Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Forumsessies: De burger sprak met Jan Roegiers (spirit)

"Deze Vlaamse volksvertegenwoordiger kwam volop in de pers toen hij zich, samen met kompaan Stijn Bex, outte als homoseksueel. Begin februari werd hij plots dé spreekbuis voor alle homoseksuelen in het Vlaamse parlement. Wat dit voor hem betekende op politiek vlak en of hij er ook daadwerkelijk mee uitpakt tijdens zittingen kon u hem een tijdje geleden vragen op ons forum
Ook Vlaams parlementslid Jan Roegiers liet van zich horen op ons forum. Wij bundelden de interssantste vragen en antwoorden van deze forumsessie.
Lees verder...

"Deze Vlaamse volksvertegenwoordiger kwam volop in de pers toen hij zich, samen met kompaan Stijn Bex, outte als homoseksueel. Begin februari werd hij plots dé spreekbuis voor alle homoseksuelen in het Vlaamse parlement. Wat dit voor hem betekende op politiek vlak en of hij er ook daadwerkelijk mee uitpakt tijdens zittingen kon u hem een tijdje geleden vragen op ons forum
Ook Vlaams parlementslid Jan Roegiers liet van zich horen op ons forum. Wij bundelden de interssantste vragen en antwoorden van deze forumsessie.

Over N-VA-voorzitter Geert Bourgeois liet u zich eerder al laagdunkend uit. Maar hoe staat u tegenover de andere N-VA-boegbeelden (bvb. Frieda Brepoels, Kris Van Dijck, Jan Loones ...)? Gunnen beide partijen elkaar het licht niet meer in de ogen, of is dat een verkeerd beeld (perceptie)?
Ik heb me niet echt laatdunkend uitgelaten over Bourgeois. Ik vind hem gewoon niet betrouwbaar. Elke onderhandeling die hij deed heeft hij vroegtijdig afgeknald of is ie het gewoonweg afgestapt. En als hij al onderhandelaars had, dan schoot hij hen in de rug. Ik ben echt benieuwd naar zijn houding als het Vlaams Kartel zou mee onderhandelen over een nieuwe regering.
Met mijn drie N-VA-collega's in 't Vlaams Parlement heb ik een goede verstandhouding en er zijn heel wat N-VA-militanten die ik respecteer en waar ik mee praat of zelfs een pint drink. Hun keuze is de mijne niet, maar dat staat een goede relatie niet in de weg. Mijn uitlatingen gaan dus niet over de N-VA in 't algemeen maar over Bourgeois als politicus.

Ik heb vernomen uit de pers dat Bert Anciaux zowat het ganse Spirit-congres heeft bijgewoond, terwijl er in Raversijde een super-ministerraad bezig was. Dat doet mij de bovenstaande vraag stellen. Mag Bert Anciaux enkel de "vuile klusjes" opkuisen (nachtlawaai in Zaventem, hoge verkeersboetes)?
De thema's die Bert had geagendeerd op de ministerraad waren, in overleg met de premier, op zondag geagendeerd. Toch logisch dat Bert aanwezig wil zijn op het inhoudelijk congres van zijn partij? Had ie er niet geweest was er wellicht ook kritiek...
Ik denk niet dat Bert de "vuile" klusjes moet behandelen. Het nachtlawaai houdt inderdaad heel wat mensen uit hun slaap en over de verkeersveiligheid kunnen we hier een hele boom opzetten (en die hoeft niet omhelsd te worden). Ik heb school gelopen op het Don Bosco college in Zwijnaarde. Daar zijn de afgelopen jaren zes leerlingen verongelukt. Misschien moeten wat meer mensen met die leerlingen en met de ouders van verongelukte kinderen en partners praten... Deze regering wil - met veel overtuiging - een beleid voeren dat de verkeersveiligheid verhoogt!

Blijft Spirit zo 'vlaams' ? Blijven jullie bvb de vlaamse leeuw zingen op het einde van congressen ? En staat dat eigenlijk niet de multicultuur in de weg ? En staat dat eigenlijk niet de multicultuur in de weg ?
We zingen wel degelijk de Vlaamse Leeuw op 't einde van 't congres. Je kan daar veel en lang over discussiëren, maar samen met de Europese hymne zingen we 't op 't einde van 't congres. Het is vooral symbolisch, zoals de liberalen hun Blauwe Banier zingen (ik denk toch dat het zo heet) en sociaal-democraten hun Internationale. En precies omdat óók het Blok het zingt willen we het nadrukkelijk doen. Maar in alle eerlijkheid vind ik nationale hymnes wel wat gedateerd.
Ik denk niet dat het in tegenstelling is met onze visie op interculturaliteit, gewoon omdat wij geen onderscheid willen maken tussen autochtonen en allochtonen of nieuwe of oude Vlamingen. Dat bewijzen onze teksten overigens duidelijk en nadrukkelijk...

Naar mijn mening hebben jullie de partij verkocht aan sp.a voor een ministerpostje voor Bertje. Klopt dat?
Meteen maar antwoorden op de obligate schampere opmerkingen over "Bertje", over de uitverkoop van Spirit aan de sp.a en nog andere zagerijen van enkele gefrustreerden... Daarna kan ik me dan concentreren op inhoudelijke vragen.
Van bij haar stichting heeft Spirit gezegd dat ze samenwerking met andere partijen niet uitsloot. Uiteindelijk hebben we een kartel gemaakt met de sp.a omdat we ervan overtuigd zijn dat we over 80% van de zaken vrijwel eenzelfde mening hebben. Waarom ons vermoeien met te strijden tegen mensen waar we veel beter mee zouden samenwerken? Dat meerdere partijen ondertussen kartels vormden bewijst dat we dan toch nog zo stom niet waren.
Vandaag staat Spirit er, heeft het een eigen partij-apparaat, een secretariaat, leden, 10 volksvertegenwoordigers, een senator, een Europees parlementslid en 2 ministers... En we leven in een behoorlijk liefdevol huwelijk met de sp.a, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Echt benieuwd of de andere kartels het even lang gaan uithouden...

In welke dossiers heeft Spirit het verschil gemaakt? Met andere woorden: wat hebben jullie al gedaan met de zetels die jullie hebben. De perceptie is namelijk dat jullie volledig overvleugeld worden door de sp.a, en eerlijk gezegd zie zelfs ik die een meer dan gemiddelde interesse in politiek heeft, niet wat de meerwaarde van spirit aan de sp.a is. Wat moet de burger daar dan van denken?
U vraagt zich dus af waar spirit het verschil maakt? Eerst en vooral zou ik u willen wijzen op het verschil van 'afkomst'. Sp.a is een socialistische partij die al eeuwen bestaat (bij wijze van spreken), spirit is dit niet en komt voort uit de oude VU. Spirit in zijn huidige vorm bestaat ook nog maar enkele jaren. Daarboven zou ik ook willen wijzen op het totaal verschil in programma en visieteksten. Spirit heeft het afgelopen weekend een congres gehad (dat Jan Roegiers trouwens uitstekend heeft geleid), waar een congrestekst is besproken én goedgekeurd met een aantal controversiële en zeer progressieve ideeën. Ik daag u uit om deze tekst eens grondig door te nemen en dan nog eens u vraag te herhalen. Ik weet dat het niet gemakkelijk is om als kleine partij het verschil te maken, maar er zijn genoeg pogingen ondernomen, sommigen mét en sommigen zonder resultaat. En onthoud ook zéér goed dat Sp.a en spirit niet getrouwd zijn en dan nog zouden wij de nieuwe man zijn in dit huwelijk...

Els Van Weert heeft in haar toespraak op het Spirit-congres onder meer gezegd (volgens de pers): dat men moest vermijden na de verkiezingen een rechts-conservatieve regering te krijgen. Heb ik dit goed begrepen? Kunt u wat concreter zijn? welke partijen zouden dan een rechts-conservatief etiket krijgen? Gaat de voorzitster er van uit dat de partij op een mogelijke verkiezingsnederlaag afstevent?
Inderdaad, Els heeft opgeroepen alle progressieve krachten te bundelen om te vermijden dat we een koude conservatieve regering zouden krijgen.
Ik denk dat het duidelijk is wie we daar vooral mee bedoelen: het Vlaams Kartel. Dat die zich in conservatieve hoek positioneren is geen probleem voor mij. Dat maakt het gewoon duidelijk, alleen is het niet mijn overtuiging.
Mocht je daaraan twijfelen dan moet je maar de websites van die partijen gaan en hun standpunten eens bekijken. Duidelijk?

Wat is de democratische waarde van een kartel?
In ons kartel werken samen rond een gezamenlijk afgesproken programma, in wederzijds respect voor elkaar. Je probeert je als kartel ook te versterken met het oog op verkiezingen, gewoon omdat je samen sterker staat.
In de jaren '50 gingen socialisten en liberalen samen in kartel in Limburg (tegen de overmacht van de katholieken) met als enig gezamenlijk doel verkozenen te halen. In Italië heb je de Olijfboomcoalitie, in Frankrijk la gauche plurielle... Allemaal met de bedoeling een sterk alternatief aan te bieden aan de kiezer.

Dus als je het zo bekijkt, mijnheer Roegiers, dan is een kartel CD&V en N-VA eigenlijk ook een goede zaak, kwestie van de kiezer een volwaardig alternatief aan te bieden. Ziet u een kartel Spirit-N-VA zitten?
Ja, ik vind het kartel CD&V-N-VA een goede zaak! Ik ben het inhoudelijk niet eens met hun programma, maar het geeft de conservatieve kiezer wel een duidelijk aanbod.
Wel vind ik het een vreemd kartel: beide partijen zijn tegennatuurlijke bondgenoten, wat natuurlijk een beetje naar opportunisme ruikt. Ik zie Dehaene en Bourgeois nog niet te snel komen tot een gemeenschappelijke visie en standpunt rond de splitsing van België...
Neen, ik zie een kartel SPIRIT-n-va niet zitten, omwille van inhoudelijke redenen...

Past Spirit inhoudelijk dan niet beter bij Groen (zie de stemtest van 2003)? Waarom koos u dan voor de sp.a?
Nog 1 keer trachten uit te leggen. Spirit heeft aftastende gesprekken gehad met diverse partijen, zonder dat het over "onderhandelingen" ging. De sp.a was de enige partij die
- ons wilde respecteren als een autonome partij;
- ermee akkoord ging de naam spirit op de kiesbrieven te vermelden;
- bereid was op haar lijsten plaats te geven aan spirit-kandidaten, ook al waren die niet altijd razend populair;
- bereid was in een gemeenschappelijke fractie te zetelen, maar respecteerde dat spirit ook autonoom kon zetelen.

Bovendien stelden we zelf vast dat ons programma vooral aanvullend was t.a.v. de sp.a; daar waar we bij Agalev meer gelijkenissen vonden.

Omwille van dit alles is met ruime meerderheid (96%) geopteerd voor een kartel met de sp.a. En ik kan er ook niet aan doen dat de kiezer die samenwerking heeft beloond. Ik blijf dus geloven in een breed progressief kartel, mét de Groenen. Dat geeft duidelijkheid aan de kiezer, net zoals het conservatief Vlaams Kartel aan de andere kant.

Mijnheer Roegiers blijft hier tegen beter weten in beweren dat SP.A-Spirit een "links" kartel is (en CD&V-N-VA volgens zijn terminologie een rechs-conservatief kartel)
Hoe rijmt u dan de fiscale amnestie (de spons vegen over fiscale fraude mits een pietluttige boete) met linkse ethische principes?

Voor alle duidelijkheid, ik ben ook niet zielsgelukkig met de maatregelen rond de fiscale amnestie. Maar in een vorig mailbericht ben ik hier al uitvoerig op ingegaan.

Er zijn twee mogelijkheden: ofwel houden we alles zoals het is en moeten we vaststellen dat tientallen miljarden liggen te slapen op buitenlandse rekeningen. Ofwel proberen we een deel daarvan terug naar ons land te krijgen, zodat we zuurstofstoot krijgen in onze economie. Waar dan weer uit voortvloeit dat de overheid inkomsten krijgt waar ze de échte noden van de mensen mee kan lenigen.
Ik weet dat de fiscale amnestie tegenover de mensen die stipt steeds alle belastingen hebben betaalt wrang overkomt, maar aan deze maatregel zitten ook heel wat positieve aspecten...
Overigens betond een dergelijke (bescheidener) maatregel ook reeds onder de CVP-regeringen...

Op het congres riep u Spirit uit tot de "Studio Brussel" van de Vlaamse partijen. Vreemd genoeg loopt die correlatie al meteen mank van in het begin, want Studio Brussel weet wél te appeleren aan een jong publiek. Vorige woensdag was ik op een debat op de UA in Antwerpen, waar zes partijen tegen elkaar discussieerden voor een publiek van enkele honderden studenten. Er werd na afloop een peiling gehouden onder het publiek, met als opvallendste resultaten:
-Vlaams Blok: 22%
-N-VA: 17%
-Spirit: 0,7% , waar Herman Lauwers alleen met een zuur lachje op kon reageren...
Ik stel dan toch vast dat Spirit, ondanks hun soms genante ijver zichzelf als jong en trendy te profileren (erfenisrecht aanpassen ten voordele van de jongeren, tuning in een wet gieten, jointfilters uitdelen, te koop lopen met hun seksuele geaardheid alsof het een overtuiging is), bij de jongeren ruim wordt voorbijgestoken door die partijen die ze omschrijven als "conservatief"...
Mijn vraag is dan toch waarom Spirit zichzelf blijft uitroepen als de partij van de jeugd en de vernieuwing. De beelden van uw congres toonden nochtans véél grijze kopjes...

Tja, ik was woensdag niet op dat debat in Antwerpen, dus daar kan ik niet veel over zeggen...

Op het congres heb ik Spirit uitgeroepen tot het StuBru van de politiek, omdat ik ervan overtuigd ben dat het onze taak heilige huisjes in vraag te stellen en creatieve ideeën over onze samenleving te formuleren.

Ik zag op ons congres heel wat jonge mensen en uiteraard ook ouderen. Alsof die bij ons niet welkom zouden zijn (wel integendeel zou ik durven zeggen). Op TV heb ik al congressen gezien waar met geldmandjes wordt rondgegaan en waar ik alléén maar gepensioneerden zag. Ik denk dat we dus een goeie mix hebben.

Spirit wil niet krampachtig jong doen. De voorbeelden die je aanhaalt zijn trouwens vreemd. Stijn Bex en ikzelf hebben met onze "outing" gewoon een positief signaal willen geven naar die zovele mensen die met hun geaardheid wél in de knoop liggen. Ik kan je trouwens verzekeren dat ik heel wat positieve reacties heb gekregen, vooral van minder jonge mensen die aan dit verhaal veel hebben gehad.

Spirit profileert zich graag als pacifistische partij. Waarom zou ik als pacifist bij de volgende verkiezingen op Spirit moeten stemmen, maw wat heeft Spirit op dit terrein gedaan / niet gedaan ?
Spirit lijkt me echt wel het voortouw te nemen op het vlak van pacifisme. Zelf heb ik hierover al wat initiatieven genomen in het Vlaams parlement (Israëlisch-Palestijns conflict, decreet wapenexport, decreet Vredesinstituut, Kindsoldaten...). Ook in de andere parlementen werden hierover inititaieven genomen (vorige week nog door senator Vandenberghe die een wettelijke regeling vraagt voor herziening 'geheime akkoorden'.
Verder was ik op alle Bomspottingacties de laatste jaren (incl. arrestaties), was ik op alle vredesbetogingen, op kleine acties in Gent (Sloop de muur, maar ook op de donderdagavondacties vorig jaar ten tijde van de inval in Irak), ging ik op missie (niet parlementair en dus op eigen kosten, voor men daarop begint te schieten) naar Palestina, Belfast en reeds in 1996 naar Sarajevo.
En als er geen delegatie was zaterdag dan heeft dat alleen met het congres te maken. Jammer dat je dit niet snapt...

Waarom noemt spirit zich regionalistisch ipv nationalistisch en waar zitten daarin voor jullie verschillen met diverse nationalistische visies?
Het gaat natuurlijk om meer dan connotatie en perceptie. Nationalisten streven naar onafhankelijkheid, zeg maar naar staatsvorming (België barst, Vlaanderen onafhankelijk). Regionalisten daarentegen streven naar staatsHERvorming. De regio's spreken dan af welk beleid ze nog gezamenlijk willen voeren. Regionalisten gaan ook uit van de meerwaarde die diversiteit in een land met verschillende regio's kan betekenen. Maar we willen natuurlijk wel een maximale autonomie, gewoon omdat het makkelijker bestuurt (homogene bevoegdheidspaketten) en we uitgaan van de specificiteit van een regio.

Zou u ons kunnen uitleggen welke geldige reden Spirit had om de kiesdrempel erdoor te jagen?
Toch ff in herinnering brengen dat Spirit vorig jaar in de Kamer tégen de kiesdrempel heeft gestemd, met de steun van de Groenen werd hij toen wel degelijk ingevoerd.
Toen we in het Vlaams parlement hierover moesten stemmen was de kiesdrempel gekoppeld aan de provinciale kiesomschrijvingen. Omwille van de eenvormigheid vond Spirit het invoeren van de provinciale kieskringen, gekoppeld aan die kiesdrempel, een eerbaar compromis.
Het is inderdaad zo dat die kiesdrempel de facto enkel geldt voor Antwerpen, waar je +/- 3,5% moest halen voor een zetel. In Oost-Vlaanderen is het quasi 5%, in de andere provincies ligt ie hoger.
BTW, vinden jullie Duitsland een minderwaardige democratie? Daar ligt de kiesdrempel al een halve eeuw op 5%...

Is Vlaamse onafhankelijkheid een doel voor Spirit? Indien niet: een verdere federalisering en in welke domeinen? Vindt Spirit dat de monarchie in België moet verdwijnen?
Uit de Beginselverklaring van Spirit:
m.b.t. onafhankelijkheid en confederalisme:
"Op korte termijn moet Vlaanderen alle bevoegdheden kunnen uitoefenen die het nodig heeft om een harmonische samenleving uit te bouwen. Vlaanderen en Wallonië beslissen samen welke bevoegdheden gezamenlijk worden uitgeoefend. Op Belgisch niveau kiest Spirit dus resoluut voor het confederaal model. Op het vlak van de sociale zekerheid moet op korte termijn een zelfde sokkel van sociale rechten voor Vlaanderen en Wallonië gegarandeerd worden, zoals ze op langere termijn in gans Europa zou moeten gelden; de financiering gebeurt volgens het principe van de interpersoonlijke solidariteit, de besteding van de middelen is een gemeenschapsbevoegdheid. Overigens wordt de solidariteit volgens objectieve criteria interregionaal geregeld."

m.b.t. monarchie:
"Radicale democratie betekent ook dat macht gecontroleerd en gelegitimeerd wordt door alle burgers. Wij pleiten voor de afschaffing van de monarchie en van alle adelijke titels."

Samengesteld door Thomas Heynderickx

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons