Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Forumsessies: De burger sprak met Tinne Van der Straeten (Groen!)

"Deze vinnige jongedame kwam meermaals in het nieuws ondermeer omdat ze als Groen!-woordvoerster bizar genoeg ging werken voor een sp!aga kabinet dat samengesteld is uit rode en groene mensen, met name dat van Pascal Smet. Voor de Europese lijst mag ze na oude rot in het vak Bart Staes, de tweede stek bekleden. Wat haar voornemens zijn en of ze denkt er te geraken kan u haar allemaal vragen tijdens de komende weekÖ"
Tinne Van der Straeten was een tijdje geleden op ons forum om zoveel mogelijk vragen van de burger een antwoord te formuleren. De interessantste bundelen wij voor u.
Lees verder...

"Deze vinnige jongedame kwam meermaals in het nieuws ondermeer omdat ze als Groen!-woordvoerster bizar genoeg ging werken voor een sp!aga kabinet dat samengesteld is uit rode en groene mensen, met name dat van Pascal Smet. Voor de Europese lijst mag ze na oude rot in het vak Bart Staes, de tweede stek bekleden. Wat haar voornemens zijn en of ze denkt er te geraken kan u haar allemaal vragen tijdens de komende weekÖ"
Tinne Van der Straeten was een tijdje geleden op ons forum om zoveel mogelijk vragen van de burger een antwoord te formuleren. De interessantste bundelen wij voor u.

Hoe bent u in de politiek beland?
Ik kom uit Westmalle, en ik had daar heel wat vrienden die actief waren, daar bij de lokale groenen: GRIM: groep voor inspraak en milieu. Met de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 kwamen heel wat van die vrienden op, en heb ik ook een deel van de campagne meegemaakt. GRIM slaagde er toen in om 100 jaar CVP staat te kraken, samen met een andere partij die dan de burgemeester geleverd heeft (dbm denk ik iets van lokale blauwen maar wel zeer ok partij hoor) GRIM had een aantal schepenen, ook van landbouw, en mijn grootouders die boeren waren en zeer negatief tav groen zijn plots bijgedraaid. Zij vonden dat die groene schepen niet naÔef was, een aantal goede voorstellen had. Met GRIM veranderden er een aantal zaken in de gemeente, dingen die voordien nooit konden. Zo trok de groene OCMW- voorzitter (hij is er nog altijd: Lowie van Doninck) de minimumuitkeringen op. Het sluitingsuur werd gedoogd, en raar maar waar iedereen werd er beter van. Wij als jongeren omdat we langer konden uitgaan, maar er stond tegenover dat de cafťs beter moesten isoleren, waardoor de buurt minder last had van nachtlawaai. Ondertussen ben ik gaan studeren in Gent, en verloor het allemaal wat uit het oog. Met de verkiezingen in 2000 heb ik nog meegewerkt aan het programma rond mondiaal beleid (in de gemeentes zijn er nu mondiale raden, ik studeerde afrikanistiek).
Na mijn studies ging ik in Brussel wonen, en wou ik mijn politiek engagement uitbouwen bij toen Agalev. Omdat ik vond en nog altijd vind dat een groene partij echt goede oplossingen heeft voor een aantal pertinente problemen. Ook al wordt een groene partij vaak uitgelachen, maar dat is nooit anders geweest. 20 jaar geleden lachte iedereen de groenen uit als ze het hadden over windmolens en zone 30. Ondertussen worden windmolens gebouwd, en is zone 30 een evidentie. Bij Agalev werd ik dan woordvoerder van de jongeren en kreeg ik een mooie plaats op de lijst bij de verkiezingen van 2003. Omdat ik geloof in een groene partij wil ik nu ook kei hard meetimmeren aan die groene partij. En daarom ben ik daar nu meer dan het grootste deel van mijn tijd mee bezig.
Na de verkiezingen ga ik met vakantie, en over een paar jaar, wie weet komen er wel kinderen van!

Wat is de visie van Groen! op de maatschappij?
Wij willen een andere economie op mensenmaat, die echt duurzame jobs creŽert. Daarom moet je je afvragen waar we in Vlaanderen goed in zijn: dan kom je vanzelf bij de dienstensector, universiteiten en wetenschappelijk onderzoek. We willen investeren in innovatie, kennissectoren. De toekomst ligt in de ontwikkeling van nieuwe technieken en producten op het vlak van energietechnologie, nieuwe materialen...
In ons Europees programma leggen we de nadruk op anders globaliseren. Natuurlijk is globalisering een positieve ontwikkeling. Alleen zorgt de neoliberale globalisering in een uitvergroting van de tegenstelling tussen arm en rijk. In de EU heeft handel voor vrede en stabiliteit gezorgd, dat kan ook in de rest van de wereld. Wij pleiten dan ook voor een radicale breuk in het Europese handelsbeleid. De EU is het grootste handelsblok in de wereld en heeft dus enorme invloed op de WB en het IMF. Via die weg moet de Tobintaks ingevoerd worden (belasting van 0.02% op de winsten uit speculatie).

Is Groen!e visie en Groen! beleid wel een echte verzuchting van een meerderheid der Belgen?
Groen! is een progressieve partij die vandaag groene keuzes wil maken voor morgen. Wij geloven immers dat onze aarde eindig is, en dat we vandaag maatregelen moeten nemen opdat onze kinderen en kleinkinderen ook een gezond leefmilieu zouden hebben. We willen mensen die groene keuzes willen maken dan ook allerlei stimulansen geven.
Bijvoorbeeld. Wat ons leefmilieu betreft, als we met z'n allen blijven vervuilen gaan we steden krijgen waar je op den duur niet meer kan buiten komen. In Los Angeles en Athene is dat al het geval, in Brussel ook op bepaalde dagen. Daarom willen we mensen stimuleren met premies en kortingen voor milieuvriendelijke aankopen. In Vlaanderen zijn er veel dieselwagens, die zeer vervuilend zijn. Je zou kunnen zeggen laat die auto thuis, maar ik denk dat dat niet realistisch is. Wat wel realistisch is, is mensen een premie geven om een dieselroetfilter te laten installeren, dan wordt zo'n wagen een stuk milieuvriendelijker!
Een ander voorbeeld: de glazen flessen. Vorige legislatuur hadden wij een systeem van ecoboni bedacht: voor milieuvriendelijke verpakkingen betaal je minder. Concreet: een bak bier kopen, is twee pintjes gratis met het systeem van de ecoboni. Spa, de waterfabriek, produceert in Nederland spa-water in herbruikbare pet. Waarom in Nederland? Omdat ze daar een systeem van ecoboni hebben, in BelgiŽ niet, dus hier is het enkel glas. Zulke zaken kunnen ervoor zorgen dat ook fabrieken gaan nadenken over milieuvriendelijkere verpakkingen, omdat het opbrengt voor de consument. En dan wordt iedereen er beter van!
Daarom: mensen die groene keuzes willen maken willen wij stimuleren!

De visie van groen is toch dat mensen meer landelijk gaan wonen en dat de verstedelijking stopt?
Dat we willen dat iedereen landelijk gaat wonen en de verstedelijking stopt is niet zo!
Wij geloven niet in verder verkavelen. Voor ons is dat geen optie, omdat iedereen weet dat we niet verder kunnen verkavelen. Dan geven we al onze open ruimte op. Bovendien heeft het geen zin om stadsdelen te laten verloederen: dan vluchten er nog meer mensen naar de groene rand.
Wat willen we dan wel? Dat we creatief omgaan met wonen en woonvormen.
Wonen moet betaalbaar worden: dan kan door een systeem van richthuurprijzen waarmee de prijs aan de kwaliteit gelinkt wordt. Daarmee halen we ineens al die ongezonde krotten van de markt.
Ook moeten we experimenteren met wonen: zo moet het delen van een huis met vrienden makkelijker kunnen.
Wij willen dus de steden aantrekkelijker maken, zodat het terug interessant wordt om daar te gaan wonen. Dan moeten minder mensen zich verplaatsen, en beschermen we onze -schaarse- open ruimte!

Wordt het geen tijd dat de groenen het accent verschuiven van groene thema's naar sociaal-economische thema's?
Ik ga antwoorden op de originele vraag. En het antwoord is ja!
We doen dat ook. Toen we het manifest hebben gemaakt voor Groen! zijn we uitgegaan van een aantal vaststellingen. Namelijk dat veel van onze thema's ondertussen overgenomen en/of gerealiseerd zijn. Denk maar aan de zone 30, tien jaar geleden lachten ze ons ermee uit, nu is het een evidentie. Windmolens idem dito. Maar de groenen zijn ook een trendsetter geweest, dat moeten we blijven.

De insteek van het manifest is dan ook net die sociaal-economische visie. Wij pleiten voor een andere economie, op mensenmaat, waarin mensen minder ziek worden van stress, armoede en vervuiling. Een economie die de mensen niet als wegwerpproduct behandelt maar op zoek gaat naar echte, duurzame jobs. Die zijn er volgens ons in nieuwe sectoren zoals de milieusector, in Duitsland werken daar meer dan 100 000 mensen in, in BelgiŽ maar 300 (in Lommel bij hansen transmissions die tandwielkasten maken voor windmolens)

met andere woorden, als we kiezen voor een milieubeleid dat uitgaat van nieuwe energriebronnen, betere isolatie, ecoproducten, en daar onze industrie op afstemmen zullen we duurzame jobs scheppen.

Ook arbeidsherverdeling speelt er een rol in: arbeid en gezin beter op elkaar afstemmen. We werken ons nu te pletter net op dat moment dat de meesten ook nog een huis kopen, kinderen krijgen, en misschien ook langer moeten werken. Dat is hell. Dus is het beter om voor betere systemen van tijdskrediet te zorgen: bijvoorbeeld 5 jaar, op te nemen hoe je het zelf wenst. En een uitgebreid ouderschapsverlof.

Ja, maar, hoe ga je dat betalen ga je me nu vragen. Ja uiteraard gaat dat wat kosten, dus moeten we op zoek gaan naar extra financiering van de sociale zekerheid. Dat kan bijvoorbeeld door een vermogenbelasting te heffen . (De meeste buurlanden hebben dat waarom komen anders die Nederlanders hier wonen?)

Dit thema wordt samen met twee andere thema's naar voor geschoven in de campagne: samen met gezond leven en wonen. En dat Vera het over wonen had heeft er alles mee te maken dat we dit weekeinde actie gevoerd hebben rond wonen. Maar andere economie komt er dus nog aan.

Lees gerust ook ons manifest: hier kan je het vinden.Je kan er ook zelf opmerkingen op formuleren, want het is geen eindig project. Die opmerkingen kan je ons bezorgen via de website.

Heeft Groen! geleerd uit de nederlaag van Agalev?
Ik denk, maar dat is aan u om te oordelen, dat Groen! wel geleerd heeft.Bijvoorbeeld onze manifesttekst, maar ook heel de opzet van onze campagne toont aan dat we opnieuw positief strijdlustig ertegenaan gaan.
Het zou helpen als sommige mensen daar ook enige krediet voor aan de dag leggen!

Hoe lang zal groen nog leven?
Ik hoop nog heel lang, we bestaan al twintig jaar, het gaat nu even slecht, maar ook als het slecht gaat moet je erin blijven geloven. Waarom ik er dan wel in geloof? In heel Europa zijn er groene partijen. De Europese groene partijen hebben zich voor de Europese verkiezingen trouwens gegroepeerd in 1 partij: the european greens. Dus ons gedachtengoed is heel sterk in Europa, er zijn verschillende sterke partijen. In Duitsland bijvoorbeeld zitten de Groenen in de regering, met joshka fischer als minister van buitenlandse zaken. De groenen hebben daar onlangs de deelstaatverkiezingen gewonnen. En een tijd geleden waren ze ook -zoals wij- verdwenen uit het parlement. Daarom, ons gedachtegoed is sterk!

Als ik voor Groen stem, welke zekerheid heb ik dat degene waarop ik stem de week erna niet overloopt naar SPA?
Bon. Ik denk dat de meesten die overlopen dat zullen doen nu voor de verkiezingen in de hoop dat ze een zetel krijgen bij de SPA. De mensen die op onze lijsten staan zijn wel mensen die 200% geloven in Groen! en in het Groen!e project. Zij zullen zo snel niet overlopen!

Wat is uw persoonlijke mening over Steve Stevaert en zijn gratis filosofie?
Ik heb Steve Stevaert zijn gratis-boekje hier liggen, maar heb nog geen tijd gehad om het te lezen. Ik heb wel de forumdiscussie over "gratisbeleid bestaat niet" gelezen, en ik vind het toch een beetje raar. Een aantal terechte opmerkingen werden er wel gegeven.

Gratis is ongelooflijk plezant: gratis met de bus, gratis televisie, ... maar zoals Stevaert zelf zegt, het is al betaald. Je hebt een budget en je kiest waar je dat geld aan geeft. Het geld dat je in een bepaalde post steekt, gaat dan niet naar een andere post.

Omdat alles wat je in gratis openbaar vervoer steekt je niet in andere zaken kan steken, bijvoorbeeld de zorg. Dan moet je afwegen. Maar je kan ook zeggen: we maken dat stuk gratis, en tegelijkertijd gaan we nadenken over een andere en eerlijkere fiscaliteit. Zo is Groen! bijvoorbeeld voorstander van lage vaste koste voor de auto, maar hogere variabele kosten, om mensen die de auto onnodig gebruiken (bv naar de bakker 2 straten verder) te ontmoedigen. Je kan ook werk maken van een vermogensbelasting, om de sociale zekerheid aanvullend te financieren, zo dragen de sterkste schouders ook echt de zwaarste lasten.

Dus eenzijdig gratis voor mij liever niet. Mijn grootmoeder heeft niets aan de gratis bus, omdat ze niet voor haar deur stopt, maar mijn zus zonder rijbewijs en twee kleine kinderen heeft daar wel veel aan. En waarom laat je mensen ook niet gewoon een klein deel betalen. In Hasselt blijkt bv dat wel meer mensen de bus nemen, maar dat het die mensen zijn die vroeger gewoon de fiets namen of te voet gingen.

De cruciale vraag is dan ook: is men bereid ook de keerzijde van de gratis-medaille te (laten) zien? Om niet enkel voor gratis openbaar vervoer en lagere vaste autokosten te zorgen, maar ook voor hogere variabele kosten om veelrijders te ontmoedigen? Om via een eerlijkere fiscaliteit ervoor te zorgen dat de overheid kan blijven investeren in, bijvoorbeeld, een uitbreiding van de gehandicaptenzorg? Enkel als het antwoord op dergelijke vragen positief is, is het gratis-verhaal geen doodlopend spoor.

Zou het tactisch gezien niet beter zijn geweest om met iemand totaal anders(nieuw?) als voorzitter/zitster voor de dag te komen.
Vera Dua behoort toch meer tot de agalev-generatie?

Goh, ik vind Vera Dua een heel bekwame voorzitster, en ik ben heel blij dat zij het is. We hebben nu wel echt onze meest bekwame mensen nodig. Ik ben ook blij dat ik met haar nu zo nauw kan samenwerken, want als nieuweling voor de leeuwen geworpen worden ineens als voorzitter, daar zou ik zeker voor passen hoor!

Over besturen en fouten maken. Tja. Wij hadden nog nooit in de regering gezeten. We hadden dat nog nooit gedaan geregeerd. Maar we hebben er echt wel lessen uit geleerd. En nu zijn we ons aan het herpakken.

Ik ben trouwens wel blij met de nieuwe naam. Ik vind het eigenlijk wel kei goed dat we een nieuwe naam hebben.

Ook de mensen van groen zullen kennis hebben genomen van de aanslagen in Spanje. Welke oplossingen zou groen willen voorstellen om te verhinderen dat dergelijke aanslagen ook bij ons gaan plaatsvinden?
Wat er in Madrid en NY gebeurd is, is een reŽel veiligheidsprobleem, en stelt dus het internationale systeem voor een uitdaging. Het wordt nu wel duidelijk dat er onze internationaal systeem daar geen antwoord op heeft, omdat onze veiligheid en verdediging teveel gericht is op nationale soevereiniteit. Alleen gaat het hier niet over interstatelijk geweld, dit geweld overstijgt de staten. Daarom moet er een internationale rechtsorde komen, en steun ik ook Verhofstadt als hij zegt dat dit op Europees vlak ook gerealiseerd moet worden.
De basis voor de aanpak van internationaal terrorisme moet bij de VN liggen. Internationale veiligheidspolitiek moet voor ons blijven bestaan uit niet-militaire conflictoplossing en de nadruk leggen op geweldpreventie. Daarom moeten er politieke oplossingen uitgewerkt worden voor diverse conflictgebieden en moet er ook aandacht gaan naar de ongebreidelde verspreiding van lichte wapens, de strijd tegen biologische en chemische wapens, ...

De Amerikaanse aanpak om bij wijze van conflictpreventie eventjes Irak plat te gaan bombarderen veroordelen wij ook sterk. Dit geeft alleen maar meer zinloos geweld en zinloze doden, en is geenszins een duurzame oplossing. Integendeel, lokt alleen maar meer geweld uit.

Op Europees vlak vinden wij dat er verdere stappen moeten gezet worden in de uitbouw van een gemeenschappelijk buitenlands beleid. Ik vind dat de EU een belangrijke rol kan spelen om oplossingen uit te werken voor het Midden Oosten, zoals het IsraŽlisch -Palestijns conflict., politieke samenwerking tussen de betrokken landen gericht op het bestrijden van terrorisme, maar ook het droogleggen van financiŽle stromen van terrorisme. Daar kan de EU ingrijpen en moet ze dat ook doen.

Europa moet hier een belangrijke rol spelen omdat Europa zelf het beste voorbeeld is van conflictpreventie: 15 jaar geleden stonden west en oost nog lijnrecht tegenover elkaar. Vandaag kan niemand zich nog voorstellen dat Frankrijk en Duitsland oorlog zouden voeren tegen elkaar. Maar nu wordt Europa op het buitenlandse vlak nog teveel verdeeld. Met de oorlog in Irak was er niet echt een eensgezind Europees standpunt. Als er een sterke gemeenschappelijke buitenlandse politiek is kan een sterk Europa ook een tegengewicht zijn voor Amerika en heeft Europa de tools in handen om effectief iets te doen aan conflictpreventie ťn het bestrijden van terrorisme

Agalev heeft zich omgevormd tot Groen! en niet tot groenlinks. Betekent dat dan dat rechtse en extreemrechtse groenen ook welkom zijn bij groen! ? Het is toch perfect denkbaar om tegelijkertijd voor een doorgedreven milieubeleid te zijn en voor een streng vreemdelingenbeleid?
Je vereenzelvigt rechts zijn met voor een streng vreemdelingenbeleid zijn.
Ik denk dat dat heel wat ruimer is.
Rechts zijn, is voor mij eerder synoniem met behoudsgezind zijn.
In de praktijk zijn de meeste mensen zowel links als rechts. Zo ben ik bijvoorbeeld rechts omdat ik voor respect voor het gezag ben. Als het over verkeersveiligheid gaat, moet ik opletten niet te repressief te denken. Ik ben echter zeer links als het gaat over allochtonen, over jongeren, enz.

Ik herinner mij nog dat Agalev ooit de slogan droeg "niet links, niet rechts, maar averechts". Ze waren daar zelfs ergens schatplichtig aan het Verdinaso volgens mij.

Wel, daar kan ik mij wel in vinden. Voor mij moet Groen! niet in alles links zijn. Groen! is dat ook niet. Dat is net de kritiek van klein links op de groenen.
Ecologie is de rode draad door ons programma. En ecologie is niet een kwestie op zich, maar een en verhaal met andere bevoegdheden. Investeren in duurzame energie levert jobs op bijvoorbeeld
Zorgen voor gezonde lucht in steden maakt steden aantrekkelijk, dus moet je iets doen aan huisvesting en mobiliteit. Ecologie en politieke ecologie wil zeggen dat wij ervan uitgaan dat er grenzen aan de groei zijn. als iedereen verder doet zoals we bezig zijn, wat blijft er dan over voor de komende generaties? de aarde is een taart, en een taart raakt op, die groeit niet bij.
Maar grenzen aan de groei wil niet zeggen dat we het nu met z'n allen met minder moeten gaan doen. integendeel, we kunnen het zo aanpakken dat het gewoon anders gaat, en beter voor iedereen.

Bijvoorbeeld, door te zorgen voor alternatieven voor kernenergie
door te zorgen voor een andere globalisering waarin er gewerkt wordt aan het dichten van de kloof tussen rijk en arm (door eerlijke handel).
Door te zorgen dat mensen hun loopbaan regelmatig kunnen onderbreken zodat er meer mensen aan het werk kunnen die minder snel uitgedoofd zijn.

Hoe links is Groen!?
Links/rechts gaat over sociaal-economische standpunten, conservatief-progressief over maatschappelijk-ethische standpunten.
Volgens Stefaan Huysentruyt in De Tijd is Groen! de enige partij die op sociaal economisch vlak en maatschappalijk vlak links-progressief is. Wij combineren dus linkse standpunten op socio-economisch vlak (dat ongestoord winst maken ten koste gaat van de natuurlijke reserves van de aarde, dat we naar een andere economie moeten) met progressieve standpunten op maatschappelijk vlak (denk aan euthanasie, migrantenstemrecht, ...)

Is Groen! selectief inzake de harde aanpak? Links -waaronder Groen!- gelooft blijkbaar wel dat een harde aanpak van wetsovertredingen in het verkeer helpt, maar gelooft dit niet als het om andere vormen van criminaliteit gaat en daar wordt erder de preventie-zijde gekozen. Waarom?
Wij zijn niet tegen een repressief beleid, wel tegen een onnauwkeurig nultolerantiebeleid. hm...een hele mond vol was dat...

Ten eerste moet blauw meer op straat. Ik zie ze te weinig, maar ik redeneer nu vanuit mijn Brusselse bril. Brussel heeft meer politieagenten per inwoner dan NY. Waar zitten die. Als blauw meer op straat komt gaat er al minder gebeuren. In Brussel bijvoorbeeld aan het Anneessensplein worden geen voetpatrouilles meer gedaan en de onleefbaarheid gaat omhoog.

Maar een agent is meer dan een blauwe repressieve jongen. Ik geloof ook in wijkagenten die de buurt kennen of leren kennen en zo aan preventie kunnen doen.
Ik geloof ook dat andere mensen (stadswachters etc etc) dat kunnen.
Ik verwacht van de politie dat ze efficiŽnt en performant is (veel dingen kunnen ook administratief afgehandeld worden)

En geloof ik ook in de juiste straf voor de juiste misdaad. Veel jongeren zouden een alternatieve straf moeten kunnen krijgen (dan hebben ze ook geen strafblad), maar ik weet ook wel dat je niet alles alternatief kan besprengen. Je moet echt wel streng zijn waar het ook echt nodig is. Anders krijg je nooit authoriteit en respect.

In NY is er een zerotolerantiebeleid en ze hebben dat daar gekoppeld aan een sociaal beleid (preventie, ...) Daar heeft het goed gewerkt. Daarom kan het ene voor mij niet zonder het andere.

Wat zou u ervan denken om de terroristen de mogelijkheid te ontnemen om hier te kunnen opereren.
Het huidige asiel en immigratiebeleid naar ons land en ook de rest van Europa maakt het deze mensen bijzonder gemakkelijk om bij ons te opereren.
Wordt het niet meer dan hoog tijd om onze grenzen voor verdere immigratie af te sluiten?

Ik ben het er helemaal niet mee eens. Er is een immigratiestop, die van 1973 is nog steeds van kracht. Vergeet niet dat zelfs de VLD ondertussen al pleit voor een versoepeling van die immigratiestop, en om opnieuw migratie toe te laten onder bepaalde voorwaarden.

De link die jij legt klopt volgens mij niet. Omdat mensen die hier terroristische aanslagen zouden plegen volgens mij geen amateurs zijn maar professionals. De ga je niet tegen houden door een strenger asiel- en migratiebeleid. Terrorisme ga je daar niet mee aanpakken, integendeel. dat moet op europees niveau zoals ik hierboven al zei.

En amaai iedereen linkt terrorisme aan moslims. De aanslagen in Madrid en ook in NY was moslimterreur. Maar het IRA bv is ook terrorisme en de ETA ook. Dus terrorisme gaat breder dan de islam.

Het heeft daarom geen zin om hier nu alle allochtonen daarmee gelijk te stellen. Het maakt hen inderdaad tweederangsburgers, en de moslimterroristen in BelgiŽ zijn volgens mij uitzonderingen. 99% van de moslims in BelgiŽ is geen terrorist!

Waarom zijn er ook steeds agalev'ers aanwezig op begrafenissen van allochtonen wanneer die vermoord werden door autochtonen. Ik denk aan het koppel in Schaarbeek en Mohamed Achrak en waarom ging Agalev er dan onmiddellijk vanuit dat het om racistische moorden ging?
Wanneer autochtonen echter vermoord worden door allochtonen zien we geen Agalevpolitici op de begrafenissen: Patrick Mombaerts, Glenn Wijnants, de slachtoffers van de ziekenhuispyromane Fatima en zijn het ook geen racistische moorden in ogen van Agalev.
Blijkbaar is het leven van een allochtoon voor uw partij veel meer waard dan het leven van een autochtoon?

Over de tolerantie tav de Vlaams Blok kiezer. Dat is niet zo. We zijn voor het cordon sanitaire (geen bestuursakkoorden sluiten met het blok), maar we viseren daarbij de partij, en niet de kiezer die voor die partij stemt. De uitspraken van Jos over het blokproces gingen niet over ha ha ha het blok, we zullen ze eens goed liggen hebben.

We hebben in BelgiŽ een antidiscriminatiewet en een wet die racisme veroordeelt. Op basis van die wet hebben een aantal instanties, zoals het centrum voor gelijkheid van kansen een klacht ingediend tegen het blok, omdat zij menen dat het blok die wet overtreedt. Verschillende rechtbanken hebben gezegd dat het hier over een politiek proces zou gaan, en dat ze dus geen uitspraak konden doen. Maar! Dat heeft het hof van cassatie tegengesproken. Zij hebben gezegd: "Het is geen politiek proces. Er kan onderzocht worden of die vzw's de wet op discriminatie en racisme overtreden. Waarop het proces opnieuw van start is gegaan in Gent.

Wij veroordelen elke vorm van discriminatie en racisme. Van wie het ook komt! En dat kan van iedereen komen. Dus iedereen gelijk voor de wet.

Hoe staat Groen! tegenover het Cordon Sanitaire?
Ik heb het Vlaams Blok leren kennen als een racistische partij die erop uit is om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten (70puntenprogramma).
Gisteren zat ik in een debat met Bart De Wever, en ik vond dat hij een terechte opmerking maakte. Het Blok schaaft zijn programma bij (70 punten eruit) maar het is aan het Blok om hier nu geloofwaardigheid in te verwerven en dat is tot nu toe gebeurd.

Wij hebben het charter voor de democratie ondertekend (oftewel het cordon sanitaire) dat erover gaat om geen bestuursakkoorden te sluiten met het Blok (of wetsvoorstellen etc etc). dat gaat dus niet over niet praten, geen hand geven etc. Maandag zat ik in een debat met mijnheer Vandeneynde. Het was hij die me eerst weigerde een hand te geven.

Maar soit daar gaat het niet om. Wij gaan nooit akkoorden met het blok sluiten. En ik wacht ook een uitspraak in het blokproces in gent

Moeten homo's bloed kunnen geven, ook al is het dan zeker dat de kans op aidsbesmetting veel groter wordt?
Het gaat volgens mij niet of het homo's zijn of niet. Eigenlijk moet je niet de vraag stellen naar seksuele geaardheid of iemand misschien seropositief is, maar moet je vragen of iemand onbeschermde seksuele contacten heeft gehad. Dat staat los van je seksuele geaardheid. Dus volgens mij moet dat het controlecriterium zijn en niet de geaardheid.

Ik ken ondertussen homo's die getrouwd zijn, niet met andere venten buiten hun huwelijk vrijen, en seronegatief zijn. Waarom zouden zijn geen bloed mogen geven?

Ik ken hetero's die er op los vrijen onbeschermd. Waarom kunnen zij ongestoord bloed geven?

Hoe kunnen jullie voor de legalisatie van softdrugs zijn , roken is toch ook milieuvervuiling , nietwaar? Waar trek je trouwens de grens tussen softdrug en harddrug?
En waar past dat in jullie "sociaal-economische" visie?

Ik zal eerst maar even zeggen wat ons standpunt over drugs is. Drugs is volgens ons eerst en vooral een gezondheidsprobleem. Dat wil zeggen dat drugs (en dan bedoel ik alle drugs van medicatie, over softdrugs, naar alcohol, harddrugs, ...) schadelijk zijn voor je gezondheid, en erger nog dat je er aan verslaafd kan raken en je leven zo naar de klote helpt.
Dus dan moet je een oplossing zoeken hoe je daar iets aan kan doen.
Wij vinden dat die oplossing ligt in
1) preventie: zorgen voor ontrading, informatie, ...
2) genezen: mensen die verslaafd zijn ervan af helpen: afkickcentra, ...
Waar geloven wij niet in?
Repressie. Wat hebben verslaafde mensen eraan als ze in de bak zitten. Uiteraard moet elk drugsgeraleerd misdrijf en drugshandel zwaar bestraft worden.

In het verlengde van dat standpunt (de drugsnota, daaraan gekoppeld extra geld voor preventie en genezing, dat geld is vrijgemaakt en daar wordt nu mee gewerkt in de welzijns- en gezondheidssector) is er een drugswet gekomen die enkel zegt dat als je betrapt wordt met softdrugs dat je dan niet meer de bak invliegt. Terecht volgens mij. als je alcohol bij hebt kom je toch ook niet in de bak terecht.

Ik doe niet meer mee aan de discussies van gaan we legaliseren of niet. Persoonlijk ben ik daarvoor. Veel andere partijen zeggen dat nu als hen gevraagd wordt naar hun drugsstandpunt. Maar dat wordt zo verkeerd begrepen bij de mensen. Ze denken dan dat wij van iedereen drugsverslaafden willen maken in het ergste geval. Gelukkig niet de meerderheid, maar feit is wel dat er de facto meer tolerantie is waardoor problemen soms niet tijdig opgespoord worden. Ook jeugdverenigingen weten vaak niet meer hoe en waaraf. Daarom pleit ik ervoor dat iedereen zijn kop houdt over legalisering... en eerst zorgt dat de drugsnota (preventie - genezing) goed wordt uitgevoerd, en dat iedereen heel goed weet dat het gebruik van elke drug veel schade aan je gezondheid kan toebrengen.

Wisten jullie trouwens dat er enorme alcoholproblemen zijn bij jongeren? De alcoholpops zijn populair vanaf 10 jaar. Zo'n zaken zijn voor mij echt wel prioritair

Kiest U voor het behoud van BelgiŽ (Unitair of federaal?) of kiest U voor een onafhankelijke republiek Vlaanderen?
Wij kiezen voor een federale staat! en we zijn niet echt vragende partij voor een volgende staatshervorming. In het kader van de solidariteit moet de sociale zekerheid voor ons absoluut federaal blijven.
Wij zijn voor het behoud van de federale structuur. Een democratische werking in BelgiŽ is enkel mogelijk als structuren ook efficiŽnt en doorzichtig zijn. En vooral solidariteit is voor ons belangrijk. Daarom moet de sociale zekerheid voor ons federaal blijven, en de kinderbijslag ook.
Dit impliceert ook solidariteit met het andere deel van het land dat bij een aantal van jullie niet zo geliefd is . Centra van politieke en economische macht verschuiven. Als het met Vlaanderen minder welvarend zou gaan, zouden wij dan ook niet willen dat het andere landsdeel solidair is met ons?

Vlak voor de parlementsverkiezingen van vorig jaar heeft het nachtvluchtendossier geleid tot het ontslag van Olivier Deleuze en Isabelle Durant uit de federale regering. Hoe is de verhouding van GROEN! met ECOLO sedertdien geŽvolueerd en welke factoren spelen hierin een rol?
Agalev en Ecolo hadden steeds een "samen uit samen thuis" akkoord. Dat wou zeggen dat we samen in oppositie en samen in meerderheid zouden zitten. Agalev en Ecolo waren altijd een gemeenschappelijke fractie (toen wij nog verkozenen hadden). Ondertussen is gebleken dat we inderdaad niet altijd op hetzelfde standpunt zaten, met als typevoorbeeld het nachtvluchtendossier.

Momenteel zijn de relaties nog altijd goed maar niet zo verweven als vroeger. We staan ook iets kritischer tegenover elkaar, en neem maar van me aan dat Ecolo ook kritischer staat tav ons. Maar we blijven wel bevoorrechte partners, en het contact is er nog altijd.

Groene partijen zijn heel sterk verbonden door hun gedachtegoed dat eigenlijk heel universeel is. Zo werd onlangs in Rome een ťťngemaakte Europese partij opgericht die bestaat uit verschillende groene partijen in Europa. Er is 1 programma voor Europa, 1 manifest, 1 campagne. Dat is mogelijk omdat veel van onze strijdpunten dezelfde zijn. Maar we zijn niet allemaal identiek, en bovendien zijn er ook verschilpunten. Maar dat wordt overbrugd door het groene gedachtegoed. Zo is het ook tussen Groen! en Ecolo nu.

Wat is de meerwaarde van de Belgische constructie in een steeds sterker worden Europa en Vlaanderen? Stopt samenwerking aan de staatsgrenzen?
Aan de Europese solidariteit moet vooralsnog nog heel sterk gewerkt worden. In principe ben ik het eens dat solidariteit iets is dat Europees ingevuld moet worden maar ik stel wel vast dat bij de EU uitbreiding de andere lidstaten hun interne markten afsluiten voor vrij verkeer van personen.
(Waarbij angst een slechte raadgever is, bij de toetreding van Spanje, Portugal in 1986 waren er lange besprekingen voorafgegaan waarbij men vreesde voor een overspoelen van de interne markten door goedkope Spaanse en Portugese arbeidskrachten. Dit is niet gebeurd, ook wat betreft nu de uitbreiding blijkt uit een rapport van de commissie dat die veronderstelde migratie niet op gang zal komen)
Er is geen of weing werk gemaakt van een sociaal Europa: veel handelsregels, interne markt en alles wat je wilt, maar geen onderbouwd sociaal beleid dat juridisch afdwingbaar is.

Wat betreft solidariteit schiet Europa dus schromelijk tekort. Dus moet BelgiŽ wel zijn rol spelen als federale staat, dat wil dus zeggen in een land met drie gewesten.

Als het over zo'n discussies gaat zit iedereen te mekkeren over WalloniŽ, maar over de financiering van Brussel kunnen we anders ook wel eens een boompje opzetten!

Heeft groen! concrete ideeŽn ter verbetering van het onderwijs?
Kinderen leren om te leven, en niet andersom. Daarom moet elk kind maximale aandacht krijgen om zijn talenten te ontplooien en moeten leerkrachten hun eigen klastijd en loopbaan terug in handen krijgen om het maximum uit hun leerlingen klas en school te halen zonder zelf op te branden.

Concreet:

Leerlingen moeten in kleinere klasjes, alleen dan krijgen ze aandacht op maat
Leerkrachten moeten meer vrijheid krijgen: moet kunnen werken rond thema's die ze zelf goed kennen. Ze zijn de motor in vernieuwende scholen: ze kunnen leerexperimenten opstarten (waarom bv geen Spaans ipv Latijn?)
Een open school ook voor de buurt: ook buurtverenigingen moeten gebruik kunne maken van schoolinfrastructuur die meestal na 16u leeg staat

De Vrijze-keuze-school: die biedt een opvoedingsproject aan met respect voor alle levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen. De leerling krijgt de keuze uit een veelzijdig aanbod van godsdienst, zedenleer, levens- of cultuurbeschouwing. Inrichtende machten moeten de dialoog aangaan met een oudergroep als de vraag rijst om bv islamonderricht of zedenleer te geven, in plaats van onder het mom van vrijheid van onderwijs elke vraag zonder meer af te wimpelen.

Ik heb hier nog een pak extra voorstellen, maar ik laat het voorlopig hier even bij? Wat wil je nog graag weten?

Als toekomstig regent wil ik je ook graag uitnodigen op 27 maart in Gent op ons Groen Licht. Daar gaan Mieke van Hecke (katholiek onderwijs), Dirk Van Damme (gemeenschapsonderwijs) en Jef Tavernier in debat over onderwijs. De informatie vind je hier http://www.groen.be/groenlicht/

Over spirit en de vaste benoeming. Ik vind het een beetje grof en totaal niet onderbouwd. Spirit doet precies of al die leerkrachten leveren geen goed werk. Daar wil ik me toch voor behoeden hoor!

Stel dat GROEN! het alleen voor 't zeggen had. Wat zijn dan de voorstellen van uw partij om NU te zorgen dat deze crisis zo snel mogelijk voorbij gaat?
Wij geloven niet in een economie die de werknemer als wegwerpproduct behandelt. Wij kiezen voor een economie op mensenmaat, een economie die ten dienste staat van de mens.

Hoe?

De jobs bij DHLl zijn geen duurzame jobs: 10 000den mensen worden gestoord in hun nachtrust, en niemand weet hoe lang DHL nog zal blijven.
Dus moeten we ons afvragen waar we wel goed in zijn en in welke sectoren we de komende 25 jaar willen blijven scoren. Dan kom je bij de dienstensector, de universiteiten, en de duurzame industrie terecht. We willen investeren in innovatie, in kennissectoren die zich richten op duurzame economische ontwikkeling. De toekomst ligt in de ontwikkeling van nieuwe technieken en producten op het vlak van bijvoorbeeld energietechnologie, nieuwe materialen, ecoproducten en -diensten.
De milieusector is een groeisector. Hansen Transmissions maakt tandwielkasten en daar werken nu 300 mensen, daar kunnen er nog een pak meer aan de slag als de overheid kiest om daarin te investeren.

En dan zijn er nog onze KMO's. 90% van onze economie draait op kmo's. KMO's zorgen voor duurzame jobs. Daarom moeten ondernemers en zeker beginnende ondernemers gestimuleerd worden. En Vlaanderen heeft niets aan nog extra Wijnegem shoppingcentra, want de kmo's zijn daar de grootste slachtoffers van.

Ik heb mijn twijfels over een vermogensbelasting; ik zou eerst eens willen zien wat de fiscale amnestie "opbrengt", daaruit kunnen we de bereidheid om te regulariseren en het kapitaal in de nationale economie te investeren afleiden. Hoe staat u hier tegenover?
Wij pleiten ook voor het opheffen van het bankgeheim he.

Nu. Over de fiscale amnestie. Wij vinden dat de fiscale amnestie vooral een beloning is voor de fraudeurs. Wie jarenlang gefraudeerd heeft mag hier even alles komen witwassen. Als er beter werk gemaakt zou worden van het opsporen van de fiscale fraude, dat zou een veelvoud opbrengen dan de eenmalige "bevrijdende" aangifte! En ondertussen al die andere mensen maar braaf hun belasting betalen. Dat is toch die mensen in hun gezicht uitlachen??

Opsporen van fiscale fraude, alleen nog maar het correct innen (!) van de belastingen zou de staat heel wat extra inkomsten verschaffen!

Samengesteld door Brenda Lioris

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons