Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Sabeth De Waele (Voorzitster Prego)

Sabeth De Waele, een studente geneeskunde uit Brussel, is sinds een paar maanden het opperhoofd van Prego, jongeren mét spirit. Die jongerenbeweging liet zich de afgelopen maanden onder meer opmerken door een actie tegen Israëlische producten in Belgische warenhuizen. De meeste publieke aandacht rond Prego ging de laatste tijd naar de perikelen rond moederpartij Spirit. Politics.be vroeg Sabeth De Waele hoe zij in deze moeilijke tijden het hoofd boven water houdt.
Lees dit interview nu...

Signalement:
Sabeth De Waele

Woonplaats:
Brussel
Leeftijd: 24
Functie:

voorzitster Prego
Verkozen:
maart 2002

Sabeth De Waele, een studente geneeskunde uit Brussel, is sinds een paar maanden het opperhoofd van Prego, jongeren mét spirit. Die jongerenbeweging liet zich de afgelopen maanden onder meer opmerken door een actie tegen Israëlische producten in Belgische warenhuizen. De meeste publieke aandacht rond Prego ging de laatste tijd naar de perikelen rond moederpartij Spirit. Politics.be vroeg Sabeth De Waele hoe zij in deze moeilijke tijden het hoofd boven water houdt.

Van waar Prego? Da's geen vanzelfsprekende naam voor een politieke jongerenorganisatie, hé.
Eigenlijk is de algemene naam "Prego, jongeren met Spirit". De symboliek daarachter is: het prego is iets geven, wij bieden iets aan. Wij willen als politieke jongerenbeweging niets opdringen, maar iets op een beleefde manier aanbieden, zonder daarbij iets te forceren. Vrijblijvend dus. Dat is toch de bedoeling als jongerenorganisatie. Wij zijn geen fundamentalisten. Wij bieden ook een wisselwerking aan: interactie. Dit wil zeggen: als u ons iets aanbiedt, staan wij daar ook voor open. Het moet tweerichtingsverkeer zijn; wij zijn niet de grote politiekers die alles dicteren.


Denkt Spirit daar op dezelfde manier over?
Spirit is ook een laagdrempelige partij: ze heeft een jong imago, er zijn veel jonge mensen actief binnen de partij. Mensen die niet meer zo jong zijn, zoals Hugo Schiltz, zijn ook nog zeer jong van geest. Ik zit ook in het partijbestuur van Spirit en je merkt dat jongeren daar hun plaats hebben. Het is er bij Spirit niet enkel te doen om aan de buitenwereld te tonen dat ze jongeren een kans geven. Er is een sfeer van wij krijgen evenveel kans. Dat is effectief zo bij Spirit: er heerst een andere mentaliteit, en daarom is het voor jongeren zo aantrekkelijk. Daarom krijgen we ook zoveel reacties: bij Spirit is de drempel voor jongeren heel laag. "Die zijn met dingen bezig waar wij mee bezig zijn". Mensen komen veel meer naar debatten in Leuven, want de onderwerpen zijn interessanter. Dat is niet zomaar "een" politieke partij.


"Jongeren worden al te vaak met de vinger gewezen. Ze zijn zogezegd immoreel omdat ze een cd'tje kopiëren"

Wat zijn jullie voornaamste aandachtspunten voor jongeren?
Met Prego hebben we dit jaar vijf “denkdagen” gepland, die gaan over Europa, jongerencultuur, Onderwijs en ook over Vlaanderen. Hoewel jongeren niet echt wakker liggen van Europa, willen we hen toch tonen dat het een belangrijk thema is. Het maakt een groot verschil qua studeren en werken. Daar willen we hen rond sensibiliseren. Verder willen we gaan werken rond het aspect jongerencultuur. Ook over onderwijs willen we het hebben: ons Vlaams onderwijs is nog altijd niet gratis en kost de ouders handenvol geld. Maar ook thema’s als het “sociaal huis” vinden we belangrijk. Begin maar jongere maar eens je weg te zoeken doorheen verschillende administratieve diensten. Prego gaat uit van het goede in jongeren. Voor ons zijn jongeren een volwaardig deel van onze maatschappij, bijgevolg moeten zij kunnen participeren. Een voorbeeld daarvan zijn leerlingenraden, vaak zijn die niets meer dan een showgegeven voor de school om te tonen hoe democratisch ze wel zijn, maar in werkelijkheid stellen ze weinig voor. Dus laat jongeren mee participeren in de besluitvorming van de school zodat het voor iedereen aangenaam kan zijn.
Maar het participeren kan op allerlei niveaus zoals de wijk of gemeente als het over jeugdhuizen of sportfaciliteiten gaat. Jongeren zijn niet per definitie de vijand van de ouderen. Daarom lijkt het voor ons ook niet slecht dat een schepen van Jeugd ook schepen van Seniorenzaken is. Waar wij ons verder aan storen is dat men de criminaliteit wil reduceren tot de jeugdcriminaliteit. Precies alsof het hier hemel op aarde zal zijn wanneer de jeugdcriminaliteit opgelost is. Wij zeggen niet dat die criminaliteit niet aangepakt moet worden maar laat ons eens stoppen met de indruk te wekken dat alles opgelost raakt met een jeugdsanctierecht. Jongeren worden zo al te vaak met de vinger gewezen. Ze zijn zogezegd immoreel omdat ze een cd'tje kopiëren. Ook in het verkeer worden steeds de jongeren aangewezen als grote boosdoeners. Diezelfde jongeren moeten ook nog eens een hoger verzekeringstarief betalen of worden gewoon door de maatschappijen geweigerd. Een ander actiepunt is dat we er niet vanuit gaan dat jongeren totaal onverschillig staan ten opzichte van politiek. In Frankrijk wordt dit met Le Pen bewezen, daar gaan jongeren niet bij de pakken zitten en zijn ze gemotiveerd om een kentering te brengen.

Prego ijvert voor “een gezond evenwicht tussen repressie en preventie op alle terreinen die jongeren aanbelangen”. Vertel daar eens wat meer over. Dat is op allerlei domeinen: wij verdedigen de jeugd, maar niet op een extreme wijze. Het is ook niet waar dat alles wat jongeren doen goed is, dat jongeren altijd het slachtoffer zijn. Mensen kunnen ook rationele denken, ze beseffen wat gaat en wat niet. De jeugd beseft dat je niet dronken met de auto mag rijden. Ze zijn niet onnozel en weten ook dat er bepaalde grenzen zijn. Maar wij willen die grenzen wel op en realistische grens krijgen, bijvoorbeeld wat softdrugs betreft. Dat is een thema dat al zolang meegaat. De mensen moeten daar realistisch in zijn. Waarom wordt er zo vaak negatief op jongeren neergekeken? Die stigmatisering van jongeren is helemaal verkeerd. Maar ik wil ook niet zeggen dat alles wat jongeren doen goed is of getolereerd moet worden. Dat is een beetje de grens.

Wat verstaan jullie dan onder het luik repressie?
Straffen kunnen opgelegd worden wanneer ze gerechtvaardigd of gefundeerd zijn, ook wanneer het om jongeren gaat. Preventie is heel belangrijk op bepaalde domeinen. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen preventie en repressie. Mensen moeten verwittigd zijn: wat mag (niet) en waarom? Je moet hen informatie geven, maar het mag ook niet alleen dat zijn. Wanneer mensen over de schreef gaan, dan moeten ze gestraft worden, in alle domeinen. Preventie is niet altijd even effectief. Jongeren aanvaarden duidelijke grenzen en afspraken, wanneer die gerechtvaardigd zijn.

Prego laat ook van zich horen op andere vlakken. Zo willen jullie een internationale vredesmacht in Palestina. Europa en de Verenigde Staten zijn er niet in geslaagd om via diplomatieke wegen stabiliteit te brengen in die regio. Gaat de vredesmacht daar dan wel voor kunnen zorgen?
Het is duidelijk dat hier moet ingegrepen worden. Het is natuurlijk een moeilijk thema, dat ook moeilijk aan jongeren uit te leggen is. Maar nu is het toch heel acuut geworden - de beelden op tv bewijzen dat - iedereen ziet daar onaanvaardbare dingen. Niemand kan daarbij onbewogen blijven, dat zijn effectief schendingen van de mensenrechten: zieken worden niet verzorgd, doden worden niet begraven enzovoort. Dus aan dat conflict moet iets gedaan worden. Iedereen weet dat de rol van de Verenigde Staten hierin vrij dubieus is. Europa doet ook zijn best, maar Europa moet ook zijn dingen kunnen doen zonder dat te koppelen aan de VS. We hebben al zeer duidelijke tekens gegeven, maar in welke mate wordt er rekening mee gehouden. Als je ziet dat politieke druk niet werkt, probeer het dan op een andere manier. Probeer ter plaatse in te grijpen, bij de bevolking, en dan zie je dat er iets gebeurt.

Spirit-Senator Van Quickenborne is ter plekke geweest. Staat u achter zijn bezoek?
Toch wel. Hij heeft dat moeten motiveren naar de kritieken die hij kreeg. Mediabelangstelling kan heel veel invloed hebben in een oorlog. Men kan het ramptoerisme noemen, maar hij en zijn collega's zorgen voor media-aandacht. Deze mensen zijn bovendien objectief. Van Quickenborne is daar niet zomaar opgesprongen, hij is al jaren met die problematiek bezig. Hij kent die materie en maakt een objectieve rapportering. En dat is toch belangrijk.

In april voerden jullie actie voor een boycot van Israëlische produkten in de Vlaamse warenhuizen. Was dat niet vooral een kaakslag voor de Joodse gemeenschap hier in Belgie?
Nee, dat hebben we ook in onze tekst zeer duidelijk willen stellen. Het is geen kant kiezen, alles is veel genuanceerder dan dat. Het gaat ons gewoon om het fundamenteel schenden van mensenrechten. Wie die ook pleegt, welke bevolkingsgroep of ideologie ook, we kunnen dat niet aanvaarden. Mensen vragen zich vaak af wat ze vanuit Vlaanderen voor Palestina kunnen doen. Daarom zijn wij daar met ons lijstje gaan staan. Een economisch signaal wordt altijd veel harder gevoeld dan een mondeling signaal. We hebben de mensen duidelijk gemaakt dat ze ook iets kunnen doen. Maar het ging ons puur om pacifistische overwegingen, niet om het in een hoekje duren van een bepaalde bevolkingsgroep. Dus voor alle duidelijkheid: het is niet tegen de burgers gericht maar tegen wel tegen de politiek verantwoordelijken van Israël.

"Het is een schande om te durven beweren dat we onze strijd nu op een radicalere manier moeten gaan voeren. Je moet realistisch zijn, hé"

Sommige mensen beweren wel dat door zulke acties de joodse gemeenschap in de armen van het Vlaams Blok wordt gejaagd. Wat is uw reactie hierop?
Dat is natuurlijk een ruwe stelling. Om eerlijk te zijn begrijp ik daar de redenering niet achter. Bovendien kan men niet altijd denken: "Je kan dat niet doen, want ..." Je moet objectief naar de zaken kijken. Bovendien zijn er ook vele mensen van de joodse gemeenschap die ook zeer genuanceerd over deze zaken kunnen nadenken.

Uw grootvader, Frans Van der Elst, was de oprichter van de Volksunie, een Vlaamsgezinde partij. Hoe Vlaams zijn jullie met Prego?
We worden met Spirit wel eens beschuldigd dat we niet "Vlaams" genoeg zouden zijn. Ik kan mij daar enorm kwaad in maken. Wat is niet Vlaams genoeg? Ik kan wel op de straat gaan verkondigen dat ik Vlaming ben door met vlaggen te zwaaien. Dat maakt van mij nog geen betere Vlaming. Ik voer liever de strijd waar hij moet gevoerd worden. Wij hebben in Spirit een groot aantal parlementsleden dat hard werkt aan de Vlaamse zaak. Als je ziet hoe Minister Van Grembergen zich in de Vlaamse rand bemoeit; dat is effectief werken. Daar kan je veel verder mee geraken, dat is de werkwijze van de Volksunie vroeger. Met andere woorden: stap voor stap politiek je doel bereiken. Door over Lambermont te gaan roepen dat het een schande is, zo bereik je niets. Het is een schande om te durven beweren dat we onze strijd nu op een radicalere manier moeten gaan voeren. Je moet realistisch zijn, hé.

Johan Guldix, voorzitter van Ronduit N-VA!, zei over Prego: "Zij pleiten voor een post-Belgicistisch model, wat dat ook mag zijn". Uw reactie?
Ik weet niet of wij zo hard verschillen in mening. Wij streven ook naar een Europa met meer democratie, met een effectief wetgevend parlement en een senaat van de regio's. Wij zijn ook regionalisten die Vlaanderen een grotere autonomie willen toekennen. "Vlaanderen onafhankelijk" is voor ons wel een breekpunt, maar dat de mensen van Ronduit N-VA! eens komen uitleggen hoe zij dat in de praktijk zien. Hoe zien zij de rol van Brussel, bijvoorbeeld? Dat is altijd het jammerlijke aan die slogantaal, vind ik.

Jullie zijn geen voorstander van de monarchie. Toch wil Prego de dialoog met Prins Laurent aangaan. Vanwaar deze oproep?
Dat was naar aanleiding van het incidentje dat heeft plaatsgevonden aan de ingang van het Vlaams Parlement. We hebben niet gereageerd omdat we vinden dat je niet mag praten met het Blok. We zijn nog altijd voor vrije meningsuiting, Laurent mag dus doen wat hij wil. Wel vinden we dat hij het debat moet aangaan met de échte democraten. Hij moet met personen praten die over zo'n onderwerpen een gefundeerde en intellectueel eerlijke mening hebben. We zijn tegen de monarchie omdat die ondemocratisch is, maar we hebben niks tegen prins Laurent. Dat is de reden waarom we hem uitnodigen voor een gesprek. Een intellectueel hoogstaande discussie zal hij met ons sneller hebben dan met het Vlaams Blok.

Er wordt veel gespeculeerd over de toekomst van Spirit. Volgens politieke waarnemers is de partij geen lang leven beschoren. Zitten jullie volgend jaar nu bij de VLD, Agalev of de SP.A?
Bij geen enkel van de drie. Ik vind dat Annemie Vandecasteele (voorzitster van Spirit) terecht heeft gereageerd op de vrijages van de VLD. Als je ziet wat voor een enthousiasme bij Spirit en bij Prego is; dan is er weinig sprake van een overstap naar welke partij dan ook. De mensen die bij ons komen willen mee helpen aan de uitbouw van het project. We zijn in oktober opgestart en we zijn goed bezig. We gaan met ons eigen programma verder en dat is perfect realiseerbaar met het oog op de verkiezingen van volgend jaar. Ik voel het enthousiasme en we gaan gewoon voor die 5% kiesdrempel.

Ignace Lowie, een voormalig Vlaams-Blok mandataris, heeft na vele omzwervingen politiek onderdak gevonden bij de CD&V. Staat de deur ook bij Spirit/Prego geopend voor ex-Blokkers?
Het is natuurlijk zeer moeilijk om daar een algemene reglementering rond te gaan spinnen. Je kan je terecht vragen stellen bij zo'n overstap. Zijn dat echt afgedwaalde schapen die nu terug bij de kudde zijn gekomen? Het lijkt mij eerder twijfelachtig als je weet dat die mensen ooit sympathie hebben gekoesterd voor een extreem-rechts gedachtegoed. Ik denk niet dat zo'n figuren bij ons op zijn plaats zijn, al moet je dat natuurlijk wel per geval bekijken.

Harold Van der Kraan

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons