Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Forumsessies: De burger sprak met Helga Stevens (N-VA)

"Deze dove dame neemt het binnen de politiek vooral op voor mensen met een handicap. Als directrice van de Europese vereniging voor Doven en Slechthorenden weet ze zeker hoe het eraan toegaat in de praktijk. Hoe ze nu staat tegenover een kartel, wat kan gedaan worden voor de dovengemeenschap, waarom ze kiest voor een vlaams-nationalistische partij en vele andere zaken, kan u haar 'op de vrouw af' vragen…"
Helga Stevens van de N-VA ( 4de plaats Oost-Vlaanderen CD&V/N-VA ) antwoordde op al u vragen. Uiteraard kreeg zij heel wat vragen over de gehandicapten in de maatschappij. Vaak komt zij af met de spreuk: "Geen woorden, maar daden!"? Wij brengen u een samenvatting van deze forumsessie.
Lees verder...

"Deze dove dame neemt het binnen de politiek vooral op voor mensen met een handicap. Als directrice van de Europese vereniging voor Doven en Slechthorenden weet ze zeker hoe het eraan toegaat in de praktijk. Hoe ze nu staat tegenover een kartel, wat kan gedaan worden voor de dovengemeenschap, waarom ze kiest voor een vlaams-nationalistische partij en vele andere zaken, kan u haar 'op de vrouw af' vragen…"
Helga Stevens van de N-VA ( 4de plaats Oost-Vlaanderen CD&V/N-VA ) antwoordde op al u vragen. Uiteraard kreeg zij heel wat vragen over de gehandicapten in de maatschappij. Vaak komt zij af met de spreuk: "Geen woorden, maar daden!"? Wij brengen u een samenvatting van deze forumsessie.

U bent zo een van de mensen die bewijst dat men zelfs met een handicap best een rol kan spelen in de samenleving.
In hoeverre vindt U dat we ook andersvaliden zouden MOETEN inschakelen (of toch moeten aansporen tot zich in te schakelen) in onze economie ? Ik noem het zelfs geen bezigheidsterapie, ik noem het gewoon integratie, want zoiets bevorderd het wederzijds begrip en respect. Net zoals allochtonen via het werk tot een betere integratie in de maatschappij kunnen komen.

Zeer goede vraag. Maar er komt wel van alles bij kijken. Allereerst zijn nog heel veel mensen met een handicap uitgesloten van goed onderwijs. Nu wil ik hiermee niet zeggen dat de scholen voor buitengewoon onderwijs (B.O.) geen goed werk doen (verre van!), maar met een getuigschrift van het B.O. kan men niet naar de universiteit of hogeschool. Dus dat is al een eerste drempel. Dus wat gebeurt er: of ze kunnen niet de juiste kwalificaties voorleggen of ze belanden in laagbetaalde jobs.
Iedereen weet toch: zonder volwaardig onderwijs, geen volwaardige toegang tot werk.

Bovendien staan veel werkgevers weigerachtig tegenover het aanwerven van mensen met een handicap. Want "dat brengt alleen meer last met zich mee". Bovendien moeten er in bepaalde gevallen aanpassingen gebeuren (bv de drempel is te hoog voor de rolstoelgebruiker, er is geen teksttelefoon, een doof persoon zal soms een doventolk nodig hebben, etc) en dat is soms ook een probleem.
Dat de minister van onderwijs in haar diversiteitsbeleid ook eindelijk eens echt rekening houdt met de noden van leerlingen/studenten met een handicap want op dat vlak was het de voorbije 5 jaren echt huilen met de pet op!

Ik kan ook een kort antwoord geven. Na veel mooie verklaringen van de Vlaamse regering is er NIKS meer gebeurd. Het jaar 2003 is afgelopen en meteen zijn mensen met een handicap ook weer vergeten. Op 2 dec 2003 ondertekende de Vlaamse regering (Minister van Landuyt) een mooie verklaring betreffende de (re)integratie van wat men noemt "arbeidsgehandicapten". Dit werd plechtig aangekondigd op een colloquium. Daarna hoorden we niets meer.

Eens te meer: veel woorden, maar geen daden?

Op dinsdag 9 maart las ik in De Standaard dat u een voorstel hebt gedaan in verband met alarmen. Ik begreep dit niet goed. Kunt u dit voorstel uitleggen?
In het kort is het zo dat dove mensen geen gebruik kunnen maken van de gewone telefoon. Probeer maar eens de telefoon te gebruiken als je niets hoort! Nogal moeilijk! Dus bv familie of vrienden kunnen doven die thuis zijn niet waarschuwen via de telefoon in geval van een ramp zoals die zich vorige week voordeed in Antwerpen.
Doven kijken wel TV maar moeten dan letterlijk ervoor gaan zitten en zonder ondertiteling zullen ze er ook niet veel van begrijpen. Want het geluid van de TV gaat aan hen voorbij. Dus alleen met ondertiteling of eventueel een gebarentolk in een "inzetschermpje" op het scherm snappen ze dat ze bv het huis niet mogen verlaten, alle ramen dicht moeten houden of in het geval van het ongeval van vorige week, Ekeren moeten mijden.
Bovendien vangen horende mensen die de TV aanzetten als "achtergrondgeluid" snel op als er iets ernstigs aan de hand is, en kunnen ze als volgt onmiddellijk handelen. Niet zo voor dove mensen.
Veel doven beschikken nu over een gsm, en men zou dus een sms naar hen kunnen sturen? Maar de overheid beschikt niet over hun gsm-nummers. Dus hoe dan? Of moeten hun familie en vrienden het maar weer oplossen? Bovendien is het sms-systeem niet 100% betrouwbaar: soms komt een sms bericht pas enkele uren later aan. Te laat dus! Vooral in gevallen van levensgevaar is dat van belang...!
De N-VA vraagt dus of de overheid heeft gedacht aan dove en slechthorende mensen in zulke uitzonderlijke noodsituaties. Dove en slechthorende mensen zijn toch ook burgers en betalen óók belastingen!
Bovendien is het probleem niet beperkt tot zulke grote calamiteiten: al eens aan gedacht hoe een dove de dienst 100 moet bellen? Toch niet moeilijk? Awel, voor mij is dat zo goed als onmogelijk! In zulke gevallen moet ik hopen dat er iemand in de buurt is en bidden dat niemand voor mijn neus een hartaanval krijgt of zo!! Dat zou echt een drama zijn! Zelfs de politie kan ik niet bereiken! Heel plezant hoor! Met goede wil en wat centen kan de overheid dat probleem gemakkelijk oplossen, maar ja, mensen met een handicap zijn geen prioriteit in dit land, getuige de ellenlange wachtlijsten voor een tegemoetkoming!

En de radio…
En de radio kunnen dove mensen al helemaal vergeten!!! Dat is nogal wiedes...

Jammer dat Lernhout & Hauspie ten onder is gegaan. Het was interessant geweest te zien indien het technologisch mogelijk was te "lezen" wat er allemaal op de radio wordt verteld? Veel zever waarschijnlijk? Trouwens, tijd ging ik daarvoor toch niet hebben. Ik krijg mijn krant al niet uitgelezen!!

Veel belangrijker is om ervoor te zorgen dat alle TV programma's volledig worden ondertiteld! Kan ik eindelijk al die Nederlandstalige shows en debatten volgen. VRT ondertitelt wel (nu 30 %, binnen enkele jaren moet dat stijgen tot 50%). VTM ondertitelde tot voor kort helemaal niets, en nu slechts 1 programma (Aspe). Over Ka2 en VT4 zullen we maar zwijgen!! Had Steve Stevaert dat Kijk& Luistergeld maar NIET afgeschaft!! Dan hadden we dat geld kunnen gebruiken om alle programma's op alle zenders te ondertitelen! En vergis u niet, het komt niet alleen de kleine groep doven ten goede, maar ook de talloze licht tot zwaar slechthorenen in Vlaanderen! Statistieken zeggen dat 1 persoon op 7 een of andere vorm van gehoorverlies heeft, dus in Vlaanderen gaat dat om een groep van 900.000 mensen!! Toch geen kleine groep!
Ook als men TV wil kijken op café zou ondertiteling goed zijn: meteen geen last meer van achtergrondlawaai!

Bovendien bewijzen studies in USA en Engeland dat ondertiteling de taalvaardigheid en de leesvaardigheid van mensen en vooral kinderen van allochtone afkomst bevordert! Gezien het tekort aan taalcursussen voor allochtonen helpen alle beetjes: dus waar wacht men op??! Twee vliegen in 1 klap!

Welke Vlaamse garanties krijgt de kiezer die bij de volgende verkiezingen op de N-VA stemt?
Welke beloften maakt de N-VA ingeval van regeringsdeelname en deelt de CD&V deze standpunten?

De N-VA en CD&V blijven twee onafhankelijke partijen met een eigen structuur en een eigen programma. Zij trekken als "Vlaams kartel" naar de verkiezingen met een aantal gemeenschappelijke strijdpunten:

  • De nood aan een nieuwe en doortastende staatshervorming (realisering geactualiseerde resoluties Vlaams parlement)
  • De strijd tegen de "ver-ikking" en de individualisering.
  • De ijver voor een degelijk bestuur en de nood aan consequentie en een visie op lange termijn in plaats van goedkope en gratis dagjespolitiek.
Door het aangaan van dit Vlaams kartel verbindt ook CD&V zich tot bovenstaande strijdpunten.

De kiezer krijgt aldus de garantie dat het Vlaams kartel ( en niet enkel N-VA) niet in een Vlaamse regering stapt zonder de verwezenlijking van de geactualisserde Vlaamse resoluties inzake staatshervorming.

Door de oprichting van het Vlaams kartel kan de N-VA ook echt iets in beweging zetten en voor verandering zorgen. Het N-VA -programma inzake staatshervorming gaat uiteraard verder dan het gemeenschappelijke kartelprogramma, maar dit kartel maakt de realisatie van dit Vlaams minimumprogramma alvast mogelijk. De N-VA zal echter steeds verder blijven ijveren voor een sociaal, open, modern en onafhankelijk Vlaanderen in een verenigd Europa.

Hebt u buiten de prioriteiten van de partij, ook nog persoonlijke prioriteiten die een redelijke kans maken om in een coalitie of van uit de oppositie verwezenlijkt te worden?
Een zeer persoonlijke prioriteit, wat ook in het verlengde ligt van mijn werk voor de European Union of the Deaf (www.eudnet.org) is de erkenning van de Vlaamse gebarentaal in navolging van Wallonië en vele andere Europese landen zodat dove mensen eindelijk volledig het recht hebben om in hun eigen taal en de geschreven taal onderwezen te worden, want nu is de taalachterstand en het opleidingsniveau van de gemiddelde dove Jan en Mia vrij laag, wat natuurlijk gevolgen heeft voor zijn/haar integratie als volwassene.
Dit betekent ook dat horende mensen de kans krijgen om Vlaamse gebarentaal te leren als een volwaardige vreemde taal, naast het Frans, etc.
Verder ook dat alle mensen met een handicap zelfstandig kunnen functioneren in Vlaanderen en controle hebben over hun eigen leven, ipv dat anderen in hun plaats beslissen. Dit is nogal algemeen maar wel een zeer belangrijk principe voor mensen met een handicap.
Voor de rest heb ik hier nog niet echt over nagedacht! Ik zal later hierop terugkomen!

Deze vraag is niet denigrerend of kwetsend bedoeld maar:
Hoe zal u zich verstaanbaar maken in het parlement , zou u alsnog een zitje behalen , maakt u dan gebruik van een tolk? Want ik kan me voorstellen dat niet elke mandataris gebarentaal spreekt. Of maakt u gebruik van een of andere IT-oplossing?

Als (dus als!!) ik in het Vlaams parlement geraak, dan zou ik voor de commissiezittingen en de plenaire zittingen gebruik moeten maken van een tolk Vlaamse Gebarentaal.
Die tolk is er niet alleen voor mij, maar ook voor de anderen. Het werkt dus in twee richtingen. De tolk is een brug tussen de horenden en de doven.
In feite is er geen verschil tussen de tolken Vlaamse gebarentaal en de tolken Frans/Nederlands en Nederlands/Frans. Met de tolk Vlaamse gebarentaal wordt gewoon nog een extra werktaal ingevoerd in het parlement.
Ik weet niet hoe de technologie is in het Vlaams Parlement. Maar als er bv van een soort real time systeem gebruik gemaakt wordt om alles wat gezegd wordt te noteren en nadien in geschreven vorm weer te geven (bv om nadien een verslag te kunnen maken), dan kunnen we eventueel bekijken hoe we dit kunnen verbeteren zodat ik het ook op de een of andere manier kan gebruiken.
Er is wel een klein probleem met zulke technologische toepassingen: geschreven tekst geeft geen emoties weer (bv dat iemand kwaad was, of heeft staan roepen etc). Een gebarentaaltolk kan dat wel weergeven.

De voordelen uit kinderlast zijn voor een deel gebonden aan de verdienste. Alleen heeft iemand die veel verdiend soms meer voordeel dan iemand die weinig verdiend. Dit omdat iemand met een laag loon en een partner die voor de kinderen zorgt dermate veel belastingsvrije sommen heeft dat die deze sommen niet geheel kan gebruiken dit integenstelling tot iemand die veel verdiend. Men zou er beter voor zorgen dat de ouders met een klein inkomen tenminste evenveel voordelen halen uit hun kinderlast,dit kan makkelijk door de fiscale voordelen af te schaffen en te vervangen door een verhoging van het kindergeld. Wat denk jij hiervan?
Daarom wil de N-VA het gezinsquotiënt introduceren : een fiscale hervorming waarbij men voor de berekening van de belastingen alle inkomsten in een gezin samentelt en dan het totaal deelt door het aantal personen die van dat geld moeten leven: hoe meer solidariteit tussen gezinsleden, hoe meer belastingsvoordeel.

Wie veel zorgen opneemt, wordt extra beloond. Inwonende ouders of mensen met een handicap laten we immers fiscaal meetellen voor meer dan 1 persoon. Afhankelijk van hun specifieke situatie krijgen ze een coëfficiënt tussen de 1 en de 2. Wie heel veel zorgen nodig heeft, telt dus bijvoorbeeld voor 2 in het gezinsquotiënt.

Zo krijgen gezinnen meer financiële ruimte om mensen volwaardig te verzorgen of te laten verzorgen. Alleszins is het beter dan de huidige regeling voor mensen met een handicap waarbij de fiscus maar rekening houdt met hen als de handicap minstens 66% bedraagt. Dat is onrechtvaardig. Zeker als je weet dat de 66%-norm in Wallonië veel vlotter wordt toegestaan dan in Vlaanderen.

Gezinnen met kinderen zullen natuurlijk ook genieten van het gezinsquotiënt. En omdat kinderen de toekomst zijn, krijgen hun ouders nog meer steun van de N-VA. Zo willen wij een forse verhoging van het kindergeld: 300 euro voor het eerste kind, 400 euro voor het tweede en alle volgende. De huidige bedragen van het kindergeld komen immers nog niet in de buurt van de absolute minimumkosten van de opvoeding.

Ieder kind kost je een huis, zegt de volksmond. En de cijfers van de Gezinsbond bewijzen dat het niet eens overdreven is. Daarom wil de N-VA ook premies geven voor de kosten van kinderopvang. Wie zelf thuis blijft voor de kinderen kan die premies innen als een loon. Wie de kinderen uitbesteedt, kan er zich mee verzekeren van een kwaliteitsvolle opvang naar keuze. En wat de N-VA betreft, gebeurt dat dan liefst door mensen met een volwaardig sociaal statuut in plaats van een sociaal vangnet vol gaten.

Pleegt de N-VA geen verraad aan het Vlaams Nationalisme door met een Belgische partij samen te gaan ( de CD&V )?
De N-VA heeft zeker geen verraad gepleegd.
Het verleden is wat het is, maar we leven nu in 2004 en de omstandigheden zijn heel anders.
Bovendien hebben we de garantie dat de CD&V niet in een regering zal stappen als de resoluties van het Vlaams Parlement niet onverkort worden uitgevoerd.
Het was ofwel een kartel, ofwel helemaal verdwijnen. Dan is een kartel toch te verkiezen. Bovendien is het slechts voor deze verkiezingen dat we een kartel vormen.
De federale regering bewijst elke dag dat de N-VA meer dan nodig is. Ze (SP.A en VLD) hebben hun ziel verkocht aan de Walen en schikken zich naar de wensen (zeg maar grillen) van de PS. Door een kartel aan te gaan met de CD&V kan de N-VA overleven en zo blijven opkomen voor de belangen van de Vlamingen. Anders wordt de democratische Vlaamse stem helemaal monddood gemaakt.

Steve Stevaert kapittelde het Vlaams Kartel van bij zijn ontstaan als rechts-conservatief; en hij was blij dat er zo'n kartel ontstond, zo kon zijn eigen SP.a-Spirit kartel zich links-progressief positioneren. Wat vind jij hiervan?
Links, rechts, progressief, conservatief, wat maakt het allemaal uit? Volgens mij gaat het er in de politiek erom als een goede huisvader en huismoeder te waken over de belangen van iedereen en ervoor te zorgen dat de mensen waar (een goed functionerende overheid, een zichtbare en efficiente politie, goed onderwijs, etc) krijgen voor hun geld (=belastingen). Is dat progressief? Conservatief? Wat doet het er eigenlijk toe?

In België hebben we een zeer hoge belastingsdruk maar wat zien we: de regeringen blijven onze instellingen verwaarlozen. Justitie is een puinhoop en de belastingsdienst werkt nog in 19de eeuwse omstandigheden, met papier en potlood. Centra voor bijzondere jeugdzorg zitten overvol, mensen met een handicap moeten maandenlang wachten eer ze de hulpmiddelen krijgen die ze nodig hebben om zich te kunnen integreren in de maatschappij, etc. Onze wegen zitten vol putten en gaten. Daar word ik kwaad van! Want dan vraag ik me af: waar is men mee bezig? Met alles gratis te maken lost men niets op maar zal men weer meer belastingen mogen betalen, want alleen de zon gaat voor niets op.

Trouwens, als je wijst naar iemand, wijzen tegelijkertijd 3 vingers naar uzelf. Dus uitkijken met het gooien van visitekaartjes naar anderen. 100% progressief of conservatief bestaat niet. Dat Steve maar eens ophoudt met te leuteren over de "mensen" want politiek gaat sowieso over de mensen.

Vindt u het logisch dat Walen die in Vlaanderen zijn ingeweken kunnen stemmen op Waalse partijen, terwijl Vlamingen in Wallonië niét op Vlaamse partijen kunnen stemmen?
Wat vindt u ervan dat Ecolo met 150.000 stemmen wél verkozenen heeft in de Senaat, en N-VA met 200.000 géén enkele verkozene?

Het klopt inderdaad niet dat Ecolo met maar 150.000 stemmen wel in de senaat vertegenwoordigd is en de N-VA met 200.000 stemmen niet. De senaat is nu paritair samengesteld om een tegengewicht te bieden tegen de Kamer en de regering waarvan de premier een Vlaming is. Benieuwd of de Walen de pariteit gaan omkeren of tenminste de representativiteit volgens bevolkingsgrootte gaan herstellen als we ooit een Franstalige premier gaan hebben?

Ivm de splitsing van B-H-V, de Vlaamse partijen moeten nu maar eens echt samenwerken en uitsluitend voor het Vlaams belang opkomen en niet als puntje bij paaltje komt, voor het status quo kiezen. De Waalse partijen zijn niet te beroerd om eerst aan het Waalse belang te denken, dat de Vlaamse partijen die houding eens overnemen voor wat betreft Vlaanderen. De N-VA is de enige die consequent is geweest en heeft wetsvoorstellen ingediend voor de splitsing van B-H-V maar de meerderheidspartijen -ook de Vlaamse- antwoordden dat het nu niet aan de orde was en dat het later wel zou worden geregeld. Hallo?! Het had al lang geregeld moeten zijn! Genoeg gezeverd. Geen woorden, maar daden!

Samengesteld door Thomas Heynderickx

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons