart voorleggen. Op de begroting van 2004 is daarvoor 5,2 miljoen euro uitgetrokken. Om te vermijden dat de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de meisjes ligt, worden ook gratis condooms uitgedeeld. Toch vroegen wij ons af wat uw mening eigenlijk is over voorbehoedsmiddelen op school en daarvoor trokken we de straat op en we kwamen terug met de volgende videoreportage. Bekijk de reportage nu...

Interview met Laurent Winnock (voorzitter Animo)
Laurent Winnock (25) werd begin oktober verkozen tot nieuwe voorzitter van Animo, de jongerenbeweging van sp.a. Hij wil Animo ombouwen tot een Lekker Linkse beweging. Deze Koksijdenaar houdt van stand-up comedy en rollerbladen. Hij werkt als persmedewerker op het kabinet van minister Johan Vande Lanotte. Bovendien is hij ook bekend van Fear Factor, Idool 2003 en tegenwoordig ook als bepleiter van condoomautomaten op school. Lees verder...

Interview met Patrick Dewael (VLD)
De regeringspolitiek ten aanzien van vluchtelingen, asielzoekers en illegalen roept veel emoties op. De hongerstakingen van de Afghanen en de Iraniërs en de beelden van opgepakte illegalen in Zeebrugge beroeren heel wat mensen. In het volgende interview bespreekt Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (VLD), de problematiek van vluchtelingen, asielzoekers en illegalen niet alleen op Belgisch niveau maar ook op Europees en zelfs mondiaal vlak. Daarbij heeft hij het ook over de demografische evolutie in Europa en de enorme impact hiervan op de toenemende vergrijzing van onze bevolking. Tenslotte gaat hij ook na wat de ware oorzaken van migratie zijn en hoe we daar structureel aan kunnen verhelpen. Lees verder...

Interview met Isabelle Simonis (PS), staatssecretaris voor het gezin en mensen met een handicap
Isabelle Simonis is in de federale regering verantwoordelijk om maatregelen voor te bereiden ten behoeve van het moderne gezin. Het gezin van vandaag wil erkenning voor zijn reële situatie. Vele wetten houden geen rekening met de moderne gezinswensen. Politics.be brengt u een kort interview met de staatssecretaris. Lees verder...

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons