Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Forumsessies: De burger sprak met Bart Tommelein (VLD)

Op het hoogste echelon begon hij als raadgever voor Patrick Dewael, later werd hij zijn woordvoerder. Nu is hij volksvertegenwoordiger en klaar om uw vragen te beantwoorden. Op zijn website weet hij te melden dat "Een politicus kan zijn werk onmogelijk goed doen als hij niet weet wat leeft bij de burger, daarom werk ik met een "discussieforum". Dan weet hij ongetwijfeld wat hem te wachten staat.
Bart Tommelein heeft een schitterende forumsessie geleverd en liet zogoed als geen enkele vraag onbeantwoord. De beste vragen en antwoorden schotelen we u hier voor.
Lees verder...

Op het hoogste echelon begon hij als raadgever voor Patrick Dewael, later werd hij zijn woordvoerder. Nu is hij volksvertegenwoordiger en klaar om uw vragen te beantwoorden. Op zijn website weet hij te melden dat "Een politicus kan zijn werk onmogelijk goed doen als hij niet weet wat leeft bij de burger, daarom werk ik met een "discussieforum". Dan weet hij ongetwijfeld wat hem te wachten staat.
Bart Tommelein heeft een schitterende forumsessie geleverd en liet zogoed als geen enkele vraag onbeantwoord. De beste vragen en antwoorden schotelen we u hier voor.

Voorheen bent u woordvoerder geweest van Dewael. In die hoedanigheid moest u een tijdje lang waakhond spelen van Jean-Marie Dedecker bij zijn TV optredens, na o.a. zijn bezoek aan Dutroux. Ziet u zichzelf als een democratische waakhond, of was dit een beperking van zijn vrije meningsuiting?
Ik moest helemaal geen waakhond spelen van Jean-Marie. Hij is een fractiegenoot van mij in Oostende en we kunnen goed met elkaar opschieten ook al zijn we het niet altijd eens met elkaar. Als ik al eens Jean-Marie coachte tijdens een TV-optreden was dit uitsluitend op zijn vraag. Hij beseft ook wel dat je soms een klankbord nodig hebt. En ja, regelmatig wissel ik van mening met hem. Regelmatig belt hij me eens om mijn mening te vragen. Maar... hij krijgt van mij nooit instructies.

Welke partij heeft uw voorkeur als coalitiepartner?
Coalitie-vorming is dikwijls een kwestie van zuivere wiskunde. Men kan niet op voorhand zeggen hoe alles gaat evolueren. Als twee partijen samen in een regering zitten, groeien ze ook naar elkaar toe. Terwijl de partijen in de oppositie zoveel mogelijk gaan afwijken van de koers van de regeringspartijen. Ik kan dus moeilijk een antwoord geven op die vraag. De politici spelen het spel, maar het zijn de kiezers die de kaarten schudden.

Hoe verklaart u dat de VLD als huidige regeerpartij nog steeds de staatskas blijft vullen met BBSZ, een struikroverij van Dehaene (CVP) en dit na reeds meer dan ťťn legislatuur beloven om dit af te bouwen?
We werken voort. Lastenverlaging blijft een hoge prioriteit voor onze partij. Tenzij er een terugverdieneffect is, moeten we voor elke lastenverlaging elders besparen. Na de indexering van de hoogste belastingsschalen, de registratierechten, de fiscale discriminaties tussen gehuwden en samenwonenden, de crisisbelasting, het verlagenn van de belasting op de hoogste schijven, ... kan men ons moeilijk verwijten geen inspanningen gedaan te hebben. Zolang de VLD deel uitmaakt van de regering zal ze verder blijven hameren op lastenverlaging. De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid komt ook wel aan de beurt.

Hoe sta je t.o.v. Vivant?
Ik vind het kartel met Vivant ook een zeer goede zaak. Ik denk niet dat we electoraal iets te winnen hebben met Vivant, maar de ideeŽn ervan zijn m.i. zeer belangrijk. Ik denk dat de analyse van Vivant ook grotendeels de juiste is. We zullen op termijn de lasten van arbeid moeten verschuiven naar lasten op producten.
Ik heb bijzonder veel respect voor Roland Duchatelet. Hij is een zeer geslaagde ondernemer die het toch maar blijft opbrengen om al zijn energie in zijn idealen te steken. Politieke verruiming mag niet de loutere optelsom van voorkeursstemmen zijn. Het moet om ideeŽn draaien en in dat opzicht vind ik het kartel met Vivant wel geslaagd.

Stemrecht voor iedereen ipv stemplicht , is dit uw visie ? En , indien stemrecht op een dag voltrokken wordt betekent dit dan inclusief voor vreemdelingen ?
Ik ben voorstander van stemrecht. Ik vind stemplicht een reliek uit een ver verleden.
Indien er niet langer stemplicht bestaat, mogen migranten voor mijn part ook gaan stemmen omdat ik denk dat migranten die hier niet geÔntegreerd zijn, niet begaan zijn met onze samenleving of onze taal niet spreken zonder stemplicht toch niet zouden gaan stemmen.

De VLD ijverde vroeger voor directe democratie en BROV, een niet loze belofte blijkt nu. Wat is uw mening over referenda en directe democratie?
De VLD heeft een aantal wetsvoorstellen voor referenda gedaan (o.m. over migrantenstemrecht en de europese grondwet). Het standpunt blijft in deze ongewijzigd.
Het voornaamste probleem of struikelblok is dat we geen traditie van referenda hebben zoals bv. in Zwitserland. Ik denk dat we nog enkele jaren referenda op gemeentelijk vlak moeten blijven houden bij wijze van test, voor de geesten voldoende rijp zullen zijn voor referenda met een belangrijke politieke inzet op Europees of federaal vlak kunnen.

Veel mensen hebben kritiek op het arrest van het hof van beroep, deze zou tegen de vrije meningsuiting zijn. Zo ook zegt de Engelse krant The Times.
Het arrest van het Gentse Hof was juist, t.t.z. conform de wet. Op grond van de wet van '81 is "de vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt" strafbaar.
Wie kritiek heeft op de veroordeling van de VZW's zou zijn pijlen beter op de wet van 81 schieten in plaats van op de Gentse rechter. De rechter heeft gewoon zijn werk gedaan en is nagegaan of de bij wet strafbaar gestelde feiten bewezen waren.
Het is vrij duidelijk dat racisme, fundamentalisme en andere verderfelijke ideologieŽn bestreden moet worden. De vraag is hoe je dat doet. Er zijn twee aanpakken
Volgens de ene aanpak moet je alle opinies vrij laten. Men gaat er dan van uit dat uit de clash van meningen de juiste altijd wint.
In de andere aanpak verbiedt men het aanvallen van de basiswaarden van de democratie. (zoals in de anti-racismewet)
Ik ben zelf voorstander van de eerste aanpak. Dat is m.i. de meest liberale. Volgens mij kan je "foute" ideologieŽn best ontkrachten door er mee in debat te gaan. In BelgiŽ -en eigenlijk in heel continentaal Europa- is men echter (mede tgv een historisch trauma) hoofzakelijk de tweede mening toegedaan. Ik leg mij daarbij neer. Voor mij weegt het bewijs van het racistisch karakter van de VZW's van het Blok veel zwaarder dan de vraag of de vrije meningsuiting nu al dan niet wordt ingeperkt.

Wat vindt u eigenlijk van een consensusmodel bij regeringsvorming (zoals in Zwitserland )?
Het kan goed werken mits de juiste politieke cultuur. De grootste ideologische tegenstanders moeten collegiaal kunnen samenwerken. Het feit dat alle partijen samen overeenkomen, kan verwarrend zijn voor de burger omdat het misschien onduidelijk kan zijn wie voor wat staat. Het komt er dan op aan van er een gezonde open-debat-cultuur op na te houden. Ons Belgisch systeem (coalities die een meerderheid in het parlement hebben) is niet zo evident als we denken. In sommige landen zijn ook minderheidsregeringen gebruikelijk. Men maakt een coalitie die geen meerderheid heeft in het parlement, maar men krijgt af en toe steun vanuit de oppositie. Dat kan ook werken

Waarom heeft de VLD de regering indertijd niet laten vallen over het migrantenstemrecht ? Had u zo laten blijken dat u principes belangrijker vindt dan postjes?
Mijn partij heeft tegen gestemd. Als we over elk thema een regeringscrisis maken, dan kunnen we geen coalities meer sluiten. We hebben een bijzonder partijcongres gehad waar de leden zelf konden beslissen om de regering te laten vallen en na urenlange debatten, waarbij gewone VLD-leden even veel spreek- en stemrecht hadden als de VLD-ministers is beslist dat het geen regeringscrisis waard was.

De partij heeft ooit nipt gekozen voor confederalisme, maar daar is niks meer van te merken. Voor wat bent u? Een confederaal of federaal BelgiŽ?
Confederalisme of federalisme is een kwestie van terminologie. Belangrijker is de concrete invulling ervan. De partij is voorstander van meer Vlaamse bevoegdheden in globo, maar het belangrijkste is naar mijn mening dat we voor meer homogene bevoegdheispaketten pleiten, zodat Vlaanderen een nog autonomer beleid kan voeren. Onze staatsstructuur kent zowel confederale als federale elementen. De bevoegdheden die de deelstaten nu al hebben, zijn eigenlijk immens vergeleken met andere federale staten. Het feit dat federale deelstaten die verdragen sluiten met soevereine staten, is waarschijnlijk uniek in de wereld.
Ik denk dat we na een volgend rondje staatshervorming de facto van een confederaal model mogen spreken. We zullen dan ook ijveren om het woordje federaal in de grondwet te vervangen door het woord "confederaal".

Zijn voor jou assymetrische regeringen mogelijk? Is dat goed werkbaar?
Nu acht ik asymmetrische regeringen zeer moeilijk werkbaar wegens de overlappende bevoegdheden van federaal en Vlaams niveau die nogal wat coŲrdinatie tussen beide niveaus vergen; dit is heel moeilijk wanneer de federale regering en de vlaamse regering elkaars politieke concurrenten zijn.
Als vld'er is het uiteraard mijn hoop dat de vld in beide regeringen aanwezig is, maar als federalist hoop ik dat asymmetrische regeringen er op een dag komen; dan zal het pas echt duidelijk zijn dat Vlaanderen een autonoom beleid voert.

Wordt er momenteel in de kamercommisie justitie (?) gewerkt rond de homo-adoptie?
Er wordt gewerkt rond homo-adoptie; het legaliseren van homo-adoptie zou vooral neerkomen op het legaliseren van feitelijke toestanden (homo-koppels die kinderen opvoeden uit vroegere heteroseksuele relaties van ťťn van de partners)

Ben je voorstander om de federale verkiezingen, gewestverkiezingen en Europese verkiezingen terug samen op ťťn dag te houden zoals in 1999?
Ja; in theorie zou dat geen probleem mogen zijn, maar in praktijk is het dat wel; tot voor enkele jaren hebben politici altijd gedacht dat kiezers een duidelijk onderscheid zouden kunnen maken tussen het federale en het vlaamse niveau, zoals ze dat gemakkelijk kunnen tussen nationale en gemeentepolitiek
We zien bv. dat men bij de vorige verkiezingen veel kabaal maakte rond vlaamse thema's (bv. onderwijs), terwijl vele partijen nu campagne willen voeren rond federale thema's vanuit democratisch oogpunt kan ik dat alleen maar spijtig vinden; ik hoop dat meer homogene bevoegdheidspakketten ervoor kunnen zorgen dat de burger een duidelijker onderscheid zal kunnen maken tussen de verschillende niveaus.

Positieve discriminatie zorgt ervoor dat bepaalde mensen meer kansen krijgen. Daar staat altijd tegenover dat je door mensen te bevoordelen, anderen iets verliezen. het evenwicht is nogal delicaat. Wat vindt u hiervan?
Ik ben geen groot voorstander van positieve discriminatie. Nochtans kan het in bepaalde gevallen wel helpen bv. om meer vrouwen in de politiek te krijgen. Politiek was tot voor kort een mannenbastion waar vrouwen nauwelijks in geraakten.
Ik vind wel dat positieve discriminatiemaatregelen tijdelijk moeten zijn tot het doel dat ze beogen bereikt is. Concreet vind ik positieve discriminatie van vrouwen in de politiek opgegeven moet worden van zodra de volledige gelijkheid man/vrouw in de politiek een feit is.

Samengesteld door Thomas Heynderickx

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons