Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Johan Guldix (Voorzitter Ronduit N-VA!)

Na de begrafenis van de Volksunie werden Spirit en N-VA in het leven geroepen. Johan Guldix is voorzitter van Ronduit N-VA!, de jongerenbeweging van de Nieuw Vlaamse Alliantie. Een gesprek.

Signalement:
Johan Guldix

Woonplaats:
Kessel-Lo
Leeftijd: 26
Functie:

voorzitter Ronduit N-VA!
Verkozen:
februari 2002

Na de begrafenis van de Volksunie werden Spirit en N-VA in het leven geroepen. Johan Guldix is voorzitter van Ronduit N-VA!, de jongerenbeweging van de Nieuw Vlaamse Alliantie. Een gesprek.

Ronduit N-VA! ijvert voor een onafhankelijk Vlaanderen. U weet toch ook dat jongeren liggen niet wakker liggen van ouderwetse symbolen zoals een IJzerbedevaart?
Wij proberen jongeren warm te maken voor Ronduit N-VA! omdat wij ervan overtuigd zijnat BelgiŽ voorbijgestreefd is en een overbodige constructie vormt. Daarom moeten we evolueren naar een onafhankelijk Vlaanderen. Let wel: hiermee bedoelen wij een Vlaanderen dat lid is van de Europese Unie. Wij beseffen ook wel dat bepaalde bevoegdheden best op een hoger niveau worden uitgewerkt. Denken we hierbij aan economie, ecologie, veiligheid en defensie. Dat zijn zaken die Vlaanderen niet alleen aankan, maar ook BelgiŽ niet. Wij plaatsen Vlaanderen daarom binnen een confederaal Europa. Dat Europa moet er wel compleet anders uitzien, met een verkozen regering en een parlement met ťchte bevoegdheden. Nu zit je met de Europese Commissie, die een ondemocratische constructie is. Ook hechten wij belang aan de volkeren en hun identiteit. Als ik rond mij heen kijk, ervaar ik dat ondanks de globalisering veel jongeren zich wťl bewust zijn van hun Vlaamse identiteit en dat ze daarvoor willen uitkomen. Dat wil daarom nog niet zeggen dat ze dat op een overdreven fetisjistische manier doen en perse teruggrijpen naar oude symbolen. Om eerlijk te zijn is de IJzerbedevaart voor een groot deel folklore. Ik begrijp wel dat zoiets voor oudere mensen een waarde heeft, maar mij zal je bijvoorbeeld niet zien op een Vlaams-Nationaal Zangfeest ofzo.

Het mag evengoed afgeschaft worden, zegt u eigenlijk?
Laten we zeggen dat het minstens een andere en modernere invulling moet krijgen. Persoonlijk vind ik dat de IJzerbedevaart te veel uit katholieke hoek vertrekt, terwijl wij als Ronduit N-VA! toch pluralistisch geÔnspireerd zijn. Niemand staat trouwens te wachten op een N-VA die als doorslagje van katholieke waarden fungeert.

Het nieuwe flamingante tijdschrift "Punt" was een kort leven beschoren, het verkeerde na enkele weken al in financiŽle ademnood. Is er nog wel behoefte aan een spreekbuis voor de Vlaamse beweging?
Iedereen had er veel van verwacht, maar het probleem is dat Punt niet diep genoeg inging op een aantal actuele zaken. Ik vond dat ze te oppervlakkig bleven. Ze gaven te veel een samenvatting van de gebeurtenissen die in de afgelopen week zijn gebeurd i.p.v. dieper te graven. Ik had eigenlijk gehoopt dat het iets van het niveau van Knack zou worden, maar dat was dus niet het geval.

"Het eredoctoraat werd simpelweg gedegradeerd tot een relatiegeschenk voor het koningshuis"

U bent voorzitter van een gloednieuwe jongerenorganisatie. Veel oud VU-jongeren zijn wel overgelopen naar Prego, de jongerenbeweging van Spirit.
Het is zo dat het toenmalige nationaal bestuur momenteel bij Prego zit, maar veel afdelingen hebben de kant van Ronduit N-VA! gekozen. In Limburg, West-Vlaanderen en het Waasland zijn ze zo goed als integraal naar ons overgestapt. Andere afdelingen waren de moederpartij voor. Daar was voor de VU-scheiding al spraken van een feitelijke splitsing tussen de jongeren.Gent en Leuven bijvoorbeeld. Ook bij de jongeren was er een enorme kloof gegroeid tussen basis en top.

Telt Ronduit N-VA! veel leden in haar rangen?
De ledencampagne is eind maart afgerond. Wij tellen nu reeds rond de 600 leden.

Toen prins Filip zijn eredoctoraat kreeg, hebben jullie fel geprotesteerd. U noemde de KU Leuven toen de universiteit van de flauwe kul. Is dat niet een beetje overdreven? Het is toch een traditie dat leden van de koninklijke familie dit krijgen?
Nee, want hier werd het eredoctoraat simpelweg gedegradeerd tot een relatiegeschenk voor het koningshuis. Bovendien vinden wij dat het niet aan de KUL is om een standpunt in te nemen over de Belgische monarchie. Een universiteit moet in politieke zaken een neutrale houding aannemen.

Wat wilden jullie juist bereiken met de actie?
Dat de prins zijn eredoctoraat ging krijgen, wisten wij ook wel. Het zou ons verbaasd hebben mocht het tegendeel zijn gebeurd. Onze actie was meer een antwoord op de goed-nieuws-show van de schijnbaar heilige monarchie die enkele maanden geleden hoogtij vierde. Wij vonden het nodig dat er een aantal zaken werden aangeklaagd om er zo een debat rond mogelijk te maken.

Jullie geven ook een internationale nieuwsbrief uit. Is dat niet een beetje "klein Vlaanderen in een grote wereld"?
De nieuwsbrief kadert ook in ons Europees idee om de volkeren meer aan bod te laten komen. We trachten dus contact te zoeken met de andere volkeren in Europa. Een aantal weken geleden zijn we gaan praten met de partij van het Duitstalig BelgiŽ. Zij hebben ook problemen met verfransingsdruk. Maar ook met Baskische organisaties hebben we contact gehad. Ik zeg er wel bij: dat waren geen ETA-aanhangers. Het volksnationalisme wordt al te vaak op een hoopje gegooid.

"Het Nederlands mag geen huis-, tuin- en keukentaal worden"

Hoe sterk verschillen de aandachtspunten van Ronduit N-VA! van pakweg Prego. Jullie zijn beide vrij progressief. Waarin verschillen jullie?
Op dit ogenblik heeft Ronduit N-VA! nog geen uitgesproken standpunten. We zijn nog volop bezig met onze structuur op te starten. Spirit heeft de VZW van de vroegere VUJO geŽrfd, bij ons moeten we het hebben van de vrijwilligers. Vele van onze jongeren zijn ook actief binnen de N-VA zelf actief. Wij denken dat het beter is om vanuit de partij aan politiek te doen, eerder dan te veel naast de moederpartij te werken. Maar we hebben dus wel een paar dingen waarvan we duidelijk verschillen met Prego. Waar wij radicaal voor gaan is een onafhankelijk Vlaanderen. Zij pleiten voor een post-Belgicistisch model, wat dat ook mag zijn. Een ander actiepunt waar we voor gaan is de recente Bologna-verklaring. Wij zijn daar op zich niet tegen, maar wel tegen de verengelsing van ons onderwijs die via de Vlaamse omzetting van dat akkoord dreigt te gebeuren. We moeten niet naÔef zijn, ook de Fransen, Italianen en Duitsers zullen hun moedertaal als onderwijs- en onderzoekstaal verdedigen. Het Bologna-akkoord op zich is ook geen poging om het onderwijs te verengelsen, maar figuren zoals Ludo Sannen van Agalev willen dat blijkbaar wel. Daar zijn wij dus totaal niet mee akkoord. Wij vinden dat de basisopleidingen in het Nederlands moeten worden gegeven; het Nederlands mag geen huis-, tuin- en keukentaal worden.

De N-VA heeft zich onthouden bij de resolutie van het Vlaams Parlement om de bladzijde van collaboratie en repressie om te draaien. Heeft uw partij het oorlogsverleden nog steeds niet verwerkt?
Het probleem is dat dit weer een staaltje is van hoe men probeert het verleden te misbruiken om een bepaalde partij in de hoek te zetten. Daar wensen wij niet aan mee te doen. Men heeft onder het mom van "we moeten een bladzijde in de geschiedenis omslaan" de geschiedenis gebruikt om het Vlaams Blok in de hoek te drummen.

Op welke manier?
In de resolutie zijn er bepaalde standpunten opgenomen die inhouden dat er in het onderwijs maatschappelijke en politieke vorming gaat gegeven worden. Dit juich ik enorm toe, want dat gebeurt nu te weinig. Wat ik echter betreur, is dat men een aantal verwijzingen naar het Vlaams Blok heeft gemaakt. Volgens ons kan dat enkel maar contraproductief werken. De geschiedenis is er niet om misbruikt te worden voor politieke doeleinden! Anderzijds vind ik persoonlijk dat er tijdens en na de oorlog langs twee kanten fouten zijn gemaakt.

"Het is natuurlijk dwaas om te stellen dat als je meer blauw op straat zet, de veiligheid dan automatisch toeneemt."

De Volksunie werd in de jaren zeventig een verrader genoemd omdat ze in een regering was toegetreden met de Franstaligen. Stapt de N-VA ooit in een regering waar ook de Waalse socialisten inzitten?
Ik ga daar een persoonlijk antwoord op geven. We hebben daar met de jongeren immers nog geen standpunt over ingenomen, al denk ik dat de meeste van onze leden mijn standpunt hierin delen. Ik vind dat je mag meeregeren, maar je moet goed weten wat je doet. Met andere woorden: ben je sterk genoeg? Als kleine partij gaan meebesturen met grote partijen is gevaarlijk. Je moet ervoor zorgen dat je voldoende garanties hebt en dat je minstens een paar essentiŽle facetten van je programma kan uitvoeren. Los daarvan denk ik dat de verkiezingen van 2003 te vroeg komen voor de N-VA om lid te worden van een regering.

De N-VA profileert zich als een alternatief voor het Vlaams Blok. Die partij haalt traditioneel veel stemmen dankzij haar discours rond vreemdelingen en veiligheid. Dat zijn juist de thema's waar ik de N-VA weinig over hoor.
Wij hebben daar wel degelijk ideeŽn over, maar dan wel op een minder sloganachtige manier dan het Blok. Wat betreft veiligheid: het is natuurlijk dwaas om te stellen dat als je meer blauw op straat zet, de veiligheid dan automatisch toeneemt. De zaken zijn toch iets ingewikkelder dan dat. Ik denk vooral dat de bestaande politiediensten een stuk efficiŽnter moeten gaan werken. In die zin is de politiehervorming (het Octopusakkoord) een gemiste kans geweest. Uiteindelijk heeft men veel geherstructureerd, met een hoog kostenplaatje als gevolg, maar op het terrein valt daar nog maar weinig van te merken. Veiligheid is voor ons geen speerpunt; we plaatsen dat op onze agenda net zoals de andere partijen dat doen. Het probleem ligt trouwens niet enkel bij de politie, ook justitie hinkt achterop. Verder vind ik dat preventie een belangrijk aspect is. Je moet beide dingen kunnen combineren.

Harold van der Kraan

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons