Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Mimount Bousakla (sp.a): 'Het is niet vijf voor twaalf, het is half één'

Sinds de moord op Theo Van Gogh zijn er heel wat dingen veranderd in Europa, maar ook in België zijn er consequenties. SP-A senator Mimount Bousakla kreeg meerdere doodsbedreigingen en moest tot haar grote spijt zelfs bijna onderduiken. Vandaag heb ik gezien de omstandigheden zeer veel geluk met haar te kunnen praten.
Lees verder...

Sinds de moord op Theo Van Gogh zijn er heel wat dingen veranderd in Europa, maar ook in België zijn er consequenties. SP-A senator Mimount Bousakla kreeg meerdere doodsbedreigingen en moest tot haar grote spijt zelfs bijna onderduiken. Vandaag heb ik gezien de omstandigheden zeer veel geluk met haar te kunnen praten.

Hoe komt het volgens u toch dat steeds meer allochtone jongeren van het juiste pad afwijken?
Enerzijds gaat dat probleem verder dan enkel de allochtonen, het is een fenomeen dat de zwakkeren in onze maatschappij het gewoon moeilijk hebben, ze krijgen geen werk, worden niet genoeg begeleid en komen in de problemen.
Anderzijds heeft het ook te maken met de groeiende frustratie onder de allochtone gemeenschap. De jongeren beginnen de racisten te geloven en denken dat ze inderdaad gediscrimineerd worden en dat er geen plaats voor hen is op de arbeidsmarkt.
Dat begrijp ik wel tot op zekere hoogte als je ziet dat 40 % van de allochtone jongeren in Borgerhout werkloos is. Die jongeren zien ook dat hun oudere broer met z’n diploma van burgerlijk ingenieur niet aan werk geraakt en dat werkt natuurlijk demotiverend.

Zijn er nog oorzaken?
Natuurlijk is er ook het probleem van de opvoeding. De ouders voeden hun kinderen vaak niet goed op, ze hangen rond op straat, kunnen spijbelen zonder gevolgen thuis en ze spreken niet genoeg Nederlands. Je mag dat niet veralgemenen want er zijn ook families waar wel een strenge opvoeding met het zicht op betere integratie wordt doorgedreven, alleen zien we die spijtig genoeg minder opduiken in de media.

De oplossingen liggen dus volgens u in de opvoeding en het onderwijs?
Jazeker, enerzijds moeten de ouders hun kinderen strenger gaan opvoeden en anderzijds moet de overheid nu meer dan ooit investeren in onderwijs. Ons onderwijssysteem vertoont nog veel hiaten, zo is er zeer weinig contact en betrokkenheid vanwege de allochtone ouders in verband met de school en daar moeten beide partijen aan werken.

U hebt veel kritiek op organisaties als de moslimexecutieve en het steunpunt van allochtone meisjes en vrouwen, zorgt dat niet voor problemen binnen uw partij?
Men wist op voorhand dat ik kritiek zou hebben als iets moest aangekaart worden, ook bij de jongsocialisten was dat al zo. Ik steek gewoon de hand in eigen boezem en zeg het als er staatsorganisaties zijn die niet goed werken.
Wat de moslimexecutieve betreft denk ik dat we geen moslimparlement nodig hebben. Er moet vrijheid van godsdienst zijn en vrijheid van vereniging dus in sé heb ik er niks op tegen maar na grondig de statuten van de moslimexecutieve bestudeerd te hebben kan ik alleen meer concluderen dat sommige voorwaarden in hun statuten zoals de vertegenwoordiging van de vrouw en van Vlaanderen niet nageleefd worden.
Wat betreft het steunpunt voor allochtone meisjes en vrouwen heb ik zelf ondervonden dat slachtoffers van gedwongen –en schijnhuwelijken die daar naartoe gingen niet geholpen werden, terwijl het steunpunt daar wel subsidies krijgt.
Ik heb gewoon aan de kaak gesteld dat verenigingen en organisaties moeten gecontroleerd worden voor ze subsidies krijgen. Zo vermijdt men dat verenigingen het niet verdienen en die de integratie niet bevorderen belastingsgeld ontvangen van de staat.

U hebt zelf een vzw opgericht, de “vzw instappen”, wat is dan het fundamentele verschil tussen bijvoorbeeld het steunpunt voor allochtone meisjes en vrouwen?
Als je onze statuten bekijkt merk je snel dat wij veel opener zijn, wij staan open voor zowel jongens als meisjes, allochtonen en autochtonen, dat is al een groot verschil. Verder ontvangen wij ook geen subsidies, wij vragen die ook niet, alles is vrijwilligerswerk. Wij kaarten belangrijke thema’s zoals de onderdrukking van de vrouw, gedwongen huwelijken en schijnhuwelijken aan en we hebben in twee jaar al zeer veel bereikt zoals het opvangtehuis “SOFIA” voor weggelopen meisjes die willen studeren, en dat alles zonder enige subsidie.

Toch blijven er nog spanningen bestaan tussen de autochtonen en de allochtonen, vooral dan in Borgerhout waar al eens rellen zijn uitgebroken, staat er een nieuwe bom op ontploffen?
Het is niet vijf voor twaalf, het is half één zeg ik altijd. Er moet dringend iets gebeuren want meer en meer jongeren geraken gefrustreerd en bekeren zich tot het extremisme. De jongeren zien dat ze door rellen een stad in rep en roer kunnen zetten en dat geeft ze een gevoel van macht dat ze anders niet kennen, en dus blijft de situatie verre van ideaal in Borgerhout.

Abou Jahjah zegt in het weekblad “Deng: De AEL was beter thuisgebleven en had Antwerpen moeten laten branden in plaats van de jongeren te kalmeren.” , wat vindt u van zo’n uitspraak?
Mijns inziens zou het beter geweest zijn mocht de AEL zijn thuisgebleven. De situatie was veel minder erg geweest want de AEL heeft de frustratie bij de jongeren aangewakkerd en hun opgestookt, daardoor is de hele toestand ontspoord. Abou Jahjah is zelf geen Marokkaan en toch spreekt hij namens de Marokkaanse gemeenschap. Hij heeft de buitenlandse politiek naar Antwerpen geïmporteerd en heeft ook de problemen verre van opgelost. Hij is het toonbeeld van iemand die kansen heeft gekregen, hij werkte onder andere bij het ABVV, en toch blijft hij verkondigen dat er niets wordt gedaan voor allochtonen in Vlaanderen.

Iets anders dan. Hebt u de films van Theo van Gogh gezien en wat zo ja wat vond u ervan?>
Ik heb “Submission” gezien en vond dat wel provocerend maar het choqueerde mij niet meer dan andere films. Er zijn veel films waar ik mij door beledigd voel als vrouw maar dat is geen reden om iemands leven af te nemen. De vrije meningsuiting is absoluut noodzakelijk en dat geld dus ook voor auteurs en filmmakers.

Is de vrije meningsuiting samen met van Gogh vermoord in Nederland?
Absoluut, de man provoceerde graag, soms op een zeer laag niveau en hij veralgemeende misschien wat te veel. Maar dat is nog altijd geen reden om iemand te vermoorden in naam van wat dan ook, de mensen zouden dringend moeten leren om meer te relativeren en de vrije meningsuiting te respecteren.

Om af te sluiten nog een persoonlijke vraag: zou u na al deze heisa van de laatste week alles terug opnieuw doen, de boude uitspraken, weglopen van huis, etc.?
Zeker en vast, alles wat ik gedaan heb kadert in mijn strijd tegen de onderdrukking van de vrouw. Ik heb op korte termijn veel taboes doorbroken. Vier jaar geleden praatte niemand over gedwongen huwelijken of verplichte taallessen, nu nemen alle andere partijen mijn thema’s over en het mag wel eens gezegd worden dat ik verantwoordelijk ben voor de lancering van deze belangrijke thema’s.

Voor meer informatie surf naar: www.mimountbousakla.be of www.vzw-instappen.be

Redactie: Gilles Van der Stuyft
Eindredactie: Maarten Malaise, Brenda Lioris & Kristof Deman

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons