Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Forumsessies: De burger sprak met Vera Dua (Groen!)

"Samen met haar ploeg trekt ze zonder kartel naar de verkiezing. Een gewaagde zet van deze Groen!e partij die volgens de peilingen flirt met de kiesdrempels. Ze nam het roer als voorzitster over in moeilijke tijden en pakte uit met een eerlijke verkiezingsslogan."
Ook Vera Dua (Groen!) werd bereid gevonden om haar uitgebreid aan de tand te laten voelen door onze kritische forumgebruikers. Politics.be brengt - naar goeie traditie - een samenvatting van de vragen en antwoorden.
Lees verder...

"Samen met haar ploeg trekt ze zonder kartel naar de verkiezing. Een gewaagde zet van deze Groen!e partij die volgens de peilingen flirt met de kiesdrempels. Ze nam het roer als voorzitster over in moeilijke tijden en pakte uit met een eerlijke verkiezingsslogan."
Ook Vera Dua (Groen!) werd bereid gevonden om haar uitgebreid aan de tand te laten voelen door onze kritische forumgebruikers. Politics.be brengt - naar goeie traditie - een samenvatting van de vragen en antwoorden.

Uw partij heeft er niet veel problemen mee dat het aantal vreemdelingen in ons land blijft toenemen. Er zijn zelfs meerdere mensen in uw partij die voor open grenzen zijn. Hoe kunt u deze houding in eenklang brengen met een verantwoord milieu beleid in ons land? Brengt namelijk een toename met zich mee van nood aan huisvesting, overbelating van de wegen en meer afval.
We zullen in de toekomst moet leren samenleven in een multiculturele maatschappij. Rond het rijke Westen kunnen we geen muur optrekken. Als we niet bereid zijn om onze welvaart te delen met diegenen die honger en ontbering lijden, zullen ze om begrijpelijke redenen geneigd zijn om naar het rijke Westen te komen.

Waarom schenken jullie in de media geen aandacht aan de echte 'groene' problemen? De mensheid staat voor ongeloofelijke milieuproblemen (wereldwijde overstromingen door opwarming, het opgeraken van energiebronnen,...) en dit zelfs niet op zon lange termijn
Hoe onvolmaakt we ook zijn, wij zijn de enige echte groenen die uitgaan van een ecologische kijk op de wereld. Het zijn de andere partijen die het belang van de milieuproblematiek hebben ingezien en een groen randje aan hun partij hebben gekleefd. Onze core-businees is en blijft groen.

Waarom heeft Groen! destijds mee het wetsvoorstel ingediend om de kiesdrempel in te voeren? Was dat niet een beetje van "wie een put graaft voor een ander..."? Hoe kijkt u daar nu op terug? Als een stommiteit van formaat? Of als een speling van het lot? Overleeft Groen! de kiesdrempel wel?
Met wat we nu weten zouden we de kiesdrempel nooit nog goedkeuren natuurlijk. We zijn geen masochisten. We zijn er echter tegelijk van overtuigd dat we de kiesdrempel halen omdat velen beseffen dat Groen! nodig is in het parlement en niet alleen vinden dat we nodig zijn maar ook op ons willen stemmen. En dat laatste is dus wel zeer belangrijk.

Ik ben ervan overtuigd het groene gedachtengoed absoluut nodig is in deze wereld.Waar ik het moeilijk mee heb, is dat men dat gedachtengoed vootdurend in (Extreem)linkse en progressieve hoek wil situeren.
Is het niet zo dat de natuur in de eerste plaats geconserveerd moet worden?Waarom niet praten over bomen i.p.v.over cannabis.
U weet toch ook dat de wetten van de natuur eerder extreemrechts zijn.

Groen is er om verschillende redenen. Natuurlijk om onze aarde te bewaren en ze vooral koel te houden, tegen de opwarming in. Maar daarnaast is Groen! er ook om sociaal-economische redenen. Groen! wil graag een andere economie, geen doorholeconomie, maar een economie met duurzame jobs waar er tijd is om gezin, arbeid en vrije tijd te combineren. Dat dit een verhaal is waar niet alleen winst een rol speelt, breng met zich dat dit progressief is. Niet denken aan ik, hier, nu maar wel in termen van wij, ginder en morgen is het symbool van onze solidariteit met de wereld en met onze kleinkinderen.

Wat denkt u over het vivant idee over de consumptielasten? U heeft het in een andere posting reeds gehad over energietax. Naar ik begrepen heb zou vervuilende energie ook onderworpen worden aan een consumptietax.
We zijn altijd voorstanders geweest van consuminderen. Zonder het voorstel van Vivant tot in het detail te kennen, sluit het wel aan op wat we bijvoorbeeld zeggen rond het bezit en gebruik van de auto. Het bezit kan goedkoper worden (minder inschrijvingstaks bijvoorbeeld, en al helemaal geen voor lpg-gebruikers), maar het gebruik moet dan als compensatie duurder worden. Op die manier zal men tot een oordeelkundiger gebruik komen en bijvoorbeeld de fiets nemen voor de korte afstand.

Wat heeft Groen (AGALEV) tot op heden gerealiseerd?
Ik ken bijvoorbeeld het verbod op chocolade sigaretten. Zijn er echter nog meer punten die u gerealiseerd heeft?

Groen! heeft gerealiseerd:
- tienduizenden hectaren extra bos- en natuurgebied
- stadsbossen
- bodemsaneringen
- subsidiŽring van nieuwe rioleringen
- meer geld voor zorg (kinderopvang, thuiszorg, bejaardenzorg, ...)
- de uitstap uit de kernenergie
- de hervorming van de NMBS
- de patiŽntenrechten
- de uitbouw van het federaal voedselagentschap
- een beter statuut en betere verloning voor de werknemers van de non-profit
- een groeipad naar 0,7% voor ontwikkelingssamenwerking
- fiscale voordelen voor wie z'n huis energievriendelijk maakt - premies voor wie met LPG rijdt
- de afschaffing van economische compensaties bij legeraankopen (intussen terug ingevoerd door Paars)
- het homohuwelijk
- de ecoboni
Ik kan nog wat doorgaan, maar dit lijstje maakt alvast duidelijk dat Groen! niet onopgemerkt aanwezig geweest is in de regering.

GROEN! probeerde vroeger om te verhinderen dat kinderen naar de sigaretten grijpen door chocolade sigaretten te verbieden (zou op zich kunnen werken). Maar waarom wil GROEN! dan regelrecht drugs gaan promoten?
Ik denk dat er hier twee misverstanden in het spel zijn. Magda Aelvoet heeft nooit gezegd dat chocolade sigaretten verboden moest worden. Ze heeft alleen in antwoord op een parlementaire vraag gezegd dat de administratie onderzoek deed naar de opportuniteit om ze te verbieden omdat ze het slechte voorbeeld zouden geven. Dat chocolade sigarettenverhaal is een eigen leven gaan leiden in de media dat niet overeenstemt met de werkelijkheid. Groen! is, ten tweede, geen voorstander van de legalisering van drugs. We hebben een regeling getroffen voor cannabis. Voorheen was er willekeur, nu zijn er duidelijke afspraken. Daarmee is het probleem van de cannabis, met vermoedelijk 250.000 gebruikers in BelgiŽ die niet langeer als criminelen worden behandeld, van de baan. In de strijd tegen andere (hard) drugs willen we zeker niet overgaan tot legalisering, integendeel. Preventie is voor ons het sleutelwoord.

Op Vlaams vlak ben ik zeer nieuwsgierig hoe jullie tegenover het georganiseerde jeugdwerk en jeugdbewegingswerk staan. De koepels van het jeugdwerk gaan gebukt onder financiŽle beknottingen en overreglementering. Toch vertegenwoordigen wij (het jeugdbewegingswerk) met z'n allen samen meer dan 200.000 jongeren.
U zult beslist opgemerkt hebben dat Jong Groen in de persoon van Tinne Vanderstraeten een vooraanstaande rol speelt in deze campagne. Dat is natuurlijk niet toevallig. Groen! is altijd de partij van de jongeren geweest. Jongerenbewegingen zijn bij uitstek de voedingsbodem van openheid, diversiteit en verdraagzaamheid. Dat zijn uitgerekend de kernwoorden van ons programma. Daarom zullen we onze steun blijven betuigen, niet alleen in woorden maar ook met de nodige mogelijkheden tot omkadering en werking. Ook belangrijk voor jongeren is de aandacht die er moet gaan naar jeugdterwerkstelling. Daarom lopen we ook niet warm om 65-plussers aan het werk te houden, want ze nemen arbeidsplaatsen in beslag die naar de jeugd zouden kunnen gaan. Een ander probleem voor jongeren is wonen. Door de stijgende prijzen is het haast onmogelijk om een eigen stek te vinden. Niet alleen moet dat opgevangen worden door maatregelen die de marktprijs reguleren, maar moet er ook een juridische vorm gevonden worden waarin jongeren samen kunnen huizen en daar de verantwoordelijkheid ook van delen, het zogenaamde friends-wonen.

Als vrijdenkend en enigszins liberaal gezind individu vind ik het ongeoorloofd dat de Staat haar werkingsmiddelen voor het grootste gedeelte haalt uit belasting op arbeid, terwijl in ons land ( en vele andere westerse landen ) er bijna evenveel geld wordt verdiend door geld zelf ( speculatie etc ... ), allemaal vormen van inkomsten die slechts marginaal worden belast ivm die absurd hoge belastingen op arbeid.
Wij hebben daar een duidelijk antwoord op: vermogensbelasting. Dat betekent dat er zoals op arbeid ook een belasting op geld komt. Deze regering geeft met de fiscale amnestie en door de fiscale fraude ongemoeid te laten, extra cadeautjes aan wie verdient aan geld en straft op die manier wie verdient met arbeid.

Wat denkt Groen! te doen aan de alsmaar groeiende werkloosheid? Ik las ergens (op dit forum) dat u vooral jongeren wil stimuleren en aan het werk krijgen, maar wat met de rest van BelgiŽ / Vlaanderen ? De +/-500.000 werklozen zijn immers niet allemaal -26 jaar.
Er zijn in Vlaanderen geen 500.000 werklozen, dat is helaas het cijfer voor heel BelgiŽ, maar wel ruim 200.000 werklozen. Dat zijn er natuurlijk 200.000 te veel.
Wij hebben drie voorstellen:
- door de verschuiving van de loonlasten naar een energieheffing kunnen er 50 ŗ 60.000 banen bijkomen (universitaire studies)
- er kunnen nog 25.000 duizend banen geschapen worden in de non-profit, te beginnen met 10.000 in de volgende legislatuur waarvoor we de helft (1,8 miljard) van de budgettaire ruimte (3,7 miljard) gebruiken
- een echte strijd tegen de fiscale fraude zou de overheid dermate veel geld opleveren, dan ze meer dan ooit zou kunnen investeren in werkgelegenheid.

Was de invoering van de "homo huwlijk" geen politieke fout van de groenen die veroorzaakte de faling bij de verkiezingen van 2003, zoals ook de "instemming van wapens" naar nepal een politieke fout was die er voor zorgde tot een nederlaag bij de groenen??? Wat kunnen jullie hier aan doen om terug het groene gezicht van de partij te winnen?
Het homohuwelijk is het beste bewijs dat BelgiŽ koploper is inzake verdraagzaamheid. Wij respecteren de sexuele geaardheid van ieder individu en discrimineren niemand.

- Hoe ďdefinitiefĒ zijn die plannen tot sluiting van kerncentrales? (Ook in andere landen is men aan het terugdraaien). Wat is er nodig om die sluiting ongedaan te maken?
- Waar gaan wij, als het in de toekomst nodig is de nucleaire know-how kopen?
- Ik had graag het bewijs gezien dat men met alternatieve energie, zonder uitstoot en zonder er veel open ruimte ervoor op te offeren een continu vermogen van 6000MW kan garanderen.

Paars-groen heeft de uitstap uit de kernenergie gerealiseerd. Dat is en blijft belangrijk want in het andere geval zadelen we onze kinderen en kleinkinderen op met een ecologische last die zijns gelijke niet kent. We moeten en zullen alternatieven vinden voor kernenergie. Windmolenparken, zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling, ... en vooral, vooral leren op energie te besparen. We moeten echt gewoon minder energie verbruiken. We kunnen dat, alleen moeten we het doen. Technologie en mentaliteitsverandering moeten in deze hand in hand gaan.

Wat willen jullie bedoelen als men over "integratie" spreekt ???
Integratie betekent samenleven met inachtneming van de geldende rechtsregels in wederzijdse openheid, diversiteit en verdraagzaamheid.

Hoe staat groen t.o.v een waterleiding met gezuiverd niet drinkbaar afvalwater? Dit zou bruikbaar zijn in industrie en als irrigatie. We verbruiken veel te veel drinkwater waar het niet nodig is. dit idee is reeds besproken en afgevoerd wegens niet rendabel maar er zijn wel meerdere milieuvriendelijke zaken die enkel rendabel zijn door de subsidies waarom dit niet subsidiŽren?
Het is duidelijk dat we spaarzaam moet omgaan met water in het algemeen en drinkwater in het bijzonder. Alle suggesties in deze zijn dus welkom. Water wordt hoe dan ook een kostbaar goed voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen

We weten dat GROEN! tegen de genetische manipulatie van groenten is, maar hoe staat GROEN! tegenover het genetisch manipuleren van muggen? Onderzoekers experimenteren hiermee om een malariamug te creŽren die malaria in haar ingewanden doodt. Door een kleine hoeveelheid los te laten in de natuur die zich dan voortplant, denken ze de verspreiding van malaria te kunnen tegengaan.
Het probleem met GGO's is dat men de gevolgen ervan niet kan inschatten. Er bestaat geen enkele wetenschappelijke zekerheid over de precieze effecten van het aanmaken van GGO's. Het beste bewijs daarvan schuilt in uw stelling die bol staat van 'zou', 'misschien', 'eventueel'. Er is dus grote voorzichtigheid geboden. Het voorzorgsprincipe moet hier zeker gehanteerd worden.

Na de verkiezingsnederlaag door het gebrek aan solidariteit van Durant van Ecolo, verklaarde u dat Groen! een Vlaamse partij was. Wat bedoelde u daar mee? Dat u enkel in Vlaanderen op komt (dan bent u technisch inderdaad juist)? Of dat u voortaan de conservatieve belgicistische koers laat varen en kiest voor een progressieve Vlaamse richting en dat u streeft naar meer Vlaamse autonomie?
Groen! is altijd een Vlaamse partij geweest. Tenslotte heten we ook de Vlaamse Groenen. Groen! heeft altijd een Vlaamse reflex gehad. We hebben begin jaren 90 meegewerkt aan het Sint-Michielsakkoord (met Jean-Luc Dehaene), we hebben loyaal het Lambermont-akkoord gerealiseerd, we hebben gezorgd voor het Hermes-akkoord en we pleiten nu voor de onmiddellijke splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.

Is sorteren nog nodig? Hoe staat groen! tegenover de voorstellen inzake afvalverwerking van Spirit (Jos Bex)? Een kleine geheugensteun: De recente ontwikkelingen in afval-land, waarbij men het afval voor de verwerking droogt of stoomt, geven een compleet ander inzicht aan het sorteren. Er zijn procťdťs voorhanden die het afval automatisch sorteren. Voor het sorteren moeten we ons dus de volgende vraag stellen:Is het te sorteren product herbruikbaar, recycleerbaar of in laatste instantie bruikbaar als vervangmiddel voor fossiele verbranding?
Eer wie eer toekomt: de afvalvoorstellen van Jos Bex houden meer dan steek. Het kan zijn dat de technologie ons in de toekomst mogelijkheden biedt om anders te sorteren. Hoe dan ook komt het erop aan dat we zo weinig mogelijk afval produceren. De Vlamingen hebben geleerd om voorbeeldig te sorteren, de volgende stap is ze bij te brengen dat afval op verschillende manieren vermeden kan worden. Als we al begonnen met onnodige verpakkingen te vermijden. De ecoboni die we voorstelden en die in fel afgezwakte vorm door Paars zijn ingevoerd, betekenen een vooruitgang in het duurzaam gebruik van verpakkingen.

De mens is wellicht de grootste vijand en consument van de natuur. Naarmate de wereldbevolking toeneemt, wordt die ambiguŽ relatie almaar meer op de proef gesteld: er dreigt een gebrek aan zoetwater, de afvalberg hoopt zich op, natuurlijke bronnen raken uitgeput, de faunale en florale diversiteit verschraalt en 'schone' lucht wordt een bedreigde luchtsoort
Dringt zich dan ook geen aanpak op van de overbevolking? Hoe voorkomen we dat we over x aantal jaar als honderd vissen in een bokaal van 50 op 50 cm naar lucht moeten happen? Durft Groen hier en elders in de wereld ook dit debat te voeren?

Groen! kan alleen maar rechtstreeks interveniŽren in Vlaanderen, BelgiŽ en Europa. Nu is op het oude continent overbevolking niet meteen het grootste probleem. Dat probleem doet zich vooral voor in de Derde Wereld en vergt een apart debat. GRoen! kan alleszins zo veel mogelijk mensen proberen aan z'n kant te krijgen om onze aarde te bewaren: schone lucht, geen verspilling van energie, de ozonlaag respecteren, ... etc, zodat tenminste de omstandigheden waarin de miljarden mensen op deze aardbol moeten leven zo gunstig mogelijk zijn. Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Door het oplossen van honger, ontbering, werkloosheid, kindersterfte, ... en al die andere plagen, zullen we het juiste humane evenwicht vinden dat ons gezamenlijk ook in staat stelt om onze aardbol in zo goed mogelijke omstandigheden nog een lang leven te gunnen

Ontsproten aan het infantiel brein van 'Van Der Straeten': laat de autobestuurders 10 Eurocent per kilometer betalen. vb Korte berekening: Mijn woonplaats: Assebroek (Brugge). Plaats van tewerkstelling: Gents havengebied. Afstand: + 60km.
Kostprijs: (60*2)*10 = 1200 Eurocent = 12 Euro daags! Maandelijks zou ik dus 264 mogen ophoesten enkel om op mijn werk te geraken.
Openbaar vervoer is gťťn optie wegens niet aanwezig op dit traject!

Groen! is ervoor dat de eigendom van de wagen goedkoper wordt, maar dat het gebruik ervan duurder wordt. Dat betekent dat wie veel rijdt en dus voor vervuiling en files zorgt, meer moet bijdragen omdat hij of zij een maatschappelijke overlast creŽert die moet opgelost worden voor het goed van onze kinderen en kleinkinderen. In die zin is rekeningrijden een correcte manier om wij rijdt te laten bijdragen. Tegelijk moet de aanschaf van de auto goedkoper worden. Wij hebben ook al voorgesteld dat de belasting op de inverkeerstelling zou afgeschaft worden voor wie op LPG rijdt.

Ook Tinne Van der Straeten kwam reageren:
Het antwoord kregen jullie van Vera. nog even op een rijtje zoals ik het verdedigd heb in Kies Recht, (overigens een partijstandpunt)
1) schaf de vaste kosten op de auto af: inverkeersstelling, wegentaks
2) laat de mensen betalen voor wat ze werkelijk rijden zeer veel verkeersdeskundigen verdedigen dit. eerst moet het ingevoerd worden voor vrachtwagens, wij willen het ook voor personenwagens. Als je minder dan 20 000 km/jaar rijdt is het zelfs goedkoper dan alle taksen die je nu betaalt. Het ontmoedigt autogebruik waarvoor je ook het openbaar vervoer/fiets/... kan nemen. Dus doet het iets aan het milieu + aan minder files.
Niet vergeten dat ook Steve Stevaert een verdediger is van een dergelijke kilometerheffing

In de staat CaliforniŽ heeft Arnold Schwarzenegger de goedkeuring gegegeven voor de bouw van waterstof tankstations om het gebruik van de supermileuvriendelijke wagens met brandstofcellen mogelijk te maken. Binnenkort ook in BelgiŽ?
Uiteraard is Groen! een absolute voorstander van deze milieuvriendelijke wagen. Daarom is het belangrijk om nu vollop te investeren in deze nieuwe & duurzame technologiŽn. Dit is een verhaal waarin Groen! zijn/haar andere kant laat zien & bewijst dat economie, ecologie hand in hand kunnen gaan dankzij nieuwe technologie. Groen! is ook niet TEGEN de auto, wel tegen de huidige vervuiling die dezen nu met zich meebrengen. Een groene toekomst is er dus eentje mťt wagens (op waterstof bij voorkeur) ipv, zoals velen beweren, terug met paard & kar.

Jobadvertenties zijn vaak genadeloos voor mensen die het niet al te breed hebben (en juist het meest behoefte hebben aan een job): je moet in het bezit zijn van eigen vervoer, of voor niet-zelfstandig thuiswerk: een computer hebben met internetaansluiting, beschikken over een fax, etc. Voor sommige mensen een evidentie, voor anderen niet. Zou het een goed idee zijn de verhuur- i.p.v. de verkoopsector te stimuleren? Computers en wagens kunnen dan worden verhuurd aan de werknemer en de huur ervan wordt betaald door de werkgever. Ook wanneer de werknemer reeds een auto of computer in bezit heeft, moet de werkgever een vergoeding betalen gelijk aan het bedrag van de huur van een auto of computer indien deze gťťn bezit was van de werknemer, ten einde het voor de werkgever alsnog niet aantrekkelijker te maken een 'rijkere' werknemer boven een 'armere' te verkiezen.
Het lijkt me moeilijk om het door u voorgestelde systeem op te leggen aan het bedrijfsleven. Ze zullen aanhalen dat de meerkost voor het bedrijfswereld banen zal kosten ipv scheppen. De overheid moet in staat zijn om gedurende een bepaalde tijd computers ter beschikking te stellen die niet (langer) gebruikt worden. Minister Onkelinx heeft tijdens Verhofstadt I alleszins een voorstel in de richting geformuleerd.

Van kleinsaf aan werd mij voorgeschoteld dat de groene partijen de milieupartijen waren. U zult dit waarschijnlijk beamen. Maar wat doet u hier dan mee?
1.LPG is de meest milieuvriendelijke brandstof. Naast de hoge prijs voor een LPG-installatie is het aanbod aan LPG-stations in BelgiŽ ronduit zielig. Ondergronds parkeren in Brugge is voor LPG-rijders niet toegelaten!!!
2.Windmolens, milieuvriendelijke energiewinning. Vorig jaar heeft een oud karkas de bouw van een ganse batterij windmolens (in Zee nota bene) op haar eentje weten tegen te houden! De groene zijn ook niet echt voorstanders van windmolens te noemen. Waarom?
3. Groene energie. What's in a name?!? Bij alle toeleveringsbedrijven is groene energie duurder dan de andere!!
Wat doen jullie eigenlijk behalve de milieutaksen opdrijven en de boeren koeioneren?

Wat LPG betreft hebben wij als enigen voorgesteld om de belasting op de inverkeersstelling voor LPG-auto's tot nul terug te brengen.
Wat windmolens betreft, zijn we grote voorstander van de bouw ervan, ook op de Thornton-bank. Alleen hopen we dat de hoge kost van onderhoud en de kabel (bijna 30 km lang) niet op de rug van de belastingsbetaler zal afgeschoven worden.
Wat groene energie betreft hebben we ervoor gezorgd dat groene energie van waar ze ook komt van de gunstige transporttarieven kan blijven genieten, ondanks dat minister Bossuyt dat anders wou

Agalev (RIP) werd door de kiezer de vorige keer naar huis gestuurd.
Is al voldoende geanalyseerd waarom ? En waarom blijft er dan na een jaar nog steeds een serieuze anti-groene reflex over ?

Wij hebben onze analyse gemaakt na 18 mei. We hebben dat nu achter ons gelaten en richten de blik op de toekomst. Voor ons komt het erop aan om op 13 juni een groene vertegenwoordiging in het parlement te hebben. Dat is ons hoofddoel, omdat we overtuigd zijn van de waardevolheid van het groene gedachtengoed. We zijn en blijven de enige partij die voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen opkomt. We zijn de partij van wij (ik en de anderen) van overal (hier en elders in de wereld) en van altijd (nu en morgen). Dat maakt ons uniek.

Op 15 november 2003 was ik aanwezig op het congres. Op 17 november lees ik in de Standaard dat de naam democratisch verkozen was. Ik ben speciaal naar dat congres gegaan om proberen een nieuwe naam tegen houden (iedere stem telt, he). Was dat even een verspilling van tijd in mijn leven... Daarom vraag ik. Waarom kregen de leden geen participatierecht over een nieuwe naam?
Vriend en vijand erkent dat onze naamsverandering nodig was en bovendien ook een groot succes is. Vrijwel iedereen kent Groen! en weet dat we de opvolger van Agalev zijn. Het is bij de meeste naamsveranderingen een heuse klus om de nieuwe naam ingeburgerd te krijgen (hoeveel mensen spreken er nog van de CVP ipv de CD@V?). Bij Groen! is de naamsverandering goed gelukt.

Heel wat mensen (waaronder ik zelf) gaan akkoord met het groene gedachtegoed, maar zijn toch niet van plan op groen! te stemmen. Jullie hebben heel wat stemmenpotentieel, maar lijken daar niet goed op in te spelen. Het is vooral de houding van de partij die mij stoort.
Wat ik mij ook altijd al afgevraagd heb, hoe kan je als groene in godsnaam tegen gratis openbaar vervoer zijn? En nog iets dat mij stoort, waarom neemt u (noch de andere partijen) een duidelijk standpunt in over de veroordeling van het blok?

Het probleem is dat de SP.a ons al even vaak heeft laten stikken als dat ze de hand heeft uitgestoken.
Ik voelde me al veel te vaak bedrogen door de SP.a om ze nog te zien als bondgenoten. En eerlijk, dat vind ik zelf jammer.
Waar zaten de rode vrienden i.v.m. Doel, Nepal, de wapentransporten, enz.?
Blijkbaar zijn de groenen goed genoeg om in te lijven, maar niet om echt samen mee op de barricaden te gaan staan. De reden? Stevaert denkt teveel aan strategie en te weinig aan de principes van het socialisme.
Het is alleszins zo dat we sinds 15 november 2003 - toen we beslisten om als een onafhankelijke partij naar de kiezer te stappen - we niemand meer schofferen. Wat we doen is voor ons eigen project te gaan. Dat is ook een uniek project. We zijn de enigen die voor een andere economie gaan, die de helft van het beschikbare budget aan 10.000 jobs in de welzijnssector willen besteden. We zijn de enigen die de aarde fris willen bewaren voor onze kinderen en kleinkinderen, we zijn de enigen die tegen fiscale amnestie, werklozenjacht en ontgecontroleerde flexibiliteit zijn op de werkvloer. En wat het Vlaams Blok betreft: wij zijn de enigen die gezegd hebben dat wat het hof van beroep deed niets anders was dan de wet toe te passen en dus het Blok aan strafbaar racisme schuldig bevonden heeft. Duidelijker kon toch moeilijker.

Vindt u het een goede zaak dat u niet bent samengegaan met de socialisten ? Denk u groot genoeg te blijven om alleen verder te blijven bestaan ? Groen kan een belangrijke rol spelen in het politieke landschap. Moet dit echter onder de vorm van een partij. Hebben wij niet nood aan een beweging ter linkerzijde. Denkt u dat een lossere samenwerking van groen in een beweging misschien een betere toekomst voor groen inhoudt dan de hedendaagse partijformatie.
Groen! heeft er voor gekozen om als onafhankelijke partij naar de kiezer te stappen omdat we ervan overtuigd zijn dat het ecologische verhaal meer dan de moeite loont om verdedigd te worden. Er zijn drie goede redenen voor: wij zijn de enigen die opkomen voor het behoud van de aarde, voor het halen van de Kyoto-normen, voor het voorkomen van de opwarming van de aarde
Wij zijn de enigen die opkomen voor een andere economie, waar niet het geldgewin en de ratrace de hoofdrol spelen, maar wel de duurzaamheid van de jobs wij zijn de enigen die zich verzetten tegen fiscale amnestie, werklozenjacht en blinde flexibiliteit.
Groen! is ervan overtuigd dat je meer kan realiseren door politiek actief te zijn in het parlement dan wel om als beweging actief te zijn.

In het programma van GROEN! staat het referendum ingeschreven. In verscheidene dagbladen maken GROEN!-leden echter vaak opmerkingen dat de politiek maatregelen ten voordele van minderheden er moet doordrukken, en dat dit met referenda niet zou lukken. Hoe stelt GROEN! zich nu concreet de directe democratie voor?
In het programma van GROEN! staat het referendum ingeschreven. In verscheidene dagbladen maken GROEN!-leden echter vaak opmerkingen dat de politiek maatregelen ten voordele van minderheden er moet doordrukken, en dat dit met referenda niet zou lukken. Hoe stelt GROEN! zich nu concreet de directe democratie voor?
In het Vlaams Parlement heeft Dirk Holemans een ontwerp van decreet ingediend dat de volksraadpleging in Vlaanderen wil regelen. Wij willen graag dat onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden de Vlaming zich kan uitspreken over maatschappelijke onderwerpen die hem of haar aanbelangen.

Wat is uw recept om de huidige crisis op te lossen ? Stel dat U het alleen voor 't zeggen had. Wat zijn dan de voorstellen van uw partij om NU te zorgen dat deze crisis zo snel mogelijk voorbij gaat.
Wij hebben drie antwoorden op het probleem van de werkloosheid.
Ten eerste moet er een lastenverlaging komen die gepaard gaat met een energieheffing. Volgens studies, onder meer van KULeuven, zou dat alleen al 50.000 jobs opleveren in de milieusector.
Ten tweede willen wij tijdens de volgende legislatuur 10.000 jobs creŽren in de welzijnssector (thuiszorg, bejaardenzorg, kinderopvang). Die 10.000 jobs betalen we met de helft van de budgettaire marge die er voor handen is, namelijk 1,8, miljard euro van de voorhanden zijnde 3,7 miljard euro.
Ten derde pleit Groen! voor een ernstige aanpak van de fiscale fraude. De opbrengsten die daaruit voortvloeien moeten gebruikt worden om jobs te creŽren voor, in eerste instantie, laaggeschoolden.

Ons overgedimensioneerd staatsapparaat.
Naast de staatsschuld is het grote probleem van onze begroting het "teveel" aan de staatsuitgavenkant en het "te weinig" aan de staatsinkomstenkant.
Als er daar ťťn kant is waar de regering iets kan aan doen, dan is het aan de uitgavenzijde.

Het Copernicusplan dat de Verhofstadt I op touw zetten, was een goed plan. Dat er bij de eerste uitvoering ervan wat fouten zijn gemaakt, zullen we zeker beamen, maar in se was het een revolutionair en belangrijk plan om de administratie grondig te moderniseren. Het is bijzonder jammer dat de huidige regering het Copernicusplan in de koelkast heeft gestopt. Het is niet omdat het kind af en toe te kort schiet, dat men het met het badwater moet weggooien.

Al jaren hebben we een pseudo-arrondissement dat de grenzen van gewesten overschrijdt en dat al lang opgesplitst moest zijn. Wanneer gaat de stem van de burgers van Halle-Vilvoorde eindelijk eens op dezelfde manier en volgens dezelfde democratische wetten gelden als elders ? Wat gaat U doen om deze zaak vooruit te helpen ?
Wij zijn voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde nu meteen. Het is een federale aangelegenheid die met groot gemak meteen gerealiseerd kan worden. Helaas zitten we niet in het federale parlement, maar het is aan Paars om met dit probleem meteen komaf te maken. Het Arbitragehof staat aan de kant van wie voor de splitsing pleit. Men heeft dus juridische argumenten te over.

We zitten met een torenhoge (269 Mjd Euro) staatschuld die moet afbetaald worden volgens Maastricht-afspraken en dat betekent jaarlijks een zodanig grote hap in onze begroting dat er geen financiŽle ruimte is voor een bedrijfsgunstiger en werkgunstiger klimaat en heel wat andere nuttige (en zelfs noodzakelijke) dingen. Wij zijn dus al meerdere jaren bezig met gewoon het doorschuiven van die staatsschuld naar de volgende generatie(s).
Wat doet U hieraan of zou U hieraan doen mocht U het voor het zeggen hebben ?
Waarom zijn beschikbare oplossingen nooit uitgevoerd geweest?

Toen we deel uitmaakten van Verhofstadt I hebben we er altijd voor gepleit dat de begroting in evenwicht was en dat op die manier de staatsschuld kon afgebouwd worden. Dat het een werk van lange adem blijft is duidelijk, maar alleen budgettaire orthodoxie kan hier soelaas brengen. De bestrijding van de fiscale fraude zou de overheid dermate veel zuurstof geven dat de terugbetaling van de overheidsschuld nog sneller zou kunnen gebeuren.

GROEN! ijvert voor een groene fiscaliteit. Dit zou betekenen dat het gebruik van milieuvriendelijke energie, verpakkingen, enz. fiscaal zou beloond worden. Tevens zou de groene fiscaliteit een deel van de RSZ financieren in de plaats van arbeidsbelasting. Wordt het nu ďmilieuvriendelijk gebruik belonenĒ of ďmilieu-onvriendelijk gebruik bestraffenĒ? Hoe moet ik mij die groene fiscaliteit dan concreet voorstellen?
Groene fiscaliteit betekent dat de loonlastenverlaging doorgevoerd wordt maar vervangen wordt door een heffing op energieverbruik. Wie energiezuinig omspringt hoeft minder heffing te betalen. Daardoor wordt er meer werkgelegenheid gecreŽerd en stijgen de inkomsten in de sociale zekerheid. Bovendien moeten we ook durven nadenken over een andere financiering van de sociale zekerheid, bijvoorbeeld uit algemene middelen. Als men de belastingen op een correcte wijze zou innen en dus de fiscale fraude fatsoenlijk zou bestrijden, zou men al een heel eind opgeschoten zijn.

Samengesteld door Keltoum Belorf

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons