Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Caroline Gennez (voorzitster animo)

De Limburgse Caroline Gennez (26) werkt op het kabinet van minister van Sociale Integratie Johan Vande Lanotte (sp.a). Daarnaast is ze ook nog gemeenteraadslid in haar thuisstad Sint-Truiden. Bovendien vormt ze al jarenlang het uithangbord van Animo (voorheen Jongsocialisten). Dit jaar nog werd Gennez opnieuw verkozen als voorzitster. Politics.be zette dit politieke beest op de biechtstoel en stelde haar enkele pertinente vragen. We vroegen haar onder meer hoe ze van plan is het openbaar vervoer voor jongeren te verbeteren. Ook polsten we haar of ze voorstander is van stemrecht op zestien. Caroline Gennez: een vrouw met een linkse missie.
Lees dit interview nu...

De Limburgse Caroline Gennez (26) werkt op het kabinet van minister van Sociale Integratie Johan Vande Lanotte (sp.a). Daarnaast is ze ook nog gemeenteraadslid in haar thuisstad Sint-Truiden. Bovendien vormt ze al jarenlang het uithangbord van Animo (voorheen Jongsocialisten). Dit jaar nog werd Gennez opnieuw verkozen als voorzitster. Politics.be zette dit politieke beest op de biechtstoel en stelde haar enkele pertinente vragen. We vroegen haar onder meer hoe ze van plan is het openbaar vervoer voor jongeren te verbeteren. Ook polsten we haar of ze voorstander is van stemrecht op zestien. Caroline Gennez: een vrouw met een linkse missie

Hoe is het om als jonge vrouw je stempel te drukken binnen een bij uitstek mannenwereld zoals de politiek?
Je probeert zoveel mogelijk jezelf te bewijzen, ook al is dat niet altijd even gemakkelijk. Vooral in de lokale politiek zie je dat de gevestigde waarden nog steeds overwegend mannen zijn. In het algemeen kijken ze in de gemeentepolitiek nogal neer op nieuwere gezichten. Ik heb dat al wel gemerkt maar je moet je daardoor niet zelf geviseerd gaan voelen.

De jongsocialisten heten sinds vorig jaar Animo. Van waar die merkwaardige naam voor een politieke jongerenvereniging?
Die naam is op een heel open manier gekozen. We hebben een telefonische rondvraag georganiseerd bij 300 jongeren met de vraag wat zij belangrijk vonden in een progressieve jongerenbeweging. Een onderdeel daarin was de naam van die beweging. De selectie van al die voorstellen hebben we overgelaten aan het Sint-Lucas instituut. Zij hebben geopteerd voor "Animo" met als ondertitel "de spirit van jong links". Die naam straalt een dynamiek uit. We hebben voor links gekozen omdat de jongeren vonden dat dit het adjectief was dat het beste bij de nieuwe progressieve jongerenbeweging paste.

"Onze treinen zitten propvol, maar ondertussen zitten ze in eerste klas wel rustig hun krant te lezen. Zo ga je mensen nooit overtuigen om de auto thuis te laten"

Animo ijvert voor een verplichte 50-50 procent verhouding van mannen en vrouwen op kieslijsten. Toch zijn er meer mannen dan vrouwen actief in de politieke wereld. Hoe komt dit?
In de eerste plaats is dit omdat er heel weinig voorbeeldfuncties in de politiek zijn. Kijk maar naar de sp.a die geen enkele vrouwelijke minister in de regering heeft zitten. In het verleden was het al te vaak zo dat vrouwen als "excuustruus" werden gebruikt. Vergelijk het een beetje met migranten die mooie plaatsen krijgen aangeboden op een verkiezingslijst, maar die enkel dienen om stemmen te halen en niets meer. Dit is nu gelukkig een beetje aan het veranderen. Je moet zo een systeem bindend maken vooraleer je die vertegenwoordiging effectief ziet. We hebben dat binnen ons eigen Animo-bestuur ook gedaan. Daar zitten 4 vrouwen en 4 mannen in.

Nog één van de standpunten van Animo is de afschaffing van de tweedeklas wagons op de trein. Pardon?
Nee, het openbaar vervoer moet sowieso goedkoper worden zodat jongeren er gemakkelijker en meer mee kunnen reizen. De frequentie moet ook fors de hoogte ingaan, maar vooral de kwaliteit moet beter. Onze treinen zitten propvol, maar ondertussen zitten ze in eerste klasse wel rustig hun krant te lezen of op hun laptop te werken. Zo ga je mensen nooit overtuigen om de auto thuis te laten.

Verkeersveiligheid is voor jongeren belangrijk. Vele jongeren worden gedood door het verkeer. Geef eens enkele ideeën van Animo om de verkeersveiligheid te verbeteren?
Ik denk dat één van de belangrijkste oplossingen is om meer te investeren in de openbare dienstverlening. Af en toe gebeurt er wel eens een treinramp maar dat is nog niet te vergelijken met het aantal jonge verkeersdoden dat quasi elke dag valt. Bovendien vallen er nog eens heel veel weekendoden ook. Dat heeft vooral te maken met de gebrekkige vervoerscapaciteit in de binnenstand. In de eerste plaats moeten we een mentaliteitswijziging bij de mensen doorvoeren, maar daarvoor heb je wel een gevoelige uitbreiding van het bestaande aanbod nodig.

"Als je een belastingsrecht gaat invoeren, kan ik mij voorstellen dat niemand nog iets gaat betalen"

Steunt Animo het voorstel van Vlaams minister van Jeugd Anciaux om stemrecht te geven aan jongeren vanaf 16 jaar?
Als jongeren oud genoeg zijn om seks te hebben, dan zijn ze ook oud genoeg om hun mening te verkondingen in de samenleving. Wij hebben met Animo ook altijd gepleit om in het onderwijs politieke en burgerschapsvorming te geven. Het is belangrijk dat je als jongere in dat stadium van je leven over voldoende informatie beschikt. Dat is een cruciaal oriëntatiepunt ook naar later toe. Dus ja, wij zijn daar een voorstander van, maar er moet meer geïnvesteerd worden in meer en betere informatie in het onderwijs.

Koppelt u hieraan dan ook een stemplicht?
Jazeker, want er zijn nu eenmaal rechten en plichten in de samenleving. Je kunt mensen ook niet laten kiezen of ze al dan niet belastingen willen betalen, hé. Als je een belastingsrecht gaat invoeren, kan ik mij voorstellen dat niemand nog iets gaat betalen. Wij vinden dat een burger van een land wel eens de moeite kan doen om één keer om de vier eens wat vroeger uit zijn bed te komen door een stem uit te brengen. Er wordt altijd gezegd dat stemplicht het aantal "foertstemmers" in de hand werkt. Als je ziet naar Frankrijk en Nederland, dan weet je dat dit argument geen steek houdt.

Uw collega van Jong-VLD wil sociale uitkeringen voor migranten laten afhangen van hun inzet om de taal te leren en maatschappijcursussen te volgen. Volgt u hem hierin?
Nee, ik ben daar helemaal geen voorstander van. De overheid heeft weliswaar de plicht om migranten voldoende aanbod te geven om zich te integreren en om hen kennis te laten maken met onze cultuur. Dat kan ze doen door taallessen te geven en om stimulerende maatregelen te treffen op de arbeidsmarkt. Iedereen heeft volgens ons recht op een uitkering ongeacht geslacht, ras of seksuele voorkeur. Als je hier woont en je bent een burger van onze gemeenschap, dan heb je dezelfde rechten.

Iets totaal anders: wat waren uw gevoelens toen u hoorde van de moord op Pim Fortuyn?
Ik heb het in de auto gehoord, toen ik op weg was naar de gemeenteraad van Sint-Truiden. Zoiets is natuurlijk verschrikkelijk. Kijk, Overal in Europa doemt een soort van pre-fascistisch klimaat op. In Oostenrijk, Italië, Spanje, Denemarken, Frankrijk.. allemaal behalen extreem-rechtse partijen er overwinningen. Pim Fortuyn was dan weer de verpersoonlijking van een rechts populistische stroming. Het is de taak van links om ervoor te zorgen dat de onvrede van de mensen vertaald wordt in democratische antwoorden. Rechts, vooral extreem-rechts, biedt op dat vlak niet het minste alternatief.

Harold van der Kraan

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons