Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Politics.be sprak met Stefaan Noreilde (Voorzitter Jong-VLD)

Stefaan Noreilde werd begin februari verkozen tot nieuwe voorzitter van de Jong-VLD. Daarnaast is hij politiek medewerker van minister van Justitie Verwilghen. Politics.be peilde naar zijn ervaringen, standpunten en persoonlijke ambities.

Signalement:
Stefaan Noreilde

Woonplaats: Gent
Leeftijd: 25
Functie:

voorzitter Jong-VLD
Verkozen:
februari 2002

Stefaan Noreilde werd begin februari verkozen tot nieuwe voorzitter van de Jong-VLD. Daarnaast is hij politiek medewerker van minister van Justitie Verwilghen. Politics.be peilde naar zijn ervaringen, standpunten en persoonlijke ambities.

Hoe bent u in de politiek gerold?
Dat is eigenlijk spontaan gekomen. Nog in mijn schooltijd ben ik tot de conclusie gekomen dat ik me het meest aangetrokken voelde tot het liberalisme. Na de humaniora ben ik in Gent beginnen studeren en daar heb ik contacten gelegd met het LVSV (Liberale Vlaamse StudentenVerbond, nvdr). Van die vereniging ben ik trouwens twee jaar voorzitter geweest. Wat me in die tijd vooral boeide was de kritische en open manier waarop we tussen pot en pint konden discussiëren over de meest uiteenlopende onderwerpen. Na mijn studies hebben ze me gevraagd om voor de VLD-senaatsfractie te komen werken. Zo ben ik een tijdje later op het kabinet van Justitie terechtgekomen. Daar ben ik nu politiek medewerker.

De Jong-VLD noemen zich "het geweten van de VLD". Hebben de oudere VLD'ers dan geen geweten?
Een goede vraag. De VLD heeft wel degelijk een geweten maar ze is nu tegelijk een beleidspartij. Politici kunnen niet altijd zeggen wat ze denken want ze moeten soms ook strategisch denken. Dat probleem hebben wij met de jongeren niet. Wij kunnen ronduit onze mening verkondigen.

"Het debat over het migrantenstemrecht is veeleer een symbolisch debat"

Is dat strategisch denken niet pijnlijk tot uiting gekomen bij de stemming van het migrantenstemrecht?
Ik vind dat de partij daar een verkeerd signaal heeft gegeven. Enerzijds zeggen dat je er voor bent en dan tegenstemmen; dan win je niet aan geloofwaardigheid. Je bouwt een mening op als politicus en die moet je verkondigen. Het debat rond het migrantenstemrecht is trouwens veeleer een symbolisch debat. Over hoeveel mensen gaat het? Met de snel-Belg-wet is er trouwens voor hen geen probleem om te stemmen. Waarom daar nu zo een strijdpunt van maken? Het debat over verplichte inburgering van migranten is bijvoorbeeld voor mij veel belangrijker. In Nederland bestaat er een systeem van verplichte taallessen en maatschappijcursussen. Als je daar niet aan meedoet, krijg je minder sociale uitkeringen. Rechten en plichten: daar gaat het over en laten we dan dit debat eens heropenen.

Over Jong-VLD zelf: ik herinner mij beelden van één van uw voorgangers (Peter Reekmans, nvdr) die leden ronselde in dancings. Is dat de manier waarop u politiek bedrijft?
Laat ons even duidelijk zijn: Jong-VLD is opgericht na de perikelen rond de VLD-jongeren. Wij zijn volledig van 0 begonnen en we proberen mensen te overtuigen op andere manieren, dus niet door ze in de Carré te gaan ronselen.

Wat vindt u van de (dure) billijke vergoeding die jongeren nu moeten betalen voor het organiseren van fuiven?
We hebben aan de meerderheidspartijen gevraagd om indien mogelijk geen billijke vergoeding te vragen. Persoonlijk ken ik het dossier vrij goed en het is al in heel Europa ingevoerd. België is een van de laatste landen om die vergoeding te vragen omdat de vorige meerderheid dit telkens op tafel heeft laten liggen. Er waren veel opmerkingen van de jeugdsector en de overheid heeft hier ook oren naar. Voor kleine fuiven is er nu een aangepaste regeling uitgewerkt. Maar de muziekindustrie van haar kant komt ook met argumenten. "Als ge een fuif organiseert, gaat ge ook geld vragen voor een pintje" is hun stelling. Ik volg die argumentatie grotendeels, zij hebben ook recht op inkomsten hé. Wat me vooral stoort is de overreglementering (SABAM, billijke vergoeding, portierswetgeving) rond fuiven. Het samenbrengen van jongeren is het beste wat je kan doen om de verzuring van de maatschappij tegen te gaan. Misschien moeten we daar eens als jongerenbewegingen samen rond werken.

Basismobiliteit wordt door sommigen als een recht gepromoot, door anderen als niet-uitvoerbaar ervaren. Steunt de Jong-VLD het voorstel om het openbare vervoer ook 's nachts te laten rijden?
Iedereen verkoopt graag het idee van gratis openbaar vervoer, Stevaert doet niet liever. De vraag rest natuurlijk wie dat gaat betalen. Wat niet wil zeggen dat het heel belangrijk is dat jongeren kunnen uitgaan zonder dat ze daarvoor een wagen nodig hebben. Dus ja, de samenleving moet daarin investeren. Maar ik stap niet mee in de "alles gratis" gedachte.

De overheid kan dat dus niet betalen?
Neen

"Ik vind het schandalig dat er mensen hebben betoogd tegen de komst van de jeugdgevangenis"

Het vak informatica wordt in het onderwijs alsmaar belangrijker. Dikwijls gaat dit evenwel gepaard met zinloze theoretische cursussen en verouderd materiaal. Waar halen we het nodige geld voor het onderwijs (ook het beroepsonderwijs heeft dringend geld nodig)?
Het allerbelangrijkste is dat je de jongeren met computers laat werken. Enkel zo kunnen we er als samenleving op vooruitgaan. Wie niet mee is, wordt analfabeet. Neem bijvoorbeeld het tekort in ICT-specialisten. Daar zou ieder onderwijsdebat over moeten gaan. Op dat vlak moet er dus nog veel gebeuren. Je moet onderwijs met een heel open blik bekijken. Laat scholen onderling samenwerken en betrek ook de bedrijven erbij. Zo kunnen jongeren ook de nodige ervaring opdoen. Aan een nieuwe schoolstrijd hebben de jongeren niets.

De nieuwe 'jeugdgevangenis' van Everberg kwam er zonder niet zonder problemen. Wat is volgens jullie de oplossing voor het probleem van de jeugdcriminaliteit?
Ik vind het schandalig dat er mensen hebben betoogd tegen de komst van de jeugdgevangenis. Kijk, je hebt mensen die één keer een misstap begaan en je daarna in een open instelling kan heropvoeden. Maar er zijn ook jongeren die volledig ontsporen en die een gevaar vormen voor de samenleving. Ik vind dat niet leuk, maar de beste oplossing is dan dat je die jongeren opsluit en in een gesloten instelling stopt. Ze zitten daar trouwens niet in een cel en er wordt hard gewerkt aan hun herstel.

In september van vorig jaar verspreidt u een persbericht onder de titel "Jong-VLD is de obstructie van de PS beu: rest ons nog enkel het confederaal model?". Zijn jullie nu voor of tegen België?
Volgens mij moeten we inderdaad naar een confederaal model. De VLD zelf heeft dit standpunt nog niet ingenomen. Maar dit is één van de thema's die we met de jongeren op congressen zeker gaan verdedigen. Wij opteren voor een Europa van regio's.

Waarom een confederatie?
In te veel dossiers zijn er tussen het noorden en het zuiden andere visies aanwezig. De lijst is lang. Dat Verhofstadt vindt dat hij met zijn staatshervorming een stap vooruit heeft gezet is weliswaar juist. Het is echter onze taak om de partij te stuwen naar een omgekeerde redenering. Vlaanderen heeft alle bevoegdheden en we kunnen eens bekijken wat we nog samen willen doen.

En hoe is de rol van het koningshuis hierin?
Ach, een president zou ook wel iets zijn maar de koning mag van mijn part blijven. Zolang die persoon een puur protocollaire rol vervult, heb ik daar geen problemen mee. Het staat niet in de grondwet dat de koning zich met politiek moet bemoeien. Hij hoeft zich dus wel niet te moeien in zaken als regeringsvormingen en staatzaken. Een koning is geen verkozene des volks dus hij hoeft geen politieke macht te hebben.

Over de NCD: "zij zitten met een probleem, niet de VLD"

Hoe blauw zal de VLD nog kleuren na de samensmelting met de NCD?
Het is de Jong-VLD die ervoor zal moeten zorgen dat we de VLD blijven. We zijn en blijven een liberale partij.

Raar, de NCD'ers zeggen dat ze nooit lid zullen worden van een partij waar het woord "liberaal" instaat.
Ik zeg u klaar en duidelijk: zij zitten met een probleem, niet de VLD. Ik volg de analyse dat de oude waarden en begrippen zijn vervaagd maar volgens mij zijn de christen-democraten meer geëvolueerd naar het liberalisme. Zij zijn dus welkom in een liberale partij.

Wat te denken van de uitspraak van Minister-President Patrick Dewael in De Standaard: luister niet naar Karel De Gucht omtrent onderwijs. Ruzie in uw eigen partij?
(lacht) Als jongere moet je kritisch zijn maar dat vond ik eerder leuk. Dewael is Minister-President en hij moet voorzichtig blijven in zijn uitspraken. De Gucht is partijvoorzitter en moet zijn partij profileren. Het is een goede zaak dat hun mening niet dezelfde is. Iedereen heeft trouwens zijn eigen stijl.

Over het programma van het Vlaams Blok: "we nemen de slechte Belgen hun nationaliteit terug af, we geven hen een aparte sociale zekerheid, zetten ze in aparte scholen, en als ze het niet goed doen zetten we ze op een vliegtuig naar hun eigen land".

Wat dan gedacht van figuren als Ward Beysen? Die man wordt uitgelachen in zijn eigen partij.
In iedere partij heb je natuurlijk diverse stromingen. Ward Beysen zegt af en toe boude dingen. Ik weet niet of het zo goed is om hem daarvoor zo belachelijk te maken en in een hoekje te zetten. Die man vertegenwoordigt een deel van het electoraat van de VLD.

Beysen vindt dat de VLD een rechtse partij moet worden. Uw mening?
(lange stilte) Van de oude links-rechts tegenstelling valt soms weinig te merken. Neem als voorbeeld Pim Fortuyn in Nederland. Op bepaalde gebieden is hij progressief; zo is hij voor homo's en voor abortus. Op het vlak van vreemdelingen neemt hij dan weer radicale stellingen in. Is hij nu links of rechts? Op sommige vlakken, bijvoorbeeld in het veiligheidsdossier, vind ik dat de VLD zich zogenaamd rechts mag profileren. In andere dossiers zullen we dan weer linkse stellingen innemen.

Moet de VLD samenwerken met die andere partij die zoveel belang hecht aan veiligheid, met name het Vlaams Blok?
Met een partij als het Blok en figuren als Vanhecke en Dewinter zal ik nooit een coalitie vormen. Ik heb gehoord dat de Vlaams Blok jongeren naar Oostenrijk gaan en een cursus krijgen over nationaliteit en volkscultuur. De lesgever zou iemand zijn met duidelijke banden met een duister verleden. Moeten wij bij deze mensen in de leer?
Hun programma kan je karikaturaal omschrijven als "we nemen de slechte Belgen hun nationaliteit terug af, we geven hen een aparte sociale zekerheid, zetten ze in aparte scholen, en als ze het niet goed doen zetten we ze op een vliegtuig naar hun eigen land". Met zo een mensen kan je als liberaal niet samenwerken.

Slotvraagje: u hebt een tijdje voor de senaatsfractie van de VLD gewerkt. Wil u later zelf ook in het parlement terechtkomen?
Ach, in de politiek moet je alles stap voor stap bekijken. Ik wist niet dat ik in een liberale studentenvereniging actief ging worden en dit tot zou leiden tot het nationaal voorzitterschap van Jong-VLD. Ik had nooit gedacht dat ik na mijn studies een politieke job zou uitoefenen. Gezien mijn mandaat als voorzitter van Jong-VLD vind ik het mijn plicht om me te presenteren aan de kiezer. We zullen wel zien wat die daar van vindt.

Harold Van der Kraan

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons