Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Forumsessies: De burger sprak met Annick De Ridder (VLD)

"Deze jongedame gooide als voorzitter van Jong VLD Groot-Antwerpen de stok in het liberale hondenhok door met enkele straffe resoluties naar voor te treden op het nationaal congres. Ze maakt zich stilaan klaar om de stap te zetten naar de nationale politiek en werpt zich met al haar kennis in de strijd. Vooral omtrent het migrantenstemrecht heeft ze heel wat in de pap te brokken…"
Een hele week kon u in discussie treden met Annick De Ridder (VLD). Politics.be brengt u nu een samenvatting van de interessantste vragen en antwoorden.
Lees verder...

"Deze jongedame gooide als voorzitter van Jong VLD Groot-Antwerpen de stok in het liberale hondenhok door met enkele straffe resoluties naar voor te treden op het nationaal congres. Ze maakt zich stilaan klaar om de stap te zetten naar de nationale politiek en werpt zich met al haar kennis in de strijd. Vooral omtrent het migrantenstemrecht heeft ze heel wat in de pap te brokken…"
Een hele week kon u in discussie treden met Annick De Ridder (VLD). Politics.be brengt u nu een samenvatting van de interessantste vragen en antwoorden.


Bestaat JAWS ( Jong Antwerpen Werkt Samen) nog altijd of niet meer? Het was een poging om over partijgrenzen heen als jongeren samen te werken en zo een halt toe te roepen aan het Vlaams blok.

JAWS is spijtig genoeg ter ziele gegaan... van de enthousiaste bende waarmee we het initiatief drie jaar geleden opstartten is inmiddels iedereen professioneel druk bezig en/of in politiek doorgegroeid, zodat er bitter weinig tijd overbleef voor JAWS. De verschillende jongerenpartijen hebben nog geprobeerd opvolgers te vinden, maar zonder veel succes. Echt spijtig.

Waarom is Jong VLD in Antwerpen zo gekant tegen het migrantenstemrecht. Antwerpen is nu juist de meest multiculturele stad die ik ken.
Ik ben tegen het stemrecht voor niet Europese migranten, omdat ik vind dat je door de koppeling van nationaliteit en stemrecht, je nog een zekere inburgering/integratie kan verwachten van de personen die gaan stemmen. Nu verdwijnt deze toets volledig. Verder is het ook zo dat je op een dergelijk gemakkelijke wijze Belg kan worden, dat ik niet begrijp waarom men dat manifest weigert. De dubbele nationaliteit wordt trouwens behouden, zodat het verlies van de eigen nationaliteit ook al geen argument kan zijn.
Onze situatie is niet vergelijkbaar met Denemarken (je wordt makkelijker Chinees dan Deen denk ik!), dat als enige land in europa een algemeen stemrecht voor vreemdelingen kent.

Zonder weg te zinken in het slib van de psychoanalyse vraag ik me af wat de drijfveren zijn voor een jong politica.
Je moet eerst & vooral goe zot zijn :-)
Neen, is een soort van microbe denk ik. Ben graag onder de mensen, en het is pakken leuker om iets aan hun klachten te kunnen doen, dan er gewoon uren over te spreken, zonder er dan iets concreet uit de bus komt. Ik zat vroeger lustig op van alles en nog wat commentaren te geven, tot mijn grootvader zei "Maar doe er dan toch iets mee De Ridder!". De dag nadien heb ik mijn lidgeld gestort.

Voorlopig betalen alleenstaanden toch nog altijd ongelooflijk veel belastingen, wie hard werkt moet er toch nog wel wat van over houden, niet?
Onder Verhofstadt is er al eerste stap in goede richting gezet: hoogste belastingsschijven van 55 % en 52 % werden afgeschaft... deze trend moet natuurlijk verder gezet worden.
Voor het overige deel ik je analyse volledig. Wie hard werkt, mag hier wat mij betreft serieuze cent aan overhouden.

Daarnet zag ik in de diverse tv-journaals Guy Verhofstadt die na de mega-super-giga-ministerraad schijnbaar trots aankondigt dat het niet branden van een achterlicht van een fiets slechts 50 EUR zal kosten ipv 150 EUR. Is het geen teken aan de wand dat onze eerste minister zich in deze tijden met onnozelheden bezighoudt?
Eerst een vooral vind ik de aanpassing aan de nieuwe verkeerswet nog niet zo onnozel... Er zaten een aantal ongenuanceerde zaken in, en als je naar de 'lezersbrieven' van de afgelopen weken kijkt, lag de burger er klaarblijkelijk echt wel wakker van.
Dat de premier na afloop van die 'super-mega-ministerraad' aan de pers toelicht wat er juist beslist is, en niet voor elke maatregel de bevoegde minister, is eigenlijk wel logisch ;
Natuurlijk vind ik anderzijds ook dat er momenteel belangrijkere items zijn, maar deze ministerraad ging wel specifiek over verkeersveiligheid, sociale zaken enz... De economische thema's kwamen aan bod op de ministerraad van gembloers, en wat je bekommernis voor justitie & veiligheid betreft, staat er (als ik mij niet vergis) nog een extra ministerraad op de agenda in de nabije toekomst.

Vind je niet dat het stilaan tijd wordt om het opvolgerlijsten van de stembrieven te halen?
Heeft voor- en nadelen... Als partij kan je op die manier bepaalde valabele kandidaten promoten, en in een raad krijgen, maar anderzijds komt het niet echt fair over wanneer iemand heel veel stemmen haalt van op een effectieve plaats, net niet verkozen is, maar wel alle opvolgers de raad in ziet springen.
Ik ben niet echt wilde voorstander van opvolgerlijsten.

Heel wat getalenteerde vrouwen als Marleen De Backer, Marleen Van Ouytsel en Ann Coolsaet hebben een stapje opzij moeten zetten voor je. Wat vind je daarvan, heb je wel genoeg dossierkennis?
Ik hoop nog steeds dat de nog 'blanco plaatsen' naar de vrouwen uit het antwerpse gaan , die je boven opsomde. Anderzijds vind ik dat je als partij ook jongeren een kans moet durven geven, en die kans heb ik nu van de VLD gekregen. Ik ga er 200 % voor en dat betekent dat ik nog heel wat studie-uurtjes boven dossiers zal mogen doorbrengen) ... met alle plezier trouwens.

Moeten volgende generaties onze staatsschuld afbetalen, die torenhoog is? Moeten we niet besparen op werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen?
Sta me toe toch te beginnen met een positieve noot: de Vlaamse overheidsschuld werd op 5 jaar tijd zomaar eventjes gehalveerd van 6,- miljard € (1999) tot 3,3 miljard € (2003)... Verder is zowel de Vlaamse als federale begroting voor het eerst sedert jaren sluitend, en zonder tekort.
Wat de afbouw van overheidsschuld betreft, worden er dus wel degelijk serieuze inspanningen geleverd.

Voor het overige ben ik het volledig met u eens dat het terugdringen van de werkloosheid één van de topprioriteiten is voor de komende jaren.

Concreet zou ik proberen de 1000-en vacatures (want die zijn er momenteel) in te vullen met de pool van werklozen. M.a.w. 'activeer' het bestaande aanbod, om de vraag te voldoen.
Daarvoor moet eerst en vooral het aanbod opleidingen opgetrokken worden, en verplicht gesteld voor personen die in het werkloosheidscircuit beland zijn. Verder kan gedacht worden aan een uitbreiding van het systeem van vergoedingen dat voorzien is wanneer men een opleiding volgt voor een zogenaamd 'knelpuntberoep' (sector waarin vacatures niet raken opgevuld).

Ik ben er ook van overtuigd dat een aantal maatregelen zoals het voorzien van sociale verzekering voor startende zelfstandigen, het in samenwerking met bedrijfswereld aanbieden van opleidingen, ... waarover een principieel akkoord werd bereikt op de 'superministerraden' van de laatste maanden, hun steentje kunnen bijdragen.

Naast deze positieve impulsen, ben ik wel van mening dat -wanneer men naar aanleiding van de verstrengde controles en intensieve begeleiding op een groep manifest 'werkonwilligen' zou stuiten, deze personen gesanctioneerd moeten kunnen worden, dit door vermindering van uitkering, en uiteindelijk schrapping.

Eén van de dingen die me erg hebben gestoord aan de VLD het laatste jaar, is de stugge ' dura lex sed lex ' houding van Patrick Dewael tegenover de Afghaanse 'uitgeprocedeerde' asielzoekers in de kerk te Elsene. En dat terwijl je dagelijks in de media kon horen en kan horen hoe de toestand in Afghanistan is. Vond je die houding van Patrick Dewael correct ? Momenteel worden in Nederland een paar tienduizend mensen na een jarenlang verblijf terug het land uitgekieperd. Die mensen hebben daar zo goed en kwaad als mogelijk een bestaan opgebouwd, nooit de wet overtreden, de taal geleerd en vrienden gemaakt. Vind jij dat de logica van wetten en gerechterlijke procedures boven dat alles gaan, en zou je als bevoegd minister hetzelfde doen ?
Voor mij zijn er twee kanten aan dit verhaal:

Enerzijds ben ik voorstander van een streng uitwijzingsbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ideaal zou natuurlijk zijn dat wij iedereen die het minder goed heeft waar ook ter wereld een warme thuis zouden kunnen aanbieden. Maar dit is nu eenmaal in ons klein Belgenlandje NIET mogelijk. Daarom vind ik dat we een streng beleid moeten voeren naar economische vluchtelingen toe, of naar personen die op basis van de Conventie als vluchteling willen erkend worden, maar wiens aanvraag bedriegelijk blijkt te zijn.

Anderzijds staat daar volgens mij wel tegenover dat we moeten durven investeren in structurele ontwikkelingshulp, omdat dit de enige manier is om in de (verre) toekomst een einde te maken aan vluchtelingenstromen zuid-noord.

Je hebt wel een punt waar je zegt dat personen terugsturen die hier gedurende jaren een leven hebben opgebouwd, moeilijk is. De asielaanvraag moet veel korter kunnen afgehandeld worden, zodat mensen vlug duidelijkheid hebben over hun toekomst, en niet na bijvoorbeeld zes jaar nog het bevel krijgen om het land te verlaten. Dat is inderdaad inhumaan.

U gebruikte als argument tegen het migrantenstemrecht dat buiten Denemarken geen enkel Europees land migrantenstemrecht is. Wat dan met Portugal, Spanje en Engeland?
Engeland : Enkel stemrecht voor migranten afkomstig uit Common Wealth landen (lees: vroegere kolonies)
Portugal: Enkel stemrecht voor migranten afkomstig uit Brazilië (lees: jawel vroegere kolonie)
Spanje: Enkel stemrecht voor migranten uit landen waarmee bilateraal akkoord (lees: Tot op heden... enkel Noorwegen!) Nederland: enkel stemrecht voor migranten uit... je zal het niet geloven: Suriname
Denemarken: inderdaad algemeen stemrecht voor migranten, maar het is dan ook makkelijker chinees te worden dan Deen Voilà. Tot daar een kleine opsomming van landen waar inderdaad stemrecht voor migranten wordt voorzien. In wel zéér beperkte mate zoals blijkt uit bovenstaande.

Op wat zou er volgens u allemaal bespaard kunnen worden?
Ik verwijs omtrent dit thema graag naar het 'Kerntakendebat' dat wij twee jaar geleden met jong VLD Groot-Antwerpen hebben gevoerd. Wij waren toen (en zijn dat nog steeds) van mening dat tegenover een lastenverlaging (lees inkrimping inkomsten v d staat) ook een doorlichting van de uitgaven staat.
Voorbeeld: de 'sanering' van de toestand van OCMW ziekenhuizen in het Antwerpse momenteel, waarvan de werking wordt doorgelicht en die onder een overkoepelend orgaan 'ZINA' worden geplaatst, geleid door managers.

Bent u confederalist? En wat verstaat u onder confederalisme?
Ik ben eigenlijk wel te vinden voor een verdere bevoegdheidsoverheveling naar regionaal niveau (o.a. sociale zekerheid, aspecten financiën, werkgelegenheid, enz...). Vooral dan voor die bevoegdheden waarin de Waalse en Vlaamse opvattingen haaks op elkaar blijken te staan.
Aan de andere zijde ben ik echter zeker geen separatist, en voorstander van een 'overkoepelende' Belgische Staat, enerzijds gevoelsmatig en anderzijds omdat bepaalde bevoegdheden gewoon beter en efficiënter op nationaal niveau geregeld kunnen worden.
Voilà. zo interpreteer ik de beslissing om confederalisme in onze beginselverklaring in te schrijven// en dat is nog wel een duidelijk vershil met bv de V.S..

Het blijkt uit uw antwoorden dat u nog meer staatshervormingen wilt dan de VLD. Maar zou je dit ook niet willen behandelen in een referendum, met de vraag in welke staat ze willen leven?
Zoals ik al zei ben ik dus NIET separatistisch hé. Wel voorstander van verdere bevoegdheidsoverheveling naar regionaal niveau.
Ook wil misbruiken en ongelijkheden wegwerken, niet de facto zeggen alle solidariteit uitschakelen. Maar als je het verschil hoort in aantal geschrapte werklozen (Vlaanderen versus Wallonië, 100en tegenover een enkeling) doet dat toch wel je wenkbrauwen fronsen vind ik.
En wat je suggestie van referendum betreft, why not, ik ben daar voorstander van. Ik vrees wel dat een dergelijk thema moeilijker in een vraag te vatten is dan bijv "migrantenstemrecht: ja of neen".
Ik zal toch nog eens aandringen bij onze mandatarissen dat voorstel voor referenda terug op tafel te werpen... Uit dit en andere fora blijkt hierover een uitermate grote eensgezindheid te bestaan!

U heeft een actie gevoerd tegen het "migrantenstemrecht" Is dit voor u geen goede maatregel in verband met integratie? Welke andere maatregelen kunnen er dan volgens u genomen worden?
Ik denk dat dit juist de band met integratie doorknipt. Door nationaliteitsvereiste te koppelen aan stemrecht, had men nog minimale zekerheid dat mensen die gingen stemmen ook +- ingeburgerd waren. Nu kan iedere niet Europese vreemdeling op eenvoudig verzoek zijn stem uitbrengen... (wat mij nog het meeste stoort is dat Belgen nog steeds stemPLICHT hebben. Dit is een discriminatie.)
Maatregelen om integratie te bevorderen: verplichte inburgering (o.a. taallessen,...) voor iedere nieuwkomer, ontradend beleid naar hoofddoeken toe (recente voorstellen Patrick Dewael), bijzondere begeleiding op zowel arbeidsmarkt, als niveau van onderwijs voor achtergestelde groepen allochtonen, actief betrekken van allochtone ouders bij schoolverloop van hun kids,...

Stel dat de VLD na 13 juni op de oppositiebanken raakt. Vraag is of de federale regering nog zal blijven bestaan. Neem nu het scenario dat ook dit niveau valt, hoe gaan jullie dan oppositie voeren? Ben je niet bang dat jullie in het CD&V-scenario zullen hervallen?
Ik blijf er nog steeds in geloven. Anders zou ik natuurlijk niet op de lijst staan voor 13 juni hé. De gebeurtenissen van de maanden februari-maart zijn natuurlijk niet echt fraai geweest voor onze partij, dat geef ik toe. Maar die periode moeten we dringend achter ons laten. Denk dat bijvoorbeeld op de afgelopen 'super'ministerraden nog behoorlijk wat inhoudelijk werk is verzet, en dit is natuurlijk pakken belangrijker dan interne geharrewar waar de mensen zich (terecht) aan ergeren.

Hoe zie jij de energievoorziening in de toekomst en wat vind je van de sluiting van de kerncentrales?
Wel ik ben eerlijk gezegd tégen de geplande sluiting van de kerncentrales, indien er niet eerst gezorgd wordt dat de energie uit alternatieve bronnen kan gewonnen worden. En dit zal in 2012 nog niet het geval zijn, dus kan van een sluiting op dat ogenblik m.i. geen sprake zijn.
Het is toch redelijk hypocriet zeker van zèlf geen energie meer via kerncentrales op te wekken, maar wel -waarschijnl aan een veelvoud van de huidige prijs- in het buitenland opgewekte (jawel kern-) energie in te voeren! Ik voel mij trouwens helemaal niet onveilig en/of ongezond met Doel in de buurt.

Zou u mij als VLD'er kunnen vertellen waar de beloofde 200.000 jobs blijven? Of komen ze helemaal niet meer?
200.000 jobs realiseer je natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Speelt ook mee: de algemene conjunctuur van een land. Momenteel is deze conjunctuur niet zo bijster positief te noemen, niet enkel in België, maar in heel Europa, in die mate dat wij gedurende 2 jaar een groeipercentage hebben gekend van MINDER dan 1% BNP. Ik hoef je er geen tekening bij te maken dat dit niet bevorderlijk is.
Het is alleszins wèl zo dat er momenteel een pak vacatures zijn, die eenvoudigweg niet ingevuld geraken! Het is dan ook prioritair deze vraag in te vullen met het bestaande aanbod van werklozen.
Zoals reeds onder andere topics vermeld, vind ik eerst en vooral dat er voldoende opleiding moet voorzien worden (verplicht te volgen door langdurig werklozen), anderzijds is het ook zo dat er geen taboe mag bestaan rond het sanctioneren van hardnekkig 'werkonwilligen'.
Belangrijk vind ik verder ook dat de werkloosheidsval wordt weggewerkt, dit door het vergroten van de kloof tussen uitkeringen en minimum-lonen (concreet: lastenverlaging laagste lonen)

Samengesteld door Thomas Heynderickx

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons