Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Interview met Patricia Ceysens (VLD)

“ICT motor voor hele economie”
Ceysens, Patricia. U moet al behoorlijk mediagyn zijn om die naam niet te kennen. Na de federale verkiezingen van 18 mei 2003 werd Ceysens (VLD) Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government. Sindsdien heeft de Leuvense politica de reputatie opgebouwd sneller ideeën af te vuren dan haar schaduw. Van de verdeling van prentenboeken in China en starterskits in Vlaanderen, over projecten als Flanders DC, i-city en Kid’s Factory, tot de promotie van e-creativity, e-werken, het e-kabinet en het Flanders Fashion Institute; Ceysens was er altijd en overal. Ze is competitief, controversieel, en volop in campagne. Een gesprek met een ondernemende mama die de wereld door een e-bril ziet.
Lees verder...

“ICT motor voor hele economie”
Ceysens, Patricia. U moet al behoorlijk mediagyn zijn om die naam niet te kennen. Na de federale verkiezingen van 18 mei 2003 werd Ceysens (VLD) Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government. Sindsdien heeft de Leuvense politica de reputatie opgebouwd sneller ideeën af te vuren dan haar schaduw. Van de verdeling van prentenboeken in China en starterskits in Vlaanderen, over projecten als Flanders DC, i-city en Kid’s Factory, tot de promotie van e-creativity, e-werken, het e-kabinet en het Flanders Fashion Institute; Ceysens was er altijd en overal. Ze is competitief, controversieel, en volop in campagne. Een gesprek met een ondernemende mama die de wereld door een e-bril ziet.

“E-government niet langer alleen over technologie, maar ook over mensen”


Wat beschouwt u zelf als uw voornaamste verwezenlijkingen op het vlak van e-government?
Op één jaar tijd hebben we het Vlaamse e-governmentproject opnieuw op het juiste spoor gezet. E-government gaat opnieuw over mensen en niet enkel over technologie. Om die reden heb ik samen met minister-president Bart Somers het nieuwe project Contactpunt Vlaanderen opgericht, dat de krachten bundelt van de Vlaamse Infolijn, de cel e-government en Kleurrijk Vlaanderen. Zo zorgen we ervoor dat alle e-governmentdiensten binnen één klantgerichte organisatie verankerd zitten en dat overheidsinformatie via verschillende kanalen (telefoon, chat, mail, web, iDTV, enz.) toegankelijk wordt. Daarnaast hebben we prioriteit gemaakt van een toegankelijke overheid, ook on line. Web4All omvat een stappenplan waarmee alle websites van de Vlaamse overheid moeten voldoen aan de richtlijnen van het W3C en BlindSurfer. Om het goede voorbeeld te geven, draagt de Vlaamse portaalsite intussen al het BlindSurfer-label. Ook het iDTV proefproject kadert in het plan om de Vlaamse overheid toegankelijker te maken voor de burger. iDTV is een veelbelovende optie voor e-government, want de helft van de Vlamingen heeft nog steeds geen toegang tot Internet en kan moeilijk met een pc overweg. De televisie is veel meer verspreid. Om die reden speelt de Vlaamse overheid met het project e-government@iDTV een voortrekkersrol. Vandaag zijn drie van de zes interactieve piloottoepassingen startklaar.

“E-government voor iedereen”

Op welke wijze kan de verspreiding van nieuwe media als het internet, de digitale televisie, UMTS, etc. gestimuleerd worden?
We hebben als overheid een driedubbele rol te spelen. Om te beginnen moeten we een voldoende meerwaarde aanbieden aan burgers en ondernemingen, zodat ze de nieuwe media gaan gebruiken. Als de overheid vlot on line bereikbaar is, als mensen via het web of iDTV gemakkelijk met de overheid in contact kunnen treden, zullen ook steeds meer mensen gebruik maken van de nieuwe media. Met andere woorden: als overheid moeten we voldoende diensten kunnen aanbieden op die platformen. In tweede instantie moeten we een kader creëren waarin de sector van de nieuwe media verder kan groeien. ICT in het algemeen is één van de peilers van mijn economisch beleid. Het gaat om het stimuleren van de Vlaamse connectiviteit, o.a. door een goede samenwerking mogelijk te maken tussen het academisch onderzoekswezen en het bedrijfsleven. Ten derde is het belangrijk dat we, niet enkel in Vlaanderen, maar in heel België, werk maken van een actieplan om de digitale kloof te overbruggen. We moeten koste wat het kost vermijden dat een groep mensen geen toegang kan verwerven tot de informatiemaatschappij. Door de nadruk te leggen op technologie in het onderwijs en door ervoor te zorgen dat computers met internetaansluiting beschikbaar zijn in bibliotheken, zetten we een eerste stap. Het voorbije jaar hebben we ook de tweede stap genomen, door de ontwikkeling van interactieve, digitale televisie te ondersteunen. Zo creëren we een lagere drempel voor burgers om in contact te treden met de overheid. Want onze e-government diensten zijn er voor elke burger.

E-gov-initiatieven zoals telewerk en thuiswerk worden nogal eens bekritiseerd. Ze zouden alleen weggelegd zijn voor een kleine elitegroep.
Het klopt dat niet alle jobs in aanmerking komen voor e-werken (telewerk, telethuiswerk, satellietkantoren, e-werkcentra). Werken ‘op afstand’ lukt alleen als je niet voortdurend ter plaatse moet zijn, zoals bijvoorbeeld het geval is voor verplegend personeel. Het is de aard van de job die bepaalt of e-werken mogelijk is, niet de graad of het niveau waarop de job uitgevoerd wordt. Zo zal e-werken ook niet voor alle leidinggevende functies de oplossing zijn. Ik ben het niet eens met de stelling dat e-werken uitsluitend mogelijk is voor een elitegroep van hoger opgeleiden. Andere taken komen evenzeer in aanmerking. Ik denk onder meer aan facturatie, databeheer, administratie, secretariaatswerk of vertalingen. Zo’n jobs kunnen perfect op een plaatsonafhankelijke wijze uitgevoerd worden. Mensen die niet kunnen e-werken, doen er in elk geval ook hun voordeel mee als de files minder lang worden.

“Het onzichtbare e-government”

zijn volgens u prioriteiten bij de verdere uitbouw van Contactpunt Vlaanderen?
De voorbije jaren hebben we al een erg belangrijke basis gelegd. Maar er is nog een lange weg te gaan. Met het Contactpunt Vlaanderen leggen we de juiste klemtoon: de Vlaamse overheid heeft voortaan één uniek contactpunt voor burgers en bedrijven. Dat blijft dan ook prioriteit nummer één: het ontsluiten van informatie en het aanbieden van diensten op een vraaggestuurde, klantgerichte en toegankelijke manier en via verschillende communicatiekanalen (‘multichannel’): telefoon, fax, internet, iDTV, etc... Kortom, het creëren van een uniek informatie- en interactieloket voor burgers en bedrijven. Daarnaast is het Contactpunt de interne motor voor het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening en van klantgerichte e-government diensten, twee zaken die volledig met elkaar verweven zijn. Om zo’n uniek informatie- en interactieloket te creëren, hebben we de steun nodig van alle departementen van de Vlaamse overheid. Het Contactpunt Vlaanderen heeft daarbij de taak om te faciliteren, ondersteunen, coördineren en adviseren. De uitbouw van een performante back-office, wat ik vaak ‘het onzichtbare e-government’ noem, is een andere prioriteit. Het Contactpunt Vlaanderen moet helpen om gezamenlijke standaarden af te spreken en een centrale infrastructuur op te zetten, bijvoorbeeld voor een verbeterde beveiliging. Ik verwijs ook naar de Vlaamse service bus (UME) waarmee we de back-office van de verschillende departementen met mekaar in verbinding brengen. In eerste instantie wordt die infrastructuur opgezet op Vlaams niveau, in tweede instantie ook intergouvernementeel: zowel naar de federale overheid als naar steden en gemeenten.

“Niet op een eiland”

Bent u van oordeel dat de informatisering van de staat en/of de sector van de elektronische communicatie nog meer een gemeenschapsmaterie dient te worden?
Neen. Het afgelopen jaar heb ik zelf ondervonden dat we als overheden aan hetzelfde zeel moeten trekken, en niet op ons eigen eiland moeten blijven werken. We hebben in België een bijzonder complexe staatsstructuur, met verschillende overheden en nog tientallen afzonderlijke diensten. We kunnen niet van elke burger of bedrijfsleider verwachten dat hij perfect weet hoe die overheid in elkaar zit en bij welke dienst hij terecht kan. De burger hoeft dat ook niet te weten. Daarom vind ik het uitzonderlijk belangrijk dat we door middel van gezamenlijke e-government initiatieven het de burger duidelijker en transparanter kunnen maken. Het bestaande samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de regio’s vind ik dan ook uitzonderlijk belangrijk en moet op termijn nog uitgebreid worden naar de lokale besturen. Want vaak gebeurt het eerste contact van de burger met de overheid via de stad of de gemeente.

“Auto’s van de baan”

Uw initiatieven ter bevordering van een creatieve economie krijgen veel aandacht. Voor welke andere domeinen bieden de informatie- en communicatietechnologieën volgens u ook mogelijkheden?
ICT is een belangrijke motor voor onze hele Vlaamse economie. In mijn beleid heb ik altijd de nadruk gelegd op de 3 C’s: creativiteit, competitiviteit en connectiviteit. Met die derde C wil ik benadrukken dat nieuwe communicatietechnologie bedrijven ontelbare voordelen kan bieden, gaande van efficiëntiewinst tot het aanboren van nieuwe markten. Ik geef twee voorbeelden. Ten eerste heb ik als minister van economie de papieren opleidingscheques vervangen door een digitale portefeuille. Daardoor wordt het veel eenvoudiger voor bedrijven om opleidingscheques aan te vragen en te betalen. Dat is tijdswinst voor iedereen. Het tweede voorbeeld dan. Vanmorgen heb ik het nog aan den lijve kunnen ondervinden: het fileleed weegt enorm zwaar op onze economie. Bedrijven verliezen jaarlijks miljoenen manuren aan files op onze wegen. Door middel van nieuwe communicatietechnologieën kunnen steeds meer mensen gaan e-werken en halen we zo meer auto’s van de baan. Bovendien slagen we er zo in om een betere afstemming te bereiken tussen werk en gezin. ICT is dus een motor voor onze hele economie.

Indien u van de kiezer het mandaat krijgt, geeft u er dan de voorkeur aan om uzelf op te volgen op het huidige departement?
Dat bepaalt uiteraard de kiezer, maar het hele e-gebeuren zal altijd op mijn speciale aandacht kunnen rekenen.

Sven De Haeck

Overgenomen van Internetjournalistiek.be, met toestemmingen van auteur & uitgever

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons