Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Fauzaya Talhaoui (spirit)

Op 8 juli jongstleden legde Fauzaya Talhaoui de eed af als senator. In de Senaat zal ze de plaats innemen van Caroline Gennez, die naar het Vlaamse niveau verhuisde. Het sp.a-partijbureau besliste om allerlei redenen de vrijgekomen coöptatie toe te kennen aan spirit in de persoon van Fauzaya Talhaoui. Fauzaya stond bij de verkiezingen van 13 juni als eerste opvolger op de Europese sp.a - spirit-lijst en kreeg 46. 618 voorkeurstemmen achter haar naam. Ze is 34 jaar en licentiaat in de rechten. Wij voelden haar even aan de tand toen ze net de eed had afgelegd.
Lees nu...

Op 8 juli jongstleden legde Fauzaya Talhaoui de eed af als senator. In de Senaat zal ze de plaats innemen van Caroline Gennez, die naar het Vlaamse niveau verhuisde. Het sp.a-partijbureau besliste om allerlei redenen de vrijgekomen coöptatie toe te kennen aan spirit in de persoon van Fauzaya Talhaoui. Fauzaya stond bij de verkiezingen van 13 juni als eerste opvolger op de Europese sp.a - spirit-lijst en kreeg 46. 618 voorkeurstemmen achter haar naam. Ze is 34 jaar en licentiaat in de rechten. Wij voelden haar even aan de tand toen ze net de eed had afgelegd.


Waarom hebt u de overgang van Groen! naar spirit gemaakt? En waarom juist spirit?
Na 18 mei 2003 bevond de groene beweging zich in een crisis. Ze wisten niet meer welke richting het uitmoest. Er rezen vragen zoals, wel een kartel met sp.a - spirit of net niet? Men is daar binnen Groen! beginnen over nadenken. In Limburg was men er voorstander van om de linkse krachten te bundelen. Nadat de partijtop al had onderhandeld met Stevaert, hielden we een congres en het werd een zware teleurstelling. De partij hield een kater over aan het feit dat de leden de kartelvorming afketsten.
Ook voor mij was het een teleurstelling. Met een kartel hadden we sterker gestaan om naar Antwerpen, juist Antwerpen, 2006 toe te werken.
Ik had persoonlijk ook twijfels of ik verder wilde in de politiek. Ik voelde me wel thuis in het groene gedachtegoed, maar Groen! zelf was te verzwakt om alleen verder te gaan, vond ik. Ik heb dan ook getwijfeld om uit de politiek te stappen. Nadien begonnen verschillende mensen me te vragen wat daar het nut van was. En spirit, vooral dan Els van Weert, met wie ik voordien al goed had samengewerkt, nodigde me uit om te komen kijken bij hen. Ze hebben min of meer dezelfde partijcultuur als Groen!. Na lang twijfelen, ik was het niet eens met de partijlijn van Dirk Holemans, besloot ik dat ik de politiek enkel kon verder zetten in een ander vehikel, een groter geheel. Spirit kaderde in dat grotere sociale geheel.

U bent vandaag gecoöpteerd tot senator, een coöptatie die toch ietwat omstreden was binnen sp.a - spirit?
Ik was op 13 juni de eerste opvolger voor het Europees parlement. Bert haalde tot onze grote spijt die vierde zetel niet binnen. Maar mijn persoonlijk resultaat was wel mooi. Het was zonde van die Europese zetel. Maar Caroline Gennez zou verhuizen naar het Vlaams Parlement en dus kwam haar coöptatie vrij. Het was eigenlijk een sp.a-mandaat, de mandaten waren reeds verdeeld. Een combinatie aan factoren heeft ervoor gezorgd dat spirit die zetel vroeg voor mij en dat ze hem ook hebben gekregen. Ik had al parlementaire ervaring, ik zou de enige juriste zijn in de senaatsfractie en ik had een mooie persoonlijke score bij de Europese verkiezingen. Dat alles maakte dat spirit het mandaat gekregen heeft.

Welke thema’s zult u in de Senaat tot de uwe maken? Zult u er groene accenten proberen te leggen?
Ik zat in de Kamer van Volksvertegenwoordigers al in de commissie Justitie. In de senaatsfractie ben ik de enige jurist, dus deze zal ik voor mijn rekening nemen. Ik deed heel graag straftrecht en familierecht. Ook Buitenlandse Zaken zou ik graag blijven volgen vanuit interesse. Verder kijk ik naar de taakverdeling die er reeds in de fractie bestaat. Wat de groene accenten betreft, wil ik meewerken aan milieustrafwetgeving. Ik vind ook dat er milieurechtbanken moeten komen en de magistraten moeten gesensibiliseerd worden dat deze thematiek ook belangrijk is. Niet enkel de klassiek juridische thema’s.

Ook allochtone thema’s?
Ik heb me van in het begin niet echt geprofileerd als een enkel allochtone politica. Ik kwam in de Kamer in de “witte” commissies. Maar ook daar heb je raakvlakken. In de commissie justitie hadden we het over de allochtone criminaliteit, en dan was er de kwestie van het migrantenstemrecht. Ook wat werkgelegenheid betreft raken de verschillende vlakken elkaar. Een studie van de VDAB heeft uitgewezen dat allochtone jongeren de grootste verliezers zijn op de arbeidsmarkt. Blijkbaar is er ergens een mismatch, en die moeten we aanpakken.

Wilt u een hoofddoekendebat voeren zoals in Frankrijk?
In België spreken we altijd van integratie. Wij kennen geen cultuur van verbieden. Waarom moet er rond zo’n debat altijd paniek gezaaid worden? Het debat kan heel neutraal lopen. Maar ook de allochtone gemeenschap zelf is hieraan mee schuldig. Ze leggen de dingen niet altijd goed uit. Bij vele jonge meisjes is die hoofddoek meer een vorm van identiteitsbeleving dan van religie. Dan wordt er verwarring gezaaid bij de autochtone bevolking en ook bij de meisjes zelf. Sommige meisjes worden er ook toe gedwongen. We moeten het debat in al zijn nuances durven voeren. De twee gemeenschappen moeten elkaar heel duidelijk vertellen waar het op slaat. Ze moeten zelf de lijnen duidelijk trekken. Daarnaast ben ik er ook voorstander van om de jongeren zelf aan het woord te laten. We mogen dat debat niet boven hun hoofden voeren.

Hoe gaat u zich voorbereiden op de verkiezingen van 2006? Bent u daarmee nu al bezig?
Mijn senaatsmandaat is belangrijk. Maar spirit is nog maar een jonge partij in Antwerpen stad. Ze hebben ook in een grootstad een uithangbord nodig. Ik zou daar de problemen kunnen aankaarten. Mensen willen herkenbaarheid en uitleg over de politiek. Ik wil mij daarin engageren, ook naar de gemeenschappen en het verenigingsleven toe. De link met Antwerpen is hierin heel belangrijk. Spirit is een jonge partij die reeds in het najaar activiteiten organiseert. We beginnen na een korte vakantie, reeds de campagne voor 2006.
De maatschappij heeft nood aan behoorlijk bestuur. Maar mensen moeten beseffen dat niet enkele politici tien miljoen mensen gelukkig kunnen maken. Wij zijn niet God de vader. Ze moeten zelf mee verantwoordelijkheid dragen en meebouwen aan de maatschappij. In Antwerpen zijn er ook veel positieve projecten . Steeds weer ligt echter de nadruk op de problemen. We moeten ze aankaarten, ik wil ze niet onder mat schuiven. De meerderheid van de allochtone gemeenschap zijn goede mensen die meewillen. Maar de jongeren die het verknoeien moeten we ook durven responsabiliseren.

Wat met de kloof tussen de burger en de politiek? En wat op Europees niveau?
Momenteel begrijp ik dat de burger enkel de regeringsvorming ziet. Maar de regering moet werk maken van behoorlijk bestuur. Het wordt tijd dat iedereen nu op zijn plaats zit, federaal of Vlaams of Europees, en werk maakt van de problemen van de mensen zelf. Nu geeft men een fout signaal. De politiek en de politici zijn enkel met zichzelf bezig. Het bestuur zal ment een tripartiete op Vlaams niveau al moeilijk genoeg zijn. Er moet een goed project gezocht worden. Bijvoorbeeld veiligheid. Het gaat niet enkel om meer blauw op straat. Maar het kan ook sociale veiligheid betekenen. Mensen hebben schrik hun werk te verliezen. Misschien moeten we gaan naar een systeem met meer sociale controle. Dat ze meer contact met elkaar hebben, zonder elkaars privacy te schenden. De politici moeten wat mij betreft ook meer op straat.

Hoe staat u tegenover de verdieping van de democratie via referenda e.d. ?
Je hoort er heel veel over in verband met de Europese Grondwet. Maar de media heeft het nauwelijks gehad over de inhoud van die Europese Grondwet. Is het een sociale Grondwet? Zijn de instellingen wel genoeg democratisch gelegitimeerd? De burger weet niet of het zo is. De Europese federalisering is niet altijd duidelijk. Ze hebben een onvolledig beeld van dat gemeenschapsgevoel, ik weet zelfs niet of het er al volledig is. België heeft niet zoals bepaalde andere landen een traditie van referenda. We moeten die nog uitbouwen.
Mensen moeten hiervoor inzicht hebben en krijgen in de verschillende instellingen. Politici hebben ook maar 24 uur in een dag. De transparantie is er niet genoeg. 70% van de wetgeving komt vanuit Europa. Maar ministers wijzen daar niet altijd op. Spirit is voorstander van een Europa van de regio’s. De regio’s worden in Europa belangrijker, mensen affirmeren zich daarmee. In Spanje hebben we bijvoorbeeld de Catalanen en de Basken. Zij hebben een ander gemeenschapsgevoel. Maar misschien kunnen we dit ook voor Europa mogelijk maken. Nu zijn de natiestaten nog aan zet in Europa.
Tegelijk moeten we misschien aan ons onderwijssysteem sleutelen. We kunnen voorzien in een politieke opvoeding die alle segmenten van de politiek aan bod laat komen. De ingewikkelde Belgische federale structuur, Europa,… Onderwijs en opvoeding hierin zijn heel belangrijk om tot een directere democratie te komen.

Interviewers: : Keltoum Belorf & Brenda Lioris
Redactie: : Keltoum Belorf & Brenda Lioris
Eindredactie: Maarten Lucas & Thomas Heynderickx

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons