Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Forumsessies: De burger sprak met Rudi Daems (Groen!)

"Als adjunct kabinetschef van Vlaams Minister voor Milieu, Ludo Sannen, leerde hij ongetwijfeld al enkele kneepjes in het politieke vak. Nu krijgt hij de kans om zelf verkozen te worden in het Vlaams Parlement. Meer nog, hij trekt de lijst voor het Vlaams Parlement in Antwerpen. Wil u weten wat hij in Antwerpen wil verwezenlijken, vraag het hem dan zelf tijdens de komende forumweek!"
Onlangs was ook Rudi Daems (Groen!), lijsttrekker voor Groen! in Antwerpen, onze centrale gast in het forum. Gedurende een week kon u al uw vragen op hem afvuren. Wij bundelden de interessantste vragen en antwoorden.
Lees verder...

"Als adjunct kabinetschef van Vlaams Minister voor Milieu, Ludo Sannen, leerde hij ongetwijfeld al enkele kneepjes in het politieke vak. Nu krijgt hij de kans om zelf verkozen te worden in het Vlaams Parlement. Meer nog, hij trekt de lijst voor het Vlaams Parlement in Antwerpen. Wil u weten wat hij in Antwerpen wil verwezenlijken, vraag het hem dan zelf tijdens de komende forumweek!"
Onlangs was ook Rudi Daems (Groen!), lijsttrekker voor Groen! in Antwerpen, onze centrale gast in het forum. Gedurende een week kon u al uw vragen op hem afvuren. Wij bundelden de interessantste vragen en antwoorden.


Als de keizers andermaal een naïeve stem op uw partij uitbrengen uit groen-ideaal, gaat u dan weerom, net zoals met Agalev, enkel de sociale (migranten)thema's aansnijden tijdens uw regeringsperiode... of gaat u ditmaal werkelijk iets voor het groen doen?

Enkele feiten…. Sinds Vera Dua minister werd van leefmilieu is meer dan 3.000 ha bos gered. En er komen nog elke dag bossen bij. Stadsbossen, regionale bossen, provinciale bossen; straks zien we door de bomen het bos niet meer (of is het omgekeerd?). Sinds Vera Dua minister werd van leefmilieu is het budget voor rioleringswerken verdrievoudigd. De gemeenten responsabiliseren om werk te maken van gescheiden stelsel, dat was en is het uitgangspunt. Sinds Mieke Vogels en Vera Dua minister werden is de relatie tussen milieu en gezondheid eindelijk een politiek onderwerp geworden. Met milieu en gezondheidsonderzoek wordt baanbrekend werk verricht, dat beaamt ook Margot Wallstrom, Europees Commissaris voor milieu.
Zorg op maat en extra investeringen, toegankelijkheid voor jou als wandelaar of fietser, ... en we kunnen nog even verder doorgaan over de groene realisaties.
Maar dat zou een al te saaie opsomming worden, niet ? Teveel groen wellicht en te weinig andere kleuren misschien?

Hoe staat u tegenover de herfederalisering van domeinen zoals Buitenlandse Handel, Sport en Toerisme?
Waar het mij op aan komt is dat de burger beter wordt van onze aangepaste staatstructuren. De kwaliteit van de geleverde dienst, de nabijheid van het beslissingsniveau, het comfort van de uitvoering en de aangeboden service vanuit de overheid, zijn veel belangrijker dan het niveau waarop de bevoegdheid ligt. Herfederaliseren is niet meteen de aangewezen richting, want we zijn al decennia lang bezig om rustig en grote conflicten bevoegdheden over te dragen van België naar Vlaanderen. Maar als het herfederaliseren betekent dat vroeger gemaakte fouten hersteld worden, dan sluit ik niets uit.

Misschien een vraag die u al 15 keer hoorde, maar hoe staat u tegenover de kiesdrempel?
Er bestaat immers een (grote) kans dat uw partij hierop op 13 juni zal stranden, maar toch keurde men de kiesdrempel bij de stemming niet af (er was een onthouding van Groen!).

De drempel ... wel, de goedkeuring van de kiesdrempel was slechts één element in de soap van de kieshervorming. Ook de provinciale kieskringen zaten in dit pakket en daar heeft Groen! in het verleden geen problemen van gemaakt. Ik gebruik het woord soap omdat op den duur niemand nog wist waarover het debat nog ging en omdat het ontzettend jammer is dat zulke fundamentele debatten zo dicht bij de verkiezingen nog gevoerd worden. Ik denk dat de combinatie van provinciale kieskringen en de kiesdrempel onze democratie niet ten goede zal komen. Nieuwe partijen zullen er wellicht niet meer bijkomen; er kunnen alleen nog (kleine) partijen verdwijnen. En los van de toekomst van Groen! vind ik het als kiezer zonde dat het politieke landschap zou verschralen. Wakker worden in een saai en grijs politiek tweestromenland is mijn nachtmerrie. Ik wil dat mensen aan de progressieve zijde van het politiek spectrum nog kunnen kiezen.

Waarom worden de voorwaarden voor die subsidies niet veranderd in het verplicht telen van gewassen voor biobrandstof?
Dan hoeven we geen 10 jaar meer te wachten om die braakliggende terreinen te gebruiken.
En zo kunnen we ook voldoen aan de Kyoto norm.

Uw idee is niet slecht. ik heb geen idee of de cijfers kloppen, maar het is alleszins een interessante piste. Ik heb weet van een Vlaamse studie "energiegewassen in de Vlaamse landbouwsector." Ons Vlaanderenlandje is niet groot genoeg om veel op te brengen. Wil men een derde van de groene stroom doelstelling (6%) halen, dan heeft men meer dan 100 000 ha nodig. En vandaag de dag hebben we maar 750 000 ha voor landbouw voorzien in het structuurplan Vlaanderen. In totaal is er nu maar 8000 ha braak. Maar op Europese schaal is waarschijnlijk meer mogelijk.
Natuurlijk moeten we wel oppassen dat we niet evolueren naar een landbouw die enkel maar energiegewassen teelt. De eerste en belangrijkste taak van de landbouw blijft natuurlijk om voedsel (en drank ) te produceren.

De EU (EFSA) zou nu toch in beperkte mate genetisch gemanipuleerd voedsel willen toelaten.
Wat is daar nu eigenlijk de stand van zaken en waarom hebben de groene argumenten het niet gehaald?

Het is inderdaad zo dat er op Europees niveau één en ander aan het bewegen is rond GGO's. Maar er is nog altijd niets goedgekeurd. Vooralsnog krijgen we geen GGO's op ons bord.

Genetisch Gemanipuleerde Organismen (GGO's) werden aanvankelijk gezien als een milieuvriendelijk alternatief voor het gebruik van pesticiden en meststoffen. Multinationals zoals Monsanto, Bayer, Syngenta of BASF zijn er de grote propagandisten van. Niet verwonderlijk, als je weet welke enorme winsten GGO's kunnen opleveren: een landbouwer die GGO's wil telen, moet patentrecht betalen voor zijn zaaigoed dat hij bovendien elk jaar opnieuw moet aankopen. De multinationals horen de kassa al rinkelen. Alleen zij profiteren van de GGO's, niet de landbouwer, de consument of het milieu.

Dat GGO's de honger de wereld gaat uithelpen, is een heel erg pijnlijke en cynische bewering. Er is momenteel namelijk geen voedseltekort. Integendeel, er is nog altijd voedsel teveel. Meer dan 40% van de Amerikanen kampt met overgewicht! En meer dan 25% van de Belgen ook. In ontwikkelingslanden waar er hongersnood heerst, zijn er steevast burgeroorlogen. Het is geen kwestie van te weinig voedsel, maar van een verkeerde verdeling ervan. Daar gaan GGO's niets aan veranderen.

Groen! blijft zich verzetten tegen de introductie van GGO's. Niet om dogmatische redenen, maar uit puur praktische, wetenschappelijke en economische overwegingen. De consument heeft geen enkel voordeel bij GGO's. Ze smaken niet lekkerder, ze zijn niet goedkoper, niet langer houdbaar.

Ten tweede weigert de industrie aansprakelijkheidsregels te aanvaarden. Wat als die GGO's plots toch een probleem blijken te zijn? Wat als de artificieel ingebrachte genen ontsnappen en ervoor zorgen dat bioboeren hun biolabel - en dus hun inkomsten - kwijt geraken? Niemand wil hiervoor de verantwoordelijkheid opnemen - de GGO's-industrie zeker niet. Zolang ze dat weigeren, weigert Groen! dat GGO's toegelaten worden.

Uit grootscheeps Brits onderzoek (de zogenaamde Farm Scale Evaluations) is trouwens gebleken dat de meeste GGO's verre van milieuvriendelijk zijn. Er wordt net meer op gespoten met pesticiden, er komen minder insecten en vogels in voor, en het water wordt minstens evenveel vervuild. Dus ook geen voordelen voor de natuur.

Bio-boeren, maar ook traditionele landbouwers zijn niet gediend met een vermenging van GGO's met normale gewassen. Landbouwers die GGO's op hun akkers hebben staan, moeten betalen aan de bedrijven die de patenten op deze planten bezitten, ook al hebben ze die GGO's helemaal niet gewild. Dat is toch te gek voor woorden!

Herman, over je technische vraag over de biochemische verschillen tussen NK603 en BT11, Daar kan ik uiteraard niet op antwoorden. Die gegevens zijn fabrieksgeheim, die worden niet vrijgegeven. Zoals je zelf al zei is NK603 resistent tegen een herbicide van Bayer, zodat er volop kan gespoten worden. BT11 is gebaseerd op genen uit B. thuringiensis¸een bacterie.

En tot slot. Een korte toelichting over de veiligheid van mensen- en dierenvoeding. Dat dierenvoeding streng gecontroleerd wordt, dat is correct, en ook nodig. Niemand wil nog gekkekoeiencrisissen of pcb's in eieren. Maar momenteel is het voedsel in België bij het veiligste van de hele wereld. Slachtafval in vlees is net zo goed verboden als slachtafval in dierenvoeder. Maar je zal altijd wel sjoemelaars hebben die tussen de mazen van het net proberen te glippen. Gelukkig worden die steeds meer betrapt!

Hoe "definitief" zijn die plannen tot sluiting van kerncentrales? (Ook in andere landen is men aan het terugdraaien). Wat is er nodig om die sluiting ongedaan te maken?
Waar gaan wij, als het in de toekomst nodig, is de nucleaire know-how kopen?

De voornaamste energie is de energie die je niet produceert. Is het verantwoord dat een Vlaams doorsnee huis nog slechter geïsoleerd dan een woning in Griekenland of Zuid -Italië? Er ligt zoveel potentie in REG, dat we zonder de kaarsen aan te steken minstens één kerncentrale vrij snel op 0 kunnen draaien.
Trouwens, we blijven generaties lang opgezadeld met het radio-actief afval, dat halveringstijden heeft waar we draaierig van worden. Wat gaan we doen met de centrales zelf, eens deze afgeschreven zijn? Ook wil ik liever niet opdraaien voor de aansprakelijkheid, als er zich een incident voordoet.
Laten we eerder investeren in nieuwe technologieën: warmtekracht, zonne-energie, en ja ook in waterstoftechniek. Ook in kernenergie zijn destijds miljarden geïnvesteerd. En die investering mag gerust nog een tijdje voortduren, maar dan in de eerste plaats om ervoor te zorgen dat we de bestaande centrales en het radio-actief afval op een zo goed mogelijke manier bergen of opkuisen, zodat ook jouw en mijn kleinkinderen er geen last van gaan hebben.

Bij de kwestie Doel is er één partij die tegen het nooddecreet heeft gestemd.
Als ik mijn stem op die partij uitbreng, wat logisch is, dan staat u reeds klaar om mijn stem nietig te verklaren via het cordon sanitaire. Kunt u mij een reden geven waarom ik GROEN! nog ernstig zou nemen?

Doel: ik denk dat daar niemand met opgeheven hoofd over kan spreken, en zeker het vb niet, zij hebben zich op de kap van de miserie van doelenaars geprofileerd als de enige die het voor hen heeft opgenomen, terwijl die partij ook niet onder stoelen of banken steekt dat de sky the limit is wat betreft de havenuitbreiding. En zowat elke verdere havenuitbreiding is ten koste van doel. (Als er geen politieke crisis was geweest over Deurganck, dan denk ik dat er nu al plannen op tafel zouden liggen voor een Saeftingedok over de kerktoren van doel...)
Niemand kan fier zijn over wat er op de linkeroever is gebeurd, de saga over de gewestplannen en het nooddecreet doen mensen goesting krijgen om te stemmen voor de antipolitiek. De enige verdienste die wij en sommige andere democratische partijen in deze hebben is dat ze een totaal verrotte situatie ietsje minder verrot hebben gemaakt, het havenbedrijf op haar verantwoordelijkheid hebben gewezen, dat er 2 keer wordt nagedacht alvorens er een nieuw dok wordt gegraven, dat de uitbreiding van de haven stopt aan het Deurganckdok, etc...

Wat is uw recept om de huidige crisis op te lossen ?
Stel dat U het alleen voor 't zeggen had.
Wat zijn dan de voorstellen van uw partij om NU te zorgen dat deze crisis zo snel mogelijk voorbij gaat?
Je hebt in elk geval gelijk als je stelt dat we de werkloosheid moeten aanpakken en niet in de eerste plaats de werklozen. Dus geen werklozenjacht. (En ook geen jacht op wilde dieren maar dat is een ander thema). Wij staan voor investeren in milieutechnologie. Niet alleen windmolens maar ook windmolenfabrieken zouden we moeten hebben. 15 jaar geleden waren we marktleider in Vlaanderen op het vlak van windmolentechnologie, maar die voorsprong zijn we kwijt. En jobs in de diensten en de zorg gaan ook niet lopen naar het buitenland, dus als we daarin investeren : werk verzekerd.

Investeren in energiebesparing en hernieuwbare energie is investeren in de toekomst en is ook investeren in de jobs van de toekomst. De reconversie van de oude mijnindustrie bijvoorbeeld in het Ruhrgebied werd gebruikt om te investeren in toekomstgerichte energietechnologie. Resultaat: er zijn in het Ruhrgebied nu 2.100 bedrijven actief in hernieuwbare energietechnologie, die samen 15.000 mensen tewerkstellen. Hernieuwbare energie is met andere woorden om meer dan één reden een toekomstgerichte sector. Maximaal gebruik van wind, zon, water en biomassa is goed voor jobcreatie en goed voor het milieu. Laat ons hopen dat de toekomstige ministers van economie en werkgelegenheid ook deze opportuniteit zien en samen met de ministers van innovatie de nodige stappen zetten om de inhaalbeweging naar hernieuwbare energie te voltooien. Een duurzame economie hoeft geen dure economie te zijn, als ze kiest voor de producten, diensten en markten van morgen. Hernieuwbare energie is er daar zeker één van.

En laat ons dan het ondernemerschap aanmoedigen dat niet alleen een economische meerwaarde heeft, maar ook een sociale ( tewerkstelling) en een ecologische ( zo weinig mogelijk belastend voor het milieu). Dat is een duurzame in plaats van een dure economie.

Moeten de volgende generaties onze staatsschuld afbetalen?
Het klopt dat we met steeds minder mensen steeds meer "kosten" moeten dragen. De vergrijzing en de ontgroening zorgen ervoor dat het evenwicht tussen belastingen op arbeid en uitgaven voor onze sociale zekerheid zoek is. Daarom moeten we nieuwe inkomsten zoeken, zoals een vermogensbelasting, milieubelasting, aanpak fiscale fraude,…. We moeten ook investeren in een nieuwe arbeidsmarkt. Een betere begeleiding van werkzoekenden naar knelpuntberoepen door meer te investeren in opleiding, een meer pro-actieve benadering van werkloosheid (ipv te wachten tot men lang genoeg werkloos is om in aanmerking te komen voor tewerkstellingsmaatregelen) en echt werk maken van de idee dat ontspannen werken, langer werken mogelijk maakt.

De groenen hebben de volgende generaties altijd al heel belangrijk gevonden. Een groene politiek is erop gericht beslissingen te nemen in een breed perspectief van tijd en ruimte. Dwz beslissingen die een oplossing bieden voor de Vlaamse of Belgische problemen van vandaag, maar ook rekening houden met de wereld om ons heen en de belangen van de volgende generaties. De torenhoge staatsschuld is een erfenis die we niet graag doorgeven aan de volgende generaties. Net zomin als zware milieuvervuiling. Daarom hebben de groenen regeringsverantwoordelijkheid opgenomen en binnen de grenzen van de macht werk gemaakt van groene prioriteiten. Zoals het milieu- en natuurbeleid en een zorgbeleid waarbij de zorgvrager centraal staat. Ik hoop oprecht dat we ook in de toekomst in het Vlaams parlement verantwoordelijkheid zullen kunnen blijven opnemen. Maar dat hangt natuurlijk van de kiezer af.

Hebben u of uw partij concrete ideetjes om ons staatsapparaat (zowel federaal als gewestelijk) binnen de ECB efficiëntie-normen te brengen en het efficiënt te laten functioneren?
Ik ben een voorstander van een efficiënt staatsapparaat dat ten dienste staat van de burger. (wie niet?) In die zin ben ik altijd een verdediger van het Copernicusproject geweest. Paars heeft deze administratieve hervorming helaas afgebouwd. Onder paars-groen was het alleszins een belangrijk dossier in de modernisering van de staat. Dat er aan dat project een aantal schoonheidsfouten zaten, is onbetwistbaar. Maar het fundament was degelijk en ik blijf dat verdedigen. Tot de Copernicushervorming behoorde ook de omvorming van de kabinetten die meer dan voorheen een beroep moesten doen op de competentie van de ambtenaren. Ook dat voorstel heeft paars aan de kant geschoven. Ik blijf een voorstander van én Copernicus én de omvorming van de kabinetten. In die zin pleit ik voor een efficiënte en burgervriendelijke overheid. Maar de overheid moet natuurlijk ook kunnen koken. En om een kwalitatieve zorg, onderwijs en leefmilieu aan te bieden aan de burger, daarvoor moet je natuurlijk ambtenaren hebben om het te doen.

Uiteraard zien de reguliere sectoren enkel de voordelen die de sociale werkplaatsen krijgen en niet de nadelen/moeilijkheden.
Maar vooral rond het Natuurpark Hoge Kempen wil ik u eigenlijk vragen of hier ook al initiatieven op de agenda staan ivm sociale economie?

Een expert in de sociale economie ben ik heus niet. Ik ben er een beetje ingetuimeld door het Vlaams regeerakkoord dat zei dat er meer en vooral duurzame jobs moesten bijkomen in de bos en natuursector, en neen, dat moest niet persé enkel in de sociale economie, en neen het is niet de bedoeling om de reguliere sector te gaan bekampen. Er is immers zoveel te doen aan bos en natuurbeheer, dat daar gerust nog enkele duizenden banen kunnen bijkomen. Vera Dua heeft geprobeerd een duidelijke link te leggen tussen milieu en sociale tewerkstelling, en dat op 2 terreinen: in de kringloopwinkels en in het natuurbeheer. Een greep uit enkele belangrijke projecten, sommige samen met de minister van werkgelegenheid uitgewerkt:
- deze regering wou alle DAC-nepstatuten regulariseren, en ik denk dat we aardig op weg zijn. De DAC-jobs in de socio-profitsector (en dat zijn er duizenden!) hebben een beter statuut, contract en meestal ook verloning. Op dit moment doet minister Tavernier de oefening in de milieusector
- Als deze Vlaamse regering op het einde van haar bewogen legislatuur nog een belangrijk project wil realiseren, dan zou ik voorstellen dat ze het besluit goedkeurt van Tavernier dat de vlaamse kringloopwinkels extra financiële ruimte geeft om te werken én om nieuwe jobs te creëren. dit besluit zal in mei op de agenda van de regering verschijnen. Hopelijk is de verkiezingskoorts nog niet te erg toegeslagen
- Sinds 2002 zijn (ik schat zo'n 300) Minawerkers bij de gemeenten aan de slag in een ploeg van natuurarbeiders, meestal ingezet in regionaal verband en in een verantwoord kader van een sociale werkplaats. dit is enkel mogelijk in de gemeenten die de samenwerkingsovereenkomst 'milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling' hebben ondertekend
- Naast de minawerkers heeft Vera Dua het systeem van groenjobs geïntroduceerd. Als er genoeg aanvragen zijn van bvb Natuurpunt, regionale landschappen, bosgroepen, gemeenten, ...(en ik twijfel daar niet zo aan) zullen we in 2004 120 nieuwe, groene en duurzame tewerkstelling kunnen creëren in bos- en natuurbeheer. En hopelijk zullen er ook regionale initiatieven afkomstig van de regio rond het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg komen. Er zijn alvast enkele vzw's zoals groenwerk, stichting Limburgs Landschap, Econet en het regionaal Landschap Hoge Kempen en Maasland die daarvoor de ervaring en de terreinkennis in huis hebben.

Ik vraag mij eigenlijk af hoe zwaar de combinatie van politiek en een gezinsleven is voor politici of cabinetards?
Heel zwaar
Ik ben zelf niet het voorbeeld van onthaasting en mijn collega's op het kabinet lijden aan dezelfde syndromen. Uitputtingsverschijnselen, wallen onder de ogen. Ik geraak al een maand niet meer op de baskettraining en ik heb vorige zondag behoorlijk afgezien tijdens de match. Maar soit, that's life.

Samengesteld door Brenda Lioris
Foto: Axel Deyaert

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons