Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Forumsessies: De burger sprak met Ivo Belet (CD&V)

"Na een jarenlange functie als 'ankerpunt' bij de VRT kiest deze (ex-)journalist resoluut voor een politieke loopbaan. Hij staat momenteel op derde plaats op de Europese lijst van de CD&V."
Ook Ivo Belet was onlangs te gast op ons forum om er een antwoord te geven op uw prangende vragen. Politics.be brengt u een ruime samenvatting.
Lees verder...

"Na een jarenlange functie als 'ankerpunt' bij de VRT kiest deze (ex-)journalist resoluut voor een politieke loopbaan. Hij staat momenteel op derde plaats op de Europese lijst van de CD&V."
Ook Ivo Belet was onlangs te gast op ons forum om er een antwoord te geven op uw prangende vragen. Politics.be brengt u een ruime samenvatting.

Cas Goossens verklaarde onlangs dat hij geen voorstander is/was of ooit zal zijn van de aparte behandeling van het VB op 'onze' nationale zender, de VRT. Wat is uw mening als ex-vrt-medewerker daarover? Daarnaast, vind u dat het eigenlijk kan dat de band tussen de media en de politiek zo groot is als die is de dag van vandaag? Mij lijkt dat een groot gevaar voor de democratie.
Het Vlaams Blok moet op radio en tv en in de kranten m.i. even kritisch benaderd worden als alle andere partijen. Met dat verschil dat je de kijker-lezer er wel moet attent op maken als de partij in kwestie standpunten inneemt die indruisen tegen of haaks staan op de beginselen uit het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

Stel dat U het alleen voor 't zeggen had. Wat zijn dan de voorstellen van uw partij om NU te zorgen dat deze crisis zo snel mogelijk voorbij gaat.
- Hoe de economie stimuleren , zonder dat dit de overheid nog eens fortuinen kost ?
- Hoe de nodige jobs te creëren(in de privé natuurlijk, er is al genoeg ambtenarij) ?
- Hoe de knelpuntberoepen en langdurig openstaande vacatures invullen ?

Mag ik u verwijzen naar www.cdenv.be, alwaar u gedetailleerde antwoorden vindt op al uw vragen

Voor paars hier aan de macht kwam, in het CVP tijdsperk dus, werd er op TV in vergelijking met nu weinig aandacht besteed aan de politiek. Met paars kwam daar verandering in, niet in het minst door haar jonge, vlotte en aantrekkelijke poltici. Indien de CD&V aan de macht zou komen, hoop ik dat jullie nu ook wat meer respect tonen voor de televisiekijker; wat mogen we verwachten?
U stelt wel een heel gelaagde en complexe vraag !
Vanzelfsprekend hebben wij respect voor de tv-kijker.
En Inge Vervotte wordt misschien wel afgeschilderd als babe, maar in mijn ogen is ze dan toch dé babe in Vlaanderen met het meeste inhoud !

Waarom profileert uw partij zich (samen met kartelpartner N-VA) als een autoritaire partij die steevast weigert om het vertegenwoordigende systeem aan te vullen met vormen van directe democratie zoals petitierecht, bindend referendum op volksinitiatief en recall?
In een parlementaire democratie krijgen de kiezers om de 4/5 jaar de kans om zich uit te spreken over het beleid. 'Experimenten' in het buitenland (neem maar het Maastricht-referendum in Frankrijk) bewijzen dat dergelijke instrumenten doorgaans aan hun doel voorbij schieten (een referendum over een EU-thema verwordt tot een puur nationale stembusslag voor of tegen Mitterrand)

Iedereen weet dat de CD&V serieus gesjoemeld heeft in de zogenaamde "Milieuboxen Affaire". Grote bedragen van de belasingbetaler zijn zo naar de partijkas van de CD&V omgeleid. Heeft de CD&V dit geld dat ze gestolen had al terugbetaald?
Mag ik u er attent op maken dat de cvp niet meer bestaat en dat de CD&V met Yves Leterme een heel frisse, nieuwe koers vaart. Als u oude koeien uit de gracht blijft halen en de politiek van vandaag blijft bekijken door de bril van de vroegere politieke cultuur, dan zal het resultaat er onvermijdelijk zuur en bitter uitzien.

In de gemeente Geel waar ik woon is er een Gehucht Geel-Bel, met een prachtig natuurgebied bestaande uit oa zeldzame duinen. Al een tijd geleden wilde de CD&V, onder leiding van ene Jos Sannen(CD&V schepen van ruimtelijke ordening) ,grote stukken van dit natuurgebied (+ de ingesloten landbouwgronden) omzetten in bouwgronden. God zij dank was er een ambtenaar van de Vlaamse Gemeenschap die hier een stokje voor stak.
Door een regeringswissel werd de VU minster echter vervangen door een CD&V MINISTER, DIE DEZE NATUURBESCHERMING ONGEDAAN MAAKTE, nl. minister THEO KELCHTERMANS.
Gaat de CD&V consequent voort met haar zakkenvullerij op kosten van het milieu?

Ik weet niet of het u bekend is dat de CD&V al bijna 5 (vijf) jaar geen deel meer uitmaakt van de Vlaamse regering….
Ik vrees dat u hier een problematiek aankaart die de bevoegdheden van het gemeentelijke niveau voor een groot deel overstijgt en bovendien : dat de gemeentebelastingen hoog zijn, kunt u best aankaarten bij de paarse regering in Brussel, die van de zogenaamde belastingverlaging een vestzak-broekzak operatie heeft gemaakt en de facturen naar de gemeenten heeft doorgeschoven

Uit de laatste opinie-peiling, zijn er maar 2 coalitie-vormingen mogelijk.
Tegen het Vlaams Blok zegt u resoluut NEE.
Tegen SP.A zegt uw kartelpartner resoluut NEE.
Gaat de NV-A zijn kiezers bedriegen, of gaat de CD&V dan eindelijk de moed hebben om met het Vlaams Blok te regeren?

Lijkt me sinds het Blok-arrest nog moeilijker als voorheen Stel dat de CD&V hiertoe inderdaad zou bereid zijn, dan nog zijn er veel zaken waarover niemand het antwoord al weet. Wat als de kopstukken straks hun politieke rechten verliezen bijvoorbeeld? Wat als de partij moet ontbonden wordt en er onder een nieuwe naam wordt gestart?...?
Bij mijn weten heeft Geert Bourgeois nergens resoluut neen gezegd tegen de sp.a. Het heeft overigens volstrekt geen zin om nu al uitspraken te doen over coalities na 13 juni. Het tegendeel zou van misplaatste arrogantie getuigen.

Hoe ziet u uw partij evolueren? Eerder naar de conservatieve zijde samen met NVA of gaan de banden met het ACV/ACW weer verbeterd worden?
Mag ik antwoorden met een citaat van de DS-editorialist zeer recent :
de CD&V is de enige echte centrumpartij. Dat besef je als je naar de nieuwjaarsrecepties van de verschillende partijen gaat. Bij de christen-democraten tref je dan ondernemers, werknemers, middenvelders enz. Bij de vld tref je vooral in maatpak gehulde bezoekers. Het zegt niet alles, maar wel al heel veel.
De CD&V zal altijd een volkspartij blijven. Het adjectief 'conservatief' vind ik meer weggelegd voor partijen die op een volstrekt onethische wijze de fiscale amnestie invoeren en verdedigen.

Ik ga u niet vragen hoeveel meer u exact zal verdienen, maar indien u verkozen wordt, hoeveel meer gaat u dan in procenten verdienen in vergelijking met uw slechtbetaalde baan bij de VRT?
Ik heb onlangs nog in een interview in Humo gezegd dat ik helemaal niet slecht betaald was bij de vrt.
Als ik verkozen word, zal ik gevoelig meer verdienen (zoveel als een Vlaams of federaal parlementslid + onkostenvergoedingen), maar ik zal ook gevoelig meer moeten uitgeven (te beginnen met de terugbetaling van de kosten die ik nu aan het maken ben voor de verkiezingscampagne over heel Vlaanderen - die in mijn ogen wel verantwoord zijn, omdat ik het mee als mijn taak beschouw om de kiezer ook over de inzet van de Europese verkiezingen te informeren en met name over onze standpunten ter zake.

Lees miijn bijdrage in de debatklub op deze webstek: http://forum.politics.be/viewtopic.php?p=473499 . Daar ben ik mee bezig en daar wil ik naartoe. En jij?
o Belet Om kort te gaan : een multicultureel Europa is niet iets waar je nog voor of tegen kan zijn. Het is de evidentie zelve. Europa zelf heeft er bovendien alle baat bij dat het multicultureel is. Het is nu alleen zaak om al die diverse culturen op een harmonische wijze te integreren. Extra middelen voor inburgeringstrajecten zijn daarbij onontbeerlijk.

Samengesteld door Keltoum Belorf

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons