Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Patrick Janssens (voorzitter sp.a)

De Vlaamse socialisten blijven zich blijkbaar vernieuwen. Vorig jaar toverde de sp haar naam al om in sp.a. En nu komen Stevaert & co op de proppen met “Het Groot Onderhoud”, een discussieboekje- en site dat de vernieuwing van de partij in een stroomversnelling moet brengen. De sp.a wil zich op die manier klaarstomen voor de verkiezingen van 2003. De partij is van plan om het debat aan te gaan met alle Vlamingen.
Politics.be sprak alvast met voorzitter Patrick Janssens over dit thema. Andere onderwerpen zoals de affaire-Heinzmann, de mogelijke samenwerking met Spirit en andere hete hangijzers passeerden eveneens de revue.
Lees dit interview nu...

De Vlaamse socialisten blijven zich blijkbaar vernieuwen. Vorig jaar toverde de sp haar naam al om in sp.a. En nu komen Stevaert & co op de proppen met “Het Groot Onderhoud”, een discussieboekje- en site dat de vernieuwing van de partij in een stroomversnelling moet brengen. De sp.a wil zich op die manier klaarstomen voor de verkiezingen van 2003. De partij is van plan om het debat aan te gaan met alle Vlamingen.
Politics.be sprak alvast met voorzitter Patrick Janssens over dit thema. Andere onderwerpen zoals de affaire-Heinzmann, de mogelijke samenwerking met Spirit en andere hete hangijzers passeerden eveneneens de revue.

Mijnheer Janssens, de sp.a is niet erg populair bij jongeren, vooral dan bij de eerste stemmers. Hoe verklaart u dit feit?
Ik denk dat de reden daarvoor heel duidelijk is. In de periode ’95-’99 was de SP in het defensief gedrongen. Toen stak de partij vooral energie in het bewaren van wat ze vroeger allemaal had gepresteerd. Je kan dat dus omschrijven als een goede definitie van wat conservatief zijn is. Een visie op de toekomst was toen niet aanwezig. Ik kan me goed voorstellen dat zoiets jongeren niet aanspreekt. Jongeren willen terecht dingen veranderen, de toekomst vormgeven. Toch is er sindsdien het een en ander veranderd. Ik ben vandaag de dag zelfs optimistisch over onze aantrekkingskracht bij jongeren. We hebben wat onderzoek gedaan en cijfers wijzen uit dat de sp.a nu een grotere aantrekkingskracht heeft bij jonge mensen dan in ’99. Dat wil daarom nog niet direct zeggen dat ze direct op ons zullen stemmen; maar ze maken al wel een overweging om dat eventueel te doen. Je kan het beschouwen als een eerste stap in de goede richting.

Als we het over jongeren hebben, dan denken we ook aan de anti-globalisten. Hebt u contact met deze bewegingen?
Met een heel pak van de organisaties, vooral dan diegene die al jaren structureel rond die problematiek werken, hebben we al jaren contact. Ik denk concreet aan 11.11.11 en Oxfam Wereldwinkels en zo verder. Daarnaast hebben we ook met de minder georganiseerde kant van die beweging ook contact gelegd hebben, vooral naar aanleiding van de Europese top van vorig jaar. We hebben samen met de mensen van Europese socialistische partij naar aanleiding van de top van Gent een aantal vergaderingen belegd. Maar wat we niet willen doen, is overdreven achter die beweging aanhollen. De voorbije jaren hebben we ons dan ook niet gedragen als aasgieren op een slagveld. We willen niet recupereren maar wel dialogeren. Die lijn kan je ook doortrekken naar de binnenlandse politiek. De sp.a heeft zich niet bemoeid met de problemen in de CD&V en de vroegere Volksunie. We hebben ons nooit beziggehouden met daar een paar brokken uit te pikken om zo mensen te recupereren.

"Een wagen gooi je niet zomaar op het stort om er nadien een nieuwe te kopen"

Uw partij is bezig met “Het Groot Onderhoud”. Wat is de bedoeling hiervan?
Het Groot Onderhoud heeft voor ons een dubbele bedoeling. Enerzijds willen we een nieuwe stap zetten in de inhoudelijke vernieuwing van de partij. We zijn nu tweeënhalf jaar bezig met de vernieuwing. Zo hebben we op die tijd de basiswaarden van de partij geherdefinieerd, nieuwe mensen aangetrokken en zijn we van naam veranderd. De bedoeling is dat we nu in de diepte gaan en een volwaardig programma schrijven waarmee we naar de verkiezingen van 2003 kunnen trekken. Je kan het vergelijken met een wagen van enige leeftijd die nog goed rijdt maar die een groot onderhoud nodig heeft. Ook willen we op een interactieve manier het debat aangaan met de samenleving. We kijken daarvoor dus niet alleen naar onze eigen partijleden. Iedereen mag met ons in dialoog treden. In november moeten dit alles uitmonden in een inhoudelijk congres dat we in november gaan houden.

Het lijkt wel alsof de sp.a zich voortdurend vernieuwt. Is dat wel nodig?
Ik denk dat elke partij dat moet doen omdat de samenleving tegenwoordig aan een veel sneller tempo verandert. Aan de andere kant hebben we met de sp.a gekozen voor een geleidelijk proces. We wilden niet de fout maken om van de ene op de andere dag een nieuwe partij te worden. Om het opnieuw met een wagen te vergelijken: die gooi je niet zo maar op het stort om er onmiddellijk een nieuwe te kopen. We willen vooral de historische achtergrond van de partij niet zomaar kwijtspelen. Dat betekent dat je het stap voor stap moet aanpakken en dat je voortdurend moet blijven groeien.

Richten jullie zich ook tot een nieuwe doelgroep?
Niet noodzakelijk. De politieke partijen, en zeker ook de socialistische partij, definieerden zich vroeger heel eng door zich op te werpen als partij voor één bepaalde doelgroep. Ik denk dat de politieke partijen van vandaag in functie van hun programma profileren. Wij zijn de partij van grotere gelijkheid en solidariteit, de partij die staat voor “samen” en niet alleen voor het individu. Iedereen die zich daarin herkent, onafhankelijkheid van zijn maatschappelijke positie, is welkom bij ons. De reden van bestaan van een socialistische partij moet altijd zijn om te streven naar een grotere gelijkheid van kansen en verantwoordelijkheden. De manier waarop je dat invult, verandert met de tijd. Neem bijvoorbeeld opleiding; dat is vandaag veel belangrijker in de samenleving dan pakweg 100 jaar geleden. Dat betekent dat een socialistische partij vandaag in haar programma veel meer aandacht moet besteden aan onderwijs en gelijke kansen in het onderwijs. Die basiswaarde van gelijkheid blijft, ze wordt enkel op een andere manier toegepast. Iets wat we nu wel meer in vraag durven stellen dan vroeger zijn de structuren waarmee we onze doelstellingen willen realiseren. De socialisten zijn altijd diegenen geweest die exclusieve aandachten besteedden aan de rol van overheid. Ik denk dat we nu meer oog hebben voor samenwerkingsvormen met de privé. Dat is iets wat ook in andere West-Europese landen een essentieel onderdeel is geweest voor de vernieuwing van de socialistische beweging. Maar tegelijk zie je ook in bepaalde landen zoals Groot-Brittannië en Nederland de nadelen van te veel experimenteren. Het is dus belangrijk om een goed evenwicht te vinden.

"Er is toch één ding historisch aan deze regering: ze heeft de politieke benoemingen afgeschaft maar is tegelijk politiek beginnen te ontslagen en dat is even verkeerd

Hoe staat de sp.a tegenover de politieke herverkaveling?
De voorbije jaren zaten we met de vernieuwing van onze partij op een dubbel spoor. Ten eerste zijn we bezig geweest met de vernieuwing van de partij want dat was nodig, in eender welk scenario. Een ander deel van die vernieuwing is dat tweede spoor. Dat houdt in dat we afwillen van het gevoel dat wij als socialisten het grote gelijk hebben en dat iedereen die met ons wilt samenwerken maar moet aansluiten. Ik denk dat de geschiedenis heeft uitgewezen dat zoiets niet werkt. We zijn dus bereid om op voet van gelijkheid met andere mensen samen te werken. In het verleden is die bereidheid bij andere partijen misschien iets minder groot geweest. Ik denk aan Agalev en ook aan de mensen van spirit, die nu toch duidelijk de kat uit de boom aan het kijken zijn. In het geval van spirit is het ideologisch project ook nog niet geweldig goed gedefinieerd. De eerste voorwaarde voor een mogelijke samenwerking is bij ons juist dat we op basis van een gezamenlijke analyse van de maatschappij aan een project kunnen werken. Maar we sluiten niets uit en we staan open voor een gesprek, dat weten ze bij spirit ook. Tot op vandaag zijn er trouwens nog geen structurele gesprekken gevoerd enkel maar losse contacten. Mijn conclusie over de Belgische politiek is dat het partijlandschap voortdurend in beweging is. Dat heeft als gevolg dat we nu te kampen hebben met en enorme versnippering. Die kan niet oneindig blijven duren want de dag dat dit gebeurt heeft elke Vlaming zijn eigen partij. Op een of andere manier moet daar toch een einde aan komen.

Een slotvraagje over actualiteit: wat vindt u van het débacle rond de affaire Heinzmann?
Ik heb al van het begin gedacht dat iemand dat zo een soort beslissingen neemt op zo een korte tijd waarschijnlijk niet de juiste persoon is om de NMBS te leiden.

Ja, maar, even over de rol van de regering. Heeft ze een inschattingsfout gemaakt?
Die aanwerving is in ieder geval een mislukking, er zijn fouten in gemaakt. Of dat nu een inschattingsfout of een uitvoeringsfeest is geweest, wil ik in het midden laten, maar het is verkeerd om te gaan beweren dat de regering die zaak perfect heeft aangepakt. De mensen die dat gaan zeggen worden door niemand meer geloofd.

Moet minister Durant haar conclusies trekken?
Wel, dat is aan Isabelle Durant om daar zelf over te beslissen en niet aan de voorzitter van een andere partij. Wat wij heel belangrijk vinden in dat dossier is dat het tijd wordt dat we terug eens aan de reizigers moeten beginnen denken. In plaats van te bekvechten over welke conclusies er nu moeten getrokken worden, hebben wij al een paar voorstellen over de NMBS gelanceerd. De sp.a zal geen opvolger voor Schouppe benoemen tenzij er een begin van een concreet plan voor de NMBS op tafel ligt.

Schouppe mag van de sp.a dus gerust aanblijven als gedelegeerd bestuurder.
Hij is waarschijnlijk geen kandidaat meer, heeft hij zelf gezegd. Er is toch één ding historisch aan deze regering. Ze heeft de politieke benoemingen afgeschaft maar ze is tegelijk politiek beginnen te ontslagen en dat is even verkeerd.

Harold van der Kraan & Dirk Saeys

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons