Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Forumsessies: De burger sprak met Patricia Ceysens (VLD)

Sedert 1995 is ze aanwezig in het Vlaamse Parlement. Eerst als volksvertegenwoordiger, later (en nog steeds) als Vlaams minister van Economie, E-government en Buitenlands BeleidU kreeg ook de kans om met deze VLD-minister in debat te treden. Politics.be brengt u wederom een samenvatting.
Lees verder...

Sedert 1995 is ze aanwezig in het Vlaamse Parlement. Eerst als volksvertegenwoordiger, later (en nog steeds) als Vlaams minister van Economie, E-government en Buitenlands BeleidU kreeg ook de kans om met deze VLD-minister in debat te treden. Politics.be brengt u wederom een samenvatting.

Hoewel het Europees parlement de patenten op software in september vorig jaar wegstemde, dreigt de Europese Commissie ze nu toch in te voeren.
Softwarepatenten zijn controversieel. Dat komt omdat ze twee uiteenlopende belangen lijnrecht tegenover mekaar zetten:

Ten eerste: innoverende, creatieve bedrijven willen hun eigen ontwikkelde software-uitvindingen laten beschermen. Het beschermen van innovaties is een economische logica die je ziet opduiken in bijvoorbeeld de farmaceutische sector of telecomindustrie. Investeren in ontwikkeling moet lonen, anders heeft geen enkel bedrijf er nog baat bij iets nieuws te maken, en enkel maar na te apen van andere bedrijven. Niet toevallig gebruiken wij vandaag vooral Amerikaanse software, van bijvoorbeeld Apple, Microsoft en Adobe, en geen Europese software.

Ten tweede, het belang van de vrije innovatie. Kleine softwarebedrijven mogen niet omwille van t algemene softwarepatenten van de groten buitenspel gezet worden. Want op termijn ondermijnt dat juist onze creativiteit en innovatiekracht. Vaak zijn het de kleine bedrijven in een sector die voor de belangrijkste vernieuwing en groei zorgen. Het is de taak van de Europese politici om een evenwicht te vinden tussen die twee belangen. Ik pleit in dat verband voor het gezond verstand. Europa moet duidelijk afbakenen wlke elementen gepatenteerd kunnen worden. In vele gevallen volstaat immers het auteursrecht op de broncode van de software voor een elementaire bescherming op de eigen ontwikkeling.

Europa heeft dus nog werk aan de winkel, want met de laatste ontwerpteksten over softwarepatenten hebben we toch wel wat bedenkingen.

Ikzelf ben er rotsvast van overtuigd dat onze regio het in de toekomst vooral zal moeten hebben van zijn creativiteit. Software-patenten kunnen enkel wanneer ze de creativiteit stimuleren, niet afremmen. Anders gezegd: ze hebben enkel maar zin als ze bedrijven ertoe aanzetten om innoverende software te produceren. Veel Vlaamse ict-bedrijven (zowel de kleine als middelgrote bedrijven) vertelden mij de voorbije maanden dat de voorgestelde Europese regelgeving teveel de kaart trekt van de software-giganten en niet evenwichtig is.

De tewerkstelling in de ICT-industrie is voor mij te belangrijk om met deze kritiek geen rekening te houden.

Een tijdje geleden kon men nergens een krant lezen zonder de naam "Richard Florida" tegen te komen. Ging het niet om de man zelf, dan was het wel een politicus die vol lof sprak over de creatieve economie en het belang van creativiteit en verdraag zaamheid. Ziet u in Florida wl een oplossing voor dit probleem? En zo nee, hoe dient men het dan wel aan te pakken volgens u?
Laat me heel duidelijk zijn, de creative economie is geen economie van de 'haves' en de 'have-nots'. Als je The Rise of the Creative Class goed leest dan weet je dat Professor Florida een pleidooi houdt voor de creativiteit die in ieder van ons zit. Zijn stelling luidt dat als je een regio bent waar veel talent gedijt, je een tolerante omgeving hebt en een goede technologische ontwikkeling hebt je bedrijven aantrekt omdat ze het best renderen in zon klimaat. Hij heeft het veel over zijn vader die niet gestudeerd had maar in een brillenfabriek werkte in New Jersey. Samen met de werknemers van het bedrijf realiseerden hij zich dat je van een doodgewone standaard bril die ze maakten ook modellen konden maken die zich differentieerden van de standaard bril. En zo boorden ze een hele nieuwe markt aan.

In de middeleeuwen bepaalde de hoeveelheid grond die je bezat je plek in de maatschappij. Een tijdje geleden sprak iedereen over de kennismaatschappij waar iedereen die kennis had in een ruimteschip leek op te stijgen naar een leuke toekomst terwijl de rest verweesd zou achterblijven. Het mooie aan creativiteit is dat iedereen creatief is. Ook de kruidenier op de hoek. Ook hij of zij kan aan vernieuwing doen door bijvoorbeeld zijn winkel te differentiren van de concurrentie en ook diensten aan te bieden zoals bestelling aan huis, warme brooodjes, noem maar op.

Op sommige gebieden biedt de theorie van Florida dus een goed antwoord op de uitdagingen van onze economie. Als je creatieve jobs kan scheppen die heel erg verweven zijn met het sociaal en cultureel kapitaal van een regio dan creer je unieke jobs die niet makkelijk verplaatsbaar zijn naar lage loonlanden. Een, omdat werknemers daar niet dezelfde creativiteit hebben want het gaat niet om louter uitvoerende jobs. Twee, een andere regio heeft ook niet dezelfde culturele omgeving waaruit een groot deel van de creatieve jobs voortspruit.

Dus de theorie van Professor Florida is zeker een perfect aanknopingspunt voor Flanders DC - Flanders, a District of Creativity - het centrum dat de motor van onze creatieve economie moet worden in Vlaanderen maar ook van de negen andere regio's uit de wereld die in het netwerk zitten.

Al jaren hebben we een pseudo-arrondissement dat de grenzen van gewesten overschrijdt en dat al lang opgesplitst moest zijn. Wanneer gaat de stem van de burgers van Halle-Vilvoorde eindelijk eens op dezelfde manier en volgens dezelfde democratische wetten gelden als elders ? Wat gaat U doen om deze zaak vooruit te helpen ?
De VLD heeft op haar verkiezingscongres een krachtig standpunt hierover ingenomen :
-De splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde moet vr einde 2004 gerealiseerd zijn. -Hiervoor mag er geen "communautaire prijs" worden betaald.
-Indien nodig moeten de Vlaamse politieke partijen hun numerieke meerderheid in het federaal parlement gebruiken om het noodzakelijke wetsvoorstel hieromtrent goed te keuren.
Ik sta hier uiteraard vierkant achter. Hierbij nog enkele bedenkingen :
-Het Arbitragehof heeft gesteld dat de splitsing een feit moet zijn vr 2007 (normaliter de volgende federale verkiezingen) en dus niet vr 13 juni 2003.
-De haast waarmee de CD&V de splitsing voor 13 juni a.s. wil doorvoeren, staat voor mij in schril contrast met hun nalatigheid van de voorbij decennia toe zij aan de macht waren en zij als toenmalige "Volkspartij" dit probleem zolang hebben laten aanslepen.
-Communautaire problemen oplossen net vr de verkiezingen, is ronduit dom omdat je hierdoor in een uitzichtloze Vlaams-Waalse stellingenoorlog terecht komt. Kijk hiervoor naar het resolute "njet" van de Franstalige partijen, k de Franstalige zusterpartij van de CD&V.
-Zelfs indien de Vlaamse meerderheidspartijen nog vr de verkiezingen het wetsvoorstel zouden behandelen, dan nog zal deze wet niet goedgekeurd geraken, aangezien de Franstalige partijen al hebben aangekondigd onmiddellijk van de "alarmbelprocedure" (uitstel met 60 dagen) gebruik te maken.
-De CD&V heeft tenslotte geweigerd aan de gesprekken deel te nemen om een Vlaams Front van alle democratische partijen op te richten. Dit initiatief van Vlaams Minister-president Bart Somers ging niet alleen over de splitsing, maar ook over andere communautaire thema's, zoals de splitsing van een aantal takken van de sociale zekerheid, waarvoor ook een sterk Vlaams Front nodig is. Dit toont aan dat de CD&V niet cht begaan is met de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde of andere Vlaamse communautaire eisen, maar veel meer met hun halsstarrige pogingen om opnieuw aan de macht te komen.
-Wat soms ook vergeten wordt is dat Jean-Luc Dehaene, ht boegbeeld van de CD&V, momenteel burgemeester is van Vilvoorde, met steun van het FDF, en was in die hoedanigheid niet aanwezig op de grote betoging in Halle.

Als je alle campagnemiddelen die tijdens de verkiezingen in een pot zou steken, hoeveel krijg je dan bijeen?
Het is inderdaad allemaal erg ingewikkeld. Ik geef een snel overzicht van de maximum bedragen die een kandidaat mag uitgeven. Dat betekent niet dat dat bedrag er ook effectief besteed wordt want daar is elke kandidaat vrij in zolang hij maar niet boven de maximum grens gaat. De eerste opvolger en de kandidaten die lager dan de vijfde plaats op de lijst staan voor VLD Vlaams-Brabant mogen tot 5.000 euro uitgeven. De andere opvolgers tot 2.500 euro en de 5 eerst gerangschikte kandidaten (gelijk aan het aantal uittredende parlementsleden) -en een vrij te kiezen kandidaat- mogen 8.700 euro uitgeven plus .035 euro per ingeschreven kiezer van de provincie (dat zijn er 759 535). Dat komt op een maximumbedrag van om en bij de 35.000 euro. De VLD nationaal krijgt -op basis van de vorige stembusuitslag- nog een bedrag om nationaal campagne mee te voeren dat rond de 1 miljoen euro ligt. Dat zijn natuurlijk behoorlijke bedragen maar peulschillen in vergelijking met andere landen. Er komt wat creativiteit aan te pas om de burger zo goed mogelijk te informeren over waar je voor staat in het huidige medialandschap.

Wordt het personeel van uw Kabinet ook volop ingeschakeld om tijdens de werkuren aan de campagne te werken?
Nee, dat is niet het geval. We werken trouwens nog heel hard aan het afmaken van enkele beleidsbeslissingen.

e-werken alleen op e-dagen ? En welke zijn dat dan ? Alvast niet op maandag, en dinsdag overdag ook al niet ?
Inderdaad is er een aantal vergaderingen waar ik wekelijks aanwezig moet zijn, maar het mooie van e-werken is net dat het een zeer flexibel systeem is. Zo kan ik van thuis uit mijn mails lezen en beantwoorden 's avonds laat in plaats van terug naar Brussel te moeten rijden. E-werken doe ik ook om de file 's morgens te vermijden indien ik geen afspraak gepland heb. E-werken stelt me in staat om mijn werk efficint te regelen en mijn afspraken te plannen en genoeg tijd voor mijn gezin over te houden.

Samengesteld door Keltoum Belorf

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons