Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Jonathan Cardoen (Voorzitter Jong-CD&V)

De vierentwintigjarige Jonathan Cardoen is sinds een dik jaar de voorman van Jong-CD&V, de jongerenvleugel van de Vlaamse christen-democraten. Hij wil de politieke ideeën van zijn partij nieuwe impulsen geven. We vroegen hem hoe het is om vanuit de oppositie aan politiek te doen.

Signalement:
Jonathan Cardoen

Woonplaats: Bierbeek
Leeftijd: 24
Functie:

voorzitter Jong-CD&V
Verkozen:
januari 2001

De vierentwintigjarige Jonathan Cardoen is sinds een dik jaar de voorman van Jong-CD&V, de jongerenvleugel van de Vlaamse christen-democraten. Hij wil de politieke ideeën van zijn partij nieuwe impulsen geven. We vroegen hem hoe het is om vanuit de oppositie aan politiek te doen

Jullie zijn jonge christen-democraten. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen: zitten jullie elke zondag in de kerk?
Dat woord kerk is iets waar wij al tientallen jaren tegen vechten. De christen-democratie is een politieke stroming die volledig losstaat van het instituut kerk. Ik zit net als heel veel mensen in de kerk bij begrafenissen of huwelijken. Pas op: ik laat me ook niet negatief uit over mensen die wel veel naar de kerk gaan, maar zelf heb ik er geen behoefte aan.

U bent zelf een gewezen chiroleider. Hoe komt het dat jongeren steeds minder en minder lid worden van een jeugdvereniging?
Ik denk dat het ledenaantal op zich niet achteruitgaat maar het is wel zo dat we tegenwoordig enorm veel keuzemogelijkheden hebben. Als jongere kan je naar duizend en één dingen gaan. Omdat het aanbod zo groot is, wordt die keuze voor een stuk een dwang. Vroeger was het vanzelfsprekend dat je lid werd van bijvoorbeeld de chiro. Nu zijn het de hoger opgeleiden en de sociaal vaardige jongeren die actief zijn in verenigingen. De anderen haken af en blijven hangen voor de televisie.

Heeft dat met geld te maken?
Niet met geld maar wel met de hoge drempel van veel verenigingen. Voor jongeren die niet zo vlot in omgang zijn of minder lang gestudeerd hebben, is het moeilijk om lid te worden van een vereniging of een politieke partij. Het gevolg is dat veel van die groeperingen juist een bepaalde doelgroep aantrekken.
Op de duur wordt dat een vicieuze cirkel.

Hoe wil u die jongeren dan actiever betrekken?
Het is een stuk onze politiek om het lokale verenigingsleven te stimuleren. We geloven in de kracht van verenigingen en we willen ze zo weinig mogelijk regeltjes opleggen. De zogenaamde "one issue" verenigingen als Greenpeace en Amnesty kampen met het probleem dat ze geen brede laag van jongeren aantrekken. De chiro's slagen daar op lokaal vlak veel beter in. We moeten de klassieke jeugdverenigingen niet verketteren omdat ze uit een verzuild politieke landschap stammen.

Minister van Jeugd Anciaux wil jongeren stemrecht verlenen vanaf hun zestiende. Bij uw aantreden als voorzitter zei u daarover het volgende: "Op zich ben ik daar niet tegen, maar het probleem met zulke debatten is dat je alleen de politiek geïnteresseerden jongeren bereikt. En ik wil juist die andere groep bereiken" Hebt u die doelgroep ondertussen al gevonden?
Ik geef toe dat het moeilijk is en dat we de wonderoplossingen nog niet hebben gevonden. We proberen vanuit de lokale Jong-CD&V kernen actief jongeren te betrekken. Bij ons kan je al lid worden vanaf 16 en het is een uitdaging om die groep aan te spreken.

Maar bent u nu pro stemrecht op zestien?
Als het morgen in het parlement ter stemming ligt, dan zal ik niet tegen stemmen. Maar het is niet mijn eerste prioriteit om daar werk van te maken. Dat is het probleem van de politici die zo'n actiepunten naar voor schuiven. Ik heb vroeger op school nooit gehoord dat de jongeren daar wakker van lagen. Het is meer een dada van politici dan iets anders.

"Het volstaat niet om te zeggen dat je tevreden bent met drie doden per nacht want je moet streven naar 0 doden per nacht"

Veel jongeren spelen tegenwoordig met het internet. Toch is nog niet iedereen vertrouwd met de nieuwe media. Hoe denkt Jong-CD&V deze informatiekloof te dichten?
Het is zeker een taak van het onderwijs om dit zo laagdrempelig mogelijk te organiseren. Volgens mij moet je resoluut investeren in onderwijs. Als je kijkt naar de cijfers en ze vergelijkt met het buitenland, blijkt dat we te weinig geld geven aan ons onderwijs. Je ziet dat dikwijls ook aan de infrastructuren die scholen hebben.

Verkeer: psychologen beweren dat de schokkende beelden van dr. Beaucourt weinig impact hebben op jongeren. Hoe kan je jonge mensen het best sensibiliseren om veilig te rijden?
Dat ligt voor een deel aan de retoriek. We moeten nog meer gaan voor het nul- slachtofferbeleid. Het volstaat niet om te zeggen dat je tevreden bent met drie doden per nacht want je moet streven naar 0 doden per nacht. We moeten daar radicaal in zijn en dat voor een stuk ook zo communiceren. Als je kijkt naar de BOB-campagne dan zie je dat jongeren goed snappen dat je niet kan drinken en rijden tegelijk. Dat heeft effect. Ik ken in mijn omgeving nog maar weinig jonge twintigers die dronken achter het stuur kruipen. Nu worden de jongeren gewoon meegezogen in de mentaliteit van dertigers en veertigers. Ik denk eerlijk gezegd niet dat het erger is bij de jongeren dan bij de ouderen.

Kunnen jongeren de hoge boetes van tegenwoordig nog wel betalen?
Die hoge boetes zijn één farce. In Bierbeek, mijn gemeente, hebben ze gezegd dat er in de dorpskern mag nog maar 50 gereden worden. Wat zegt het parket: "we kunnen niet volgen, dus enkel in die en die straten mag je controles doen, de rest seponeren we". Zo ga je komen tot een lottosysteem en dat is niet menselijk. De regering heeft gekozen voor de gemakkelijkste oplossing want het kost niets. Ze hadden beter voor een administratieve afhandeling gezorgd en voor meer controles met gewone boetes.

"Ik snap dat we niet meer verzuild zijn, maar als de retoriek van De Gucht is om de christelijke verenigingen kapot te maken, dan volg ik niet"

Uw voorganger, Koert Debeuf, is inmiddels geen lid meer van CD&V. Hij is overgestapt naar de NCD van Johan Van Hecke, met een resem andere jongeren in zijn kielzog. Waarom bent u niet meegegaan?
Net zoals die tienduizend anderen ben ik bij CD&V gebleven en niet met die tien overgestapt (kleine lach). Nee, kijk, dat was een persoonlijk verhaal van die mensen. Zij waren voor een stuk verbitterd geraakt en daarom hebben ze hun heil ergens anders gezocht. De CVP-jongeren waren vroeger een beetje een springplank; je moest er lid van zijn om dan later carrière te maken binnen de politiek. De overlopers zijn verbitterd achtergebleven want ze hebben geen plaatsje in het parlement gekregen. Ze hebben nu een nieuwe machtspartij gevonden. Als ik zie wat Koert nu schrijft en zegt en het vergelijk met wat hij vroeger schreef en zegde, tja, dat is gewoon compleet anders.

Zij zijn dus niet geloofwaardig?
Nee, absoluut niet. Dat is ook hun failliet. Bij de jongeren was er in november zeker geen sprake van een dijkbreuk, of wat dan ook. Er heerste eerder een gevoel van ongeloof. We hadden zoiets van "Als zij dat voor hun het beste is, dan moeten zij het maar doen". Bij die elf overstappers waren er bovendien nog eens 10 niet-actieve leden.

Deelt u de analyse van de NCD'ers dat de ideologische kloof tussen christen-democraten en liberalen bijzonder klein geworden is?
Langs geen kanten, er is nog altijd een groot verschil in visie en dat merk je dagelijks in het beleid. Je moet gewoon nog maar kijken naar het onderwijsdebat of naar de aanpak van jeugdverenigingen. Wat doen de liberalen: in naam van het pluralisme schaffen ze christelijke speelpleinwerkingen af want die proberen - volgens De Gucht - nog altijd de katholieken te overtuigen. Wij zijn voor de vrije vereniging van mensen, maar de liberalen maken dan van zo een werking een gemeentelijke dienst. Ik snap dat we niet meer verzuild zijn, maar als de retoriek van De Gucht is om de christelijke verenigingen kapot te maken, dan volg ik niet. Ik denk dat zo een voorbeeld een achterhaalde werkelijkheid is.

"Stefaan De Clerck is tegelijk de zwakte en de sterkte van de CD&V"

Even over de nationale politiek. Het is al langer geweten dat paarsgroen er na de verkiezingen van 2003 nog eens vier jaar wil bijdoen. Kwelt de gedachte van vele jaren extra oppositie u niet?
Voor sommige mensen binnen de partij zal dat misschien hard aankomen, omdat ze daardoor een laatste kans om minister te worden aan hun neus zien voorbijgaan. Voor de jongeren is dat zeker niet zo. Wij staan absoluut niet te hunkeren om terug mee te gaan regeren.

Dreigen de vernieuwingsplannen van CD&V niet een beetje te verzinken mettertijd?
Neen, we zitten in een proces dat nog maar pas is opgestart en dat nog jaren zal duren. Onder andere het luik personele vernieuwing is zeker nog niet af. Ook op het vlak van inhoudelijke vernieuwing is er nog veel werk aan de winkel. De mensen zien ons nog zeker niet als alternatief, hoewel ik vind dat de paarsgroene regering net iets te weinig aan beleid doet. Het erge is dat je voor de huidige regering buiten de CD&V geen enkel democratisch alternatief hebt. De N-VA is geen alternatief want hun achterban gaat zwaar ontgoocheld zijn als die partij in een regering stapt.

Uw partijvoorzitter Stefaan De Clerck krijgt het regelmatig hard te verduren. Zo wordt hem een gebrek aan leiderschap verweten in het stemgedrag van de CD&V in het dossier rond het migrantenstemrecht. Deelt u die stelling?
Hij is absoluut niet de autoritaire voorzitter en soms heb ik liever dat hij wat meer leiderschap opneemt, zeker in het migrantenstemrecht had hij dat moeten doen. In dat dossier is dat zijn zwakte geweest maar in het vernieuwingsproces is het zijn sterkte gebleken. Hij heeft op zijn manier een enorme openheid gecreëerd naar jongeren om deel te nemen aan de vernieuwing. Wat niet wil zeggen dat ik vind dat hij in bepaalde dossiers meer greep op de situatie moet hebben. Maar je moet ook niet vergeten als ze De Clerck kunnen kapotmaken, dat dan heel de CD&V op zijn gat ligt. Die moddercampagne tegen de persoon van Stefaan De Clerck is ingegeven door mensen buiten de partij.

Kwatongen beweren nochtans dat de roddels binnen uw partij worden gelanceerd.
Het is niet toevallig dat die ook ontstaan zijn bij het vertrek van Johan Van Hecke toen hij zei dat De Clerck het volgende slachtoffer zou worden van "de conservatieven". Er heeft trouwens niemand voordeel om Stefaan De Clerck te laten vallen, want hij is de voorman voor de verkiezingen.

Afsluitende vraag: u neemt het woord vernieuwing nogal vaak in de mond. Wordt dat woord niet te pas en te onpas gebruikt?
Vernieuwen houdt een stuk in dat de lijn die vroeger is getrokken niet noodzakelijk de lijn is die je vandaag trekt. Oplossingen van vroeger zijn dus geen oplossingen voor vandaag. Het is dus verkeerd om als politieke partij te refereren aan oude standpunten.

Harold van der Kraan

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons