Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Forumsessies: De burger sprak met Ahmed Azzuz (MDP)

"Een partij die de islamitische maatschappelijke waarden kan behartigen, naar het voorbeeld van de christen-democraten. Dat is wat de MDP, of Moslim-Democratische Partij, wil bekomen. Ahmed Azzuz is voorzitter van de AEL in BelgiŽ en tevens de rechterhand van Dyab Abou Jahjah."
Ook Ahmed Azzuz, ťťn van de kernfiguren in de Moslim-Democratische Partij van Abou Jahjah was te gast in ons forum. Naar goeie gewoonte brengen wij u een samenvatting van de vragen en antwoorden.
Lees verder...

"Een partij die de islamitische maatschappelijke waarden kan behartigen, naar het voorbeeld van de christen-democraten. Dat is wat de MDP, of Moslim-Democratische Partij, wil bekomen. Ahmed Azzuz is voorzitter van de AEL in BelgiŽ en tevens de rechterhand van Dyab Abou Jahjah."
Ook Ahmed Azzuz, ťťn van de kernfiguren in de Moslim-Democratische Partij van Abou Jahjah was te gast in ons forum. Naar goeie gewoonte brengen wij u een samenvatting van de vragen en antwoorden.

Op een gegeven ogenblik verklaarde Abou Jahjah in Knack dat hij niet voor Arabisch als 4e landstaal was. Sindsdien wordt de AEL constant verweten om vůůr het invoeren van Arabisch als 4e landstaal te zijn. Hoe zit dat nu eigenlijk?
Dyab heeft nooit geŽist dat het Arabisch een vierde landstaal wordt. En ja, heel wat racisten blijven een leugen hanteren om mensen tegen hem op te jagen. Blijkbaar is men nog steeds niet in staat om hier in BelgiŽ een inhoudelijk argument te hanteren tegen de AEL. Zie maar naar de artikels die mensen zoals Yves Desmet of Roger Van Houtte naar de buitenwereld insturen.
Geloof me, ze zullen hun verwijten en leugens nooit kunnen bewijzen noch geloofwaardig kunnen verkopen bij een live debat.
De AEL wordt nu eenmaal gecriminaliseerd en op debatten gemijd daar men schrik heeft om ontmaskerd te worden.

Waar plaatst u uw partij? (links, rechts,Ö?)
Naar onze gewoonte praten we niet over links noch over rechts , maar gezien heel wat mensen dit nodig hebben om het democratische gehalte van de partij te situeren moet ik zeggen dat we links zijn. Misschien wel de enigste linkse partij, maar dat oordeel laat ik aan u over nadat je ons programma hebt gelezen en vergeleken.

Onlangs verklaarde u dat Antwerpen een reŽel doelwit is voor eventuele terreuraanslagen door Hamas omdat de diamantsector openlijk het beleid van Sharon steunt. Betekent dit dat u Hamas steunt?
Er is een verschil tussen 1: een verwittiging omdat je als burger schrik hebt dat een aanslag ook in Antwerpen mogelijk is gezien de financiŽle steun als militaire steun die maandelijks vertrekt vanuit Antwerpen en 2: een dreiging uiten dat je zelf een aanslag zult plegen.
Dat de diamantsector in Antwerpen ervoor gekozen heeft om d.m.v. leugens mijn persoon te diaboliseren zal natuurlijk leiden tot een klacht die ik wel degelijk zal indienen om mijn onschuld te bewijzen. Dat ik dagelijks wordt bedreigd met mailtjes gestuurd door pro-zionisten, moedigt me meer aan om het gevaarlijke zionisme verder te ontmaskeren.

Hoe staat uw partij tegenover de vrouwenbesnijdenis? Bent u het ermee akkoord dat dergelijke praktijken niet in een moderne samenleving thuishoren?
Allereerst wil ik erop wijzen dat dit gebruik in de praktijk hier in BelgiŽ percentueel bijna nihil is, daarom ook belangrijk om dit niet te veralgemenen. En natuurlijk ben ik tegen deze praktijken.

U komt op voor een politieke partij in een democratisch land. Een politieker heeft een voorbeeldfunctie, niet ? Hoe rijmt u dat met het fysiek bedreigen van journalisten (waar u voor veroordeeld bent) en het gewelddadig innemen van regionale TV zenders ? Valt dit voor u onder noemer "campagne" ?
Politici moeten zeker het goede voorbeeld geven aan de burgers, zij staan in dienst van de burgers en moeten er alles aan doen om de burgers correct en juist te informeren.
Daarom wens ik jou te informeren dat ik niet veroordeeld ben voor wat me door het openbaar ministerie werd verweten.
Feiten: de journalist (Kris Borghgrave) werd bijna fysiek aangevallen door een groep jongeren, toen ik dit vernam , kwam ik onmiddellijk tussen en vroeg de jongeren niet met journalisten te praten als het gevolg enkel leid tot geweld, de journalist werd kwaad omdat deze nog steeds on air was. ik moest hem duidelijk maken dat ik hem juist had beschermd en hij geen reden had om op mij kwaad te zijn. de journalist kwam zich later verontschuldigen voor zijn gedrag en bedankte mij voor wat ik deed.
Nu, wie heeft klacht ingediend? Feit: de federale politie heeft verschillende malen geprobeerd de journalist te overtuigen om klacht in te dienen tegen mijn persoon maar deze weigerde daar hij zich niet bedreigd voelde door mijn persoon maar wel door de groep.
Het openbaar ministerie wou het niet daarbij houden en heeft dan zelf klacht ingediend en hoopte door valse argumenten mij te kunnen veroordelen. Dit is mislukt en ik ben voor alle schuld vrijgepleit!
Wat de Palestijnse vlag betreft tijdens de uitzending van ATV, dit was op de 16de verjaardag van de eerste intifada. We merkten dat noch ATV noch VRT hieraan aandacht wou schenken , dit waarschijnlijk onder druk van de zionisten, daarom voelden we ons verplicht de burger te informeren. Dit is zeker niet het middenoosten probleem naar Antwerpen importeren maar wel Antwerpenaren informeren dat het zionisme een bedreiging vormt voor alle burgers.
Met andere woorden neem ik wel degelijk mijn verantwoordelijkheid als voorbeeldige politicus.

Volgens mij werkt de manier waarop jullie strijd voeren niet. Ik wil het niet hebben over de al dan niet rechtvaardigheid van die strijd, ik constateer alleen maar dat er op deze manier geen einde komt aan de onrechtvaardige zaken ie er zijn. Probeer eens opbouwend te werken en niet (en daarin vergelijk ik jullie werkwijze met dat van het blok) op een afbrekende manier en met die strijdgedachte die beiden hebben. Vlamingen en moslims kunnen wel degelijk goed met elkaar om als het moet. In plaats van elkaar met het vingertje te wijzen, geef je beter de hand. Niet?
Het stelt me steeds teleur dat mensen strategieŽn van mensen die ons willen criminaliseren zomaar overnemen, zonder enige moeite te doen om de waarheid te controleren en het tegendeel te willen inzien. MDP is alles behalve vergelijkbaar met het bruin Blok. Je zou zelf kunnen zeggen dat alle bestaande partijen die in het parlement zetelen structureel met het Blok te vergelijken zijn. Mijn ervaring binnen de SP.A heeft mij geleerd dat hun agenda bijna volledig wordt gebaseerd op die van het Vlaams Blok, terwijl wij het bruin Blok nooit serieus zullen nemen. Wat democratie betreft is MDP tegen het cordon sanitair, al hebben ze niets zinnigs noch inhoudelijk te zeggen, het is niet democratisch!

Op de website en in debatten spreken AEL leden vaak opruiende taal. "Geen debat maar actie", "we zullen onze rechten opeisen", "geen woorden meer maar daden", bedreigen van politici en journalisten en meer van dat fraais. Beseft u echter dat u een minderheid vormt in Vlaanderen, en dat wanneer u blijft het conflictmodel hanteren dat dat wel eens aardig in uw nadeel zou kunnen uitdraaien? Momenteel waant u zich natuurlijk nog sterk omdat u zich gesteund voelt door de bepaalde linkse groeperingen waarmee u een soort verstandshuwelijk hebt afgesloten ter bestrijding van de gemeenschappelijke rechtse vijand. Maar vanwege uw extreme standpunten tegenover homos, vrouwen en niet-gelovigen zou deze steun wel eens onverwachts kunnen wegvallen. Wanneer u de Vlaming blijft provoceren met uw agressief gedrag zal er vroeg of laat een overweldigende tegenreactie komen. Uzelf dan nog in de slachtofferrol proberen te wringen zal dan ook niet meer lukken, daarvoor hebt uw reeds teveel van uw oren gemaakt.
Ik ben totaal oneens met deze analyse, alles wat wij zeggen komt provocerend over voor diegene die het niet gewoon is of wilt zijn dat ook allochtonen een mening hebben en hiervoor opkomen. Men is het niet gewoon dat allochtonen hun rechten opeisen daarom gebruikt men onwaarheden om het inhoudelijk debat niet te willen aangaan.
Wat betreft homo's , wij zijn de enige die echt ons standpunt complexloos durven te uiten,(m.a.w. wij zijn de enige die eerlijk zijn, je weet heel goed dat holebi's maatschappelijk door de meerderheid van de Belgische bevolking worden verketterd). Daarnaast zijn wij ook de enige die het menen als we zeggen dat discriminatie tegen homo's en andere minderheidsgroepen streng moet bestraft worden.
Wat betreft vrouwen hebben wij nooit iets gezegd dat in het nadeel zou zijn van de rechten van de vrouw, integendeel moslims hebben eeuwenlang voor men hier in het westen over de rechten van de vrouw sprak rechten toegekend aan de vrouw. Als MDP zullen we ook elke vorm van discriminatie ten opzichte van vrouwen aanvechten.
En uiteindelijk niet-moslims, ik weet echt niet waar je het uithaalt maar we hebben nooit iets negatiefs gezegd over niet-moslims en als moslims zullen we dit ook nooit doen daar dit niet compatibel is met wat ons geloof ons leert. Als moslims moet je alle mensen respecteren, los van hun overtuigingen, alle mensen zijn volgens de islam gelijk of ze nu moslim zijn of niet. Je moet weten (en dit kun je zeker opzoeken) dat bij de opkomst van de AEL heel wat machten bestonden en nog steeds bestaan die in ons een bedreiging zien omwille van de ontmaskering van deze machten. Bijvoorbeeld; dat er racisten en fraudeurs zitten binnen heel wat politiecorpsen en dat deze hun macht misbruiken is nu een feit dankzij de druk die wij hebben uitgeoefend. dat partijen die zich democratisch noemen zoals SP.A vooral bedriegers zijn , zullen we dan ook met MDP bewijzen (wat zeker niet moeilijk te realiseren is).
Al diegene die ons criminaliseren en onwaarheden over ons vertellen zijn mensen die ons grondwettelijk recht om deel te nemen aan het maatschappelijk debat willen ontnemen, dit enkel en alleen omdat deze heel wat te verbergen hebben.

Samengesteld door Nick Roskams

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons