Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Forumsessies: De burger sprak met Luc Versteylen

Pater Versteylen wordt algemeen gezien als de grondlegger van de groene beweging in ons land. Dat leidde in de jaren '70 tot de oprichting van Anders Gaan Leven, oftewel AGALEV (nu de partij Groen!). Hijzelf en de andere oprichters bekritiseerden later de partij als zou deze teveel linkse elementen hebben aangetrokken/toegelaten. Vandaag is hij 77 jaar en nog steeds actief in een nieuwe politieke (groene) werkgroep. Een levende legende.
Pater Versteylen heeft een week op ons forum vertoefd en veel schrijfgesprekken ( zoals hij ze zelf noemt ) neergepend. Wij hebben voor u een aantal vragen van onze forumbezoekers en de antwoorden van Pater Versteylen gebundeld hieronder.

Onze huidige maatschappij is redelijk materialistisch. Spirituele en psychische problemen worden voornamelijk met medicatie aangepakt. De economie is gebaseerd op groei en verdraagt geen stagnatie. Het sociale leven (menselijke relaties) staan onder een immense druk door de veranderende man/vrouw verhouding, flexibele arbeidsregimes, teveel aan competiviteit, ... . En dit alles kan niet snel genoeg. Bekijkt u de wereld ook zo of bekijkt u alles positiever en hoe ziet u dit evolueren, zou u dit graag zien evolueren?
Ja ik bekijk, vanuit mijn geloof, alles positiever.
Daarom zijn we 30 jaar geleden ook begonnen met Anders GAan LEVen: sober in een wereld verzadigd van consumptie, samenhorig in een wereld verscheurd door concurrentie, stil in een wereld daverend van prestatie.
Wat denkt u van de anders-globale beweging? Ziet u daar toekomst in?
Dirk Holemans, eertijds secretaris van toenmalig AGALEV, heeft eens op een persconferentie in Antwerpen gezegd dat wij 20 jaar geleden anders-globalisten avant la lettre waren. Ik behoorde dus al tot de beweging nog voor ze bestond. Ja, ik zie daar "natuurlijk" toekomst in.
Wat is uw mening over de evolutie van uw partij. Ik meen mij te herinneren dat u het maar zo-zo/q> vond...
Ik vind de evolutie niet zo & zo, maar zus & zo. ZUS: omdat de partij zich zo afgezet heeft van haar oorsprong, wat haar trouwens electoraal fataal is geworden. ZO: omdat er dankzij GROEN! toch in Vlaanderen nog een groene partij bestaat.
Vindt u niet dat een Groene partij zich vooral moet richten op ecologie ipv sociaal- economische thema' s? Zou dat de partij niet groter en krachtiger maken?
Ik vind het jammer dat GROEN! alsmaar een loutere milieupartij wordt genoemd. Oorspronkelijk bestreken wij 3 gebieden: Verkeer, Huishouden en Werkmidden; bedienden wij ons van 3 middelen: Spel, Humor en Verbeelding (cfr. groene fietsers) en kwamen wij vooral op voor 3 waarden: Soberheid, Samenhorigheid en Stilte.
Dankzij ons is het woord Groen in 1983 in het woordenboek gekomen (althans in Verschueren, NIET in Van Dale) in de betekenis van "Opkomend voor de zwakke en bedreigde mens".
Wat héél wat meer is dan louter ecologie.
Is het niet beter "ons groen" te verdedigen via de traditionele partijen. Er zijn linkse groenen en rechtse groenen . Een groene partij kan maar links of rechts zijn. Als je te links bent verlies je rechtse kiezers en omgekeerd?
Daarom zijn wij "zienderogen averechts".
Sinds ons ontstaan in 1977 hebben nagenoeg alle klassieke partijen onze toen nog opzienbarende thema's klakkeloos overgenomen. Onze roeping van groene is nu bezig te zijn met het milieuprobleem waar nu nog niemand mee bezig is: dat van de menselijke eenzaamheid.
Hoe combineerde u uw engagement t.o.v. het katholicisme met het lidmaatschap van bewegingen die dat katholicisme in grote mate verwerpen?
De Groenen in Vlaanderen zijn ontstaan uit het Leven in de Brouwerij van Viersel, waar in 1970 een katholieke klas christelijke dingen begon te doen, nl. het stellen van de Handelingen der Apostelen. Zij deden het schooljaar duren tot er "geen enkele behoeftige (gebuisde) meer was tussen hen". Eigenlijk is AGALEV christelijk van oorsprong. Veel verzet tegen deze oorsprong, ook binnen AGALEV, is misschien te verklaren door een antichristelijke reflex.
Het aantal abortussen en euthanasiepraktijken, dat door de levenswijze van Viersel is voorkomen, is ontelbaar.
Maar gelooft u dat een partij werkelijk een boodschap kan brengen in het leven van de mensen? Want door zich met de democratische mallemolen in te laten, is tenslotte toch ook uw beweging verloren gegaan ? Waarom zouden wij geen voorbeeld aan de Dinaso-beweging nemen ?
Als grote bewonderaar van Joris Van Severen, en doordrongen van de Groot-Dietsche-gedachte, ben ik op mijn 15 jaar toegetreden tot het geheime VERDINASO. Ik heb op mijn 16 bij zijn opvolger, Graaf Van Limburg Stirum, in het beukenbos van zijn kasteel, na het zingen van de 6de strofe van het Wilhelmus en onder de klanken van de 5de van Beethoven met volle overtuiging de 17 provincies één voor één fier bij name genoemd. Wij waren herkenbaar aan onze zwarte dassen.
Toen wij moesten kiezen tussen onze priesterroeping en die 17 provincies hebben wij met z'n vijven dan maar voor de Jezuïetenprovincie gekozen.
Ja, een partij kan een boodschap brengen in het leven van de mensen.
Neen, de democratie is géén mallemolen, ze is ook héél gevaarlijk. De moordenste totalitaire regimes uit de geschiedenis, (tegen één daarvan ben ik trouwens als jong-VERDINASO in het verzet gegaan) zijn democratisch verkozen.
Hoe zou u zichzelf situeren op economisch en ethisch vlak?
Op Economisch vlak zienderogen averechts.
Op Ethisch gebied vooruitstrevend door het bestrijden van het bestaande bestel; behoudsgezind door het bewaren van de oude waarden.
MET OUDE WAARDEN
WEEROM NIEUWE TIJDEN TEGEMOET
U hebt de misviering van de ijzerbedevaart geleid. Wat ik wilde weten is voor hoever bent u voor de ontvoogding van Vlaanderen?
Ik vroeg ondermeer aan Filip Dewinter welke boodschap ik, vanachter het altaar, zou moeten verkondigen. Ik kreeg op mijn brief van hem een prachtig antwoord dat ik trouwens verwerkte in de voorbeden. Eén woord van hem wijzigde ik evenwel: ik veranderde "onafhankelijk" Vlaanderen in "zelfstandig" Vlaanderen
Een aantal jaren geleden ben ik ook eens in Viersel op weekend geweest. Daar deed ik toen ook eens mee aan de schrijfgesprekken die daar toen al werden gehouden. Op internet voert men ook tal van schrijfgesprekken. Zou dit langs het internet eenzelfde therapeutisch effect kunnen hebben als de schrijfgesprekken in Viersel destijds ?
Vijf jaar geleden meldde Radio2 dat het chatten al 35 jaar geleden in Viersel is uitgevonden. Het grote verschil is wel - dat ondervind je zelf nu ook - dat je bij een echt schrijfgesprek de andere naast jou bij het zelfde vuur moet hebben zitten. Dan pas kan het echt genezend, verhelderend, bemoedigend, bevrijdend, oplossend ... zijn. Het kille computerscherm kan het haardvuur van het bakhuis vervangen. Ik had liever nu een echt schrijfgesprek met u gevoerd. Nu hebben we enkel op afstand en naamloos van gedachten gewisseld. Wat de toekomst van internet betreft: ik vrees dat internet bij sommigen meer eenzaamheid teweeg gaat brengen dan wegnemen.
Zoals de meeste hier wel weten is Jos Geysels de uitvinder van het zogenaamde 'Cordon Sanitaire' dat een kwart van de bevolking de mond snoert en leidt tot het demoniseren van de stem van ondertussen 1 miljoen Vlamingen. Hoe staat u hier tegenover?

Jos Geysels mag de uitvinder van het Cordon SaNItaire zijn, ik ben sinds kort de uitvinder van het Cordon SaLUtaire, een heilzame in plaats van een vijandige schutskring.

Uit het Nederlands-Bargroens/Bargroens-Nederlands:
Cordon Salutaire: In tegenstelling tot het cordon sanitaire bestaat het cordon salutaire uit een reeks vredelievende mensen die langsheen een door haat besmet gebied de mannen en vrouwen daarbinnen heilzaam ('salutaire') overreden om niet langer gehoor te geven aan onverdraagzame gevoelens.

't Is niet omdat je het met iemand niet eens bent dat je niet met hem/haar in voeling moet blijven. Volgende zondag ben ik uitgenodigd op het feestmaal van 25 jaar Vlaams Nationale Debatclub met o.a. Filip Dewinter en Alexandra Colen als disgenoten. Wiens brood men eet, diens woord men daarom nog niet spreekt.

Samengesteld door Thomas Heynderickx

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons